Hukuki İsg Uzmanı Ek 5b Belgesi 6098 Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmesi Olarak Değerlendirilir Mi?

m.alpay akın

TÜİSAG Üyesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. Fıkrasının c bendinde :“Kamuya ait işyerlerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 393.maddesinde : “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” denilmektedir.
Bu Ek-5a,Ek-5b,Ek-c görevlendirme belgeleri Hizmet sözleşmesi hükmü taşırmı acaba. Hukukçu arkadaşların fikirleri nedir acaba?
 

İşGüvUzman

TÜİSAG Üyesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. Fıkrasının c bendinde :“Kamuya ait işyerlerinde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri görevlendirme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 393.maddesinde : “Hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” denilmektedir.
Bu Ek-5a,Ek-5b,Ek-c görevlendirme belgeleri Hizmet sözleşmesi hükmü taşırmı acaba. Hukukçu arkadaşların fikirleri nedir acaba?
Sorunuzu sorma maksadınızı tam olarak açmalısınız. Ben iki cepheden cevap vermeye çalışayım,
  1. Kamuda çalışanlar açısından; kamuda çalışanlar süresiz iş sözleşmesine göre, 657, 4B, Yevmiyeli, vb statüler olmak üzere çeşitli başlıklarda istihdam edilmektedir. Tüm bunlar açısından bahsettiğiniz duruma, yazınıza istinaden olumlu cevap yazmak mümkündür.
  2. Kamuda çalışmayanlar açısından; kamuda görev yapmayanlar için zaten bu belgelerin bir manası da olmayacaktır.
Kamu olsun veya olmasın önemli olan çalışma sürelerini belgelemektir. Bu amaçla İSG-KATİP denen bir sistem kurulmuştur. Bu sistemdeki görevlendirmeler esastan kabul edilecektir. Ancak yeni dönemde (01.01.2018) bu tek başına yetmeyebilecektir. Yılbaşından itibaren yapılan işe göre SGK bildirimlerinin yapılması zorunludur (yapılmaz ise idari cezalar kesilecektir). Dolayısı ile bir personel kamuda makine mühendisi ise ve toplam çalışma süresi aylık fazla mesailer hariç 216 saat ise, personel departmanı bu makine mühendisi için; 80 saat (maksimum yapılabilecek görevlendirme saati) İş Güvenliği Uzman, İş Yeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli adına görevlendirme yapıldığında; 146 saat Makine mühendisi hizmeti + 80 Saat İş Güvenliği Uzmanı hizmeti olarak SGK' ya bildirimde bulunmalıdır. Bulunmaz ise İSG-KATİP görev alınan 80 saati kabul etmeyebilecektir. Bu durum özelde de aynen geçerlidir. (Daha detay bilgi için ISCO kodları olarak google da arama yapılabilir.)
 

m.alpay akın

TÜİSAG Üyesi
Sorunuzu sorma maksadınızı tam olarak açmalısınız. Ben iki cepheden cevap vermeye çalışayım,
  1. Kamuda çalışanlar açısından; kamuda çalışanlar süresiz iş sözleşmesine göre, 657, 4B, Yevmiyeli, vb statüler olmak üzere çeşitli başlıklarda istihdam edilmektedir. Tüm bunlar açısından bahsettiğiniz duruma, yazınıza istinaden olumlu cevap yazmak mümkündür.
  2. Kamuda çalışmayanlar açısından; kamuda görev yapmayanlar için zaten bu belgelerin bir manası da olmayacaktır.
Kamu olsun veya olmasın önemli olan çalışma sürelerini belgelemektir. Bu amaçla İSG-KATİP denen bir sistem kurulmuştur. Bu sistemdeki görevlendirmeler esastan kabul edilecektir. Ancak yeni dönemde (01.01.2018) bu tek başına yetmeyebilecektir. Yılbaşından itibaren yapılan işe göre SGK bildirimlerinin yapılması zorunludur (yapılmaz ise idari cezalar kesilecektir). Dolayısı ile bir personel kamuda makine mühendisi ise ve toplam çalışma süresi aylık fazla mesailer hariç 216 saat ise, personel departmanı bu makine mühendisi için; 80 saat (maksimum yapılabilecek görevlendirme saati) İş Güvenliği Uzman, İş Yeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli adına görevlendirme yapıldığında; 146 saat Makine mühendisi hizmeti + 80 Saat İş Güvenliği Uzmanı hizmeti olarak SGK' ya bildirimde bulunmalıdır. Bulunmaz ise İSG-KATİP görev alınan 80 saati kabul etmeyebilecektir. Bu durum özelde de aynen geçerlidir. (Daha detay bilgi için ISCO kodları olarak google da arama yapılabilir.)
Sorunun amacı , Maliye Bakanlığının yazısı doğrultusunda Kamuda çalışan İSG uzmanlarına ödenmeyen veya ödenip
 

m.alpay akın

TÜİSAG Üyesi
Sorunun amacı , Maliye Bakanlığının yazısı doğrultusunda Kamuda çalışan 657'ye tabi İSG uzmanlarına ödenmeyen veya ödenip geri alınan ücretler için mahkeme safhasında borçlar kanunu hükümlerinin uygulanıp ,uygulanamayacağı
 
Üst