İSG MEVZUATI VE DİĞER ŞARTLARIN TAKİBİ PROSEDÜRÜ

Konu, 'OHSAS 18001 İş Sağ. ve Güv. Yönetim Sis. Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İSG MEVZUATI VE DİĞER ŞARTLARIN TAKİBİ PROSEDÜRÜ


  1.0 AMAÇ :……………………………. “nin tüm birimlerinde sürdürülmekte olan faaliyetlere ilişkin İSG
  yasal yükümlülüklerinin ve ilgili olunan diğer yapılarca oluşturulan regülasyonların takip
  edilebilmesi, olası değişikliklerden zamanında haberdar olunabilmesi ve …………………………. birimleri ile ilişki halinde bulunulan diğer ilgili taraflara bu bilgileri iletebilmek.  2.0 KAPSAM :…………………..’nin faaliyet gösterdiği tüm birimlerde (şirket merkezi, şantiyeler,
  atölyeler, makina park sahaları, vb.) bu prosedür uygulanır.

  İlgili yasal mevzuatın dışında, aşağıda belirtilen ve bunların benzerleri de bu prosedür
  kapsamında ele alınır (…………………………... uygulamalarıyla ilgili olan kısımlarıyla):

  -Mahalli idarelerin İSG regülasyonları
  -İşveren kuruluşların talep etmiş oldukları İSG uygulamaları

  ……………………………..’nin uyacağını (kısmi de olsa) beyan ettiği (firma içi beyan veya
  firma dışına beyan) çeşitli kuruluşların İSG regülasyonları (Meslek odaları, ulusal ve
  uluslararası çeşitli birlikler ve örgütlenmeler, vb.)

  ………………………….. içinde veya ilgili üçüncü taraflarla mevzuat ve diğer şartlara ilişkin
  yapılması gerekli İletişim yöntemleri İSG İletişimi Prosedüründe (P 011) ele alınmaktadır.  3.0 SORUMLULUKLAR:


  3.1 Prosedürün onaylanması

  Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

  3.2 Prosedürün yürütülmesi
  Birimlerin sadece kendi bölgelerinde geçerli olacak regülasyonlar için (örneğin bir şantiyede işverenin yönetmelikleri veya o yerin mahalli kuralları) ilgili birimin İSG sorumlusu bu prosedürü uygular.

  ………………………...’ nin genelinde geçerliliğe sahip yasal yükümlülükler ve diğer şartların takibinden ise Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.


  4.0 UYGULAMA

  4.1 Merkez teşkilatında mevzuat takibi

  Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi ……………………...’nın tüm faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak bu prosedür kapsamında belirtilen İSG şartlarınının öncelikle bir envanterini çıkarmakla sorumludur.
  Çıkarılan envanter F 070 İSG Mevzuatı ve Diğer Şartlar Doküman Listesi Formu kullanılarak kayıt altında tutulur.

  Bu envantere girmesi gerekli görülen tüm kalemlerin bir kopyasının ………………………. Merkezinde mevcut bulundurulması sağlanır. Bulundurulacak kopya fiziksel formatta temin edilip saklanacağı gibi elektronik ortamda da temin edilip saklanabilir.

  İlgili mevzuat veya regülasyonun sadece bir kısmı …………………………….. faaliyetleri ile ilişkili ise ve eğer bütünlüğün bozulması endişesi de taşınmıyor ise bu dokümanın sadece ilgili kısımları temin edilip saklanabilir.

  Takip edilen harici dokümanların revizyonlarının takibi düzenli olarak yapılmalıdır. Bunun için çeşitli iletişim kanalları kullanılabilir : resmi gazete, basın, internet, çeşitli organizasyonların bülten ve periyodikleri, vb.

  Revizyona uğradığı öğrenilen bir dokümanın son hali en kısa sürede temin edilerek arşiv sistemine dahil edilmelidir. Ayrıca getirilmiş olan yeniliklerin tespiti yapılmalı ve ilgili tüm birimlere İSG İletişimi Prosedürüne
  (P 011) uygun olarak bilgilendirme yapılmalıdır.

  Geçerliliği ortadan kalkan dokümanlar (eski revizyonlar) arşivden çıkarılır. Arşiv dışına çıkan dokümanlar imha edilir veya saklanması gerekiyorsa kullanıcıların erişimi engellenecek şekilde saklanır.

  Bulundurulan tüm İSG mevzuat ve diğer şartlarının saklanmasından ve kolaylıkla erişilmesinden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur. Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi bu arşiv görevini yerine getirirken kullanacağı yöntemler hususunda serbesttir.


  4.2 Merkez dışı birimlerde mevzuat takibi

  P 011 İSG İletişimi Prosedürüne uygun olarak Şantiye Şeflerine Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından aktarılan dokümantasyonun haricinde kalan ve o birimi ilgilendiren mevzuat ve diğer şartları kapsayan dokümantasyonun takibi ve muhafazası 4.1 maddesi paralelinde Kalite İSG Yönetim Temsilcisi tarafından yerine getirilir.

  F 070 İSG Mevzuatı ve Diğer Şartlar Doküman Listesi formumerkez dışı birimlerde de o birim için düzenlenerek kullanılır.
  5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR VE REFERANSLAR

  OHSAS 18001 Madde 4.3.2
  F 070 İSG Mevzuatı ve Diğer Şartlar Doküman Listesi   
  Volcano, ema, dilekaltinok ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. yasal mevzuat takibi

Yandex.Metrica