Bilgilendirme Isg Katip Ne Yarar Sağlar ?

Konu, 'Güncel Duyurular' kısmında ATURAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi  İSG KATİP NE YARAR SAĞLAR ?

  İsg katip nedir?, İsg Katip kimlere hizmet sağlıyor? ,İsg katip ne iş yapıyor ?, İsg Katip'in sunduğu hizmetler nelerdir?

  1. İSG-Katip nedir?

  İSG-Katip, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda yer alan İSG hizmetlerinin elektronik ortamda sunulabilmesine ve istatistiksel olarak raporlanabilmesine imkan sağlayan, kullanıcı yetki rollerine bağlı olarak etkileşimli ve bütünleşik veri tabanı anlayışıyla, ilgili kurumların veri tabanları ile entegre edilen ve KPS (Mernis) ye bağlı olarak gerçek kişilerin bilgileriyle eş zamanlı çalışan yazılım projesidir.

  İSG hizmetlerinde yer alan paydaşlardan firma ve kurum (OSGB, Eğitim Kurumu, Toplum Sağlığı Merkezi) ve kişilerin (İş Güvenliği Uzmanı (İGU), İşyeri Hekimi (İH), Diğer Sağlık Personeli (DSP), eğitici yetkilendirilmeleri, görevlendirme ve sözleşmeleri ile eğitim programlarının sistem üzerinden oluşturulması işlemlerinin kontrol, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden yapılır.
  İSG hizmetlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, DSP, eğitici vb. sertifikalandırılması, görevlendirme ve sözleşmelerinin takibi, kontrolü, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden sağlanır.
  İSG-Katip; içeriğinde yer alan modüllerin ve iş süreçlerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik sabitlerde (parametreler) gerekli değişikliklerin sistem yöneticisi tarafından yapılabilmesi için dinamik bir yapıda kurulmuştur. Bu kapsamda; projenin mevzuat ve değişiklikler karşısında kodlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan kendini yenileyebilmesine imkân sağlanmıştır.
  Kullanıcı yetkilerine bağlı olarak görüntülenebilen modüller; pilot ve saha testlerinden alınan geri dönüşler ışığında; kullanıcının yapmak istediği işlemi en kısa zamanda ve en uygun ara yüz tasarımı ile yapabilmesini sağlayacak şekilde kullanıcı dostu bir yapıda tasarlanmıştır.

  2. Proje nasıl ortaya çıktı? Projenin tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?

  Proje ilk aşamada bir masaüstü yazılımı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde çalışan kişilerin iş kontrolünü yapabilmesi amacıyla tasarlandı. Zamanla mevzuatın değişmesi ve kullanıcı çeşitliliği ve sayısının artmasıyla projede yer alacak paydaşların da sisteme dâhil edilmesi gerekliliği sonucunda sistem alt yapısı tamamen değiştirilip, kullanılabilecek veriler hakkında ilgili kurumlar ile görüşülerek web servislerinin yazılması ve sistem kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapıldı.
  Yapılan çalışmalar neticesinde 4857 sayılı İş Kanunu ilgili yükümlülüklerini yerine getiren projenin ilk e-devlet kapısı girişli yapısı kuruldu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında; yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre SGK kayıtlarında yer alan aktif tüm işyerleri ile ilgili verilere entegrasyon sağlanıp, e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak İSG hizmetlerine ait tüm işlemlerin yapılabileceği program başlatıldı.

  3. Projenin orta ve uzun vadede hedefleri neler?

  Proje orta vadede İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ait tüm iş ve işlemlerin evraksız olarak gerçekleştirilmesine imkân sağlamayı hedefliyor. Ayrıca çalışma hayatını yakından ilgilendiren ve 20.08.2013 tarihli resmi gazete’de yayımlanan “İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik”e bağlı olarak yetkilendirilmiş laboratuarların iş ve işlemlerine evraksız imkân sağlayan yapının oluşturulmasını da amaçlıyor. Bu duruma ilave olarak Türkiye’de meydana gelen ve Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanlarında kaydı tutulan iş kazası ve meslek hastalıkları verilerinin kapsamlı bir şekilde tüm işyerleri ile ilişkilendirilerek detaylı bir raporlama modülü oluşturulması ve meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalara kaynak oluşturulması sağlanacak. Aynı zamanda sistem üzerinde yer alan eğiticilerin, işyeri hekimlerinin, iş güvenliği uzmanlarının sözleşme kayıtları SGK ile paylaşılarak kayıt dışı istihdamın kontrolü sağlanacak. Yine aynı şekilde eğitim kurumlarında eğitim alan İSG profesyonellerinin veri paylaşımı Maliye Bakanlığı ile paylaşılarak bu kişilere ait vergilendirme işlemleri de online olarak denetime tabi olabilecek.

  Proje ile uzun vadede İSG-Katip’in Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) entegre edilerek Türkiye’de faaliyet gösteren işyerlerine ait detaylı bilgilere mobil sistemler üzerinden de ulaşılmasına imkan sağlanması hedefleniyor. Projenin en uzun vadeli hedefinde ise, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerine kolay, hızlı ve gereksiz bürokratik işlemlerden arındırılmış bir yapıyla ulaşılmasını sağlamak yer alıyor. Bu hedef sayesinde, ülkemizde oldukça acı hatıralar bırakan iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi çalışmalarına katkı sağlanmış olacak.

  4. Proje, bilişim teknolojileri ve diğer kaynakların kullanımıyla hedeflere nasıl ulaştı?

  Proje ilk olarak sektörde hizmet vermeye başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilen eğitim kurumları tarafından kullanılmaya başlandı. Bu aşamada pilot testlerimiz tamamlandı ve hizmet alan işyerlerine konu anlatılmaya başlandı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasından sonra 81 ilde yapılan bilgilendirme ve tanıtım toplantıları sayesinde büyük kitlelere ulaşıldı. 6331 sayılı kanun ile eğitim kurumlarının müfredat değişikliğine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ders başlığı altında detaylı olarak İSG-Katip bir ders olarak tanıtıldı ve bu hizmeti işyerlerine sunacak 100.000’den fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine eğitim verildi. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri’nin denetimini sağlayacak SGK denetmenlerine konu hakkında eğitimler verildi.

  5. Bu proje yeni ve farklı olarak yönetime ne getirdi?

  Projeyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili iş ve işlemlerin kişilerden, mekanlardan ve evraktan bağımsız olarak sürdürülmesi imkânı sağlandı. Bu kapsamda, ülkemizdeki 1.500.000’e yakın kamu ve özel sektöre ait işyeri ile 100.000’e yakın iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin tek bir sistem bünyesinde biraraya getirilmesiyle başta insan kaynakları ve zamanın verimli kullanılması sonucunda, kamu kaynaklarında oldukça büyük oranda tasarruf sağlandı.

  Eğitim kurumlarınca oluşturulan eğitim programlarında 49 ders ve bu dersleri veren nitelikli eğiticiler yer alıyor. Bu eğiticilerin Türkiye genelinde eğitim vermesi ve aynı zamanlarda farklı yerlerde olmaması göz önüne alındığında aylık ortalama 100 programın denetimini sağlamak ve görevlendirmelerini ona göre oluşturmak, insan gücüyle yapılması neredeyse imkansıza yakın bir yapı oluştururuyor. İSG-Katip sayesinde gerekli tüm kontroller yapılarak herhangi bir eğiticinin aynı saat diliminde farklı yerde olmaması ve işin uygunluğunun takibi, yönetim açısından muazzam bir kolaylık sağlıyor.

  Ayrıca, ülkemizde yer alan işyerlerinin İSG Kanunu’nun yürürlük maddeleri doğrultusunda en geç 2016 yılında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü kapsamına girecek olması ve bu kişilerle işverenler arasında, her birisi en az üç nüsha olan görevlendirme sözleşmesi göz önüne alındığında, 9.000.000’a yakın dosyanın düzenlenmesi, imzalanması, bakanlığa bildirilmesi ve tüm bu işlemlerin gereken durumlarda yenilenmesi gibi tüm bürokratik ve zaman alıcı işlemlerin önüne geçilmiş olacak.

  6. Proje ne gibi sonuçlar doğurdu? Verilen hizmette etkinlik ve verimlilik artışı sağlandı mı? Bu sonuçların hedefler ile ilişkileri nasıl oldu?

  2011 yılı mart ayı itibariyle faaliyete başlayan İSG-Katip ile ilk olarak işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri veren eğitim kurumlarının iş ve işlemleri elektronik ortama taşındı. Aynı yılın mayıs ayında sistem, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kurumsal olarak sunan ve Bakanlığımızca yetkilendirilen ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından da kullanılacak şekilde revize edildi. 2013 yılının mart ayında ise iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden satın almak yerine, kendi bünyesinden görevlendirme yaparak sunmak isteyen işverenlerin kullanımına hazır hale getirildi.
  Yukarıda belirtilen çalışmalar sonucunda, İSG-Katip’te 01.10.2013 tarihi itibariyle;
  235 İş Yeri Hekimliği Ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu,
  890 Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi,
  29 Toplum Sağlığı Merkezi,
  34.902 İş Güvenliği Uzmanı,
  15.983 İş Yeri Hekimi,
  3.132 İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Eğiticisi,
  1.659.641 iş yeri kaydı yapıldı.

  Yukarıda belirtilen gerçek kişilerin, kendi adlarına tanımlı e-devlet şifreleriyle, kurumların ise sorumlu müdürleri veya e-bildirge kullanıcılarına tanımlı e-devlet şifreleriyle sisteme erişim sağlamaları mümkündür. Sistemin web tabanlı olarak çalışması ve e-devlet şifrelerinin merkez postanelerden 2 TL karşılığında temin edilebilir olması, sağlanan hizmete erişimin oldukça hızlı, yaygın ve ucuz olduğunu ortaya koyuyor.
  Sağlanan bu kolaylık sayesinde; aynı tarih itibariyle sisteme;
  34.420 iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,
  34.160 işyeri hekimliği sözleşmesi,
  41.165 ortak sağlık ve güvenlik birimleriyle işyerleri arasında yapılan hizmet sözleşmesi,
  7.420 eğitim kurumlarıyla eğiticiler arasında yapılan eğitici sözleşmesi,
  6.475 eğitim kurumlarınca düzenlenen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitim programı bildirimi,
  138.698 eğitim kurumlarında eğitim alan katılımcı bildirimi girişi yapıldı.

  Bütün bu kayıt ve bildirimlerin evrak üzerinden yapılması durumunda, ortaya çıkacak kırtasiye masrafı, harcanması gereken zaman, evrakların hazırlanması ve incelenmesi aşamalarında Bakanlık içinde veya dışında görev alacak olan insan kaynağı maliyeti gibi konular göz önüne alındığında, hazırlanan sistemin gerek kamu sektörüne gerekse işverenlere sağladığı katkı açıkça ortaya çıkıyor. Ayrıca, yukarıda belirtilen iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve ortak sağlık ve güvenlik birimleriyle işyerleri arasında düzenlenen hizmet sözleşmeleri sayesinde, toplam 3.400.464 işçinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamına alınması sağlanarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi yolunda oldukça önemli bir mesafe kat edildi. Bu mesafenin kat edilmesi aşamasında, yukarıda belirtilen kullanıcılar tarafından sisteme son altı ay içerisinde 982.892 defa giriş yapıldı.

  7. Proje vatandaşların ve iş dünyasının işlerini daha iyi yapabilmelerini nasıl sağlayacak? Proje ülkenin her yerinde biliniyor ve kullanılıyor mu? Vatandaşlara, iş dünyasına ve topluma olumlu katkıları var mı?

  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bildirimlerinin elektronik ortamda yapılması zorunluluğu nedeniyle, her işveren veya vekili tarafından sistemin tanınması ve kullanılması gerekiyor. Bu süreçte Bakanlığımız tarafından son iki yılda yılda 81 ilde düzenlenen İSG Kanunu tanıtım seminerlerinde bir oturum İSG-Katip’e ayrılarak katılımcılara sistemle ilgili her türlü bilgi verildi. Sistemin kapsamında bulunan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı unvanına sahip vatandaşlara ek olarak, 6. bölümünde belirtilen tüzel kişilerin de sisteme erişim durumları göz önüne alındığında projenin, vatandaşların ve iş dünyasının işlerini daha iyi yapabilmelerine sağlayacağı katkı ortaya çıkıyor.

  Kaynak : Ferdi KARAKAYA, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Uzman Yardımcısı   
  Last edited by a moderator: 5 Haziran 2014
  Mustafa CİNGÖZ bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica