Bilgilendirme - Işe Giriş/ Periyodik Muayeneleri Nasıl Yapılır? | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Bilgilendirme Işe Giriş/ Periyodik Muayeneleri Nasıl Yapılır?

Konu, 'İşyeri Hekimliği Hakkında Bilgiler ve Duyurular' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  İşe giriş/ periyodik muayeneleri nasıl yapılır


  Kimlik bilgileri ilgililer tarafından doldurulduktan sonra yönetmeliğin ekinde bulunan örneğe uygun bu rapor işçi ile birlikte işyeri hekimine gelir. İşyeri hekimi öz geçmiş, soy geçmiş ve anamnezden sonra fizik muayene yapar.
  Burada yapılması gereken o işyerindeki risk analizi sonucu belirlenen risklerle ilgili ek ve tamamlayıcı muayenelerin doğru belirlenmesi ve yaptırılmasıdır. Ayrıca sistemlerle ilgili tüm laboratuar muayenelerini yapılması gerekmemektedir .
  İşe giriş muayenelerinde nelere dikkat edilmelidir. Örneklerle açıklayacak olursak;
  Örnek 1:
  Yüksekte çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesinde: Yüksekte yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır .
  Yüksekte yapılan işler: Yapı işleri, inşaat, yapı iskelesi, çelik yapı montaj, prefabrik yapı montaj, kule, köprü, tünel, metro, kuyu açma, baca, direkte çalışma, yüksekte temizlik işi (bina dış yüzeyi), gemi yapımı, iskele, liman, vinç operatörü vb işler .
  Yüksekte yapılan işlerde çalışamayacaklar;
  a) Kadınlar, 18 yaş altında olanlar, bedensel engelliler, (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü, ek cetvel)
  b) Kronik hastalar; dolaşım sistemi hastalıkları (hipertansiyon, hipotansiyon, arterioskleroz, kalp ritm bozukluğu. Kalp yetmezliği, geçirilmiş mi), böbrek hastalıkları, D.M., nörolojik hastalıklar (epilepsi), psikiyatrik hastalıklar .
  c) Baş ve boyun travması geçirenler, ilaç, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olanlar, görme bozukluğu, vertigo semptomu olanlar.
  Yüksekte çalışacak olanlara işe giriş muayenesi: Öz geçmiş, soy geçmiş, fizik muayene, baş-vücut denge işlevinin muayenesi, görme ve işitme muayenesi.
  Yüksekte çalışacak olanlara ek laboratuar muayenesi; EKG, metabolizma (kan şekeri), kreatinin, hemogram, tam idrar tetkiki, akciğer grafisi (toz riski varsa) ve odiografi (gürültü riski varsa) .
  Yüksekte çalışacak olanlara aralıklı kontrol muayeneleri
  a) İlk (erken) kontrol muayenesi; bedensel engelliler ve kronik hastalar, yaşlılar için,
  b) Periyodik muayeneler; yılda bir kez,
  Örnek 2:
  Gürültülü işlerde çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesi: Gürültülü ortamda yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır.
  Gürültülü işler: Madencilik, taş ocakları, taş işleme, demir- meta1 sanayi, kerestecilik-marangozluk, tekstil-deri sanayi, yapı işleri, kağıt sanayi-matbaacılık vb işler,
  Gürültülü işlerde çalışması sakıncalı olanlar:
  -2000, 3000, 4000 Hz’lik frekanslarda kemik yolu iletiminde 10 dB’lik işitme kaybı,
  -En az bir kulakta; lOOO-2000 Hz’de 30 dB, 3000 Hz’de 40 dB, 6000-8000 Hz’de 60 dB işitme kaybı,
  -.Vestibuler baş dönmesi,
  -İç kulağın toksik ve dolaşım bozukluğuna bağlı hasta1ıklar ,
  -İç kulak sağırlığı belirtileri,
  -Otoskleroz operasyonu sonrası (işitme kaybı olmasa da),
  -Dış kulakta tedaviye dirençli ekzema, düzelmeyen orta kulak akıntısı,
  -Akut enfeksiyonlar (tedavi edildikten sonra kabul edilir) ,
  -Kulak koruyucusu takmaya engel kulak çevresi alerjik cilt reaksiyonu olanlar ,
  Gürültülü işlerde çalışanlara işe giriş muayenesi: Öz geçmiş, soy geçmiş, fizik muayene, kulak muayenesi, işitme muayenesi, otoskopik muayene, karar verilemeyen durumlarda uzman muayenesi yaptırılır ,
  Gürültülü işlerde ça1ışanlara ek laboratuar muayenesi; odiolojik muayeneler,
  Gürültülü işlerde çalışanlara aralıklı kontrol muayeneleri
  a)İlk (erken) kontrol muayeneleri; 1 yıl içinde,
  b) Periyodik muayeneler; 1-3 yıl ara1ıklarla yapılabilir ,
  Örnek 3:
  Tozlu işlerde çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesi: Tozlu ortamda yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara, iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır .
  Tozlu işler: Madencilik, taş ocakları, yapı işleri (bina, duvar, set, baraj, yol, tünel, metro, yıkım işleri), seramik-porselen, metal, cam, çimento, dokuma-tekstil, kağıt, lastik sanayi, termik santral, döküm işleri, vb işler .
  Tozlu işlerde çalışması sakıncalı olanlar:
  -Dolaşım sistemi hastalıkları (kalp yetmezliği, hipertansiyon) .
  -Solunum fonksiyonu bozuklukları, göğüs kafesi deformiteleri (solunumu zorlaştıran) kronik akciğer hastalıkları; bronşit, bronşial astıma, amfızem, plörit, fibrötik ve granülomatöz değişiklikler. Pnömokonyozlar. Tüberküloz geçirenler (aktif, inaktif).
  -Aşırı şişmanlık.
  Tozlu işlerde çalışanlara işe giriş muayenesi: Öz geçmiş, soy geçmiş, fizik muayene, solunum sistemi muayenesi, dolaşım sistemi muayenesi.
  Tozlu işlerde çalışanlara ek laboratuar muayenesi: Vital kapasite, zamanlı vital kapasite, solunum fonksiyon testleri, akciğer grafisi (35×35 cm. en az 200 mA’lik röntgen cihazı ile).
  Tozlu işlerde çalışanlara aralıklı kontrol muayeneleri:
  a) İlk (erken) kontrol muayenesi; bedensel engelliler ve kronik hastalar için (yasalara göre 6 ay-l yıl).
  b) Periyodik muayeneler; 1 -3 yıl.
  Örnek 4:
  Solventlerle çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesi:
  Solventlerle yapılan aşağıda belirtilen işlerde çalışacaklara iş risklerine uygun işe giriş muayenesi yapılmalıdır .
  Solventlerle yapılan işler: Solventler endüstrinin birçok türünde kullanılmaktadır .
  Solvent kullanılan işlerde çalışamayacaklar:
  -Kadınlar ve çocuklar .
  -Kronik hastalar; karaciğer hastaları, böbrek hastaları, sinir sistemi hastaları, dolaşım sistemi hastaları; hipertansiyon, kalp ritim, bozukluğu, anjina pektoris, DM.
  -Alkol, ilaç, uyuşturucu alışkanlığı olanlar .
  Solventlerle çalışanlara yapılacak işe giriş muayenesi: Öz geçmiş, soy geçmiş, fizik muayene, nörolojik muayene, dermatolojik muayene, görme muayenesi.
  Solventlerle çalışanlara yapılacak ek laboratuar muayeneleri: Karaciğer fonksiyon testleri, hemogram, lökosit formülü, tam idrar tetkiki (albümin, şeker, safra boyaları, sediment), EKG, odiografi (gürültülü işlerde).
  Solventlerle çalışanlara yapılacak aralıklı kontrol muayeneleri;
  a) İlk (erken) kontrol muayenesi; bedensel engelliler ve kronik hastalar gibi risk grupları için (en geç 6 ay).
  b) Periyodik muayeneler; 6 ay.
  Sonuçta hekim bir karar vermek durumundadır. Çalışamaz kaydı koyabilir, geçici çalışılamayacağı durumlarda tedavi ile düzelebilecek durumları belirleyebilir. Çalışır ifadesi konulduğu durumlarda ise; işçinin işyerinin tamamında veya bir bölümünde çalışmasına izin verebilir. Bu kararı verirken önemli olan işçiye ek laboratuar muayenelerin hangi risklere göre yapıldığıdır. İşyeri risklerinin tamamına uygun laboratuar muayeneleri yapılmışsa işçi işyerinin tamamında çalışabilir .
  Sonraki Muayeneler -Yer Değiştirme:
  a) Erken kontrol muayeneleri:
  İşe giriş muayenesinden sonra en erken muayene yasal prosedürde 1 yıl sonra yapılmaktadır. Bazı iş kollarında bu 3 veya 6 ay sonradır. Ancak daha erken dönemde işe giriş muayenesinde tespit edilemeyen bir durum sonradan ortaya çıkarsa veya işe başladıktan sonra herhangi bir kimyasal madde veya etkene karşı reaksiyon gelişirse ya da işçide kronik hastalıklar nedeniyle duyarlılık oluşursa muayene sonucunda iş-işçi uyumunu sağlamak üzere işçinin yerinin değişimine karar verilebilir. Bu görev işyeri hekiminindir. Bu tür iş değişimlerinde danışmanlık görevi işyeri hekimine aittir.
  Rapor alınmaksızın veya alınan rapora aykırı olarak uygun olmayan işte çalıştırılan sigortalının, bu işe girmeden önce var olduğu tespit edilen veya bünyece elverişli bulunmadığı işte çalıştırılması sonucu meydana gelen hastalığı için Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılan hastalık masraflarının tümü işverene ödettirilir (Sosyal Sigortalar Yasası m.41).
  İşyerinin teknolojik olarak uygunluğu, ergonomik çalışma ortamı, işçinin biososyoekonomik özellikleri iş-işçi uyumunun saptanabilmesi için değerlendirilmelidir .
  Ülkemizdeki uygulamalarda mevzuata göre erken kontrol muayenesi işçi ve işverenin isteği üzerine veya hekimin gerekli gördüğü durumda yapılabilmektedir.
  b) Aralıklı kontrol muayeneleri (Periyodik muayeneler):
  Yasa gereğince ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, çocuk ve genç işçiler ile bazı durumlarda kadın işçilere işe girişte bir rapor düzenleneceğini belirtmiştik (İş Kanunu m. 86,87, Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü m.3, Kadın İşçilerin Sanayiye ait Gece Postalarında Çalıştırılması Hk. Tüzük m.5, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü m.59/8). İşe giriş raporu düzenlenen her çalışana belirli sürelerle sağlık muayeneleri ve gerektiğinde laboratuar araştırmaları yapılmalıdır. İşin devamı süresince muayene aralıkları işin özelliklerine, çalışanın yaşına ve cinsiyetine göre değişmektedir .
  Ağır ve tehlikeli işler kapsamında çalışan tüm işçilerin (kadın işçiler dahil) İş Kanununun 86. maddesi gereği en az yılda bir kez hekim raporu ile çalışmalarında sakınca olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Ancak bazı iş kollarında bu muayeneler daha kısa aralıklarla yapılmalıdır. Örneğin; Kurşun ve Cıva ile çalışan işçilerin her üç ayda bir, Arsenik ve insektisidler ile tozlu işlerde çalışan işçilerin her altı ayda bir, klinik ve laboratuar usul1eri ile sağlık muayeneleri yapılması önerilmektedir .
  Kadın işçilerin hangi iş kollarında çalıştırılacağı yönetmelikte ayrıca belirtilmiştir Ayrıca kadın işçilerin hangi işlerde gece postalarında çalıştırılacağı Tüzük’te belirlenmiş bu işçilere her altı ayda bir kontrol muayenesi zorunluluğu getirilmiştir .
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar için bu muayeneler en az altı ayda bir yapılmalıdır. 16-18 yaş grubu çocukların hangi işlerde çalıştırılacağı tüzükte belirtilmiştir .
  13-16 yaş arası çocukların hangi işte çalışırsa çalışsın işe girişte çalışmalarında sakınca olmadığının hekim raporu ile belirlenmesi ve bu muayenelerin altı ayda bir tekrar edilmesi gerekmektedir .
  c) Tüm risk gruplarının işyeri hekimi tarafından özel ilgi ile izlenmesi:
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar; iş kazası ve meslek hastalığı yönünden risk altındadır. Birden fazla iş kazası geçiren işçilerde diğer işçilere göre iş kazası geçirme olasılığı fazladır .
  Gelişme çağında olan çocuk işçiler (13-18 yaş grubu küçük işçiler) gelişimi olumsuz yönde etkilenmeyecek işlerde çalıştırılmalı ve daha sık aralıklarla kontrol muayeneleri yapılmalıdır. 13-15 yaş grubu küçük işçiler öğrenimleri engellenmemek koşuluyla hafif işlerde çalıştırılabilirler.
  Ancak meslek sahibi veya eğitim alan kadınlar ve 16-18 yaş grubu çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilirler (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü m.2).
  Kadınlar özel durumları nedeniyle risk grubu içerisinde değerlendirilir, gebe ve emzikli kadınlar risk grubu içerisinde daha özellikli bir konuma sahiptir. Bu nedenle gebe ve emzikli kadınların, yaşlıların, malul ve arızalıların fizyolojik özellikleri dikkate alınmalıdır.
  Alkolikler yeniden topluma kazandırılması düşüncesiyle özel olarak izlenmelidir.
  Meslek hastalığı ve iş kazası nedeniyle işten uzak kalanlar , herhangi bir sebeple işten uzaklaşanlar ile sık sık işten uzak kalanlar, işe dönüşte işyeri hekimi tarafından muayene edilmelidirler.
  d) Ek ve tamam1ayıcı muayeneler:
  İşçi işe girerken ve girdikten sonra belirli sürelerle çalışma ortamındaki risklere uygun olarak ek ve tamamlayıcı tetkiklerle beraber muayeneleri yapılmalıdır. Gerekli kan, idrar, portör, odiometrik laboratuar tetkikleri ve radyolojik grafiler uygun standartlarda ve uygun yerlerde tamamlanmalıdır (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü m.59/8)
  Örneğin; bir solvent olan trikloretilenle çalışan bir işçiye, işe girişte tam kan, tam idrar, karaciğer fonksiyon testleri vb gibi tetkikler yapılabilir, bu işçiye daha sonraki muayenelerde önceki tetkikler tekrar edildikten sonra ilaveten trikloretilenin idrarda metabolitini arayarak muayene tamamlanabilir.
  e) Erken tanı:
  Periyodik muayeneler işyeri sağlık hizmetleri arasında ikincil görevdir. Bir işçi için erken tanı, diğer işçi için koruyucu önlemdir. Bu anlamda; erken tanıların artması toplumsal erken tanıyı sağlar .
  Diğer Koruyucu Sağlık Hizmetleri:
  a-Bağışıklama: Bağışıklama da kişiye yönelik koruma uygulamalarındandır. İşyerlerindeki bağışıklama çalışmaları, işyeri hekiminin danışmanlığında planlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.
  b-İşyeri hekimi ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonunu yapmalı, ilgili personelin eğitimini sağlamalı ve acil tedavi hizmetlerini yürütmelidir.
  İşyeri hekimi tarafından işyeri sağlık birimi merkez olmak üzere varsa sağlık personeli ile beraber ilk yardım eğitimi almış işçiler, işyerinde vardiya durumuna, çalışma ortamının genişliğine, iş kolu özelliklerine, işin risk durumuna ve işçi sayısına göre yerleştirilmeli ve her işyerinin acil sağlık ve güvenlik korunma plan ve programı yapılmalıdır.
  c-Kreş ve çocuk bakım yerleri: İşyerinde kreş ve çocuk bakım yerleri varsa, bu tür yerlerin genel hijyen koşullarının sağlanması ve çocukların düzenli sağlık kontrollerinin yapılması ve denetimi görevi işyeri hekimi tarafından yapılmalıdır.
  Meslek hastalıklarına ve iş kazalarına karşı eğitim, ilkyardım, kişisel ve genel hijyen, beslenme, kişisel koruyucuların tanıtımı ve kullanımı gibi konularda eğitim yapılabilir .Bu eğitim tercihen bilgili uzmanlarca verilmeli, eğitimlere işyeri hekimi mutlaka katılmalı ve katkı sunmalıdır .
  ÖNLEMLER
  Tıbbi Önlemler:
  1. Her yerde çalıştırılması uygun olmayan risk grupları: İşe giriş ve erken kontrol muayenelerinde tespit edilecek Kronik Hastalık ve Bedensel Engellilik İzleme Dosyası’na yazılan her yerde çalıştırılması uygun olmayan engelliler ve kronik hastalığı olan risk gruplarının tespiti bu gruplar için alınacak tıbbi önlemlerin ilk basamağıdır.
  2. Genel hijyen koşullarının sağlanması:
  İçme suları, yemekhane, yatakhane, soyunma-giyinme dolapları, kreş, emzirme odası, tuvalet ve lavabolarla ilgili genel hijyen koşu1larının sağlanması ve portör muayenelerinin yapılması ile ilgili tıbbi önlemler hekimin görevleri arasındadır.
  3. Beslenme
  Yapılan işin ağırlık derecesine göre günlük enerji harcamasının belirlenmesi, alınması gereken kalori, protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin hesaplanarak uygulanması çalışmaları konusunda koruyucu önlemlerin alınması ve ilgili işlemlerin sürdürülmesi görevi bu işi yapacak uzman yoksa işyeri hekimini ilgilendirmektedir.
  4. Hastalıkların olumsuz sonuçlarından korunma:
  İşe giriş ve aralıklı kontrol muayeneleri sonucu alınan önlemlere rağmen mesleki veya iş ile ilgili bir hastalık tespit edilmişse diğer işçilere yönelik yeni koruyucu önlemlerin alınması ve ilgili işlemlerin sürdürülmesi gerekir .
  Teknik Önlemler:
  Önlemler öncelikle tehlikenin kaynağında alınmalı, risk önlenemiyorsa, sırasıyla çalışma ortamında ve kişide önlemler alınmalıdır. İşyeri hekimi risk analizi sonuçlarına göre risk yönetimi ile ilgili işverene önerilerde bulunabilir.
  Sosyal Boyut ve Çevresel Önlemler:
  Hastalık veya kazanın olumsuz sonuçlarından korunma amaçlanarak iş kazası ve meslek hastalığı sonrası hastaya yönelik rehabilitasyon ve tedavi görevi yerine getirilmelidir Örneğin; işçinin yeri değiştirilebilir veya üretim süreci ile ilgili düzenlemeler yapılabilir.
  Diğer işçilerde hastalığın veya kazanın oluşturabileceği olumsuz psikolojik ve organik zararlar için çevreye yönelik önlemler alınmalıdır.


   
 2. 3VSANE

  3VSANE TÜİSAG Üyesi

  teşekkürler.

   
 3. drsidar

  drsidar TÜİSAG Üyesi

  periyodik muayene yapılırken her işçiye en az bir defa ek- 5 sağlık raporu doldurulmalıdır.

     

   

  Ekli Dosyalar:

  Real, aysu koç, erkanersoy ve 7 kişi daha buna teşekkür etti.
 4. ismailoztas

  ismailoztas TÜİSAG Üyesi   
 5. ismailoztas

  ismailoztas TÜİSAG Üyesi

  Hocam bu isg tüzüğündeki beliritilen Kolinesteraz, Kadmiyum ,Manganez ,Krom ,Berilyum, Azot ,Benzen ,Anilin ,Halojenli hidrokarbonlar ,Karbon sülfür, Kükürtlü hidrojenle, Toz, Gürültü, Enfraruj ışınlar, Atmosfer basıncından daha yüksek basınçlı yerler, Şarbon ,Tetanos, Leptospiroz Brüselloz, Ankilostomyaz maddeleri ve hastalıklarına dair aralıklı kontrol muayeneleri yapmam istendi. Bazılarının (civa, kurşun gıbı) periyodik kontolleri verilmişşse de yukarıda yazdıklarımınkini birçok yönetmelikte bulamadım. Bunlar hakkında bilgi almam mümkün mü?
  saygılarımla
  ismail öztaş

     

   
 6. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi

  MEVCUT RİSKLERİMİZE GÖRE İŞÇİLERİMİZE HANGİ TESTLERİ YAPTIRMALIYIZ?
  RISK FAKTÖRLERI IS-FAALIYET ALANI-KULLANILAN MADDELER YAPILMASI GEREKEN TESTLER TEST PERIYOTLARI
  AROMATIK NITRO VE AMINO TÜREVLERI DERI, KAGIT, BOYA, KOZMETIK, KIMYA, LASTIK T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT 6-12 AY ARALIKLARLA
  SLIKOZ MADEN, SERAMIK, METAL AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSION TESTI, 6 AY ARALIKLARLA
  ASBEBEST TEKSTIL-IPLIK, ÇIMENTO, KAGIT, OTOMOTIV AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSION TESTI, 6-12 AY ARALIKLARLA
  BISINOZIS TEKSTIL, IPLIK AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSION TESTI, 6 AY ARALIKLARLA
  KADMIYUM METAL, CAM, LASTIK, TAHIL, FOTOGRAF SANAYI T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, IDRARDA KADMIYUM, SOLUNUM FONKSIYON TESTI 12 AY ARALIKLARLA
  KROM BOYA, CAM, KERESTE, KIMYA T.I.T. 12 AY ARALIKLARLA
  CIVA LABORATUAR, ÜRETIM VE ISLETME, AKÜ, BOYA T.I.T. 3 AY ARALIKLARLA
  NIKEL AKÜ, METAL, KIMYA T.I.T., AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSIYON TESTI, SEDIMANTASYON, BURUN MUAYENESI 12 AY ARALIKLARLA
  FOSFOR MADEN, ILAÇ, KIMYA, KIBRIT HEMOGRAM, SEDIMANTASYON, SGOT, SGPT, GGT 12 AY ARALIKLARLA

  KURSUN-ORGANIK KURSUN ALKILLERI BOYA, KAPLAMA, METAL KANDA KURSUN, HEMOGRAM, T.I.T., IDRARDA KOPRAPORFIRIN III 3 AY ARALIKLARLA
  KARBON SÜLFÜR LASTIK, KAUÇUK, YAG, KIMYA T.I.T., EFORLU EKG, GÖZDIBI MUAYENESI 6-12 AY ARALIKLARLA
  KÜKÜRTLÜ HIDROJEN DERI, SEKER, LASTIK, PETROKIMYA, RAFINERI-DOGALGAZ T.I.T., EFORLU-EFORSUZ EKG 12 AY ARALIKLARLA
  GLIKOLLER BOYA, ILAÇ, TEKSTIL, BESIN EDÜST., KIMYA, OTOMOTIV AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSION TESTI, T.I.T., GGT, SGOT, SGPT, HEMOGRAM(LÖKOSIT) 6-12 AY ARALIKLARLA
  ORGANIK FOSFORLU INSEKTISITLER KIMYA, ILAÇ, HASEREYLE MÜCADELE KANDA KOLINESTERAZ, HEMOGRAM, T.I.T. 6 AY ARALIKLARLA
  ARSENIK ÜRETIM-ISLETME, METAL, CAM, KERESTE, DERI SEDIMANTASYON, GGT, T.I.T. 12 AY ARALIKLARLA
  KARBUN MONOKSIT KIMYA, OTOMOTIV CO-Hb, EKG, AKCIGER GRAFISI 6-12 AY ARALIKLARLA
  ISOSIYANAT KIMYA, KAUÇUK, BOYA AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSION TESTI, T.I.T., SGOT, SGPT, HEMOGRAM(LÖKOSIT-EOZINOFIL SAYIMI) 6-12 AY ARALIKLARLA
  FLUOR VE ANORGANIK BILESIKLER CAM,METAL, TEMIZLIK MALZEMESI ÜRETIMI, KIMYA T.I.T., SOLUNUM FONKSIYON TESTI, IDRARDA FLUOR 12 AY ARALIKLARLA

  METIL KLORÜR KIMYA, KAUÇUK, SOGUTUCU T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT 12 AY ARALIKLARLA
  KARBON TETRA KLORÜR KIMYA, KAUÇUK, LASTIK, BOYA, VERNIK T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT 6 AY ARALIKLARLA
  TETRAKLOROETAN VE PENTAKLOROETAN KIMYA, KAUÇUK, LASTIK, BOYA, VERNIK, YANGIN SÖNDÜRÜCÜ, SOGUTMA T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT 6 AY ARALIKLARLA
  TRIKLORETILEN VE TETRAKLORETILEN KIMYA, BOYA, KURUTEMIZLEME T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT, ODIOMETRI, EKG, GÖZDIBI MUAYENESI 6-12 AY ARALIKLARLA
  METANOL KIMYA, KOZMETIK T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT, GÖZ MUAYENESI 12 AY ARALIKLARLA
  VINIL KLORÜRÜ PVC ÜRETIMI-DEPOLAMA, KIMYA T.I.T., HEMOGRAM, SGOT, SGPT, GGT, ALP, SEDIMANTASYON 12 AY ARALIKLARLA
  NITROGLISERIN VE NITROGLIKOL KIMYA, PATLAYICIMADDE IMALATI T.I.T., HEMOGRAM, EFORLU/EFORSUZ EKG 6-12 AY ARALIKLARLA
  GENEL KANSEROJEN MADDELER HER SEKTÖRDE T.I.T., AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSIYON TESTI, HEMOGRAM SEDIMANTASYON,SGOT, SGPT, GAITADA GIZLI KANI 3-6-12 AY ARALIKLARLA
  SICAK ORTAMDA ÇALISMA METAL, ÇIMENTO, TUGLA, ÇAMASIRHANE AKCIGER GRAFISI, SOLUNUM FONKSION TESTI, EFORLU-EFORSUZ EKG 6 AY ARALIKLARLA

  GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA ÇALISMA YAPI, MADEN, METAL, KAGIT, MATBAA, TEXTIL, DERI, ULASIM, CALL CENTRE ODIOMETRI 6-12 AY ARALIKLARLA
  VIBRASYONLU ORTAMLARDA ÇALISANLARDA HER TÜRLÜ VIBRASYONLU ARAÇ VE MAKINE SEDIMANTASYON, LOMBER,EL, EL-BILEK, OMUZ GRAFILERI 6-12 AY ARALIKLARLA
  GIGA IMALATHANELERINDE VE GIDA ISLERINDE ÇALISANLAR GIDA ÜRETEN DAGITAN SERVIS YAPILAN PAKETLENEN ÜNITELER GAITA KÜLTÜRÜ(6 AYDA/1), GAITA MIKROSKOPISI(6 AYDA/1), BURUN-BOGAZ KÜLTÜRÜ(6 AYDA/1), AKCIGER GRAFISI(12 AYDA/1) 6-12 AY ARALIKLARLA


   
  Fulden Saglam, Mahmut Işık, dr.cem ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
 7. icebergwolf

  icebergwolf TÜİSAG Üyesi

  işegiriş muayenesinde işcide tektaraflı işitme kaybı var yada görme derecesi düşük , kapalı alan korkusu var ,gibi bir problemi vvarsa ne yapacagız rapor vermeyecekmiyiz yoksa forma not mu düşeceğiz not düşeceksek nasıl bir not düşülmeli ki teşekkürler
   
  murat yıldırım, ebruefe ve yucelgokcen bu yazıya teşekkür etti.
 8. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  Size göre çalışamaz durumda yada böyle zorda kaldığınız durumlarda işçiyi bu şüphelendiğiniz şeyleri bir not olarak sevk kağıdına yazıp Meslek hastalıkları hastanesine gönderiniz oradan olur raporu alınca işe başlatabilirsiniz. Değilse kendinizi riske atmayınız.   
  yucelgokcen ve icebergwolf bu yazıya teşekkür etti.
 9. ameral

  ameral TÜİSAG Üyesi

  Güzel bir çalışma tebrikler. Yanlız dikkatimi çeken bir şey var nedense işe giriş raporlarında kişinin yaşı belirtilmemiş. Hiç bir formda göremiyorum. Mutlaka olmalı...

     

   
 10. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  İşe giriş muayene formlarında kişinin doğum tarihi mutlaka yazılır zaten aşağıdaki örnekte görebilirsiniz.   

  Ekli Dosyalar:

  sailor84 ve İsmail TÜRKER bu yazıya teşekkür etti.
 11. Ulaş Devrim YURDABAL

  Ulaş Devrim YURDABAL TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar,
  İşe giriş veya periyodik sağlık raporlarında işyeri hekiminin kesinlikle "Yüksekte çalışmasında sakınca yoktur" ve Gece çalışmasında sakınca yoktur" ifadesi olmalı , rapor üzerinde ayrıca belirtilmelidir.

  Saygılarımla,   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 12. Ali KÖKSAL

  Ali KÖKSAL TÜİSAG Üyesi

  İşçi gece yada yüksekte çalışacaksa ayrı ayrı tetkileri yapılıp sağlam çıkarsa raporu verilebilir örneğin yüksekte çalışan için kan şekeri tansiyon takibi... vs

   
 13. gunesosgb

  gunesosgb TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar , işe giriş raporlarında raporun ön yüzüne ve arka yüzüne işe giren arkadaşın kendi el yazısı ile beyanlarım doğrudur diye yazdırıp imzalatınız. Bazı kronik rahatsızlıklar işe girecek arkadaş tarafından söylenmeyebilir.
   
  mekabe, Naksu ve (deleted user) bu yazıya teşekkür etti.
 14. Çiğdem Karaman

  Çiğdem Karaman TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar,
  50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan firmalar işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu tarihine kadar yasa öncesi durumuna devam edebilir mi?
  Kanunun 15. maddesinde sağlık raporu yenilemesi ile ilgili olarak "İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla" deniyor. Konu ile ilgili yeni yönetmelik yok diye düşünüyorum.
  Görüştüğüm danışman firma yetkilileri az tehlikeli sınıfın da sağlık raporlarının yenilenmesi ve yıllık olarak tekrarlanması hususunda ısrarlı. Ancak buna dair ben yasal dayanak bulmuş değilim. var mıdır?
  Kısacası, az tehlikeli sınıf çalışanlarının daha önce işe girerken aldıkları sağlık raporları geçersiz midir? Toplu olarak yeni raporları alıp, yıllık olarak tekrarlamalı mıyız?

   
 15. nedim ecevit

  nedim ecevit TÜİSAG Üyesi

  Selam Arkadaşlar,
  Periyodik muayene sonucu uygun görülüp göğüs hastalıkları uzmanınca yapılan muayene ve ileri tetkikleri sonucu meslek hastalığı olabileceği ve meslek hastalıkları hastanesine gitmesinin uygun olduğu belirtilirse ne olacak?Bildiğim kadar bu hastane sadece Ankara Keçiörende. Hadi gönderdiniz ve meslek hastalığı tanısı konuldu. Bu hastanın süreci nedir. Sanırım hastalığın durumuna göre tedavi ve önlem alınacak. Bildirimi zorunlu bu hastalık sonucu İşveren ya da iş yeri süreci nedir?Nasıl bir yol izleniyor?Yani işveren ve iş yeri nasıl etkileniyor? Bu konu hakkında bilgisi ve belgesi olan paylaşabilir mi?   
 16. elifnuran

  elifnuran TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar merhaba tozlu işlerde çalışan işçiler için periyodik kontrol nasıl düzenlenmelidir her altı ayda bir mi kontrol ediliyor??

   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 17. mekabe

  mekabe TÜİSAG Üyesi

  İşe Giriş Muayenesinde tam bir (klinik + radyolojik) Akciğer Muayenesi yapılmalı, akciğerleri tozları temizlemeye, yani vücuttan atmaya elverişli olduklarına kanaat getirilenlere, yapılan işlemin işçiden yazılı ve imzalı olarak "bilgilendirilmiş onam" alınarak işe kabul edilmeli, ertesinde yapılacak olan Periyodik Muayeneler en fazla ALTI AY İÇİNDE olmalı, bu süre geçirilmemelidir. Hastalık belirtileri daha erken çıkarsa bu süreyi beklemeye gerek yoktur...

   
  Mahmut Işık ve elifnuran bu yazıya teşekkür etti.
 18. elifnuran

  elifnuran TÜİSAG Üyesi

  çok teşekkürler sayın mekabe değerli bilgileriniz için saygılar kolay gelsin.......

   
  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 19. kalitek

  kalitek TÜİSAG Üyesi

  mekabe bu yazıya teşekkür etti.
 20. dr.scekic

  dr.scekic TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar olumsuz raporları nasıl veriyorsunuz?
  yüksekte çalışamaz, vardiyalı çalışamaz, tozlu yerde çalışamaz v.b.
  yeni formda
  Kod:
  1-  ……………………………………………………………….işinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.
  
  2-  ……………………………..…… şartıyla çalışmaya elverişlidir.  
  (*Yapılan muayene sonucunda çalışanın gece veya vardiyalı çalışma koşullarında çalışıp çalışamayacağı ile vücut sağlığını ve bütünlüğünü tamamlayıcı uygun alet teçhizat vs... bulunması durumunda çalışan için bu koşullarla çalışmaya elverişli olup olmadığı kanaati belirtilecektir.)
  
  bu şekilde olumlu kolayda olumsuz raporlara örnek verebilirmisiniz
  DM, epilepsi, HT, ve benzeri hastalıklar için

   
  murat yıldırım bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. periyodik muayeneler kaç senede bir

Yandex.Metrica