Soru Işçi Sağlığı Ve Iş Güvenliği Tüzüğü

Konu, 'Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler Hakkında' kısmında Emel Pertev tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Emel Pertev

  Emel Pertev TÜİSAG Üyesi  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kaldırılmış. Ama bu tüzükte bir çok sayısal rakam var. Bu rakamlar bu durum nerede tanımlı. Buna benzer bir yönetmelik var ama orada da sayısal rakamlar yok.


   
 2. Tüzüğün kaldırılmasının en büyük sebebi zaten mevcut sayılsal verilerin ve önlemlerin yönetmelikler ile uyuşmamasıydı. Esas itibariyle tüzük çok daha açık ve belirğin ama yönetmelikler sürekli olarak "yeterli, gerekli, yeter derecede" gibi ibareler dolu

   
  Emel Pertev bu yazıya teşekkür etti.
 3. kenan atalar

  kenan atalar TÜİSAG Üyesi

  bir çok sayısal veride standartlara atıf yapılıyor bence bu gerekli çünkü standartlar mevcut duruma göre sürekli güncelleniyor

     

   
 4. Emel Pertev

  Emel Pertev TÜİSAG Üyesi

  Profilimde yanlış işaretlemişim. Ben mayısta yapılacak sınava gireceğim. Bu durumda yönetmeliklerde geçmiyorsa tüzüklerde geçen rakamlardan sorumlu değil miyiz? Mesela ben bu tüzükte olan merdiven mukavemet sayısı, genişliği vb. konuları bununla ilgili yönetmeliklerde bulamadım

   
 5. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Tüzükte belirtilen rakamsal veriler , parametreler maalesef yönetmeliklerde bulunmuyor.
  En basitinden aydınlatma değerleri , yönetmelikte yeterli derecede denilerek geçilmekte iken tüzükte her alan için ayrı bir aydınlatma değeri belirtilmekteydi ve bence bu daha sağlıklı oluyordu.

     

   
 6. ozan cetiner

  ozan cetiner TÜİSAG Üyesi

  tüzük ile ilgili soru sorabilirler sadece sorunun başına isg tüzüğüne göre demezler.bu nedenle tüzüğe çalışmakta fayda var.

   
 7. HÖK

  HÖK TÜİSAG Üyesi

  Benim bildiğim kadarıyla; tüzüğün kaldırılmasındaki en önemli ve etkili sebep İSİG tüzüğünün artık yasal dayanağının kalmamış olmasıdır. İSİG 1475 sayılı (eski) iş kanununa dayandırılmıştır. Ama artık 4857 sayılı (yeni) 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu var. Ayrıca 4857 sayılı iş kanunundaki 5. bölüm olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü de 4857'den çıkarılıp bildiğiniz üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olarak düzenlendi. Lafı uzatmadan, tüzük yürürlükten kalktı evet neden çünkü yasal dayanağı kalmadı.
   
  hcakir48 ve Emel Pertev bu yazıya teşekkür etti.
 8. onderay

  onderay TÜİSAG Üyesi

  bahsedilen tüzüğe şimdi baktım da bildiğim konuların çoğu tüzükte varmış...şimdi bütün bilgiler gitti ha...bu iş çok karıştı hangisi kalktı hangisi yürürlükte artık takip edemiyorum..   
 9. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Fatih bey doğru söylüyorsunuz, yalnız yönetmelikte atıf yapılan -örneğin aydınlatma le ilgili- standartlarda tüzükte yazılandan çok daha fazla ayrıntı da var (Yaklaşık 13 sayfa sadece bölgeler ve lux değerlerini tanımlamış).

     

   
 10. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Tüzüğün tamamen kalktığını söyleyemeyiz. Çünkü ekli linkte olduğu gibi hala ÇSGB nın resmi internet sitesinde mevzuat içinde varlığı kabul edilerek yayınlanmaktadır...

  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=mevzuat&id=2

  Ayrıca;

  İŞ KANUNU
  Kanun Numarası : 4857
  Kabul Tarihi : 22/5/2003
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  İş Sağlığı ve Güvenliği

  İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri
  Madde 77 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (1)
  Madde 78 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması
  Madde 79 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  İş sağlığı ve güvenliği kurulu
  Madde 80 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (2)
  Madde 81 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
  Madde 82 – (Mülga: 15/5/2008-5763/37 md.)
  İşçilerin hakları
  Madde 83 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı
  Madde 84 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  Ağır ve tehlikeli işler
  Madde 85 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  Ağır ve tehlikeli işlerde rapor
  Madde 86 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor
  Madde 87 (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik
  Madde 88 – (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)
  Çeşitli yönetmelikler
  Madde 89 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)

  (1) Bu madde başlığı " Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri“ iken, 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (2) Bu madde başlığı " İşyeri hekimleri“ iken, 15/5/2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  5. Bölüm başlığında geçen tüzük yazısı kaldırılmıştır...

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  Madde 120 – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 - Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
  Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.


  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/12/1973, No: 7/7583
  Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1971, No: 1475
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/1/1974, No: 14765
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13, S. 443   

  Ekli Dosyalar:

  türkay09 bu yazıya teşekkür etti.
 11. Abidin Özler

  Abidin Özler TÜİSAG Üyesi

  Bakanlık tüzüğün kaldırılmasına dair tüzük hazırlıyor. Geçenlerde yayınlamışlardı.   
  ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 12. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK TASARISI TASLAĞI


  MADDE 1 – 4/12/1973 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.


  Yürürlük

  MADDE 2 – Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  Yürütme

  MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  22/08/2013
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK TÜZÜK TASLAKLARI

  http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=IS_TUZ_KAL_TAS


  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük Taslağı Tıklayınız

  Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük Taslağı Tıklayınız

  Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük Taslağı Tıklayınız

  Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük Taslağı Tıklayınız

   

  Ekli Dosyalar:

 13. HÖK

  HÖK TÜİSAG Üyesi

  ÇSGB çalışanları; özellikle İSGGM, PGD, Yetkilendirme çalışanları + gittiğimiz eğitim kurumundaki hocalarımız bakanlık sitelerindeki mevzuatın güncel olmadığını, resmi gazeteden ya da mevzuat.gov.tr'den daha güncel ve sağlık bilgiye ulaşabileceğimizi sıklıkla dile getirirler.

  "İSİG Tüzüğünün dayanağı olan 4857 sayılı kanunun geçici 2. maddesinin 6331 sayılı kanunun 37. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olması sebebi ile tüzüğün dayanağı kalmamıştır. Bu nedenle, söz konusu tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır."

  Ayrıca bakınız; http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=IS_TUZ_KAL_TAS
   
 14. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Yenisi yürürlüğe girinceye kadar mevcut durum hala geçerlidir.

  Yeni Tüzük Taslağı onaylanarak yürürlüğe girdiğinde eskisi tamamen ortadan kalkar. Yukardaki taslakta da yazdığı gibi ancak yenisi eskisini ortadan kaldırabilir...


  İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK TASARISI TASLAĞI

  MADDE 1 –
  4/12/1973 tarih ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 2 – Danıştay’ca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  İŞ KANUNU
  Kanun Numarası : 4857
  Kabul Tarihi : 22/5/2003
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa :

  Geçici Madde 2 - 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu
  Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.

  Geçici Madde 2 - (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.)


  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
  Kanun Numarası : 6331
  Kabul Tarihi : 20/6/2012
  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339
  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:
  a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.
  b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.
  c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.
  ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler.
  4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri
  saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise
  çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica