Işçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığına Giriş' kısmında Sorgulayan Adam tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi  4857 sayılı İş Kanunu'nun İşçi Özlük Dosyası ile ilgili metni aşağıya alınmıştır:

  "İşçi özlük dosyası

  MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.


  İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür."


  Söz konusu metin incelendiğinde işverenlerin çalıştırdıkları tüm işçiler için işyerinde işçi özlük dosyası oluşturması gerekmektedir. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla:


  1- İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti,

  2- İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

  3- İkametgâh İlmühaberi,

  4- Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

  5- Referans Mektupları ve CV' si

  6- Kanun gereği iş sözleşmesi,

  7- Sağlık Raporu,

  8- Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor.

  9- Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,

  10- Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından indirim uygulanacağına dair yazı

  11- Sakat işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

  12- Adli sicil kaydı,

  13- Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

  14- Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

  15- Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

  16- Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

  17- Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,

  18- İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

  19- Çalışma Belgesi (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

  20- İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

  21- Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. Kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

  bulunmalıdır.

  Şaban Abacı/Yönetici/SMMM

  Kaynak: http://www.alomaliye.com/isci_ozluk_dosyasi.htm


   
  Mehmet Emin DİNCEL bu yazıya teşekkür etti.
 2. Mehmet Emin DİNCEL

  Mehmet Emin DİNCEL TÜİSAG Üyesi

  kamu kurumlarında ne yapmak gerekiyor özlük dosyalarında bulunması gereken evraklarla ilgili olarak neler bulunmalı

   
 3. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  Bu konuda yürürlükten kaldırıldığı ibaresi ile ulaştığım bir yönetmelikte aşağıdakiler yazılıdır.

  DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ
  Özlük Dosyası

  Madde 6 - Her memur için kurumlarınca bir özlük dosyası düzenlenir. Bu dosyada memurun adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni hali, nüfus hüviyeti cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi,yaptığı lisansüstü eğitimi,staj ve incelemeleri,sınıfı,derece ve kademesi,mecburi hizmetleri,askerlik durumu,adaylık ve asli memurluğa atanma ve işe başlama tarihi, derece ve kademe ilerlemeleri, imtihan başarı dereceleri, sınıf ve yer değişiklikleri, hizmetiçi eğitim durumu,siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller, hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) men'i muhakeme veya beraat kararı; sağlık durumuna,görevden uzaklaştırma, yaptığı fahri hizmetler,aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ile memurluğa alı nırken istenen diğer belgeler bulunur.

  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları memurların sicillerinin bir parçası sayılır; gizli sicil raporlarının doldurulması esnasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir.

  Kaynak : http://mevzuat.meb.gov.tr/html/119.html

     

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica