İşçi Özlük Dosyaları - Güncel

Konu, 'Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İşçi Özlük Dosyaları
  4857 sayılı İş Kanununun 75. maddesinde ; ‘’İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

  Bilindiği gibi genel hukuk kurallarının aksine İş Kanunu’nun işçi lehine yorumu esas olup işçi tarafından iddia edilenlerin aksi işverence ispatlanmak ve belgelendirmek zorunluluğu bulunmaktadır. İşçi özlük dosyasının işçi-işveren sürtüşmeleri sonucu karşı karşıya kalınabilecek hukuksal problemlerde haklılığını ispat mecburiyeti bulunan işveren için aynı zamanda dayanak teşkil etmektedir. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz nokta ise ilgili bilgi ve belgelerin İş Kanunu ve diğer kanunlara uygun düzenlenmesi ve dönemler itibariyle güncellenmesidir.
  [​IMG]
  Ayrıca İşçi özlük dosyası oluşturulmaması halinde -2009 yılı için- 1.012 TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür.2012 yılı için 1200 TL dir. Bu nedenle işçi özlük dosyalarının gözden geçirilip güncellenmesinin yapılması gerekmektedir.
  Bunlar Kısaca ;

  a)İşçilere ait adres bilgilerinin güncellenmesi

  b)Fazla Mesaiye ilişkin alınacak Muvafakatnamenin de güncel olması ve her yılbaşında, çalışanlardan alınıp, personel dosyalarında saklanması gerekmektedir. İşçinin onayı alınmadan yapılan fazla çalışmaya ilişkin öngörülen idari para cezası miktarı -2009 yılı için- bu durumdaki her işçi için 200 TL’ dir.

  c)Sağlık Raporları ; İş K. 86. Maddesi uyarınca ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair rapor aldırmadan çalıştırılmaları yasaktır. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan her işçi, işin devamı süresince en az yılda bir, eğer 14 yaşından 18 yaşına kadar (18 dahil) olanlar içinse 6 ayda bir bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporu aldırıp, işçinin personel dosyasında muhafaza etmek gerekecektir. Tüm bunlara ilaveten,sektörel olarak çalışanların,belirli dönemlerde almaları gereken portör,odiometri gibi raporlarının da tamamlanıp,personel dosyasında bulundurulması gerekmektedir.

  d)Eğitim çizelgesi

  e)İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yıllık Çalışma Planının Oluşturulması ve Yıllık Değerlendirme Raporunun İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü’ ne gönderilmesi

  f)Kişisel Koruyucu Malzeme Zimmet Tutanaklarının Gözden Geçirilmesi

  g)01.01.2009 tarihinden itibaren Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklar için Mesleki Eğitim Belgeleri 4857 sayılı İş Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 5763 sayılı Kanunun 5. maddesi ile getirilen düzenlemeye göre; 01.01.2009 tarihinden itibaren Ağır ve Tehlike İşlerde Mesleki Eğitim Almamış işçiler çalıştırılamayacaktır. Hükme aykırı davranan işverenler idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklardır.

  h) Maaş bordrolarının ve ücret pusulalarının gözden geçirilip imza eksiği olan işçi bordrolarının imzalatılması (Ücret pusulasını işçiye vermeyen işveren hakkında 4857 Sayılı İş Kanunun 102.maddesi uyarınca her bir işçi için 200,00 TL idari para cezası verilir. Bunun ispatı da ücret pusulaların imzalı olması ile mümkündür.)

  ı)Asgari Geçim İndirimine ait formların gözden geçirilip gerekli görülenler için revize işlemlerinin yapılması çocukları öğrenci olanların öğrenciliğinin devamı halinde yeni öğrenci belgeleri alınması Bilindiği üzere, 5615 sayılı Kanun ile uzun zamandır uygulanmakta olan ücretlilere vergi iadesi sistemine son verilmiş ve 01.01.2008 tarihinde uygulanmak üzere “asgari geçim indirimi” adı altında yeni bir sisteme geçilmiştir. Asgari Geçim İndirimi, işçilerin gerçek ücretlerinin eki niteliğinde değerlendirilmekte olup, asgari geçim indiriminin işçilere ödenmemesi, işçi bakımından iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih imkânı ve işverenler bakımındansa işçinin ücretinin eksik ödenmesi sebebiyle idari para cezasının muhatabı olunması ihtimali doğurması sebebiyle önemlidir.

  İ)Yabancı işçi çalıştıran işyerlerinin süresi dolan çalışma izinlerinin yenilenmesi

  k)Çalışmaya başladıkları tarihte 18 yaşından küçük olup 2010 yılında 18 yaşını dolduracak çalışanların iş sözleşmelerinde yeni düzenlemeler yapılması Kısaca işçi özlük dosyalarında bulunan belgelerin güncellenmesi konusuna değinildikten sonra işçi özlük dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

  İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER

  1 İşe Başvuru Formu​

  2 Hizmet Akdi (4857 Sayılı Yasa Gereği Zorunludur)​

  3 İmza Sirküleri​

  4 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi​

  5 Sigorta Kartı veya Fotokopisi (Önlü arkalı) (Ehliyet fotokopisi​

  6 İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan Alınacak-Yılda bir kez yenilenmelidir)​

  7 Çalışanın Kendisi ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Üyelerinin Nüfus Cüzdanları Fotokopileri, Evli personelin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi​

  8 Savcılık Belgesi (Adli Sicil Kaydı)​

  9 Sağlık Raporu (Hastane Sağlık Kurulu veya İşyeri Hekiminden Alınacak)​

  10 Daha Önceki Çalıştığı Yerlere İlişkin Bonservis Belgeleri​

  11 Vergi Kimlik Numarası (Herhangi bir vergi dairesinden alınabilir)​

  13 Askerlik Durumunu Gösteren Belgeler​

  14 Kan Grubunu Gösterir Belge​

  15 Fazla Çalışma Muvafakatnamesi​

  16 Çalışanın Çalıştığı Birim ve Görevlendirmeler ile İlgili Düzenlenen Belgeler​

  17 İhtarnameler ve Alınan Savunmalar​

  18 Performans Değerlendirme Formları (İş Güvencesi Kapsamında Önemlidir)​

  19 Ücretsiz İzinler ile Yıllık Ücretli İzin ile İlgili Dilekçe veya Formlar​

  20 Yasal İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordroları, İbranameler​

  21 Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar ve Belgeler​

  22 2 Adet Vesikalık Fotoğraf​

  *Yıllık her işçi yasal izin hakkını kullanmalı ya da ücret bordrosu düzenlenerek ödenmelidir. Yıllık izin defteri bu usule uygun doldurulmalı, izin kullanmadan önce, işçiden başvuru dilekcesi ve yetkili onayı alınmalıdır.
  *10 kişiyi geçen işyerlerinde maaş ödemeleri bankadan yapılmalıdır. Ödemelerin bankadan yapılması ücret bordrolarının ve hesap pusulalarının imzalanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
  Smmm Ahmet YÜKSEL
  kaynak:http://www.smmmahmetyuksel.com/?page_id=190


   
  Sercan SELÇUK, İSG Specialist ve buketdemir bu yazıya teşekkür etti.
 2. İSG Specialist

  İSG Specialist TÜİSAG Üyesi

  Bunların hepsi şart mı?
  Özellikle gerekli olanları yazsanız*

   
 3. arifobek

  arifobek TÜİSAG Üyesi

  Bunların hepsinide bulundurmakta fayda var yoksa gıcık bir müfettişe denk gelirsen her bir eksik için ayrı ayrı para cezası uygular.
  Ama olmazsa olmazlar tabikide "işçinin de imza atması gereken iş sözleşmesi saglık raporları eğitim tutanakları maaş bordrosu vs."

     

   
  ECE bu yazıya teşekkür etti.
 4. Soran Adam Hasan

  Soran Adam Hasan TÜİSAG Üyesi

  yardımlarınız için çok teşekkür ederiz. bunlar işimizi kolaylaştıracak şeyler...Acaba müfettişler bunların hepsinin var olmasına ne kadar dikkat ediyor.

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica