İş Yargılamaları Usulü - Dr. Mustafa Kılıçoğlu

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Kitaplar' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  [​IMG]

  İş yargılaması normatif olarak 5521 sayılı İş Muhakemeleri Kanunu ekseninde yapılmaktadır.
  1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 5521 sayılı İşMK. m. 15 gereğince iş yargılamasındaki eksiklikleri/boşlukları tamamlamakta idi.
  1086 sayılı HUMK 1.10.2011 tarihinde yürürlükten kalkacaktır. Anılan Kanun'un yerine getirilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 12.1.2011 tarihinde kabul edilmiş, 4.2.2011 tarih 27836 sayılı resmi gazete'de yayımlanmıştır.6100 sayılı HMK 1086 sayılı HUMK'nun normatif hükümlerini yaklaşık %40 oranında değiştirdiği gibi dil tamamen sadeleştirilmiştir.
  En önemli değişiklikten biri iş yargılamasının "Basit Yargılama Usulüne" bağlı kılınmasıdır. Bir anlamda 5521 sayılı İşMK önemli değişikliğe uğramış; buna bağlı olarak 1086 sayılı HUMK'daki seri ve şifahi yargılama usulü iş yargılamasına özgü olarak basit yargılama usulünde toplanmıştır.
  Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AHİM) yargılama usulüne ilişkin kararları Anayasa mad. 90 gereğince yüksek mahkeme kararlarını da uygulama açısından önceliklik getirmiştir.
  Bu kitap iş yargılamasına ilişkin Yargıtay uygulamasını esas olarak almıştır. 1086 sayılı HUMK ilgili hükümlerine kısaca değinilmiş; 6100 sayılı HMK ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yabancı doktrine ve usul hukukuna yön veren yazaralarımıza kısaca yer verilmiştir. (Sunuş'tan)

  Konu Başlıkları
  İş Mahkemeleri Kanunu'nun Amacı
  Görev
  Yetki
  Yargılama Usulü
  Yargı Yolu
  Taraf Ehliyeti
  Dava Ehliyeti (Yetisi)
  Dava Takip Yetkisi
  Sıfat–Husumet
  Tarafta Değişme
  Taraf Temsili
  Dava Şartları
  İlk İtirazlar
  İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Degiştirilmesi Yasağı
  Islah (Düzeltme)Ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
  Kısmi Dava
  Karşı Dava
  Tasarruf İlkesi
  Taraflarca Getirilmesi İlkesi
  Yargıcın Kendiliğinden Harekete Geçme İlkesi
  Yargıcın Aydınlatma Ödevi
  Gerçeklik
  Taraflarca Getirilme İlkesi
  Yargıcın Hukuk Kurallarını Kendiliğinden Uygulama Yükümlülüğü
  Usul Ekonomisi İlkesi
  İlk Görünüş İspatı
  İspat Yükü
  İkrar
  Kesin Deliller
  Kesin Hüküm
  Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesine Etkisi
  Ceza Mahkemesi Kararlarının Bekletici Sorun Olması
  Ceza Mahkemesindeki Bilirkişi Raporunun Hukuk Mahkemesine Etkisi
  İcra Tetkik Mercii Kararların Kesin Hüküm Yönünden Değerlendirilmesi
  Kesin Hükmün Ortadan Kaldırılması
  Hükümlerin Tavzihi
  Hükmün Tashihi (Maddi Hata)
  Mahkeme İçi Feragat
  Mahkeme Dışı Davadan Feragat
  Haktan Feragat
  Davayı Kabul
  Mahkeme Dışı Davayı Kabul
  Mahkeme İçi Sulh
  Mahkeme Dışı Sulh
  Hüküm
  Usulü Kazanılmış Hak (Usuli Müktesep Hak)
  Temyiz
  Yargılama Giderleri


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica