Iş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimlerinde Istenen Belgeler

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Hakkında' kısmında okancaliskan1984 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. okancaliskan1984

  okancaliskan1984 TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar bu hafta içinde geçirmiş olduğum denetlemede benden istenen belgeleri sizinle paylaşmak istedim inşallah yararını görürsünüz
  GENEL BELGELER
  1- İşyeri tanıtım formu
  2- Kapasite Raporu
  3- İşveren/İşveren vekili imza sirküleri
  4- Siğortalı hizmet listesi
  5- 2012-2013 yıllarına ait iş kazası bilğileri
  6- Alt işverenle yapılmış olan sözleşmeler
  SAĞLIK KONTROLLERi
  1- Gürültülü yerlerde çalışanların kulak odiyogramı
  2- Tozlu yerlerde çalışanların göğüs radyografileri
  3- Metal işinde çalışan çalışanların tetanoz aşıları
  4- Solunum Fonksiyon testleri,kan tahlilleri..v.b
  DÜZENLENECEK DÖKÜMANLAR
  1- Risk değerlendirmesi (6331 sayılı kanuna uygun olarak)
  2- patlamadan korunma dökümanı
  3- Acil durum eylem planı
  4- Yangın eğitim tatbikatı
  5- Kimyasal ortamlarda çalışmalarda hava kalite ölçüm raporu
  6- Gürültü ölçüm raporu
  7- Kimyasalların listsi ve MSDS dosyaları
  8- Yıllık çalışma planı
  TEKNİK KONTROLLER
  1- Parartoner bakımı
  2- Topraklama Tesisatı kontrol belgesi
  3- Elektrik tesisatı kontrol belgesi
  4- Kazanların,basınçlı kapların,kaldırma araçları, kontrol belgesi
  EHLİYETLER
  1- Kazancı ateşleme belgesi
  2- İş makinası kullanımı operatörlük belgesi
  3- EKAT belgesi(Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim altında çalışma izni)
  EĞİTİM
  1- İSG eğitim katılım belgeleri
  2- Kimyasallar eğitimi
  3- Yangın eğitimi
  4- İlk yardım kursu
  5- Yıllık plan
  İSG BELGELERİ
  1- İSG uzmanlığı sözleşmesi
  2- İşyeri Hekimi sözleşmesi
  3- Kurum ile anlaşılmışsa kurum ile yapılan sözleşme
  4- İSG kurul defteri
  5- Çalışan temsilcileri atama yazıları


   
  ilknur koca, ykayaisg, Önder81 ve 42 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. chemistanbul

  chemistanbul Banned

  ARKADAŞLAR FORUM KURALLARI GEREĞİ "TEŞEKKÜR" YAZIMI YERİNE AŞAĞIDA BULUNAN teşekkür et butonunu kullanınız.

   
  karabay, Fırat Soyocak, kimya_25 ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
 3. kubraylmz

  kubraylmz TÜİSAG Üyesi

  Çok yararlı bilgiler çok teşekküreler. Bir sorum olacak. İsg eğitim katılım belgelerinin orijinalini mi dosyada istiyorlar yoksa fotokopisi de oluyor mu?

     

   
  Filiz Ufuk Çilek ve gunesosgb bu yazıya teşekkür etti.
 4. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  Bu da OSGB sahibi bir arkadaşım aracılığıyla edindiğim liste


  İş Güvenliği Uzmanlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
  İlk yardım
  %10 ilk yardım kursu görmüş çalışan var mı?
  Ecza dolabı var mı? (malzeme listesi asılımı)
  Hasta nakil aracı var mı?
  İlk yardım eğitimi alan işçilerin sertifikaları mevcut mu?


  Acil Durum
  Acil eylem planı var mı?
  Firmada acil çıkış kapıları mevcut dışarı açılabilir şekilde mi?
  Yangın ve patlamada risklere karşı acil durum senaryosu var mı?
  Acil stop düğmeleri çalışır vaziyette mi?
  Acil durdurma butonu büyük ve yazısı belirgin mi?
  Yerlerde fosforlu acil durum yönlendirme çıkış stıckerlerı var mı?
  Acil çıkış kapıları sürekli açık mı? Açık olmalı.
  Acil durum ekiplerinin listesi hazırlandı mı?
  Acil durum ekiplerinin eğitim belgeleri verildi mi?
  Acil durum ekiplerinin tatbikat raporları hazırlandı mı?


  Belgeler
  Basınçlı tüplerin tedarikçi firmadan kontrol belgeleri alınıyor mu?
  Exproof belgesi var mı?
  Foklift operatör belgeleri mevcut mu?
  LPG-Doğalgaz ile çalışan iş yerlerinde sorumlu kişilerin bu konudaki eğitim belgeleri mevcut mu?
  Çalışanların operatörlük ve ehliyet belgeleri (iş makinası, kazancı vs.) var mı?
  Havalandırma sistemlerinin yıllık kontrolleri yapılıp belge düzenlendi mi?
  Hidrant sisteminin pompalarının kontrolleri yapılıp belge düzenlendi mi?
  İşletme belgesi mevcut mu?
  Patlamadan korunma dökümanı (belgesi) var mı?
  Sorumlu yöneticilerin görev tanımları var mı?
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgeleri var mı?
  İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgeleri var mı?
  Kimyasallarla çalışan işçilerin eğitim belgeleri var mı?
  Kimyasal maddelerle çalışan işçinin laboratuvar tetkikleri ile mesleki maruziyetlerini gösterir belgeler mevcut mu?
  İçme ve kullanma suyu kontrol belgesi var mı? (artezyen suyu kullanıyorsa)
  Titreşimli ortamda çalışan işçiler için kişisel maruziyet düzeylerini gösterir belgeler mevcut mu?
  Kontrol belgeleri (havalandırma, topraklama, paratoner, basınçlı kaplar, kaldırma araçları) var mı?
  İşçilere verilen kişisel koruyucuların zimmet listesi var mı?
  Personel özlük dosyası var mı? (5-6 adet)
  İmalatçı yeterlilik belgesi var mı?
  Kazanların kontrol belgesi var mı?
  Servis araçlarının periyodik bakım ve kontrol belgeleri mevcut mu?
  Yangın alarm ve tahliye tatbikat tutanakları var mı? (6 ayda 1 yapılmalı)
  Yangın söndürme sistemleri kontrol belgeleri var mı?
  Seyyar Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrollerinin yapıldığını gösterir belge var mı?
  Son 1 yıl içinde meydana gelen iş kazaları kayıtları, kaza sayısı, ağır kazaların sayısı, inceleme yapılıp yapılmadığı, bu kazalardaki kayıp iş günü sayısı mevcut mu?
  Malzeme güvenlik bilgi formları var mı?
  Kaynakçıların yeterlilik belgesi var mı?
  G sınıfı sürücü belgesi var mı?
  Vizite kayıtları mevcut mu?
  İş yerinde çalışan işçi sayısı (erkek, kadın, çocuk işçi, çırak, stajyer sayısı) belgesi mevcut mu?
  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin sayısını gösteren (erkek, kadın) belge mevcut mu?
  İşyerindeki alt işverenlerin tümünün açık ünvanlarını, yaptıkları işleri, sözleşmeleri, erkek kadın çocuk işçi ve stajyer sayısını gösteren belge mevcut mu?
  Çırakların çıraklık sözleşmeleri ve usta öğretici belgeleri mevcut mu?
  İş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin İSG eğitimleri sertifikaları mevcut mu?
  Tetanos aşısı olanların listesi (metal işiyle uğraşanların) var mı?
  Paratonerin kontrol belgesi ve etkin alan projesi (iş yeri alanının neleri koruduğunu belirtir proje) var mı?
  Ölçümleri yapan kişi/kuruluşların akreditasyon belgeleri var mı?
  Kişisel koruyucu donanımının uygunluğunu gösteren CE etiketli belge mevcut mu?
  Emzirme odaları ve kreşlerle ilgili kayıtlar mevcut mu?
  Meslek hastalıkları istatistik kayıtları mevcut mu?


  Eğitim
  Eğitim planı yapıldı mı?
  İş sağlığı ve güvenlik birimine eğitim verildi mi?
  İşçilerin mesleki eğitimleri var mı?
  Yüz siperliği kullanma eğitimi verildi mi?
  Kazanların yüklenme şekli ile ilgili eğitim verildi mi?
  Çalışan eğitimleri tamamlandı mı? (ilk yardım, yangın, iş güvenliği vb.)
  Ofis çalışanlarına ergonomi eğitimi verildi mi?

  Raporlar
  Elektrikli topraklamaların yıllık iletkenlik raporu düzenlendi mi?
  İşçilerin ağır ve tehlikeli işlere ait sağlık raporu var mı?
  Kullanma suyunun kimyasal ve baktriyolojik raporları mevcut mu, güncel mi?
  Yıllık çalışma planı ve değerlendirme raporu var mı?
  Ağır ve tehlikeli işlere ait PERİYODİK sağlık muayene raporları mevcut mu?
  Kapasite raporu var mı?
  Sağlık güvenlik birimi yıllık değerlendirme raporu mevcut mu?
  İŞ kazaları analiz raporları ve meslek hastalıkları raporları oluşturuldu mu?
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  İş yeri sağlığı ve güvenlik birimi var mı/ kurulmuş mu?
  İş sağlığı ve güvenliği kurulu etkin mi/ çalışır durumda mı?
  İş güvenliği uzmanlarına 8 m2’den az olmayan oda ve revir için 12 m2den az olmayan oda ayarlandı mı?

  Değerlendirmeler
  Genel risk değerlendirmesi (risk analizi) yapıldı mı? (makine, gürültü, titreşim, kimyasal maddeler vs.)
  İş ekipmanlarının risk değerlendirilmesi var mı?
  Patlayıcı ve ortam sınıflandırması ve değerlendirmesi var mı?
  Kişisel koruyucu risk değerlendirilmesi yapıldı mı?
  Binaların yangından korunması yönetmeliği kapsamında yangınla ilgili her türlü risk ve önlem değerlendirilmesi yapıldı mı?
  Yönetmelik- Sözleşme
  İş yeri İç yönetmeliği mevcut mu?
  Alt işveren sözleşmeleri var mı?
  İş yeri hekimi sözleşmesi, sertifikası, bakanlık onayı var mı? (hem çalışanla şirket arasında, hem bakanlıkla)
  İş güvenliği uzmanı sözleşmesi, sertifikası, bakanlık onayı var mı? hem çalışanla şirket arasında, hem bakanlıkla)
  Çalıştığımız taşeronlarla aramızda imzalanan sözleşme örnekleri mevcut mu?
  Tıbbi atık sözleşmesi mevcut mu?  Sağlık
  İşçilerin akciğer filmi çekildi mi?
  Mutfak çalışanlarının, yemekhane görevlilerinin portör muayeneleri mevcut mu?
  İşçilerin radyografileri (göğüs filmleri) çekildi mi?
  Metal işi işe ilgilenen işçiler için tetanoz aşısı yapıldı mı?
  Gebe ve emzikli kadın işçilerin sağlık kontrolü yapıldı mı?
  Kimyasallara maruziyeti olan çalışanların kan, idrar vb. analizleri yapıldı mı?
  Emzirme odaları ve kreşlerin kontrolü yapıldı mı?
  Bakımhane personelleri için kanda kurşun analizi yapıldı mı?  Defter
  İş sağlığı ve güvenliği kontrol defteri var mı?
  İş sağlığı ve güvenliği kurul tutanağı veya karar defteri, onaylı öneri ve tespit defteri var mı? (her ay toplanacak)
  İşletme içinde makinaların (iş ekipmanlarının) bakım ve onarım defteri mevcut mu?
  Sağlık güvenlik birimi noter onaylı tespit ve öneri defteri var mı?  Ölçüm
  İş yerinde toz ölçümü yapıldı mı?
  İş yerinde gürültü ölçümü yapıldı mı?
  İşyerinde kimyasal konsantrasyon ölçümü yapıldı mı?
  İş yerinde gaz-partükül, aydınlatma, uçucu madde (ortam ölçümleri) yapıldı mı?
  Topraklama tesisatı periyodik kontrolü (ohm) ölçümü yapıldı mı?

  Çalışan- İş yeri- İş Araç Gereci
  Makine sensörleri çalışır durumda mı?
  Tüm makinelerin CE belgesi ve seri nosu var mı?
  Dönen akşamlarda kapak var mı?
  İstiflemeler düzgün mü?
  El aletleri koruyucuları ile kullanılıyor mu?
  Makinelerin üzerindeki tüm tanımların Türkçeleri var mı?
  Kazanlar ayrı bölmede mi? Üzerinde çalışan var mı?
  Kompresör ve hava tankı ayrı bölmede mi?
  Yangın sistemi besleme devresi sadece elektrikle mi çalışıyor?
  İş yerinin yaptığı işe göre oluşabilecek özel riskleri tespit edildi mi?
  Yangın tüplerinin periyodik kontrolleri mevcut ve tüpler üzerinde asılı mı? Yangın hortumları yeterli mi? Alarm sistemi mevcut mu?
  Çalışan temsilcileri seçildi mi?
  Tozlu yerlerdeki etanjlı lambalar?
  Depolarda yangın dedektörü var mı?
  Aydınlatmalar Uygun mu?
  Göz ve Vücut duşu işletmede mevcut mu?
  Yeterli ikaz levhaları mevcut ve asılı mı?
  Kişisel koruyucu donanımlar var mı? CE belgeli mi?
  Makinaların bakım takip kartı var mı?
  Makinaların bakımına karşı prosedürler oluşturulmuş mu?
  Elektrik panolarının önünde yalıtkan paspas mevcut mu?
  Kaçak akım rölesi (özellikle dikiş makinası ve mekanik atölye tezgahlarında) mevcut mu?
  Elektrik panolarının Ana pano elektrik devresini gösterir açıklama var mı?
  Sulu bölümde bulunan yerde drenaj? Uygun su giderileri mevcut mu?
  Basınçlı tüplerin depolması uygun mu?
  Trafo odasında (ıstanka, yalıtka tabure, baret, uygun eldiven vb.) var mı?
  Sevkiyat yükleme yerlerinde rampaların kenarlarında korkuluk mevcut mu?
  Arıtma tesisinin etrafı uygun çevrilmiş mi? (tel, duvar vb.)
  Zemin yapısı uygun mu? (çukurlar, engebeler vb.)
  Platform ve merdivenlerde korkuluklar mevcut mu?
  Soyunma yerleri duşlar, wc ve lavabolar yeterli ve uygun mu?
  Basınçlı kaplarda en yüksek çalışma basıncının 1,5 katı ile yapılmış mı?
  Kazancıların ateşleyici ehliyetleri var mı?
  Kaynak işleri sırasında onarım izni var mı?
  Sıcak iş izni var mı?
  Asansör kabinlerinin taşıyabileceği maksimum lük levhası var mı?
  Zımpara taşının dönme hızı ve özelliklerine ilişkin etiket var mı?
  Kazanların üzerindeki etiketler mevcut mu?
  Basınçlı kapların etiketleri mevcut mu?
  Kompresörlerin üzerindeki etiketler mevcut mu?
  Vinçlerin taşıma gücünü belirten etiketler mevcut mu?
  Motorlu araçların ve römorkların taşıma kapasiteleri etiketleri mevcut mu?
  Parlayıcı patlayıcı tehlikeli ve zararlı madde kaplarına ilişkin etiketler mevcut mu?
  Karpit ve saklanan kaplar için etiketler mevcut mu?
  Asetilen jeneratörleri için etiketler mevcut mu?
  Elektrik panolarının üzerinde anahtar var mı? Varsa olmamalı.
  Elektrik çarpma tehlikesi olan yerlerin altında paspas var mı?
  Vinçler aynı anda 2 hareket ediyor mu? Yukarı ve yanlara aynı anda gitmemeli.
  Foklift çarpmalarına karşı depo raflarına bariyer yapıldı mı?
  Havalandırma çekişi artırıldı mı?
  Otomatik kapılara sensör takıldı mı?
  Bakımhaneye seyyar davlumbaz konuldu mu?
  Çalışanların ayakaltlarına eğimli yükselti konuldu mu?
  Çalışanların lambalarına koruyucu yapıldı mı?
  Çekiçlerin çapakları temizlendi mi?
  Vinçler sadece ileri geri yönde ses çıkarmamalı diğer yönlerde de ses çıkarıyor mu?
  Vinçlerin ışıkları görünür mü?
  Taşlama makinasına koruyucu yapıldı mı?
  Uzun süre aynı yerde ayakta duran operatörler için ahşap ayaklıklar konuldu mu?
  Araçların arkası duvara dönük mü? (dönük olmalı)
  Araçların kontakları üzerinde mi? (üzerinde olmalı)
  Büyük kapı içlerine kolay açılabilir, insan büyüklüğünde yanmaz malzemeden çıkış bölmesi yapıldı mı?
  Soyunma odaları genişletildi mi?
  Makinelere titreşim önleyici koyuldu mu?
  Yemekhane ve toplantı odalarına iki adet dışarıya açılan kapı konuldu mu?
  Destek elemanı var mı?
  Test-Kontrol
  Kazanların test ve kontrolleri yapıldı mı?
  Kızgın yağ kazanı- buhar kazanı testleri tam mı?
  Kompresörlerin basınç testleri var mı?
  Paratonerlerin yıllık iletkenlik kontrolü mevcut mu?
  Vinç, Ceraskal, Köprü Vinç, Forklift, Elektrikli Transpalet 3 aylık test belgeleri var mı? Tarihler güncel mi?
  Kaldırma araçlarının uygun yük testleri ve diğer periyodik kontrolleri yapılıyor mu?
  İşçilerin odyogramları (işitme testleri) yapıldı mı?
  İnsan ve yük asansörü kontrol kayıtları var mı? (yılda 1 kontrol edilir)
  İş risklerine göre özel testler yapıldı mı?
  Fokliftlerin periyodik kontrolü yapıldı mı?
  Basınçlı kapların periyodik kontrolü yapıldı mı?
  Basınçlı hava ve su tanklarının periyodik kontrolü yapıldı mı?
  Kompresörlerin periyodik kontrol ve basınç deneyleri yapıldı mı?
  Asma iskelenin kontrolü yapıldı mı?
  Gırgır vinçlerin kontrolü yapıldı mı?
  Basınçlı gaz tüplerinin periyodik kontrol ve basınç deneyleri yapıldı mı?
  Asetilen tüplerin kontrolleri yapıldı mı?
  Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri yapıldı mı?
  Yangın hortumlarının kontrolleri yapıldı mı?
  Emniyet subaplarının kontrolleri yapıldı mı?
  Aspirasyon donanımlarının kontrolleri yapıldı mı?
  Marangoz makinalarının kontrolleri yapıldı mı?
  Basınçlı asit kaplarının kontrolleri yapıldı mı?
  Fırın ve ocakların kontrolleri yapıldı mı?
  Elektrikli el araçlarının kontrolleri yapıldı mı?
  Tam yalıtılmış elektrikli aygıtların kontrolleri yapıldı mı?
  Aydınlatma tesisatının kontrolleri yapıldı mı?
  Paratoner ve tesisatının kontrolü yapıldı mı?
  Elektrik tesisatının ölçümleri yapıldı mı?
  Havalandırma tesisatının kontrolü yapıldı mı?
  Akaryakıt, LPG, sıvı tanklarının ve depolarının kontrolü yapıldı mı?
  Boru ve donanımların kontrolü yapıldı mı?
  Taban ve asma kat iskelelerinin kontrolü yapıldı mı?
  Elektrik tesisatların uygunluğu kontrol edildi mi?
  Kepçe ve Fokliftlerin kontrolleri yapıldı mı?


  Tablo-Talimat-Şema- Tasnif
  Kimyasal ürün stoklama tablosu var mı? Türkçe dille asıldı mı?
  MSDS’ler var mı? Türkçe dille yazılı yerine asıldı mı?
  Patlayıcı alanlara bölme tablosu hazırlanıp asıldı mı?
  Makinaların üzerinde makine çalıştırma kullanma talimatları mevcut mu?
  İş akış şeması var mı?
  Kimyasal madde sınıflaması yapıldı mı?
  Patlayıcı ortam sınıflaması yapıldı mı?
  Tahliye planı var mı?
  Çatıya çıkarken veya emniyetsiz bir iş yaparken iş güvenliği uzmanından talimat alındı mı?
  İşçilerin iş talimatları verildi mi?  İş Kazası Esnası
  Kaza nerede, nasıl, ne zaman oldu?
  Başına kaza gelen, yaralanan kim, kimler?
  Hangi makine araç alet cihaz sebep ve neden oldu?
  Sebep teşkil eden emniyetsiz hareketler ve durumlar varsa nelerdir?
  Emniyetsiz durum neden oldu?
  Kaza durumunun krokisi oluşturuldu mu?
  Kullanılan kişisel koruyucu malzeme ve ikaz levhalarının yerlerinin tespiti yapıldı mı? Belirtildi mi?
  Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu mu? Tutanak tutuldu mu? Görgü tanıkları tutanağa imza attı mı?
  İş Kazası Dosyası
  İş kazası ve meslek hastalığı durumunda ÇGSB bölge müdürlüğüne bildirim belgesi
  İş kazası ve meslek hastalığı durumunda SGK’ya bildirim belgesi
  Resmi kuruma bildirimler posta vasıtası ile iadeli taahhütlü ise alındı belgeleri
  Kazayı anlatan ön yazı
  Kazayı geçirenin nüfus sureti
  Sağlık raporu
  Kendisine imza karşılığı teslim edilen korucu malzemelere ilişkin belge (zimmet belgesi)
  Varsa operatörlük sertifikaları
  İşle ilgili eğitim aldığını gösteren belgeler
  Kaza geçirene yapılmış olan iş ve iş güvenliği ile ilgili tebligatı yapılmış olan talimatların kaza geçirence imzalanmış suretleri
  Konu ile ilgili resmi kurumlarla yapılan her türlü yazışmalar
  Resmi makamların konu ile ilgili hazırladığı tutanak ve raporlar
  Doktor raporları
  risk değerlendirme formları
  Kaza geçiren işçinin iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikaları ve eğitime katıldığına dair imzasının bulunduğu bilgiler
  İş kazası durum tespiti tutanağı,
  Kaza yerinin krokisi ve fotoğrafları
  Kaza yerindeki ikaz ve uyarı levhalarının durumuna ilişkin bilgiler
  İşyeri kaza bildirim formu
  Kaza sebep sonuç analiz raporu
  Personel bilgi formu
  Görgü şahitlerinin kimlik bilgileri ve adres, telefonları

  Ölümle neticelenen kazalarda
  Ölüm tutanağı, raporu (hastane tarafınca hazırlanır)
  Cenaze defin tutanağı (gömme izin kâğıdı, hastane tarafınca hazırlanır)
  Cenaze nakil kâğıdı (belediye tarafınca hazırlanır)
  Vukuatlı nüfus kâğıdı örneği (nüfus müdürlüğünden mirasçılar tarafınca alınır)
  Veraset ilamı (mirasçıların sulh hukuk mahkemesine başvurması ile alınır)
  Ölümlü veya ağır sağlık problemi doğuran kazalarda kaza geçirene ve ailesine maddi, manevi destek sağlamak maksadıyla yardım yapıldı ise bunlara ilişkin kayıtlar (noterden)
  Gerekli görülen ve önem taşıyan diğer bilgi ve belgeler

   
  Güngör İYİDOST, karabay, eugurel ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
 5. zeyno06

  zeyno06 TÜİSAG Üyesi

  Kişisel koruyucu risk değerlendirilmesi yapıldı mı?

  nasıl birşey acaba?

     

   
  Ayşe Bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 6. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  kişisel koruyucunun çalışanın sağlığı için ek tehlike oluşturmaması gerekir koşuluna bağlı bir çalışma olabilir bence zeynep hanım, ben yapmadım bu güne kadar, yapan var mıdır sitede ondan da emin değilim. belki de ilk yapan siz olursunuz ;)

   
  zeyno06 bu yazıya teşekkür etti.
 7. zeyno06

  zeyno06 TÜİSAG Üyesi

  ben yangın risk değerlendirmesi yapmıştım Ayşe Hanım ama evet bunuda gözüme kestirdim eğer çalışmayı tamamlarsam paylaşayım inşallah :)
   
  Ayşe Bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 8. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Ayşe Hanım maşallah döktürmüşsünüz:) Herhalde bu bir işyerinden ziyade OSGB' nin bugüne kadar karşılaştığı teftişlerin toplamıdır diye düşünüyorum. Eğer bir işyerine bu kadar detaylı bakıyorsa zaten bir haftadan aşağı oradan çıkamaz:)   
 9. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  aslında normali 1 haftadan aşağı iş yerinden çıkılamaması bence de :D yok bu bir internet sitesinden alınma, arkadaşım incelemek için bana yolladı linki, ben de listeyi sizlerle paylaşmak istedim, rehberlik etmesi açısından. kendi dosya düzenimi de buna göre yapmaya çalışıyorum ben de arık :)

     

   
 10. Ayşe Bekoğlu

  Ayşe Bekoğlu TÜİSAG Üyesi

  vala çok memnun olurum zeynep hanım, hepimiz çok memnun oluruz   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica