İŞ KAZASI YÜZDESİ VE KAZA SIKLIK ORANI NEDİR? | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

İŞ KAZASI YÜZDESİ VE KAZA SIKLIK ORANI NEDİR?

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında volkan seven tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. volkan seven

  volkan seven TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar merhaba, bu ülkeler için hesaplanan yüzde ve oranlar neye göre hesaplanıyor. Bilgisi olan yanıtlarsa sevinirim..


   
 2. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi

  is_kazasi_istatistikleri


  İş Kazası İstatistikleri

  Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeni ile ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel kazalar hakkındaki istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan yöntemler çok geniş çapta değişiklikler gösterebilmektedir. İstatistik bilgilerini derleyen kaynaklar aşağıda gösterildiği gibidir:
  1- Ulusal istatistik ofisleri
  2- Tazminat ajansları
  3- Ulusal sigorta veya sosyal sigorta ajansları
  4- İş teftiş kuruluşları
  5- Kaza önleme ajansları
  1998 yılında Cenevre’de gerçekleştirilen 16. Uluslar arası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında (resolution) aşağıdakiistatistik terimlerinin göz önüne alınması kararlaştırılmıştır.
  1. Mesleki kaza
  2. Mesleki yaralanma
  3. İş göremezlik
  Söz konusu konferansta alınan ilke kararına göre, toplanan veriler istihdamdaki statülerine bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki işçi, işveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır.
  İşgünü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate alınacaktır.
  1. Toplam Olay Sayısı
  2. Ölümlü Olaylar Sayısı
  3. Ölümlü Olmayan Olaylar Sayısı
  4. Geçici İş Göremezlik Olayları Sayısı
  Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır.
  İş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri sıklık, olabilirlik ve ağırlık oranlarıdır.
  16. Uluslar arası İstatistikçiler Konferansında aşağıdaki iş kazası oranlarının hesaplanması karara bağlanmıştır.
  1- Kaza Sıklık Oranı (Accident Frequency Rate)

  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
  Bununla ilgili bir örnek aşağıda gösterilmiştir:
  850 işçinin çalıştığı bir işletmede, bir yıl içerisinde 100 iş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen iş günü toplamının ise ( yıllık izin, işe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın. (1 yıl içerisinde 300 iş günün bulunduğu ve 1 iş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir. )
  Bu durumda kaza sıklık oranları, aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:
  KSO= Toplam Kaza Sayısı / Toplam insan saat çalışma sayısı x 1000000
  KSO= 100 / (850 x 300 x 7.5) – (40.000 x 7.5) x 1.000.000
  KSO= 62.01
  2- Kaza Ağırlık Oranı (Accident Severity Rate)

  Takvim yılı içerisinde ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.
  Bu durumda, kaza ağırlık oranları aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.
  KAO= Kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısı / toplam insan saat çalışma sayısı x 1000
  Bu oranın hesaplanması sırasında eğer ölümlü iş kazası veya sürekli iş göremezlik durumu mevcut ise, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her ölümlü ve/veya sürekli iş göremezlik olayı için ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir.
  Geçici iş göremezlik olaylarında, tıbbi işlemlerin süresi 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.
  3- Kaza Olabilirlik Oranı (Accident Insidence Rate)

  Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin 100.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran, istatistik verilerinin elde edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri çeşitli ülkelerde, istihdam edilen her 100.000 işçi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) istatistiklerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) istatistikleri kaynaklı olarak alındığından dolayı, Türkiye için her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.
  SSK istatistiklerinde, iş kolları bazında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin sayısı ayrı ayrı verilmemekte, yalnızca genel toplamdaki ölümlerde iş kazası ve meslek hastalığı ayrımı yapılmaktadır. Bundan dolayı ILO tarafından düzenlenen yıllık istatistik raporlarında, iş kazaları oranları içerisine meslek hastalığı sonucunda meydana gelen ölümlerin de dahil edilmesi sonucunda, Türkiye’deki ölümlü iş kazası oranları normalde olması gereken değerden daha yüksek çıkmaktadır.


   
  nilgan, hafizegönen ve Cem AKBULAK bu yazıya teşekkür etti.
 3. volkan seven

  volkan seven TÜİSAG Üyesi

  leyla hanım tşk ederim ancak ben de baktım google dan...net tanımlar istiyorum aslında. Ç:ünkü ifade farklılıkları çok

     

   
 4. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi

  Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Araştırma ve İstatistiksel Kayıt Oluşturulması
  Bir işyerindeki meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve olayların analizleri ve oluş şekilleri, kuralları hakkında en önemli ilgiler tutulan Kaza/Olay/Meslek hastalığı formlarından toplanabilir. Denetlemelerdeki kaza raporları ve kayıtları (Çeklist- Kazaya ramak kalma formu – Tehlikeli durum bildirim formu- Tehlikeden dolayı işi red etme formu) etkili İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının düzenlenmesi amacıyla gerekli bilgileri elde etmek için önemlidir.
  Kaza raporlaması ile neler yapılabilir?
  I. Her kaza/Olay/Meslek Hastalığı raporu yeniden incelenebilir, denetlemelerde belirlenememiş tehlikelerin altı çizilebilir.
  II. Olgu hızı hesaplanabilir.
  III. İş Kazası sıklık ve ağırlık hızı hesaplanabilir.
  IV. Mal hasar frekansı ve fiyat şiddet frekansı hesaplanabilir.
  Veriler toplandıktan sonra sürekli ihlal edilen kurallar analizlerle tespit edilebilir. Bu veriler önceliklerin belirlenmesi ve iyileştirici davranışların tespiti açısından önemlidir. Veri analizleri her birimin problemlerini gösterir, bu da birimlerin eğitim programlarının veya öncelikli öel durumlarının düzenlenmesi için gereklidir. Kazalar ile ilgili bilgilerin çalışanlara bireysel olarak ulaştırılması yerine görünür bir yerde bir pano üzerinde bu bilgiler ilan edilmelidir. Örnek Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Araştırma Raporu, Kazaya Ramak Kalma Formu, Tehlikeli Durum Bildirme Formu ve Tehlikeden Dolayı İşi Red Etme Formu Tablo- arasında verilmiştir.
  Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Kayıt Analizleri:
  Kayıtlardaki verilerin analizleri her birimin problemlerini gösterir, bu da birimlerin eğitim programlarının veya öncelikli özel durumlarının düzenlenmesi için gereklidir. Çeklist ve kaza raporlarının analizi özel önleyici tedbirlerin göstergelerini değerlendirmede kullanılmalıdır. Periyodik öztler, aylık ve yıllık olarak oluşturularak, özetler ayrı ayrı toplanmalıdır. Aylık özetlerin temel amacı, yıl boyunca güvenlik önlemlerinin verimliliğinin gidişatının izlenebilmesidir. Aylık istatistiklerde ;
  • İş göremezlikle sonuçlanan kaza toplamı,
  • İş göremezlikle sonuçlanmayan kaza toplamı,
  • Çalışma saati,
  • Ortalama işçi sayısı,
  • Kaza sıklık hızı,
  • Kaza ağırlık hızı,
  • Toplam kaza hızı tutulmalıdır.
  İstatistikler toplanmalı ve korunarak eğrilerin değerlendirilmesi ve geçmişle karşılaştırılması yapılmalıdır.
  a.Olgu Hızı:
  İşyerinde meydana gelen tüm kazaya ramak kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve sağlıkla ilgili bildirimler göz önüne alınarak, belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) işletmede oluşabilecek olası kaza veya meslek hastalığı hızı yani olgu hızı hesaplanır. Başka bir deyişle işletme içerisinde ne sıklıkta bir olay meydana geldiği sorusunun yanıtıdır. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç olgu olduğunu gösterir.
  Olgu Sayısı * 1.000.000
  Olgu Hızı = -------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç olgu olduğunu gösterir.
  Olgu Sayısı * 225.000
  Olgu Hızı = -------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  Olgu sayısı; tüm kazaya ramak kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve bir gün iş göremezlik alınan iş kazaları ve meslek nedeniyle hastalanmaların sayısının toplamıdır.

  Formüldeki değişkenler;
  Olgu Sayısı = tehlikeli durum, kazaya ramak kalma, 1 gün raporlu iş kazaları, hasarlı kazaların tüm toplam sayısı
  Toplam çalışma saati = her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur.
  1,000,000 = Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası sayısını bulmak için kullanılır.
  225,000 = II. yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir.

  b. İş Kazası Sıklık Hızı:
  Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve bir günden fazla iş göremezliğe neden olan kazaların sayısını belirtmek için kullanılır. Başka bir anlatımla, oran “kazaların ne kadar sık” olduğu sorusunu yanıtlar. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir.
  Kaza Sayısı * 1.000.000
  İş Kazası Sıklık Hızı = ----------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir.
  Kaza Sayısı * 225.000
  İş Kazası Sıklık Hızı = --------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  c. İş Kazası Ağırlık Hızı:
  Bu oran, iş kazaları yüzünden ne kadar iş günü kaybedildiğini gösterir. İş kazası aynı KSH’nında kullanılan tanımdır. KAH’nının açık formülü şöyledir:
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
  Toplam Gün Kaybı * 1.000.000
  İş Kazası Ağırlık Hızı = ----------------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  II.YÖNTEM: Çalışılan her 100 satte kaç saatin kaybedildiğini gösterir.
  (Toplam Gün Kaybı *8)* 100
  İş Kazası Ağırlık Hızı = -------------------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  Formüldeki değişkenler;
  Toplam Gün Kaybı = İş kazası, meslek hastalığı sonucu toplam gün kaybı
  =(Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli işgöremezlik dereceleri toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500)
  1,000,000= Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.
  100= II yöntemde,çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.

  d) Mal Hasar Frekansı:
  Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri aşan büyük ekipman veya mal hasarına neden olan kazaların sayısını belirtmek için kullanılır. Başka bir anlatımla, bu oran “mal hasarlı kazaların ne kadar sık” olduğu sorusunu yanıtlar. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir.
  Hasar Olayı Adedi * 1.000.000
  Mal Hasar Frekansı = -----------------------------------
  Üretim Toplam Saat

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması esnasında kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir.
  Hasar Olayı Adedi * 225.000
  Mal Hasar Frekansı = ---------------------------------
  Üretim Toplam Saat

  Formüldeki değişkenler;
  Üretim Toplam Saat = Ofis gurubu hariç, üretimde tüm çalışan işçilerin işe verdiği toplam saat.

  e) Mal Hasar Fiatı Şiddet Frekansı:
  Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri aşan büyük ekipman veya mal hasarına neden olan kazalardaki hasar maliyetini belirlemek için kullanılır. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.;
  Hasar Olaylarının Toplam Fiatı * 1.000.000
  Mal Hasar Fiyat Frekansı = ---------------------------------------------
  Üretim Toplam Saat

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması esnasında meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.;
  Hasar Olaylarının Toplam Fiatı * 225.000
  Mal Hasar Fiyat Frekansı = --------------------------------------------
  Üretim Toplam Saat
   
  nilgan ve Görkem Yargül bu yazıya teşekkür etti.
 5. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi

  Bu da mı olmadı :şaşırma: bulduğum en iyi 2 anlatımdı.....:)

     

   
  volkan seven bu yazıya teşekkür etti.
 6. volkan seven

  volkan seven TÜİSAG Üyesi

  Emeğiniz için tşk ederim leyla hanım..saygılarımla

   
 7. Emre DEDE

  Emre DEDE TÜİSAG Üyesi

 8. Adalı54

  Adalı54 TÜİSAG Üyesi

  Leyla hanım bu istatistiği aylık yapılabilen çalışması varmı ?   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica