Haber - Iş Kazası Geçiren Sigortalıya Yapılan Sağlık Yardımları Nelerdir? | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Haber Iş Kazası Geçiren Sigortalıya Yapılan Sağlık Yardımları Nelerdir?

Konu, 'Diğer İş Sağlığı Ve Güvenliği Haberleri' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  İş Kazası Geçiren Sigortalıya Yapılan Sağlık Yardımları Nelerdir?

  is-kazasi-geciren-sigortaliya-yapilan-saglik-yardimlari-nelerdir-2822014111841.jpg

  İş kazası geçiren sigortalının prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın derhal tedaviye alınmasına müteakip belirli süreye bağlı olmaksızın tedavisi devam eder. Daha sonra bu iş kazasına bağlı arızanın nüksetmesi halinde yeniden sağlık yardımı yapılır.

  İş kazası ve meslek hastalığı sigortasında sağlanan haklar nelerdir?
  -Geçici iş göremezlik ödeneği
  -Sürekli iş göremezlik geliri
  -Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması
  -Gelir bağlanmış olanın kız çocuklarına evlenme ödeneği
  -Ölen sigortalı için cenaze ödeneği ödenmesi olarak belirlenmiştir.

  İşverenin kontrolü dışındaki meydana gelen iş kazalarının bildirimi nereye ve kaç gün içerisinde yapılması gerekmektedir?
  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine ve kazanın öğrenildiği tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.

  İş kazası geçiren sigortalının ne kadar sigortalılık süresi bulunması gerekmektedir?
  İş kazası geçiren sigortalı için tek şart tescil edilmiş olmasıdır.

  Gerçeğe aykırı iş kazası bildirimi yapanlara İdari Para Cezası var mıdır?
  Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi hükümlerine göre tahsil edilir

  İş kazasında elden bildirim yapabilir mi?
  İş kazası bildirimi Yönetmelik Ek-7’de yer alan “İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu” ile yapılacaktır. Bildirge e- Sigorta ile Kurum’a bildirilebileceği gibi, doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye gönderilebilir.

  Sigortasız olarak çalışanların iş kazası geçirmesi halinde rapor ücreti ödenir mi?
  Sigortalılık hakkı yasal bir hak olup aynı zamanda mecburidir. Sigortalılık isteğe bağlı değildir. İşçi ile işverenin sigortalılığın yapılmayacağı konusunda yapacağı her türlü sözlü ve yazılı anlaşma geçersizdir. İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalı kaçak çalıştırılıyor ve geçirdiği iş kazası/meslek hastalığı işvereni tarafından bizzat Kuruma bildirilmemiş ise bizzat kendisi, ölümü halinde eşi, çocukları veya anne-babası Kuruma yazılı bir dilekçe ile başvurabilirler. Sigortasız olarak çalışan işçinin iş kazası geçirmesi halinde konu denetmene bildirilmesi ve denetmen raporuna göre işlem yapılması gerekir. İlk işe girdiği gün iş kazası geçiren ve işe girişi Kuruma bildirilmeyen işçinin iş kazası geçirmesi halinde işe başladığı ve kaza geçirdiği gün itibariyle sigorta tescil işleminin yapılması, aynı gün için ödenen yevmiyesi üzerinden istirahatli olduğu günler için iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.iş kazasına bağlı arızanın nüksetmesi halinde yeniden sağlık yardımı yapılır

  İş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
  İş kazası geçiren sigortalıya istirahatlı bırakıldığı her gün için prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenir

  İş kazası geçiren sigortalı yurtdışında tedaviye gönderilir mi?
  Yurt içinde tedavisi mümkün olmadığı durumlarda yurtdışına tedaviye gönderilir.

  İş kazasını bildirmeyen işverenin sorumluluğu nedir?
  İş kazasının belirtilen sürede işveren tarafından Kurum’a bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. İşveren, iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısına sağlık durumunun gerektirdiği sağlık hizmetlerini derhal sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla işveren tarafından yapılan ve belgelere dayanan sağlık hizmeti giderleri ve 65 inci madde hükümlerine göre yapılacak masraflar Kurum tarafından karşılanır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesindeki ihmalinden veya gecikmesinden dolayı, genel sağlık sigortalısının tedavi süresinin uzamasına veya malûl kalmasına veya malullük derecesinin artmasına sebep olan işveren, Kurumun bu nedenle yaptığı her türlü sağlık hizmeti giderini ödemekle yükümlüdür. Ayrıca İş Kanunu’na göre, bu kanunun 105. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

  Kaynak: http://www.parabilir.com/haber/is-kazasi-geciren-sigortaliya-yapilan-saglik-yardimlari-nelerdir/762


   
  AKIN ÇOBN ve Neşe Yazıcı bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica