Haber Iş Güvenliğine Devlet Desteği

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı İle İlgili Haberler' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  İş Güvenliğine Devlet Desteği

  hbr.jpg

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi gazete’nin bugünkü sayısında İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi hakkında yönetmelik yayınladı. Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10’dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirtiliyor.

  Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti

  Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacak. Destekten Türkiye genelinde 10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanacak. Çalışan sayısının 10’dan az olup olmadığının tespitinde şu şartlar aranacak;

  - Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınacak.

  - İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar, toplam çalışan sayısına dahil edilecek.

  - İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilecek.

  - Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülecek.

  - Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilecek.

  - Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmayacak.

  - İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması ise şart olacak.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti

  10’dan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecek.

  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,6’sı olarak belirlendi. Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit dilecek.

  Başvuru ve desteğin ödenme şekli

  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlayacak.

  Sosyal Güvenlik Kurumu, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini; üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödenecek.

  Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilecek. Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılacak. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenecek.

  Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekiyor.

  Müeyyideler

  Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamayacak ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacak.

  Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınacak ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamayacak.

  Yönetmelik 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.

  Kaynak: http://www.petroturk.com/HaberGoster.aspx?id=10078&haber=is-guvenligine-devlet-destegi


   
  Ayşe Bekoğlu bu yazıya teşekkür etti.
 2. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  İş sağlığı ve güvenliği desteklenecek

  Yönetmelik resmi gazete'de yayımlandı. Usul ve esaslar düzenleniyor.


  hbr.jpg

  Kamu kurumları hariç olmak üzere 10'dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usulleri belirlendi.

  Bu kapsamda "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik", resmi gazete'de yayımlandı.

  Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10'dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını düzenliyor.

  Destekten yararlanacak iş yerlerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) tescil edilmiş iş yeri kayıtları esas alınacak. Türkiye genelinde 10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri desteklenecek.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri iş yerinin tehlike sınıfı ve SGK'ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir iş yeri için ayrı ayrı tespit edilecek.

  Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor.

  Yönetmelik, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.  Kaynak: http://haber.stargazete.com/guncel/is-sagligi-ve-guvenligi-desteklenecek/haber-820188
  İş sağlığı ve güvenliği desteklenecek

  Yönetmelik resmi gazete'de yayımlandı. Usul ve esaslar düzenleniyor.


  hbr.jpg

  Kamu kurumları hariç olmak üzere 10'dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usulleri belirlendi.

  Bu kapsamda "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik", resmi gazete'de yayımlandı.

  Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere 10'dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını düzenliyor.

  Destekten yararlanacak iş yerlerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) tescil edilmiş iş yeri kayıtları esas alınacak. Türkiye genelinde 10'dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri desteklenecek.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri iş yerinin tehlike sınıfı ve SGK'ya bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir iş yeri için ayrı ayrı tespit edilecek.

  Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi gerekiyor.

  Yönetmelik, 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.  Kaynak: http://haber.stargazete.com/guncel/is-sagligi-ve-guvenligi-desteklenecek/haber-820188

   
 3. MNG

  MNG Guest

  Yönetmelikten bir şey anlayabilen var mı?

     

   
 4. öznurömer

  öznurömer TÜİSAG Üyesi

  işveren hangi durumlarda destek alacak yani illla OSGB ile mi anlaşması gerekiyor kısmı süreli isguzmanı ile anlaşırsa veya danışmanlık firmasından hizmet alırsa fatura karşılığı bu durumlarda destek alabilecek mi?
  170 i aradım ama onlarda bi haber bu durumdan
  birisi diyor hertürlü destek alınabilir
  diğer diyor fatura karşılığı verilen hizmetlerde destek yok e o zaman ne OSGB nede danışmanlık firması ile yapılan sözleşmelerde işveren destekten yararlanamayacak. benım anladığım bu 170 deki çalışanların söylediğine göre..

   
 5. vedat can

  vedat can TÜİSAG Üyesi

  işveren ya osg ile anlaşır ya da kısmi sigortalı olarak iş güvenliği uzmanı bulundurulabilir. danışmanlık faturası olamaz zaten.

     

   
 6. hikmet bulut

  hikmet bulut TÜİSAG Üyesi

  ben bireysel olarak 10dan az çalışanı olan yerlere iş güvenliği hizmeti vereceğim, doktor arkadaşımızda bireysel olarak iş yeri hekimliği hizmeti verecek. bu durumda hizmet verdiğimiz işletmeler devlet desteği alamayacak mı

   
 7. aykut durukan

  aykut durukan TÜİSAG Üyesi

  bireysel hizmet alan iş yerleri destek alabiyor mu? net bilgisi olan varmı
   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica