Haber - Iş Güvenliği Zorunluluk Değil Iş Kültürüdür! | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Haber Iş Güvenliği Zorunluluk Değil Iş Kültürüdür!

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı İle İlgili Haberler' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  İş Güvenliği Zorunluluk Değil İş Kültürüdür!
  30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre Az Tehlikeli sınıfına giren bir ve üzerinde çalışanı bulunan tüm işverenler bile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren birçok önemli yükümlülüğü yerine getirmek zorunda.

  Türkiye'nin önemli İş Güvenliği UzmanlarındanKemal Aydın da 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde öne çıkan bazı detayların altını çizdi; İş Güvenliği adına işveren - çalışan - iş güvenliği uzmanı üçgeninde yaşanan bazı sıkıntılara değindi.

  Çalışanlar, İş Güvenliği Uzmanlarından Başta Çekiniyor!

  "İş güvenliği uzmanı bir şirkette ilk girdiğinde işverenle tanışır. Anlaşma yapılması halinde de yine önce işverenin yanına gidip işverenin veya uygun göreceği birinin bize refakat etmesi istenir. Çalışanlarla tanıştırıldıktan sonra işletmede rahatça gezilmesi uygun olur. İşverenin bir tanıştırma yapmaması durumunda çalışanlar, iş güvenliği uzmanını müfettiş sanarak pek konuşmak istemeyebilirler.

  İş Güvenliği Uzmanı, çalışanlarla tanıştıktan sonra onlara daha rahat bir çalışma ortamı sağlamak adına orada bulunduğunu, işin yürütümünde veya ortamın uygunsuzluklarından doğabilecek birtakım sıkıntıları ortadan kaldırabilmek adına işbirliği yapacağını söyleyip onların rahatlamasını sağlamalıdır.

  Daha sonra İş Güvenliği Uzmanının çalışanlarla sohbetleri başlar ve içinde bulundukları rahatsızlıkların dile getirilmesini sağlar. Daha önce yaşanan iş kazası varsa onların da üzerinde durulur; nasıl ve niçin olduğuyla ilgili çalışanlardan bilgi almaya çalışılır. Bu tarz şeylerden işveren pek bahsetmek istemez ama ancak çalışanın güvenini sağladıktan sonra ve bu bilgiler doğrultusunda önlemler alınacağı söylendiğinde çalışanların içlerini dökmeleri sağlanmaktadır.

  [​IMG]

  Ofis Ortamında Mouse Pad'ler Bile Önemlidir!

  Ben bir İş Güvenliği Uzmanı olarak ofise ilk girdiğimde havalandırmasına, aydınlatmasına, pencereler ve ofis personelinin ışığı hangi açıdan aldığı gibi detaylara bakarım. Daha sonra Mouse pad'leri, çalıştıkları bilgisayarların ekranları; masa düzeni, sandalyesi ergonomik kurallara uygun mu diye incelerim. Sonra yangın söndürme cihazları var mı; varsa gerekli zamanlarda periyodik bakımları yaptırılıyor mu; kablolar kablo kanalları içinde mi; zemin kaygan mı gibi birçok detayı gözden geçiririm.

  Sağlık raporlarının olup olmadığını incelemek ve tetkikler arasında akciğer filmleri ile ekranlı araç kullandıkları için göz muayenelerinin mevcut olup olmadığına bakılması da son derece önemlidir.

  İlk yardım dolabı kullanılması konusu iş yeri hekimleri tarafından da muallakta bırakılan bir konu. Çok fazla ilaç vb. şeyler bulundurmamaya dikkat edilebilir. Sadece anlık durumlarda müdahaleye yetecek kadar malzeme olması yeterli olabilir. Ofiste mutfak varsa oranın genel hijyen kurallarına uygunluğunun da sorgulanması gerekmektedir. Temizlik malzemelerinin de uygun bir şekilde muhafaza edilmesine özen gösterilmelidir.

  [​IMG]

  Haftalık Çalışma Süresi 45 Saattir; Sektöre Göre Değişmez!

  Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Günde ara dinlenmeler hariç olmak üzere günde en fazla 11 saat çalışılır ancak bu kural 18 yaşından küçükler, hamile kadınlar ve özürlü çalışanlar için geçerli değildir. Ayrıca haftalık 45 saat yasal çalışma süresi sektöre göre de değişiklik göstermediği gibi yer altı ve su altı işlerde bu süre daha da kısalır. Günlük 7,5 saat süren çalışmalarda sabah 15 dk öğle arası 30 dk öğleden sonra 15 dk olmak üzere günde 1 saat dinlenme vardır. Bu aralar çalışma süresinden sayılmaz.

  45 saattik çalışma süresi, çalışanın da iznine bağlı olarak artırılabilinir fakat günlük çalışma saatinde de "11 saat" kısıtlaması vardır. Bu süreden ara dinlenmeler düşülürken haftalık 45 saatten fazla olan çalışmalar için ücret %50 artırılarak ödenir veya denkleştirme uygulanır, ücretli izin verilir. Fazla mesainin %50 artırılarak ödenmemesi durumunda iş müfettişi tespiti ceza keser ve çalışana faiziyle birlikte ödenmesini ister.

  Resmi Tatillerde Çalışan Mesai Yapmak Zorunda Değildir!

  Dini ve milli bayramlarda çalışmak da işçinin onayına bağlıdır. Fazla mesai %100 ücret artırılarak ödenir. İş müfettişi tespiti durumunda ceza keser ve çalışana hakkını faiziyle birlikte ödetir.

  İş Güvenliği Uzmanı'nını İşyerindeki Sorumluluk Alanı Nedir?

  4857 İş Kanunu ile 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre sadece çalışma hayatını riske atan ve çalışanın sağlığını bozan konular iş güvenliği uzmanını ilgilendirir; asıl görev çalışanın çalışma koşullarını ve eğitimi gibi konulardır. Diğer konular zaten çalışanın onayına bağlıdır.

  [​IMG]

  İş Güvenliği Uzmanı Bir Anlamda Ajandır!

  İş Güvenliği Uzmanı'nın muhatabı işveren veya onun vekilidir. Ancak asıl amaç ve görev çalışanın sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında işini devam ettirebilmesi ve çalışanın iş kazası geçirmemesini sağlamaktır. İş Güvenliği Uzmanı, ortamdaki sıkıntıyı görür veya tahmin eder ve bunu işverene ya da vekiline raporlar.

  İş Güvenliği Uzmanı, çalışanların uygun, güvenli bir ortamda çalışması adına bir anlamda ajandır. Yukarıda da bahsedildiği üzere çalışanlar iş yerindeki sıkıntıları İş Güvenliği Uzmanı'na açmaktan çekinebilmektedir; bu sebeple İş Güvenliği Uzmanı onlara fark ettirmeden onlar için iyilik yapmaya çalışır; ajanlık yapar.

  İş Güvenliği Uzmanının Raporladığı Eksiklikler Yerine Getirilmek Zorundadır!

  İş Güvenliği Uzmanı, rapor halinde sunuğu eksikliklerin düzeltilmediğini tespit ettiğinde bu durumu tekrar "tespit ve öneri defteri"ne yazmalıdır. Fakat bazı işverenler, yazılanları okumadan imzaladıklarına şahit olabiliyoruz. Böyle bir durumda sorumluluk İş Güvenliği Uzmanı'nın üzerinden gitmektedir ancak İş Güvenliği Uzmanı'nın amacı sorumluluğu üstünden atmak değil kaza olmaması için önlemler alabilmektir. Bunun için de işverene sözlü baskı, Kurul defterine daha ciddi ifadelerle kayıt düşme, ÇSGB'ye rapor etme gibi özel bir çaba sarf edilmelidir. "Tespit ve öneri defteri"nin İş Müfettişleri tarafından mutlaka incelendiği detayını da paylaşmak gerekir. Ayrıca İş Güvenliği Uzmanı, raporlarındaki tespitlerin yerine getirilmemesi konusunda ısrarcı davranan işverenle sözleşmesini iptal etme hakkına da sahiptir.

  İş Güvenliği Uzmanı Hangi Konularda Eğitimler Verir?

  İş Güvenliği Uzmanı ilgili mevzuatta yer alan Genel, Sağlık ve Teknik olmak üzere 3 ana başlık altında 19 ayrı konuda eğitimler verir.

  Bu eğitimler çalışanlara toplu halde verilir. Ayrıca işe yeni giren personele işe giriş eğitimleri de verilir. Bunun yanında toplu ve bireysel sohbetler yapılır. Genelde çay molalarında bir çay alıp yanlarına gidildiğinde çalışanlar İş Güvenliği Uzmanı'nı kendilerine yakın hissedip daha çok şey anlatabilmektedir.

  Diğer yandan işin yürütümü sırasında makine başındayken yanlarına gidip tehlikeleri görüp konuşulur. Bazılarına önlemler zaman kaybı gibi gelse de ikili ilişkiyle ve sohbetlerle / eğitimlerle bu durumu aşarak iş sağlığı ve güvenliği kültürü aşılanmaya çalışılır. Bu kültür işverene de kazandırılabilirse işverenler sadece kanuni zorunluluktan değil de ihtiyaçtan dolayı bu işi yaptırmaları gerektiğini anlayacaklar ve çok daha güzel çalışma ortamları oluşturulabileceklerdir.  Kaynak: http://www.stargundem.com/ekonomi/1366140-is-guvenligi-zorunluluk-degil-is-kulturudur.html


   
  uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica