Iş Güvenliği Uzmanlığı Ve Işyeri Hekimliği Hakkında Duyurular

Konu, 'Süresi Dolmuş Konular' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ


  İşyerinin:


  Unvanı:XXX Otomotiv Sanayi
  Adresi: İnönü Bulvarı No: 42 Çankaya /Ankara
  Tel No:0 312 999 9999
  Faks No: 0312 999 9900
  E-posta:xxx@xxx.com
  SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: 1 0000 000000000000 11 11
  Faaliyet alanı: Plastik enjeksiyon üretimi
  Tehlike sınıfı: Tehlikeli (Az Tehlikeli – Tehlikeli – Çok Tehlikeli) (Birini Seçiniz)
  Toplam işçi sayısı: 1000


  İş Güvenliği Uzmanının:


  Adı ve Soyadı: Demir KARA
  T.C. Kimlik No: 12345678910
  SGK Sicil No: 45.450.450 Emekli
  Mesleği: Kimya Mühendisi
  Diploma Tarih ve No: 01/10/1979 13333/20000
  Belge sınıfı – Tarih ve No: C Sınıfı – 19.01.2011 – 450
  Hizmet vereceği süre:40 Saat / Ay
  (Hizmet vereceği süreyi Saat/Ay olarak yazınız) Çalışan sayısı ve işyerinin
  tehlike sınıfı dikkate alınarak hesaplanacaktır. Örnek Hesaplama tablosunu
  kullanarak yapabilirsiniz.
  Adres: 19 Mayıs Mah. Kilyos Sok. No:9843/19 Keçiören /Ankara
  Tel No: 0 5XX 555 55 55
  Faks No: 0 312 999 99 88
  E-posta: xxx@yyy.com


  Çalıştığı diğer işyerlerinin:


  Unvanı: YYY Kauçuk Sanayi
  Adresi: Ostim Sanayi Bölgesi 1. ada 1 parsel Yenimahalle/Ankara
  Tehlike sınıfı: AzTehlikeli (Az Tehlikeli – Tehlikeli – Çok Tehlikeli) (Birini Seçiniz)
  SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No: 1 0000 000000000000 11 11

  Tarih
  İş Güvenliği Uzmanı İşveren
  İmza İmza


   
  mehmet ünal bu yazıya teşekkür etti.
 2. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/1074 Esas Nolu Kararı

  İş Güvenlik Uzmanlarının Yakında İlgilendiren Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/1074 Esas Nolu Kararı …
  Danıştay kararı için linki tıklayınız.
  Danıştay Onuncu Dairesinin 2011/1074 Esas Nolu Karar

   
  mehmet ünal bu yazıya teşekkür etti.
 3. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Belediyelerde İş Güvenlik Uzmanlarının İstihdamı

  4857 Sayılı İş Kanunun 2. Maddesinin c Fıkrası
  c) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev yapacak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler eğitim kurumunu,
  ifade eder.
  İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
  Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
  Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
  Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
  (Asıl işveren –Alt işveren İlişkisi )
  Belediyeler asıl işveren olduğu için hizmet satın aldığı alt işverenle birlikte aynı sorumluluğa sahiptir.
  Bu durumda belediyelerin iş güvenlik uzmanı çalıştırma sorumluluğu meydana gelmiş olur.

     

   
 4. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  2 Temmuz 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği sınav Sonuçları Açıklandı

  ÇSGB , İş Yeri Hekimliği İş Güvenlik Uzmanlığı 2 Temmuz 2011 sınav Sonuçlarını 27/Temmuz/2011′de buradan öğrenebilirsiniz.
  http://www.isgyh.com/

   
 5. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

  2) sınav ÜCRETİ:
  Aday; 35 (Otuzbeş) TL KDV dahil sınav ücretini 28 Kasım 2011 – 09 Aralık 2011 tarihleri arasında; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi veya Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaktır.

  3) sınav BAŞVURUSU
   Sınava girecek aday, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınav başvurularını 28 Kasım - 09 Aralık 2011 tarihleri arasında son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafının aday tarafından taratılarak T.C. Millî Eğitim Bakanlığı internet adresi üzerinden yapacaktır.
   Adayların, fotoğraflı aday sınav giriş belgeleri; 19 Aralık 2011 tarihinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı internet adresinden yayımlanacak ve adaylar sınav giriş belgelerini bu adresten alabileceklerdir.


  4) sınav YERİ:
  ANKARA (MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)


  5) sınav TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ:
  24 Aralık 2011, Cumartesi günü, Saat: 10.00


  6) sınav UYGULAMASI
  sınav 110 dakika sürecek, tek oturum olarak uygulanacaktır.


   Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.


   Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (19 Aralık 2011 tarihinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar ile cep telefonu yanında olan adaylar sınava alınmayacaktır.


   Adaylar sınavın yapıldığı binada ve sınav esnasında sigara içmeyecekler, içenler hakkında 5727 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
  7) SINAVA KATILACAK ÖZÜRLÜ ADAYLAR:
  sınav öncesinde ve sınav anında EĞİTEK tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birisinin bir nüshasını bağlı bulunduğu kuruma ya da aday resmi bir kurumda görevli değil ise sınav talep eden İSGMY’ye teslim edecek ve aday tarafından elektronik başvuru ekranından “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun olan kutucuğu işaretleyecektir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.


  8) sınav SORULARI:
  İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.
  İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
  NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI
  1 Hukuk 5
  2 Genel İSG Konuları 20
  3 Mevzuat 10
  4 Sağlık 35
  5 Teknik 30


  A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
  NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI
  1 Hukuk 5
  2 Genel İSG Konuları 15
  3 Mevzuat 10
  4 Sağlık 5
  5 Teknik 65

  9) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
   Değerlendirme grup numarası aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
  GRUP NO GRUP ADI
  1 İşyeri hekimliği
  2 C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
  3 B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı
  4 A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı


   Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
   Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır.
   Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
   Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
   Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
   Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.


  10) İLETİŞİM ve DUYURU:
   Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar 444 83 83 no’lu Eğitek Alo Eğitim hattının telefonundan yararlanabileceklerdir.
   Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  sınav soru ve cevap anahtarları 27 Aralık 2011 tarihinde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde aynı yayımlanacaktır.
   Adayların sınav sonuçları 20 Ocak 2012 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.


  11) sınav İLE İLGİLİ İTİRAZLAR:
   Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren (27.12.2011) en geç 3 (üç) iş günü içerisinde (29.12.2011 saat 17:00’ye kadar), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.
   Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN No’lu hesabına 15 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir. Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.
  sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde (8 Ocak 2012 tarihine kadar) İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.

   Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (20 Ocak 2012 tarihinden itibaren) dair itiraz başvuruları; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218-5001 no’lu hesabına 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile (20 Ocak 2012 tarihinde başlayıp 25 Ocak 2012 saat 17:00’ye kadar) kabul edilecektir. Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı İnönü Bulvarın No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.


   Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


  sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde EĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye (7 Şubat 2012 tarihinde) bildirilecektir.


   Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.


   Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari bir sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumlarını öğrenebileceklerdir. 24 Aralık 2011 tarihli sınav için yatırılan ücret hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecektir.

  sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişiye ya da
  kuruma verilemez ve gösterilemez. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Eğitim Teknolojileri Genel
  Müdürlüğü’nün onayıyla verilebilir.

     

   
 6. İsmailDEMİR

  İsmailDEMİR TÜİSAG Üyesi

Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica