Taslak Iş Güvenliği Uzmanlarinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkinda Yönetmelik Taslaği 2014-03-11

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

Sayfayı Paylaş

 1. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Ekli Dosyalar:

  erkanersoy ve aykn bu yazıya teşekkür etti.
 2. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Taslakta yükümlülükler ile ilgili olan 3. Madde değiştirilmiş...

  Mevcut yönetmelikte bulunan :


  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

  MADDE 11 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

  (2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  (3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır.

  (4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.


  Taslakta bulunan :

  İş güvenliği uzmanlarının yükümlülükleri

  MADDE 9 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

  (2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  (3) İş güvenliği uzmanları, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden yangın, patlama ve benzeri hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

  (4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 7 nci maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

   
  fatihvelioglu ve aykn bu yazıya teşekkür etti.
 3. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Taslakta çalışma sürelerine 6. Madde eklenmiş...

  İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri

  MADDE 10 – (1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

  b) Diğer işyerlerinden;

  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

  (2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (3) Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

  (5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

  (6) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için geçen süreler, iş güvenliği uzmanlarının çalışan başına ayırmaları gereken zorunlu sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

     

   
  yapraksu ve aykn bu yazıya teşekkür etti.
 4. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  "Sürelerde daha sonra iyileştirme yaparlar" diye ümit edenlere cevap olmuş. Genel olarak elektronik bildirimlerden bahsetmiş ve iş güvenliği uzmanının sorumluluklarını artırmış veya netleştirmiş gibi. Bir de Madde 10, 6. fıkra ile "fıkra" gibi yaşadığımız ortama uymayan bir madde koymuş. İnsanları üç kağıta teşvik ediyor. :)

   
  fatihvelioglu ve alper akpunar bu yazıya teşekkür etti.
 5. Ersgur

  Ersgur TÜİSAG Üyesi

  3) İş güvenliği uzmanları, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden yangın, patlama ve benzeri hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

  yüksekte çalışma ve diğer tehlikeler bunun içine giriyormu ki nedersiniz
  yangın, patlama ve benzeri hayati tehlike arz edenleri, (toplu ölüme yol açabilecekler olabilir mi )


     

   
 6. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Mevcut yönetmelikte yükümlülüklerde geçen madde taslakta yetkilerin askıya alınmasında geçiyor. Ayrıca ihtar puanları 2 katına çıkartılmış ( Mevcut yönetmelikte 100/200 taslakta 200/400 puan )

  Yetkilerin askıya alınması ve iptali


  MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve kurumların belgelerinin geçerliliği ihtar puanları toplamının, kişiler için 200, kurumlar için 400 puana ulaşması durumunda altı ay süreyle askıya alınır.

  (2) Kurumların yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren durumların, bir vize süresi içinde tekrarı halinde bir yıl süreyle yetki belgesinin geçerliliği askıya alınır.

  (3) Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali yargı kararı ile kesinleşen iş güvenliği uzmanının belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

  (4) Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan veya belgesi doğrudan iptal edilen eğitim kurumunun faaliyeti onaylı programlar bitinceye kadar devam eder. Askıya alınma süresi, programın bitiminde başlar. Yetki belgesinin geçerliliği askıya alınan veya doğrudan iptal edilen kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden bir başka eğitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.

  (5) Yetki belgesinin geçerliliğinin askıya alınması veya doğrudan iptali durumunda önceden yapılan aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki sonuçlardan iptal edilen veya geçerliliği askıya alınan yetki belgesi sahipleri sorumludur.

  (6) Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurumların yetki belgeleri;

  a) Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,

  b) Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,

  c) Bir vize döneminde üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması,

  d) Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti,

  e) Adres ve unvan değişikliği ile ilgili bildirim yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi,

  f) Eğitim Kurumu kurucusu veya ortağı olması uygun olmayan kişi veya şirketlerin yetkilendirilmiş bir eğitim kurumuna kurucu veya ortak olması,

  hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.

  (7) Bakanlığa bildirilen sözleşme veya eğitim katılım belgesi gibi her türlü evrakta gerçeğe aykırı beyan veya imzanın tespit edilmesi halinde, eğitim kurumunun yetki belgesi doğrudan iptal edilir, sorumlu müdürün eğitici belgesinin geçerliliği ise bir yıl süreyle askıya alınır. Aynı tespitte eğiticilerin kusurunun olması halinde, kusuru olan eğiticinin belgesinin geçerliliği bir yıl süreyle askıya alınır.

  (8) Belgesi iptal edilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi, iş güvenliği uzmanlığı belgesi sahiplerinin iptal tarihinden itibaren iki yıl içerisinde yaptığı başvurular, iki yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

  (9) Yetki belgesi iptal edilen eğitim kurumları ve bu kurumlarda kurucu veya ortak olanların iptal tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

  (10) İşyeri hekimliği veya iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetki alan eğitim kurumu, her iki eğitim için de yetki almak istediğinde başvurusu tek belge olarak değerlendirilir ve “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu” belgesi düzenlenir.

   
  aykn bu yazıya teşekkür etti.
 7. ERKİN NEJAT DEMİRTÜRK

  ERKİN NEJAT DEMİRTÜRK TÜİSAG Üyesi

  Bence uzman çalışma süreleri artırılması gerekiyor.Mevcut süreler ile isg hizmetleri vermek bir hayal.Bu süreler sadece bir iş kazası olması durumunda günah keçisi olarak isg uzmanını hedef göstermek.böyle giderse yakında bayağı bir uzman içeriye girecek gibi gözüküyor.
   
  Deniz Devrim ve ATURAN bu yazıya teşekkür etti.
 8. Ersgur

  Ersgur TÜİSAG Üyesi

  yangın, patlama ve benzeri hayati tehlike arz edenleri, demekle sadece toplu ölüme sebebiyet verenlerden mi bahsediyor
  örneğin inşaatta bir kişinin yüksekten düşme ihtimali varsa bildirim mecburiyeti yok gibi mi?   
 9. ATURAN

  ATURAN TÜİSAG Üyesi

  Taslakta yazılı olduğu halde toplu korumadan bahsettiği düşünülebilir. Bu durumun yazıya dökülerek netleştirilmesi uygun olacaktır. Yoksa bu durum bizi bildirimde ikileme düşürebilir. Toplu koruma durumunda mı geçerli olacak !!!????

     

   
  aykn bu yazıya teşekkür etti.
 10. İlker ALTAN

  İlker ALTAN TÜİSAG Üyesi

  haklısınız, daha çok ikilemde bırakacak bizleri.   
 11. emrah_isg

  emrah_isg TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar eskide ne vardı yenide neler geldi açıklayabilecek arkadaşlar varmı?   
 12. faruk alkan

  faruk alkan TÜİSAG Üyesi

  Sanırım,
  Sınıf yükseltme için yine geçici madde koymuşlar

   
 13. NeoCrown

  NeoCrown TÜİSAG Üyesi

  Bu işverenler risk değerlendirmesi yapabiliyor madem, biz neden bu kadar risk analiz yöntemleri falan öğreniyoruz?
  Burda bir hata var bence. Risk değerlendirmesini sadece iş güvenliği uzmanı yapabilmeli. Hasta kendisi reçete yazabiliyormu ki.
  Yada igu imzasız risk değerlendirmeleri geçersiz olmalı.
  Şablonlar oluştuktan sonra kimse risk değerlendirmesi yaptırmayacaktır. Gerçi şimdide copy paste yapılıyor ya.
  Kanunun lafzına bakıldığında da bu sonuç çıkıyor aslında. Konu hakkında hiç bir bilgisi olmayan işverenin bunu yapabilme yetkisinin olması anlaşılır birşey değil.
  Yeni yönetmelik taslağında bu konuda görüşülsün, dernek olarak bu konuyu bakanlığa iletelim.
  En azından İGU olarak bir değerimiz olur belki.
   
 14. Kaan SAKA

  Kaan SAKA TÜİSAG Kurucusu Admin

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

  Bu dosya Kaan SAKA kullanıcı isimli üyemiz tarafından Dosya İndirme Alanında paylaşılmıştır.

  Dosya açıklamasından görüntü aşağıdaki gibidir;
  Bu dosyanın paylaşıldığı yere ulaşmak için tıklayın..

   
 15. Raptor

  Raptor TÜİSAG Üyesi

  Bu taslakta da kurumsal yapılar yine düşünülmemiş. 2016 da kamu zorunluluğundan sonra bir sürü değişiklik daha gelecek. Bu yaştan sonra bir de Hukuk bilgisi peşinde koşmak.......... ben Mühendisim ve Uzmanlık işi de tamamen teknik bir konu olmalı kanımca; işi gücü bırakıp sürekli mevzuat takip etmek gerçekten bıktırıcı bir iş.
  Hep diyorum yine tekrar edeyim: Kurumsal yapılarda çalışan sayısından ve tehlike sınıfından bağımsız olarak İSGB kurulması zorunlu hale getirilmeli ve organizasyon yapısı belirlenmeli, İşveren kararına bırakılmamalı. İGU ve İYH arasındaki sorumluluk ve yetki karmaşası giderilmeli, örneğin toz, gürültü ve aydınlatma ölçümü İGU sorumluluğunda ama bunlar kazaya değil Meslek hastalığına neden olmakta dolayısıyla periyodunu ve ölçüm konumunuİYH belirlemeli İGU da ölçüp/ölçülmesini sağlayıp raporla sunmalıdır. Bu ve benzeri örnekler emin olun kamu ve kurumsal yapılarda sorun olacak/olmakta.
  Diğer konu Eğitim kayıtları ve planlaması kesinlikle İGU na bırakılmamalı veya bırakılıyorsa Eğitim departmanı İSGB ye bağlanmalı. Emin olun Eğitim Departmanı çalışanları İGU na çok sorun çıkartacak.
  İSGB nin kesinlikle organizasyon şemasındaki yeri açık açık yazılmalı. (Kurumsal yapılarda Genel Müdür, Direktör vs.... gibi) Yoksa bir karmaşa ve sorun daha yaşanır.

  Bu sorunlar İGU ların sürekli olarak yıpranmasına ve mobbing mağduru olmasına yol açar.

  Kazasız ve sorunsuz günler dileğiyle   
  zeyno06 ve NeoCrown bu yazıya teşekkür etti.
 16. süleymanyılmaz

  süleymanyılmaz TÜİSAG Üyesi

  İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri

  MADDE 5 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

  (2) İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

   
 17. süleymanyılmaz

  süleymanyılmaz TÜİSAG Üyesi

  Bence en önemli madde 5. madde. Artık herkes kendi sınıfına bakacak

   
  ubg8106 bu yazıya teşekkür etti.
 18. alper akpunar

  alper akpunar TÜİSAG Üyesi

  6331 sayılı kanunda geçen İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü
  GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A)
  sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
  itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
  ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği
  tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş
  sayılır.
  bu nedenle C sınıfı 20/06/2015 e kadar tehlikeli sınıfa B sınıfı uzman 20/06/2016 tarihine kadar çok tehlikeli işyerlerine bakabiliyor..

   
  polat1980 bu yazıya teşekkür etti.
 19. Ersgur

  Ersgur TÜİSAG Üyesi

  işvereni kesin bir dille ihbar edin diyor iş güvenliği uzmanlarının yükümlülüğü maddesinde ,etmeyen uzman yandı demektir.
  ihbar edende işinden olacak buyrun burdan yakın bakalım:düşünceli:

   
 20. servey

  servey TÜİSAG Üyesi

  Geçirdiğimiz denetimler müfettişler dedi ki kim uymuyor söyleyin biz devlet adına gidip denetleyelim?Hangi birisini mesela? Herkes biliyor işverenin şikayet edilemiyeceğini

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica