Tartışma Iş Güvenliği Uzmanları Mahkemelerde Aktüerya Konusunda Bilirkişilik Yapabilirler Mi?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Hasan Durucasu tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

Mahkemelerde aktüerya konusunda bilirkişilik yapmak ister misiniz?

 1. Evet

  oy sayısı 6
  75,0%
 2. Hayır

  oy sayısı 2
  25,0%
 1. Hasan Durucasu

  Hasan Durucasu TÜİSAG Üyesi  www.aktuerbilirkisi.net

  Türk Borçlar Kanunu kusurlu ve hukuka aykırı bir fiile başkasına zarar vereni, bu zararı tazminle yükümlü tutmuştur. Zararın tazmini ise haksız fiil sonucu ölüm veya bedensel bir zararın vuku bulmuş olması halinde:

  “ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların”,
  “kazanç kayıplarının”,
  “çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpların”,
  “ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpların”

  doğru şekilde tespit edilebilmesine bağlıdır. Aksi takdirde hem zarardan sorumlu olan hem de zarar gören açısından adaletsiz sonuçlar ortaya çıkması çok doğaldır.

  Günümüzde bu kayıpların miktarı ancak teknik ve bilimsel hesaplamalar sayesinde yapılabilmektedir. Bu sebeple tazminat davalarında mahkemeler sıklıkla zarar miktarının tespiti için resmi bilirkişilere başvurmaktadır. Ayrıca davanın taraflarına da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre kendi savlarını desteklemek ya da resmi bilirkişi raporlarının güvenilirliğini tespit etmek amacıyla uzmanlardan bilimsel mütalaa alabilmek imkânı tanınmıştır.

  Bunun dışında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesine dayanılarak kurulan, sigorta sözleşmesi yapan ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki uyuşmazlıkları, bu alanda uzmanlaşmış hakemler aracılığıyla çözüme kavuşturmaktadır. Uyuşmazlığın tarafları, Sigorta Tahkim Komisyonu hakemlerine, iddialarını ve zarara konu tazminat tutarının gerçek miktarını aktüer bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar ve uzman mütalaalarıyla kanıtlama yoluna gidebilmektedirler.


   
 2. Hasan Durucasu

  Hasan Durucasu TÜİSAG Üyesi

  www.aktuerbilirkisi.net


  Aşağıdaki linklerde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın bilirkişi tespitine yönelik ilanını ve bu ilanlar sonucunda İstanbul'da bilirkişi tayin edilen kişilerin listesini bulabilirsiniz.

  İlanda göreceğiniz üzere bilirkişi başvurularının kabulü için hem kişisel hem de mesleki anlamda bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar sağlandığında bilirkişi başvurusu komisyon tarafından kabul edilebilmektedir.

  İlanın E. Kısmında göreceğiniz üzere Aktüerya ihtiyaç duyulan uzmanlık alanları arasında sayılmaktadır. Komisyonlar aktüerya konusunda uzman olunduğunun belgelenmesini talep etmektedir. Söz konusu sertifika bu konuda uzman olunduğunu belgelemeye yöneliktir.

  Ancak belirtmek gerekir ki bu sertifikaya sahip olmak otomatik olarak bilirkişilik yapılabileceği anlamına gelmemektedir. Kimin bilirkişi olup olamayacığına karar verebilecek tek merci ilgili Adalet Komisyonlarıdır, bu komisyonlar sunduğunuz belgelerin bütününe bakarak bu kararı vermektedir.

  Son olarak, işgüvenlik uzmanlarının İstanbul Adalet Komisyonunca aktüerya uzmanı olarak kabul gördüklerini ilgili listelere bakarak söyleyebiliyoruz. İlgili linklerde yer alan listelerde aktüeryayı arattığınızda az sayıda olmakla beraber işgüvenliği uzmanlarının da aktüerya konusunda bilirkişi olarak yer aldığını görebilirsiniz. Bu sayının azlığının ise işgüvenliği uzmanlarının konuya ilgi göstememeleriyle ilgili olduğunu düşünüyoruz.
  http://www.istanbul.adalet.gov.tr/duyuru/2014bilirkisi.html

  http://www.istanbul.adalet.gov.tr/duyuru/2015Bilirkisi_listesi.pdf

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica