İş Güvenliği Uzmanları İçin Hazırlanan "mesleki Sorumluluk Sigortası" Maduriyetleri Çözer Mi? | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

İş Güvenliği Uzmanları İçin Hazırlanan "mesleki Sorumluluk Sigortası" Maduriyetleri Çözer Mi?

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında onuryas tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. onuryas

  onuryas TÜİSAG Üyesi  İş Güvenliği uzmanlarının iş kazları sonrasında yaşayabilecekleri maduriyetleri gidermek adına oluşturulmuş olan "mesleki sorumluluk sigortası" nın genel şartlarını ve özel şartlarını gözden geçirdiğimizde, iş güvenliği uzmanlarının hiçbir maduriyetini çözüme ulaştıramayacağı gözüküyor. Sigorta poliçesinin özel ve genel şartları iş güvenliği uzmanlarının maduriyetine çözüm sağlamazken neden bu sigorta poliçesine de para yatırmak sureti ile neden başka bir maduriyetin içine itilmek isteniyor. Lütfen konu ile ilgili düşüncelerinizi paylaşırmısınız? İlginize teşekkür ederim.
  Selamlar
  Onur


   
 2. münza

  münza TÜİSAG Üyesi

  Ben bu konuya yabancıyım. Sanırım yeni İş güvenliği uzmanı olan arkadaşlarda. Bahsettiğin poliçeden bir örnek var ise paylaşabilirsen hem okumuş oluruz hemde üzerine yorum yazabilriz.
  Güzel bi konu bence daha detaylı incelemeliyiz. Çünkü bir kaza anında bütün mesuliyet bizim üzerimize kalıyor.

   
 3. onuryas

  onuryas TÜİSAG Üyesi

 4. cccisgccc

  cccisgccc TÜİSAG Üyesi

  emekli bir baş iş müfettişi bana sigortayı şu şekilde yaptrmamı söyledi şirketin kendi genel sigorta poliçesine isg ile ilgili madde ekletirsen başın ağrımaz ama sigorta şirketleri poliçeye böyle bir maddeyi eklemede sorun çıkarmak ister bu nedenle işveren yanında olmalı dedi bana mantıklı geldi neden bireysel sigortayla uğraşıcam sigorta şirketlerine rant sağlicam hiç gerek yok aksi haldede böyle bir sigortayı yaptrmam zaten.

   
 5. brktbk

  brktbk TÜİSAG Üyesi

  sigortanızın ne kadarlık bir limiti var? allah göstermesin meydana gelecek bir iş kazasında aleyhinize sonuçlanacak bir maddi tazminatın ne kadarını karşılayabiliyor? yada örneğin verilecek bir hapis cezasında kefaletimizi veriyor mu?

     

   
 6. onuryas

  onuryas TÜİSAG Üyesi

  Değerli arkadaşlar,
  Sürekli olarak, gruplarda yer alan iş güvenliği uzmanları için hazırlandığı iddia edilen mesleki sorumluluk sigortasının kapsamını tam anlamış değilim.
  Hangi durumlar için teminat var, hangi durumlar teminat dışıdır tam belli değil gibi.
  Mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarını ve teminat dışı olarak yazılan maddelere baktığımızda bu sigortayı yaptıracak kişilerin (iş güvenliği uzmanı)
  gereksiz bir sigorta poliçesini imzaladıklarını ve boş yere sigorta parası ödeyeceklerini düşünüyorum.

  Bir iş güvenliği uzmanının mesleki sorumluluk sigortasından beklentisi ne olabilir?
  iş kazaları sonrasında; kazalının veya hak sahiplerinin maddi manevi tazminat taleplerinin karşılanması (iş mahkeme kararı ile verilecek olan hüküm)
  iş kazası sonrasında açılacak olan kamu (ceza) davasının asli ceza (veya birden fazla ölüm ve yaralanmalarda ağır ceza) mahkemelerinin vereceği hükmün adli para cezasına çevrilmesi. Tabi burada başka bir sorun daha ortaya çıkıyor o da; verilen ceza 2 yıldan az ve sanığın (is güvenliği uzmanı) adli sicilinin temiz olması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını reddeden (yani cezanın paraya çevrilmesini isteyen ) iş güvenliği uzmanının bu paraya çevrilmesini istediği adli para cezası sigortacı kurum tarafından teminat kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.
  İş kazası sonrasında mahkemenin iş güvenliği uzmanına vereceği meslekten belirli sürede men cezası nedeni ile çalışamaması nedeni ile uğrayacağı maddi kayıpların sigortacı kurum tarafından teminat altına alınıp alınmadığı.
  SGK Başkanlığının iş kazasına uğrayan kişiye yaptığı her türlü yardım (sağlık, tedavi, cenaze, ailesine veya kendisine bağlanan iş kazası ödeneği vs. vs.) sonrasında iş güvenliği uzmanına açacakları rücu tazminat davaları sonrasında verilecek mahkeme hükmü gereği ödenmesi gereken para.
  iş kazası sonrasında oluşacak olan özel ve tüzel kişiliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının mallarına gelen zararın karşılanması için tarafların açacakları maddi manevi alacak davaları.

  Şimdilik aklıma takılan sorular bunlardır.
  Aşağıda yer alan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarını incelediğimizde yukarıdaki hal ve durumlar için bizim mağduriyetimizi çözecek nitelikte olmadığı görülmektedir.

  Mesleki sorumluluk sigortasının genel maddeleri üzerinden bakacak olursak:
  A.4.2 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri f) Manevi tazminat talepleri
  A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler
  a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar;
  B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
  b) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek makul talimatlara uymak,


  İŞ GÜVENLİĞİUZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI
  5- İstisnalar
  Bu sigorta aşağıdakidurumlardan kaynaklanan tazminat taleplerini karşılamaz;
  b) Sigortalınınmeslekî faaliyetini yürütmesi esnasında meydana gelebilecek ve Üçüncü ŞahıslaraKarşı Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında değerlendirilebilecek bedeni zararlarve mal/eşya zararları ile bunlara ilişkin her türlü netice zararı
  d) Sigortalınıngözetimi altında faaliyet gösteren üçüncü şahıslar tarafından yürütülen veyaplanlanan işlerdeki kusurlar sebebiyle ortaya çıkan zararlarla ilgili tazminattalepleri,
  g) Genel kabul görenbilim ve teknoloji kuralları çerçevesinde yeterince test edilmemiş planlamaveya hesaplama yöntemlerinin uygulanması, kullanımı, seçilmesi sonucunda oluşanzararlara ilişkin tazminat talepleri,
  h) Poliçedebelirtilen mesleki faaliyetle ilgili üstlenilen işin sözleşmesinde belirtilenedimin yerine getirilmemesi, yarım bırakılması, tamamı veya bir kısmı içinbelirlenen zaman limitine uyulmamasından dolayı uğranılan zararlarla ilgilitazminat talepleri,
  s) Sigortalının veya çalışanlarınınkasten sebep oldukları ve/veya suç teşkil eden hareketleri sonucunda doğantazminat talepleri,

  Velhasıl benim anladığım iş güvenliği uzmanlarının mağdururiyetini çözmeyi amaçlayan bu "İş güvenliği uzmanlığı mesleki sorumluluk sigortası" bu hali ile bizlerin mağduriyetini çözemediği gibi boş yere sigorta poliçe bedeli ödemek sureti ile başka bir mağduriyete neden olmaktadır.
  Acizane düşüncelerim bunlardır. Bu konu ile ilgilenen sigortacı kurumlar ile siz değerli meslektaşlarımın konuya ilişkin değerlendirmelerini rica ederim.

  Selamlar
  Onur Kızılgün


  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları


  Yayımlandığı resmi gazete: 16 Mart 2006 tarihli ve 26110

  A. SİGORTANIN KAPSAMI

  A.1. Sigortanın Konusu
  Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;
  a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya

  b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere karşı
  sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.

  A.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı
  Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir; Ancak, taraflar sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilir.

  A.3. Teminat Dışında Kalan Haller
  Aşağıdaki hâller teminat kapsamı dışındadır:

  a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları ve etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
  b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışları;

  c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar.

  A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler
  A.4.1 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller

  a) Herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi;
  b) Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açılan tazminat davaları ve tahkim;

  c) Her türlü haksız rekabet.

  A.4.2 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri
  a) Her tür patent, telif hakkı ile ticaret unvanı, marka ve benzeri fikrî mülkiyet hak ihlallerinden kaynaklanan tazminat talepleri;

  b) Sigortalının mesleki faaliyeti ifası sırasında anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarına karşı sorumluluğundan doğan tazminat talepleri;
  c) Her türlü çevre kirliliğinden doğrudan veya dolaylı olarak doğan sorumluluklar nedeniyle yapılan tazminat talepleri;

  d) Niteliği ne olursa olsun aşağıdaki hâllerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanacak tazminat talepleri:
  aa) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana gelen nükleer atıklardan kaynaklanan iyonize ışınımlar veya kirlilik,
  bb) Radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer birparçasının tehlikeli özellikleri,
  cc) Diethylstilbesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin varlığından, üretiminden, elleçlenmesinden, işlenmesinden, satış, dağıtım, depolama, bırakılma veya kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri.
  e) Bir sözleşmenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının yasal sorumluluk ölçüsünü aşan her tür talepleri;

  f) Manevi tazminat talepleri.

  A.4.3 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Ödemeler
  a) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar;

  b) Sigortalının iflasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek her tür zarar;

  c) Sigortalının aleyhine cezai takibata geçilmesi hâlinde, bu takibattan doğan diğer bilumum masraflar.

  A.5. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
  Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12.00’de başlar ve öğlen saat 12.00’de sona erer.

  B. ZARAR VE TAZMİNAT

  B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi
  Sözleşmenin;
  - A.1.’in (a) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlinde, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme dönemi gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda,
  - A.1.’in (b) bendinde belirtilen şekilde yapılması hâlindebir yıldan az olmamak kaydıyla sözleşme yapılmasından önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak;

  a) Sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakatı dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafından ödeme yapılması veya,
  b) Sigortacının, sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki sorumluluk sigortalarında, tebligat ile davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,

  c) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde
  riziko gerçekleşmiş olur.

  B.2. Rizikoya İlişkin Olarak Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Yükümlülükleri
  Sigortalı ve sigorta ettiren, aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
  a) Haberdar olduğu andan itibaren rizikonun gerçekleştiğini, beş gün içinde sigortacıya ihbar etmek,

  b) Sigorta sözleşmesi yokmuş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilecek makul talimatlara uymak,
  c) Sigortacının talebi üzerine, olayın ve zararın nedeni ile hangi hâl ve şartlar altında gerçekleştiğini ve sonuçlarını tespiti, tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu hakkının kullanılmasına yararlı, elde edilmesi mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeksizin vermek,
  d) Sigortacının yazılı onayı olmadıkça, sorumluluğu veya tazminat talebini kısmen veya tamamen kabul etmemek, ödeme taahhüdünde bulunmamak, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamak;

  e) Zarardan dolayı, dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve zarar ziyan talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek,
  f) Sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmesi varsa bunları sigortacıya bildirmek.

  B.3. Tazminat ve Ödenmesi
  Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, özel durumlar hariç olmak üzere, hangi belgelerin istenileceği poliçe ekinde açık ve anlaşılır şekilde yer almak zorundadır. Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

  B.4. Halefiyet
  Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca, hukuken sigortalının yerine geçer.

  C. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi ve Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması
  Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin poliçenin tesliminde ödenmesi ile başlar. Aksi kararlaştırılmadıkça, primin tamamının veya ilk taksidin ödenmemesi hâlinde, poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu şart poliçeye yazılır.
  Prim ödemede temerrüde düşülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

  C.2. Sigortalı veSigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü
  Sigortacı sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin veya bilgisinin olması durumunda sigortalının beyanı ve varsa teklifname ve eklerinde yazılı sorulara verdiği cevaplara dayanarak yapar.
  Sigortalı ve sigorta ettirenin beyanı yanlış veya eksik ise ve bu durum, sigortacının sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasına neden oluyorsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir veya sözleşmeyi yürürlükte tutarak aynı süre içinde prim farkını talep edebilir.
  Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşmeden cayılmış olur. Ancak, prim farkının kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden cayılması, sigortacının gerçeğe aykırı veya eksik beyanı öğrendiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde gerçekleşmek durumundadır.
  Sigortalı vesigorta ettirenin kasıtlı davrandığının anlaşılması hâlinde sigortacı, sözleşmeden cayabilir ve gün esasına dayanarak hesap edilen prime hak kazanır.

  C.3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğü
  Sözleşmenin devamı sırasında sigortacının izni olmadan rizikoya etki edici nitelikte değişiklik yapılması hâlinde sigorta ettiren veya sigortalı durumu sekiz gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

  Durumun sigortacı tarafından öğrenilmesinden sonra, değişiklik, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerden ise sigortacı, sekiz gün içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını talep etmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul ettiğini sekiz gün içinde bildirmediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur.
  Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.
  Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer.

  Rizikodaki değişikliği öğrenen sigortacı, sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih ve prim talep hakkı düşer.
  Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamasını gerektirir hâllerden ise; sigortacı, bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre hesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.
  Sigortacının sözleşmeyi bu değişiklere göre yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiren hâllerde:

  a) Sigortacı durumu öğrenmeden önce,

  b) Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde,
  c) Fesih ihbarının hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, riziko gerçekleşirse, sigortacı, tazminatı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki orana göre öder.

  C.4. Sigorta Ettirenin ve Sigortalının Durumu
  Bu genel şartlarda düzenlenen sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerinin sigortalı tarafından veya sigortalıya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren tarafından yerine getirilmesi hâllerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmiş sayılır. Ancak sigortacının sırf bu nedenle durumunun ağırlaştığını ileri sürerek itiraz etme hakkı saklıdır.

  C.5. Tebliğ ve İhbarlar
  Sigortalının ve sigorta ettirenin bildirimleri, sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteye yapılır.
  Sigortacının bildirimleri de sigortalıya karşı yapılacaksa sigortalının, sigorta ettirene karşı yapılacaksa sigorta ettirenin son bildirilen adresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.
  Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir.

  Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır.

  C.6. Mesleki Faaliyete Son Verilmesi
  Poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer ve işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilir.

  C.7. Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması
  Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

  C.8. Yetkili Mahkeme
  Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki, sigortalı veyasigorta ettiren aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir.

  C.9. Zaman aşımı
  Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.

  C.10. Klozlar ve Özel Şartlar
  Bu genel şartların eki niteliğindeki klozlar genel şartlara göre özel düzenlemeler içerebilir.
  Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilir.

  KLOZLAR

  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
  HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU
  I. Kapsam
  16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
  Her tür manevi tazminat talepleri, poliçede belirlenen teminat limitlerinin içinde kalmak ve bu teminat limitinin en fazla % 50’si ile sınırlı olmak kaydıyla teminat kapsamındadır.
  Sigortacının, teminat verdiği dönem içinde karşılaştığı tüm taleplerle ilgili sorumluluğu poliçede belirtilen tazminat limitini aşamaz.
  II. Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın “A.3. Teminat dışında Kalan Haller” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
  1. Ruhsatlı bir sağlık kurum veya kuruluşunda ve acil haller dışında yapılmadığı ve usulünce yetki verilmiş bir anestezi uzmanı gözetimi altında olmadığı sürece, diş hekimleri ve cerrahlar tarafından genel anestezi uygulanmasından kaynaklanan tazminat talepleri,
  2. İlk yardım ve acil müdahale hariç olmak üzere, meslekten geçici yasaklanılan dönem içinde verilen her tür tedavi ve sağlık hizmetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri,
  3. İlk yardım veya acil yardım hizmetlerinin sunulduğu yerlerde, yeterli ve gerekli ekipman ile teçhizatın sigortalının kişisel kusuru ile bulundurulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,
  4. Tıbbi amaçlı kullanım dışında, radyoaktif, zehirli, patlayıcı veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya bunun nükleer bir parçasının tehlikeli özellikleri sebebiyle talep edilen tazminat talepleri,
  5. Tıbbi amaçlı kullanım dışında, diethylstibesterol (DES), dioxin, urea formaldehyde, asbest, asbestli ürünler veya asbest içeren ürünlerin kullanımından kaynaklanan her tür hastalık (kanser dahil) veya asbestten kaynaklanan bütün tazminat talepleri,
  teminat dışındadır.
  III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri ve Ödemeler
  Manevi tazminata ilişkin düzenleme haricinde Mesleki Sorumluluk sigortası Genel Şartları’nın “A.4. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler” maddesi saklı kalmak kaydıyla;
  1. Genetik mühendisliği uygulamalarından kaynaklanan tazminat talepleri,
  2. Her türlü deney veya araştırmalardan doğan tazminat talepleri,
  3. Her tür kan bankası faaliyeti neticesinde doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen tazminat talepleri,
  4. Tanı veya tedavi amacı olmaksızın yapılan bütün tıbbi müdahaleler ile plastik cerrahların güzelleştirme amaçlı yaptıkları her tür estetik ameliyattan kaynaklanan tazminat talepleri,
  5. Üremeye yardımcı (kısırlık tedavisi) ya da üremeyi önleyici (kısırlaştırıcı tedavi) her tür sağlık hizmetinden kaynaklanan tazminat talepleri,
  6. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
  7. AIDS veya onun patojenleri ya da hepatit A, B veya C’ye bağlı olabilecek yahut onlardan kaynaklanan veya onların katkıları ile oluşan her türlü zarar ile bunlar sonucu ortaya çıkan ruhsal rahatsızlıklara bağlı tazminat talepleri,
  8. İnsan ve hayvan organları, kanları, hücreleri, her türlü ifrazatı, türevleri, genleri, biosentez ve ilgili mamüllerin denenmesi, değiştirilmesi, elde edilmesi, kazanılması, hazırlanması, işlenmesi, elden geçirilmesi, dağıtımı, depolanması, ikame edilmesi, kullanılmasından kaynaklanan tazminat talepleri,
  9. Sigortalıya, bir sağlık kurumunda yönetici veya işletici olması nedeniyle yöneltilen tazminat talepleri,
  aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
  SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE
  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU
  I. Kapsam
  16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;
  a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,
  b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi, vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini,
  poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi" maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir süre kararlaştırabilir.
  II. Teminat Dışında Kalan Haller
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, ticari veya endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.
  III. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
  1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
  2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
  3. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,
  4. Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri,
  5. Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri,
  aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
  AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU
  I. Kapsam
  16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
  II. Teminat Dışında Kalan Haller
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.3. Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, müvekkille bağlantılı sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.
  III. Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Tazminat Talepleri
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
  1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
  2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
  3. Yabancı mevzuatın yanlış yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,
  aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

  MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
  SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU
  Yayımlandığı resmi gazete: 01.06.2010 - 27598
  I - Kapsam
  16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigorta acentesinin mesleki faaliyeti sonucu neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
  II - Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.3 Teminat Dışında Kalan Haller" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
  1 - Mesleki sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin tazminat talepleri,
  2 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan Levhaya kayıtlı olmaksızın veya 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 27 nci maddesi uyarınca meslekten geçici olarak çıkarıldığı süre içinde yürütülen acentelik faaliyetleri nedeniyle doğan zararlara ilişkin tazminat talepleri,
  teminat dışındadır.
  III - Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri
  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın "A.4 Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler" maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, sigortalı tarafından, ortaklarına, bağlı şirketlere ve grup şirketlerine verilen acentelik hizmetlerinden doğan tazminat talepleri aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.

  16 Mayıs 2012 13:17 tarihinde Kaan Saka <kaansaka@gmail.com> yazdı:

  Meslek hayatında riskler piyango gibidir, sizede çıkabilir …
  Anadolu Sigorta Güvencesiyle, isgfrm.com Üyelerine Sunduğumuz Özel İndirim Kampanyamız Devam Etmektedir.
  Sigorta Konusu
  4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin mevzuat çerçevesinde uygulama planları hazırlama, uygulamaların yapılmasını sağlama, bu konularda işçilere eğitimler verme, bunları denetleme, gözetleme ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile bu hususlardaki danışmanlık hizmetlerini kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak zararlar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından kendisine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre sigorta eder.

  Sigorta süresi :
  Sigorta süresi 12 aydır.
  Risk Grupları
  İş güvenliği uzmanlarından;
  (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta,
  (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda,
  (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.


  Risk Gruplarına Göre isgfrm.com Üyelerine Özel İndirimli Prim (TL)


  Muafiyet
  Her bir talepte en az 500 TL olmak üzere hasarın %10’u muafiyet uygulanacaktır.
  Ödeme Şekli
  Peşin yada taksitli ödeme şekli mevcut olup, taksitli ödemelerde vade farksız 10 taksit imkanı bulunmaktadır.
  Taksitler ;
  - Kredi kartına blokesiz ( limit kapatmadan ) olarak,
  - Aylık EFT yada Havale şeklinde ;
  - İş Bankasına poliçe numarası belirterek aylık ödeme şeklinde.
  Saygılarımızla,
  Yücel Yüncü | Anadolu Sigorta | Halka Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.| +90 555 310 63

   
  turkuazz ve Esat ÜN bu yazıya teşekkür etti.
 7. Assasinko35

  Assasinko35 TÜİSAG Üyesi

  Bu sigorta yalnız bizim mahkeme sürecinde karşılaşacağımız masrafları kapsar, gerisine de karışmaz gibi gözüküyor.
   
 8. Emrah ERKEK

  Emrah ERKEK TÜİSAG Üyesi

  Bu tip bir sigorta poliçesini okuduğumda tek anladığım şey, "Bize para kazandır ama biz sana bir şey kazandırmayız" mantığında bir durumdu. açıkçası poliçe şartları düzeltilmeden ben bu sigortayı yaptırmam.   
  charlesdexter bu yazıya teşekkür etti.
 9. Risk Mühendisi

  Risk Mühendisi TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar eğitimlere katılmakta olan İGU adayı ve 22 yıllık sigortacı ve bir sigorta brokerlik firmasının yöneticisi olarak kısaca şunu söyleyebilirim. Bu işi yapacaksanız hukuk kısmını iyi öğrenin ve bir avukat tanıdığınız olsun. İkincisi sigorta şirketleri teminat veriyorlarken poliçenizi size en uygun olan sigorta şirketinden yaptırın. Türkiyede faaliyet gösteren 30 adet Hayat Dışı Sigorta Şirketinin benim bildiğim 2 veya 3 tanesi bu poliçeyi yapıyor. Diğerleri riski çok yüksek bulduğu için poliçe düzenlemiyor. Denildiği gibi prim alıp hasar ödemiyor olsa tüm sigorta şirketleri bu poliçeleri yapmak için yarışır. Geçen ay sonuçlanan bir iş mahkemesinde kusurun 1/3'ü İGU'ya verilmişti. İGU külliyetli bir tazminatı ödemekle karşı karşıya kalmıştı. Çalıştığınız veya dışardan hizmet verdiğiniz işveren sizin adınıza bu parayı öderse ne ala...

     

   
  NURSEL ve bernat bu yazıya teşekkür etti.
 10. bernat

  bernat TÜİSAG Üyesi

  merhaba, bu bahsettiğiniz dava ile ilgili detaylı bilgiyi nereden alabilirim?   
 11. tugce gulculer

  tugce gulculer TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar,
  Ben hem C sınıfı iş güvenliği uzmanı hem de sigortacı biri olarak bizler için önerilen poliçeyi inceledim ve istisnaları okuduğumda benim de aklıma ilk gelen "Neyi karşılıyor peki bu ?"oldu.Şöyle ki sorumlu olduğunuz bir tesis içerisinde iş kazası olduğunda ilk sorumlu firmanın yöneticisi oluyor.Yönetici bu hatanın sizden kaynaklandığını söyler ve size rücu ederse maddi talepleri siz karşılamak zorunda kalıyorsunuz.İşte bu aşamada yaptırdığınız poliçe sizin mahkeme masraflarınızı ve tazminatları verilen teminat miktarınca karşılamaktadır.Poliçenin maddelerinde yer alan "3.şahıs" teriminden kasıt firmaya dışarıdan gelen misafirlerdir.Yani sizin sorumluluğunuz firmadaki çalışanlarla sınırlı.Dışarıdan gelen misafirleri kapsamıyor.En önemli detayın bu olduğunu düşündüğüm için açıklamak istedim.Eğer sorularınız olursa yardımcı olmak isterim.
  Tuğçe Gülcüler *****kesildi****(Forum kuralları gereği kişisel bilgileri yanlız özel mesaj ile verebiliyoruz)   
  Last edited by a moderator: 5 Şubat 2014
 12. muratts

  muratts TÜİSAG Üyesi

  sigortalının kusuru halinde tazminat ödenmez diyor..neticede tazminat talebiyle karşı karşıya kalınması bir kusurun olduğunu göstermez mi..

  bir de bahsettiğiniz 1/3 kusurlu igu sigortalı olsaydı bunu sigorta şirketi ödeyecek miydi..

   
 13. aslan balaban

  aslan balaban TÜİSAG Üyesi

  bir iş kazasında isg uzmanı ne gibi bir tazminat ödeyebilir? Görevi rehberlik etmekse
   
 14. Berken

  Berken TÜİSAG Üyesi

  merhaba,
  araştırdığım kadarıyla maddi açıdan isg uzmanına rücu edilirse bir sonuç elde edilemeyeceği. işverene ödetilir kanaati hakim.bu konuda aksi bir durum yaşanmış mı yada bir hukuki dayanak biliyorsanız paylaşırmısınız.teşekkür ederim.

   
 15. ugurr

  ugurr TÜİSAG Üyesi

  katımıyorum, mahkeme kararında İGU ihmali veya kusuru yönünde bir hüküm ve oran var ise aşağıdaki hükümlere göre hem işveren hemde SSK ihmal ve kusur oranına göre ilgililere rucu eder...

  5510
  MADDE 21- … İş kazası, meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücû edilir.

  Borçlar Kanunu
  MADDE 49- Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.
  MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.
  MADDE 400- İşçi, işverene kusuruyla verdiği her türlü zarardan sorumludur.   
 16. Ahmet Aktürkoglu

  Ahmet Aktürkoglu TÜİSAG Üyesi

  Hiçbir işe yaramaz maalesf, şöyle ki;
  Axa sigorta yetkilileri işyerimize gelerek yaklaşık 1 saat brifing verdiler, dinledik ve sorduk
  1. Yargı süreci sona erdiğinde ihmalimiz olup olmadığı (ihmalimiz varsa tazmin etmiyorlarmış) hususunda referansınız nedir?
  Cevap : mahkeme kararı referans olur (Bu durumda; mahkeme bizim hakkımızda ihmali yoktur kararı verdiğinde zaten tazminat ödemeyeceğimiz için gereksiz bulduk)
  2. Mahkeme sürecinde avukatlık ücretleri gibi bir çok şeyi karşıladığınızı söylüyorsunuz, peki mahkeme ihmalimizi belirlediğinde ödediğiniz yargılama giderlerini geri mi alıyorsunuz?
  Cevap : Evet
  3. Savcı tutuklu yargılama kararı verdiğinde, biliyorsunuz en geç 4 ay içinde ilk mahkemenin yapılması gerekiyor. En geç olan 4 ayı referans alarak, 4 aylık ücretsizlik durumunda, yani maaş alamıyor olmak durumunda kaldığımızda, maaşımızı axa dan alabiliyormuyuz?
  Cevap : Henüz Cevap Yok, sükut ikrardandır derler, sanıyorum buna da hayır demek istemedikleri için dönüş yapmadılar

  Sonuç olarak birimde 9 uzman arkadaş hepimiz "İGU mesleki sorumluluk sigortası" nı çok saçma bulduk

   
  Sorgulayan Adam ve Levent ACAR bu yazıya teşekkür etti.
 17. Sancak

  Sancak TÜİSAG Üyesi

  Çok önemli bir başlık olmasına rağmen ilgi görmemesini hayretle karşılıyorum. Çok para biriktirdik herhalde..
  Mesleki sigorta emniyet kemerimiz gibi olmalı. Ama maalesef bu konuda ihtiyaçlarımızı tam anlamıyla karşılayan bir sigorta şirketi bulunmamaktadır.

   
 18. mujganasya

  mujganasya TÜİSAG Üyesi

  Ben bu sene yaptırdım

   
  Last edited by a moderator: 7 Temmuz 2017
 19. Berken

  Berken TÜİSAG Üyesi

  kapsamı hakkında biraz bilgi verebilirmisiniz

   
 20. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Hekimlerdeki gibi devlet tarafından zorunlu hale getirilmesi hem yasal bir güvence hemde maliyette neredeyse 10' da 1 lere inen bir iyileşme sağlayacaktır. Benim yaptırdığım sigortada bizle ilgili aşağıdaki açıklamalar yer alıyor. İnşallah işe yarayıp yaramadığını test etmek zorunda kalmam.

  Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları - SR 509
  İŞ GÜVENLİĞİ ÖZEL ŞARTI
  Aşağıdaki sektörlere verilecek hizmetler teminata dahildir.
  - Madencilik ve taş ocakları
  - Metal
  - İnşaat
  - Enerji
  - Taşımacılık
  - Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk
  MUAFİYET
  Her bir talepte en az 1.000 TL olmak üzere hasarın %10'u muafiyet
  uygulanır.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI
  1- Sigorta Konusu
  -----------------
  Bu sigorta ile sigortacı; sigortalının Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş
  Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve
  buna bağlı olarak düzenlenerek çıkarılan ve yürürlüğe giren veya daha
  sonra yürürlüğe girecek olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin mevzua
  çerçevesinde uygulama planları hazırlamak, uygulamaların yapılmasını
  sağlamak, bu konularda işçilere eğitimler vermek, bunları denetlemek,
  gözetlemek ve sürekli sürdürülebilir bir yapı kurulmasını temin ile
  bu hususlarda danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirme hizmetlerini
  kusurlu olarak gereği gibi yerine getirmemesinden ötürü doğacak
  zararlar nedeniyle sigortalı ve/veya poliçede sigorta ettiren olarak
  belirtilmesi halinde sigortalının bağlı çalıştığı Ortak Sağlık
  Güvenlik Birimine karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin
  sonuçlarına karşı poliçede belirtilen teminat limitine kadar aşağıda
  yazılı özel Şartlar ile ekli Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel
  Şartlarının A.1 Maddesi (b) fıkrası hükümlerine göre teminat sağlar.


   
  Last edited: 13 Temmuz 2017
  Levent ACAR bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica