İŞ GÜVENLİĞİ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

İŞ GÜVENLİĞİ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

Konu, 'OHSAS 18001 İş Sağ. ve Güv. Yönetim Sis. Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  1.0 AMAÇ

  İSG bilgilerinin ............................. içinde ve ilgili diğer taraflara etkin bir şekilde iletilmesi ve onlardan da aynı şekilde bilgi alınması, İSG çalışmalarına ............................. personelinin katılımının sağlanması, İSG sistemi uygulamalarının istişare edilebilmesi.


  2.0 KAPSAM

  ............................. LTD.ŞTİ’ nin faaliyet gösterdiği tüm birimlerde (şirket merkezi, şantiyeler, atölyeler, makina park sahaları, vb.) bu prosedür uygulanır.

  İSG ile ilgili yasal mevzuatın ve diğer şartların takibi konusunda P 010 İSG Mevzuatı ve Diğer Şartların Takibi Prosedürü uygulanır.

  İSG ile ilişkili olmayan firma içi ve dışına yönelik iletişim faaliyetleri bu prosedür kapsamının dışındadır.


  3.0 SORUMLULUKLAR

  3.1 Prosedürün Onaylanması

  Bu prosedür Genel Müdür tarafından onaylanır ve yürürlüğe sokulur.

  3.2 Prosedürün Yürütülmesi

  Merkezde Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi, Şantiye ve diğer hizmet alanlarında ise Kalite ve İSG Yöneticisi ve Şantiye Şefleri bu prosedürün yürütülmesinden sorumludur.


  4.0 UYGULAMA

  4.1 ............................. LTD.ŞTİ. Birimleri İçinde İSG İletişimi:

  Birim İSG sorumluları (Merkezde Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi) kendi birimleri dahilindeki İSG iletişim mekanizmalarını oluşturmak ve çalıştırmaktan sorumludurlar.

  Bu mekanizma şu konuları kapsamalıdır:

  -İSG yönetim programı oluşturulurken ilgili olan çalışanların katılımı sağlanmalıdır.

  -Tehlike tanımlaması ve risk analizleri, kontrollerin belirlenmesi faaliyetleri ile olay araştırmaları yapılırken ilgili uygulama alanında sorumluluk sahibi olan yönetici ve uzmanlar ile işbirliği yapılmalıdır ve onların katılımı sağlanmalıdır.

  -Personel İSG yeterlik tespiti ve eğitim planlaması çalışmalarında çalışanların katılımı sağlanmalıdır.

  -İSG uygunsuzluklarının tespiti, düzeltici ve önleyici faaliyetlere personelin aktif katılımı sağlanmalı, İSG
  uygulamalarına yönelik iyileştirme önerileri getirmeleri teşvik edilmelidir.


  -İSG prosedürleri oluşturulurken çalışanlarla istişare içinde olunmalıdır.

  -İSG uygulamalarında yapılması planlanan her türlü değişiklik öncesinde ilgili çalışanların görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. Böylece İSG politika ve hedeflerinin tüm çalışanların katılımı ile geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi sağlanmalıdır..

  - İSG konularında etkilenen taşeronlar bilgilendirilmeli ve İSG konuları ile ilgili olarak gerektiğinde uygun
  dış ilgili taraflara danışılmalıdır.

  İSG sorumlulukları buraya kadar bahsedilen iletişim ve katılım sorumluluklarını yerine getirirken kullanılacakları uygulama yöntemleri konusunda serbesttirler.

  Birimlerin büyüklüğünü, sürdürülen faaliyetlerin ve çalışanların niteliklerini göz önünde bulundurarak, ve etkinliğin/verimliliğin sağlanmasını amaçlayarak iletişim ve katılım kanalları ve yöntemleri oluşturulur. Bu yöntemler informal iletişim şekillerini içerebileceği gibi, duruma göre daha formal ve sofistike yapılar şeklinde de olabilir (çeşitli formların geliştirilmesi, elektronik iletişim imkanlarının kullanılması, vb.)

  İSG iletişimi amacıyla uygulanacak yöntemler birimin hazırlayacağı İSG Yönetim Programı içerisinde yer almalı ve yeterli detayda tariflenmelidir.


  4.2 ............................. LTD. ŞTİ. Merkezi ile Diğer Birimler Arasında İSG İletişimi:

  İSG konularına yönelik olarak ............................. Merkezi ile diğer birimleri arasında yapılacak iletişimi Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi ve Şantiye Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi yürütürler.
  Her yeni bir birim (örneğin bir şantiye kuruluşu) oluşturulduğunda:

  -............................. İSG Prosedürleri ve ilgili destek dokümantasyonun tamamı o birime resmi bir yazı
  ekinde aktarılır. Bu dokümanlar basılı olabileceği gibi elektronik ortamda da olabilir.

  -O birim faaliyetlerini ilgilendiren yasal mevzuat ve diğer şartlar da aynı şekilde eksiksiz olarak birime
  aktarılır.

  -Buraya kadar bahsi geçen tüm dokümantasyonda meydana gelebilecek revizyonlardan derhal ilgili
  birim(ler) haberdar edilir ve yeni revizyonlar resmi yazışma ile gönderilir.


  ............................. İSG Prosedürlerinde birimler tarafından İSG Yönetim Temsilcisinin görüş ve/veya onayına sunulması gerektiği belirtilen her türlü çalışmanın, ayrıca İSG uygulamalarıyla ilişkili diğer her türlü bilginin merkeze iletiminde de resmi yazışma yapılmalıdır.

  İletişim kanalları olarak; iç duyurular, iletişim panoları, dış haberleşme yöntemleri olarak mektup, kargo ve fax kullanılır. Elektronik ortamda iç ve dış haberleşme için internet, e – mail kullanılır.

  Mektup ve faks ile iletişimin yanı sıra elektronik posta kullanımı da resmi yazışma olarak kabul edilir.

  Yapılan iletişim ve içeriğini takip amaçlı ayrıca bir kayıt oluşturulması zorunlu değildir, her türlü iletişimin takibi için birimde sürdürülen genel kayıt sisteminin kullanılması kabul edilebilir.
  4.3 ............................. LTD. ŞTİ. Dışı İlgili Taraflarla İSG İletişimi:

  Firma dışından İSG ile ilgili yazışmalar gelen ve giden evrak şeklinde kayıt edilir. Aynı şekilde bu yazışmaların diğer bölümlere iletilmesi için İSG Sorumlusu tarafından imza karşılığı teslimat yapılır.

  Merkez harici diğer birimlerin kendi alanlarıyla ilgili iletişiminin (işverenler, mahalli idareler, vb.) hangi kurallar çerçevesinde yürütüleceği o birimin İSG Yönetim Programı içerisinde tanımlanır.

  ............................. kurumunun İSG uygulamaları ile ilgili olarak firma dışı tüm iletişiminin yürütülmesinden İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur. Bu kapsamda oluşan her türlü kaydın ve dokümantasyonun yönetimi P 001 Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak yapılır.

  Yalnız bahsedilen sorumluluk idari özellik gösteren iş kalemlerinin icrasını kapsamaz (örneğin Çalışma Bakanlığı veya SSK’ya yönelik her türlü rutin uygulamalar, vb.)


  4.4 İSG Sorumlularının Duyurulması:

  ............................. merkezi haricindeki birimlerde İSG sorumluluğuna atanan çalışanlar birim yöneticisi tarafından tüm birim çalışanlarına duyurulur. Yapılacak duyuru resmi bir format içerisinde olmalıdır.

  Merkezde Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi olarak atanan kişinin duyurusu ise tüm ............................. birimlerine Genel Müdür tarafından resmi bir şekilde yapılır.


  4.5 Çalışanların Temsili:

  Birim İSG sorumluları kendi birimlerindeki, Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi ise tüm ............................. genelindeki çalışanların İSG ile ilgili her türlü konuda yönetime karşı temsilciliği görevini de üstlenirler.

  Bu görev kapsamında ilgili sorumlular çalışanların İSG konularındaki,
  -Beklentilerini
  -Şikayet ve hoşnutsuzluklarını
  -Genel olarak her türlü tepkilerini toplamak, değerlendirmek, yönetime iletmek, geri bildirimleri yapmak;
  sorunların ve geliştirilen çözümlerin takibini yapmakla sorumludurlar.  5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR VE REFERANSLAR:


  OHSAS 18001 Madde 4.4.3
  (P 010) İSG Mevzuatı ve Diğer Şartların Takibi Prosedürü
  (P 001) Dokümanların Kontrolü Prosedürü


   

  Ekli Dosyalar:

  erkan aktaş, zoppala, Volcano ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica