Haber Iş Güvenliği Hiçe Sayılıyor

Konu, 'Diğer İş Sağlığı Ve Güvenliği Haberleri' kısmında Serçin YAPRAK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Serçin YAPRAK

  Serçin YAPRAK TÜİSAG Üyesi  İş Güvenliği Hiçe Sayılıyor

  İş güvenliği hiçe sayılıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hızla artan inşaat çalışmalarında dikkat edilmeyen iş güvenlik kuralları birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

  Yüksek binaların dış cepe yapımlarında kullanılan ahşap iskeleler ve çalışan inşaat işçileri için alınmayan önlemler ağır yaralanmalara ve ölümlere ortam hazırlıyor İş güvenlik kurallarına uyu ima maktan dolayı kaynaklanan sakatlanmalar ve olum olaylan en çok inşaat ve maden sektöründe gun yüzüne çıkıyor İş güvenlik kurallarına uymayan ış verenlerin ve ış güvenliği olmadan çalışan ışçılenn karşılaşacağı tehlikeleri ve alınması gereken onlemlen. FER İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Genel Koordınator İsmail Gökoğlu değerlendirdi

  BİLİNÇLİ İŞ VEREN ŞART

  İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin temelinde bilinçli işverenin yer aldığını söyleyen Gökova. "İşverenle birlikte projelerin devam ettiği şantiyelerde görevlendirilen mühendis, koordınator ve şef niteliğindeki yöneticilerin işverenin isg polıtıkalannı projelere doğru bir şekilde yansıtması iş güvenliğinde vazgeçilmez durumlardan bir tanesidir Önlemlerin proje tamamlanma surelen ve proje sonu malı getınlerden çok daha arka planda tutulduğu bir donemde yaşıyoruz 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda işyerlerinde bir çok iş sağlığı ve güvenliği hızmetkârlan görevlendirilmiş ve dokümantasyon anlamında gereklilikler yerine getirilmeye başlanmışsa da şantiyelerde henüz uygulama ve görsel anlamda ış güvenliği önlemlerinin alınmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız" dedi

  EN ÇOK ÖLÜMLER VE KAZALAR İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

  İşçi yaralanmalannın ve ölümlü ış kazalannın önemli bir kısmının inşaat iskelelerinden kaynaklandığını ve iskele montajında dikkat edilmesi gereken kurallan açıklayan Gökoğiu. "Proje sahalannda işçinin düşmesi, malzemelerin işçilerin ya da proje hancı ınsanlann üzenne düşmesi, çarpma, uzuv sıkışması, kesilme, kazı göçükleri, yapılann çökmesi, elektnk kazalan. makine ve kullanılan ekipmanlardan kaynaklı kazalar, patlayıcı malzeme kullanımı esnasında meydana gelen kazalar gibi bir çok iş kazasıyla karşılaşılan inşaat sektöründe özellikle iskele süreçlerinde ölümlü iş kazalan bizleri karşılayabilmektedir. Kullanılan iskelelerin yapısal uygunluğu. iskele montajı ve demontajı esnasında kullanılan metotlann uygunsuzluğu ve kontrollerin eksikliği 6331 Sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği Kaı 4 . l nunun 'önleyici' niteliğini devre dışı bırakmaktadır" ıfadelenne yer verdi

  10 YAŞAM KURALI

  Sektorel kazaların önüne geçebilmek için alınan 10 altın öneriyi açıklayan Iş Güvenlik Uzmanı İsmail Gokoğlu, ışçılenn ve ış verenlerin dikkat etmesi gereken hususlan şu şekilde sıraladı: 'Yetkili ış güvenliği profesyonellennden projelendirme aşamasında hizmet alınmalı Çalışan sirkülasyonunu azaltıcı uygulamalar yapınız nitekim kalifiye personel riski azaltıcı bir etmendir Kişisel koruyucu malzemelen standartlanna uygun seçiniz ve kullandınnız. kullanmayan personel ıçm yazılı kayıtlar tutulmalıdır. Proje suresi boyunca eğitimlerin verilmesi için zaman', 'mekan', araç' giderlerinizi proje bütçesine dahil edilmeli. Hizmet aldığınız iş sağlığı ve güvenliği personellerine mutlaka refakat edilmeli ya da refakatçi atanmalı. Kullanılan malzemelenn sadece maliyet boyutunda değil iş güvenliği kapsamında uygunluğu göz önünde bulundurularak satın alınmalı. Projeleri halka açık alanlara yakın konumlandınlacaksa halkın zarar görmemesi adına önlemlennin önceden alınması gerekiyor. Çalıştmlacak personelin sağlık açısından tam anlamıyla uygun olduğunu iş öncesinde resmi raporlarla ispatlanmalı. Çalışanların dinlenme sürelerini projelendirme aşamasında belirlenmeli. Şantiye ve proje sahası tertip ve düzenine özen gösterilmeli, nitekim uygun olmayan fiziki koşullar tehlikeli hareketlere sebep olabilir." AHMET ATMACA .

  Kaynak: http://www.gazetea24.com/yerel-basin-haber/is-guvenligi-hice-sayiliyor_12549629.html


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica