İş Güvenliği Uygulama Problemleri - 9

Sedat İlhan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Eyl 2015
Mesajlar
13
Tepki puanı
14
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Arkadaşlar bitirme ödevimi paylaşmaya devam ediyorum. 6331 sayılı kanunu değerlendirmeye çalışıyorum. Delik deşik oldu. Abartmıyor isem bu kanun ile zaten bir yere gidilemez. Yorumlarınızı bekliyorum.

İGU Uygulama Problemleri – 6331 Sayılı Kanun Değerlendirilmesi

* Kanun koyucu bu kanun ile sadece çalışanların sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmeyi amaçlamıştır. İşverenlerin herhangi bir işi organize ederken risklere karşı aldığı önlemler hem çalışanlar hem de ortamda bulunabilecek diğer kişiler için geçerli olacaktır. Özellikle bazı işyerlerinde çalışanlardan çok daha fazla diğer kişilerin güvenliği önemli olabilmektedir. Diğer kişiler , bu kanuna uygun bir şekilde ilave edilebilir veya diğer kişiler için benzer içerikte bir kanun yayınlanabilir.

* Kanunun kapsam dışı ve istisnalarının olması toplumda İSG kültürünün gelişmesini engelleyebilir , yavaşlatabilir. Özel çalışma grupları için özel kurallar belirlenebilir ancak kapsam dışı çalışma ortamı kalmamalıdır.

* Risk değerlendirmesi ve tehlike tanımlarında bulunan “ dışarıdan gelebilecek “ kavramının kapsamı çok geniştir. Kanunun uygulanabilir , kabul edilebilir olması için işverenin bu anlamda sorumluluğunun sınırları açık bir şekilde çizilmelidir.

* Kanunda işveren vekili tanımı yapılmamıştır. İşyerinin yönetiminde görev alan işveren vekillerini işveren saymıştır. Bu kabul mantığa ve yönetim gerçeklerine uygun değildir. Bir vekilin işveren sayılabilmesi için işverenin tüm görev ve sorumluluklarını yapabilecek yetkiye sahip olması gerekmektedir. İşverenin temel fonksiyonları eleman alıp çıkarma , işi planlama , yöntem belirleme , bütçeye hükmetmedir. İşveren vekili sayılan bir yönetici, işverenin fonksiyonlarını tam bağımsız icra edebiliyor olmalıdır. Bir işyerinde hem işveren hem işveren vekili veya birden fazla işveren vekilinin varlığı , bu fonksiyonların bağımsız uygulanabilirliği kriterine göre kabul edilemez. İşyerinin büyüklüğü veya özel şartlar nedeniyle işveren vekilliği bir ekip tarafından icra edilecek ise özel bir prosedür hazırlanmalıdır. Her halukarda işveren vekilliği , yönetici sıfatıyla yapılan iş sözleşmesinden ayrı olarak düzenlenmelidir.
Kanunun bu tanımı yanlış uygulanmakta , saha sorumluları işveren vekili sıfatıyla iş kazalarında hukuken sorumlu tutulmaktadır.

* Kanunda tanımlanan görev , yetki ve yükümlülüklerine göre işveren , tüm iş kazalarından sorumludur. Çünkü “her türlü tedbir” alındığında iş kazası beklenmemelidir. İşveren işyerinde her türlü önlemi alabilecek tek yetkilidir. Ancak yapılamayacak bir şeyin beklentisi, gerçekleme gayretini zayıflatacaktır. Ayrıca İSG kültürünün yaygın olmaması nedeniyle işveren , önlemlerin etkin olması için, ekstra efor sarfetmek zorundadır. Tüm paydaşların , sorumluluklarını hissetmeleri , kültürün gelişmesine , önlemlerin etkinliğine daha fazla fayda sağlayacağı gibi , aynı zamanda uygulanabilir olacaktır. Örneğin : İşyerinde bulunan bir hava tankı için işveren bakım hizmeti satın alıyor ise belirli şartlar dahilinde bu tankın patlamasından, hizmeti veren firmanın sorumlu olması uygun olacaktır. İşyerinde güvenli çalışma ortamı tanımlanmalı ve işverenin bu şartları sağlaması beklenmelidir. İşverenden her türlü tedbiri alması beklenmemelidir.

* Risklere karşı alınacak önlemlerin, yapılabilir , takip edilebilir , etkin olması için iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri istatistiksel olarak incelenerek öncelikli önlemler belirlenmelidir. Belirlenen öncelikli önlemler piyasa gerçeklerine göre değerlendirilmeli , belirli bir sürede sürdürülebilir bir oranda uygulanacağı öngörülmeli, deklare edilmeli , desteklenmeli , kontrol edilmelidir. Örneğin : Yeni imal edilen makinelerin standartları belirlenebilir ve mevcut makinelerin belirli bir süre için de bu standartlara getirilmesi veya hurdaya ayrılması öngörülebilir. Geçiş sürecinde makine bazında öncelikleri belirlenen önlemlerin alınıp alınmadığı kontrol edilebilir.

* Bu madde ile kanun koyucu , işverenin işyerindeki riskleri bildiğini kabul etmektedir. Reel olan da budur. İşveren işyerindeki riskleri en iyi bilendir , bilen olmalıdır.

* Stajyerlere, işyerlerinde eğitimini tamamlamak ve geliştirmek üzere bir takım işler yaparken karşı karşıya kaldıkları riskler ve önlemler konusunda işyerinde görevli iş güvenliği uzmanı hizmet verecektir ve vermelidir. Kamuda İSG kanunu uygulamaları bu anlamda takip edilmelidir. Ancak geçiş sürecinde görevlendirme süresi hesabında stajyerlerin dahil edilmemesi uygun değildir.

* Kanun koyucunun, bakanlığa bildirim ile birlikte , yetkili sendika temsilcisine , çalışan temsilcisine bildirimi istemesindeki amacı anlaşılamamıştır. Çok küçük ihmaller sonucu çok büyük iş kazaları oluşabilmektedir. Bu nedenle bildirim sorumluluğunun çerçevesi net olarak çizilmelidir. Örneğin : Günlük , haftalık , aylık kontroller yapılmadığı için bildirim, ne kadar gerekli ve önemlidir veya beklenmekte midir.
Kanunda ilgili hükümler birlikte değerlendirildiğinde herhangi bir iş kazasında işverenin öncelikli sorumlu olduğu , rucü edebilmesi için iş güvenliği uzmanının ihmalini ispat etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Piyasada dolaşan haberler , bilgiler bu anlamda değerlendirilmeli ve netleştirilmelidir.
 

alifizik10

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
8 Haz 2013
Mesajlar
7
Tepki puanı
2
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
sedat bey birkaç hatırlatmam olacak yazmadıysanız değerlendirmeniz açısından
1-İşverenlerin,özellikle müteahhitlerin 6331 İş güvenliği konusunda ciddi eğitime tabi tutulmaları
Aldıkları riskleri bilmeleri ve gereken önlemleri almaları ve işe daha ciddi yaklaşmaları konusunda önem arz ediyor.
2-Cebine 20-30 bin lirayı koyan Herkes müteahhitlik yapmamalı, ağırlaştırılmış şartları olmalı, mümkünse inşaat
mühendisleri sadece müteahhit olmalı, olamıyorsa müteahhtilik yapacak kişiler ciddi eğitime ve bakanlık sınavlarına
tabi tutulmalı ki işe daha ciddi olarak baksınlar, güvensiz işçi çalıştırmasınlar. Balık baştan kokuyor. Müteahhit
iş güvenliği olayını sıkı tutmuyorsa işçi de ona göre davranıyor. BU durumda iş güvenliği işi o inşaatta güvensiz oluyor.
Yapılamaz bir hal alıyor.
Saygılarımla
 
Üst