Haber Iş Görememezlik Ödeneği Ne Kadar Ödenir?

Konu, 'Diğer İş Sağlığı Ve Güvenliği Haberleri' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  İş Görememezlik Ödeneği Ne Kadar Ödenir?

  is-goremezlik-odenegi-ne-kadar-odenir-2822014171307.jpg

  İş kazası, meslek hastalığı ya da analık hallerinde sigortalılara ödenecek olan iş göremezlik ödeneği, sigortalıların beyan edeceği günlük kazancı üzerinden hesaplanır. Ayakta tedavilerinde günlük kazancın 2/3 ü, Yatarak tedavilerde ise ½’si olarak ödenir.

  Sürekli iş göremezlik ödeneği alırken çalışmaya devam eden kişinin hastalık raporu alması halinde rapor ücreti hangi şekilde hesap edilir?
  Sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış sigortalılardan, aynı özürlülük veya meslek hastalığı nedeniyle istirahat raporu alanlara, yazılı istek tarihinden itibaren hesaplanacak bir günlük geçici iş göremezlik ödeneği ile aylık sürekli iş göremezlik gelirinin otuzda biri arasındaki fark, her gün için geçici iş göremezlik ödeneği olarak verilir.

  Sürekli tam iş göremezlik geliri nasıl hesaplanır?
  Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, hesaplanan aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanır. Ancak sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı % 100 olarak uygulanır.

  Sürekli kısmi iş göremezlik geliri nasıl hesaplanır?
  Sigortalılara bağlanacak sürekli kısmi iş göremezlik geliri, hesaplanacak günlük kazancın 30 katının % 70’inin meslekte kazanma gücü kaybı oranına tekabül eden kısmı kadardır. Sürekli kısmi iş göremezlik gelirlerinde de sigortalının başkasının bakımına muhtaç olduğunun anlaşılması halinde gelir bağlama oranı yine aylık kazancın % 100’ ü olacaktır

  BAĞ-KUR' lu olup da, borcu olması durumunda sürekli iş göremezlik geliri bağlanır mı?
  Sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için, kendi sigortalılığından dolayı, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

  Sürekli iş göremezlik geliri alan kişinin ölmesi halinde hak sahiplerine gelir bağlanır mı?
  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalı ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartları da yerine getirmiş ise hak sahiplerine hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı bağlanır.Bunlardan yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı ödenmektedir.

  Sürekli iş göremezlik geliri alırken ölen kişinin hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir mi?
  İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine hiçbir koşul aranmadan cenaze yardımı ödenmektedir.

  Sürekli iş göremezlik gelirinden dolayı yetim maaşı alan kız çocuğunun evlenmesi halinde çeyiz ödeneği verilir mi?
  Ölüm geliri iş kazası veya meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanır. Evlenme ödeneği ise, ölüm geliri veya aylığı almakta iken evlenen ve bu nedenle aylığı kesilen kız çocuklarına bir defaya özgü olmak üzere, talep etmeleri halinde evlenme tarihindeki gelir ve aylığının iki yıllık tutarının kendisine peşin olarak ödenmesidir. Sürekli iş göremezlik gelirinden dolayı ölüm geliri almakta olan kız çocuğu evlenmesi halinde çeyiz ödeneği almaya hak kazanır.

  BAĞ-KUR kapsamında sigortalı sayılan kişilerin iş kazası geçirmeleri ve meslek hastalığına tutulmaları veya analık halinde, iş göremezlik ödeneği alabilmesi için nereye başvurmaları gerekmektedir?
  Avukat ve noterler 4(b) kapsamında sigortalı sayıldığından iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik İl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

  BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalıların iş kazası bildirimini yasal süresi dışında geç bildirilmesi halinde iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
  (4/b) kapsamındaki sigortalıların iş kazasını geç bildirmesi halinde iş göremezlik ödeneği bildirim tarihinden itibaren ödenir.

  BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalının iş kazası geçirmesinde kusurlu ise, Kurumca bağlanacak gelir ve ödenekler hak sahiplerine rücu edilir mi?
  İş kazasının meydana gelmesinde kusuru bulunan hak sahiplerine, Kurumca bağlanacak gelir ve verilecek ödenekler rücu edilmez.

  BAĞ-KUR kapsamındaki sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması halinde ne gibi işlem yapılır?
  a-) Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeple veya hekim tavsiyesine uymaması sebebiyle tedavi süresinin uzaması iş göremezlik oranının artması halinde, ödenecek iş göremezlik ödeneği Kurumca dörtte birine kadar eksiltilerek ödenir.
  b-) Sigortalının ağır kusuru yüzünden iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına tutulması halinde kusur derecesi esas alınarak iş göremezlik ödeneği üçte birine kadar Kurumca eksiltilerek ödenir.
  c-) Kasdi hareketi yüzünden iş kazasına uğrayan, meslek hastalığına tutulan, hastalanan yada Kurumun yazılı bildirimine rağmen tedavi kabul etmeyen sigortalıya iş göremezlik ödeneğinin yarısı ödenir.
  d-) Tedavi gördüğü hekimden tedavisinin sona erdiğine ve çalışabilir olduğuna dair belge almaksızın çalışan sigortalıya iş göremezlik ödeneği ödenmez, ödenmiş olanlar geri alınır.

  Bir sigortalıda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, geçici iş göremezlik ödeneğinin hangisi verilir?
  Geçici iş göremezlik ödeneğinden en yüksek olanı sigortalıya ödenir.

  Kaynak: http://www.parabilir.com/haber/is-gorememezlik-odenegi-ne-kadar-odenir/763


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica