Soru Ilkyardım Eğitici Sertifikası Olan Işyeri Hekiminin Vereceği Eğitim

Konu, 'İlk Yardım' kısmında serkaf tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. serkaf

  serkaf TÜİSAG Üyesi  arkadaşlar merhaba. işyeri hekimiyim. ilkyardım eğitici sertifikam var. OSGB de part time çalışıyorum. OSGB adına baktığım kurumda ilkyrdım sertifikası olan çalışan yok. ben bu işyerindeki çalışanlara sertifikalı eğitim vermek istiyorum.(sağlık müdürlüğünce yağılan sınavlara giriş hakkı vermek istiyorum). ne yapmam gerekiyor, nerden başlayacağımı bilmiyorum. illa bir ilkyardım eğitim merkezimi açmam gerekiyor? eğitimi vermek için gerekli maket ve gereçleri almam lazım ama sadece bunlar yetiyormu. faturalandırma başvuruları OSGB adına yapabiliyor muyuz?

  cevaplarınız için şimdiden teşekküler.


   
  Dr.Barış Durduran bu yazıya teşekkür etti.
 2. mekabe

  mekabe TÜİSAG Üyesi

  İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ (22.05.2002 resmi gazete Sayısı: 24762)
  Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşlar
  Madde 5 - (Değişik: RG 18/03/2004 -25406) Genel Müdürlük, Müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, sağlıkla ilgili meslek kuruluşları ve merkezler ilkyardım eğitimci eğitimi programları düzenleyebilir.
  Eğitimci eğitimi vermek isteyen kuruluşlar; Müdürlükler aracılığı ile eğitimden sorumlu bölüm, eğitim konu ve saatleri, eğitimi verecek kişi ve unvanlarını belirtilen bir dilekçe ile Genel Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Genel Müdürlükçe değerlendirilerek uygun görülen başvurulara, EK 1’de belirtilen "Eğitimci Eğitimi Düzenleme Yetki Belgesi" verilir. EK 2’de belirtilen "Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi" müdürlükçe düzenlenir. Yetki belgesi düzenlenen kurum ve kuruluşlarca verilen eğitimci eğitmeni sertifikaları mesul müdürü tarafından imzalanarak, Genel Müdürlükçe onaylanır.
  Madde 7 - (Değişik: RG 18/03/2004 -25406) Merkezler, müstakil olarak veya başka bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak açılır. Genel Müdürlük, müdürlükler, eğitim hastaneleri, üniversitelerin sağlık ile ilgili fakülte ve yüksek okulları, Kızılay Genel Müdürlüğü, hizmet verdikleri mekanlarda aynı zamanda eğitim de verebilirler. Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri ve İstasyonları bünyelerinde, acil tıbbi yardıma destek olarak ilkyardım eğitiminin yaygınlaştırılması amacı ile, eğitimci eğitimi ve ilkyardım eğitimi düzenleyebilirler.
  Merkez Açma Yetkisi Bulunanlar
  Madde 8 - İlkyardımcı yetiştirmek amacıyla bütün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde Merkez açma izni verilir. En az on kişinin müracaat etmesi halinde Müdürlükçe de eğitim düzenlenebilir.
  Madde 20 -(Değişik: RG 18/03/2004 -25406) Katılımcılar, eğitim süresinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim sonunda katılımcıların başarılı sayılmaları için, teorik ve uygulamalı sınavlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları şartı aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay içerisinde veya yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar sınava tabi tutulurlar. İki defa sınava girmesine rağmen başarısız olanlara, kuruluşlar tarafından "Katılımcı Belgesi" düzenlenir.
  sınav soruları Müdürlükçe onaylanmış olmalıdır. Teorik ve uygulamalı sınavlar, Denetim Ekibi gözetiminde yapılır. Özel öğretim kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Merkezlerde yapılacak sınavlarda, gözetmen olarak Denetim Ekibi bulunur. Mesul müdür, sınav kağıtlarını on yıl süre ile saklamak ve Bakanlığın denetimine açık tutmakla mükelleftir.
  Sertifika
  Madde 21 - Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır. Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.
  (Değişik: RG 18/03/2004 -25406 )İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimleri, sertifikada belirtilen eğitim sürelerinin yarısı olacak şekilde düzenlenir.”

   
  ayla ayla ve Filiz Ufuk Çilek bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica