Güvenlik Denetimi (safety Audit) | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Güvenlik Denetimi (safety Audit)

Konu, 'Risk Değerlendirme ve Analizi Metotları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İnternette denk gelidiğim risk analizleri ile ilgili konuları sizlerle paylaşıyorum.
  Dosya ektedir.

  Güvenlik Denetimi (Safety Audit)
  Sistem güvenlik analizi iki metodun kombinasyonudur: Fabrika ziyaretleri yapılması ve çeklist uygulanmasıdır. Fabrika ziyaretleri ve gelişmiş kontrol listeleri ile deneyimi fazla olmayan analistler tarafından uygulanabilen ve herbir prosese uygulanabilen resmi bir yaklaşımdır. Tipik bir çeklist, spesifik alanlara dayanan tanımlamalar ile tehlike belirler. Güvenlik Denetiminin PRA’dan farkı tehlikeli alanların sınıflandırılmasının ve bu alanlardaki tehlikelerin tanımlanmış olmasıdır. Güvenlik denetiminin yapılabilmesi için mutlaka risk haritalarının çıkarılmış olması ve sınıflandırmaların yapılmış olması gereklidir. Çeklistler PRA’da olduğu gibi tecrübeli uzman kişiler tarafından hazırlanması durumunda etkili olacaktır. Ancak güvenlik denetimini yapmak PRA yapmaktan daha kolaydır, çünkü tehlikeli alanlar belirlenmiş ve sınıflandırılmıştır ve o bölgeye özel çeklistler hazırlanmış, güvenlik uzmanının analiz yapması kolaylaştırılmıştır. Güvenlik denetiminde talimatlar, iç yönergeler ve çalışma izinlerinin de hazırlanması gerekmektedir. Kaza, olay araştırması ve raporlamasının da mutlak suretle yapılması gereklidir.
  Unutulmamalıdır ki çeklistler işyerine/işletmeye özeldir ve tecrübesi, deneyimi fazla olan kişiler tarafından işletmenin yada işyerinin tehlikeleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.
  Denetleme Prosedürünün Geliştirilmesi:
  Denetmen, denetim listelerini (çeklist) işyerinin kalitatif değerlendirilmesi için basit bir araç olarak görmemeli, bunu işyerinin kantitatif açıdan değerlendirilmesi için önemli bir veri kaynağı olarak algılamalıdır. Denetleme prosedürü oluşturulurken, işyerinde/işletmedeki çalışma konusu, sıklıkla denetlenmesi gereken bölümler, makinaların kullanım sıklığı, yetersiz güvenlik ve sağlık şartları olan ekipman, kullanılması gereken kişisel koyucular, uygulanacak talimatlar göz önüne alınmalıdır.
  Denetimde bir yol gösterici olarak, bir iş güvenliği uzmanının genel anlamda aşağıdaki konularda güvenlik denetimi uygulaması gerekir, uygulama yapılırken;

  1. Binanın durumu
  2. Temizlik
  3. Elektirik techizatı, donanım
  4. Işıklandırma
  5. Makinalar
  6. Havalandırma ve ısıtma

  7. Personel
  8. El aletleri ve makinaları
  9. Kimyasallar
  10. Yangın tedbirleri
  11. Makinaların bakımı ve korunumu
  12. Kişisel korunma cihazları konularına dikkat edilmelidir.

  İş Güvenliği Denetim Sistematiği ve Yürütümü:
  İşçileri uyarmakla görevli iş güvenliği uzmanının tavrı ve hazırlığı ne olmalıdır?
  1. Ön hazırlık
  2. Denetim güzergahının belirlenmesi
  3. Yöneticiler ile görüşme
  4. Tüm tehlikeli durumlara karşı dikkat kesilme
  5. Not alma
  6. Diplomatik ve yapıcı olma

  7. Tehlikeli çalışmalarla yakından ilgilenme
  8. Gece vardiyasının denetimi
  9. Plan ve özel talimatnamelerin gözden geçirilmesi
  10. Yönetime sonucu bildirme
  11. Tavsiyelerde bulunma

  Güvenlik denetimi uygulanan bir işletmede, çeklistlerin yanısıra çalışma izinlerinin hazırlanması ve bu listelerin çalışma yapılan yerde bulundurularak, izinlerin uygulanıp uygulanmadığının kontrolünün de yapılması gereklidir.
  Güvenlik denetim metodolojisi bir tek kişi tarafından gerçekleştirilebilir, ancak bu kişinin yangın kontrolü, depolama, tehlikeli materyaller,acil eylem planlaması vb. konularda tecrübeli olması gerekir. işletmenin durumu hakkındaki denetim raporunun hazırlanması için benzer işlemler içeren işletmelere dayanan destek dökümanlar kullanılabilir.
  Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Araştırma ve İstatistiksel Kayıt Oluşturulması
  Bir işyerindeki meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve olayların analizleri ve oluş şekilleri, kuralları hakkında en önemli ilgiler tutulan Kaza/Olay/Meslek hastalığı formlarından toplanabilir. Denetlemelerdeki kaza raporları ve kayıtları (Çeklist- Kazaya ramak kalma formu – Tehlikeli durum bildirim formu- Tehlikeden dolayı işi red etme formu) etkili İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının düzenlenmesi amacıyla gerekli bilgileri elde etmek için önemlidir.
  Kaza raporlaması ile neler yapılabilir?
  I. Her kaza/Olay/Meslek Hastalığı raporu yeniden incelenebilir, denetlemelerde belirlenememiş tehlikelerin altı çizilebilir.
  II. Olgu hızı hesaplanabilir.
  III. İş Kazası sıklık ve ağırlık hızı hesaplanabilir.
  IV. Mal hasar frekansı ve fiyat şiddet frekansı hesaplanabilir.

  Veriler toplandıktan sonra sürekli ihlal edilen kurallar analizlerle tespit edilebilir. Bu veriler önceliklerin belirlenmesi ve iyileştirici davranışların tespiti açısından önemlidir. Veri analizleri her birimin problemlerini gösterir, bu da birimlerin eğitim programlarının veya öncelikli öel durumlarının düzenlenmesi için gereklidir. Kazalar ile ilgili bilgilerin çalışanlara bireysel olarak ulaştırılması yerine görünür bir yerde bir pano üzerinde bu bilgiler ilan edilmelidir. Örnek Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Araştırma Raporu, Kazaya Ramak Kalma Formu, Tehlikeli Durum Bildirme Formu ve Tehlikeden Dolayı İşi Red Etme Formu Tablo- arasında verilmiştir.
  Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Kayıt Analizleri:
  Kayıtlardaki verilerin analizleri her birimin problemlerini gösterir, bu da birimlerin eğitim programlarının veya öncelikli özel durumlarının düzenlenmesi için gereklidir. Çeklist ve kaza raporlarının analizi özel önleyici tedbirlerin göstergelerini değerlendirmede kullanılmalıdır. Periyodik öztler, aylık ve yıllık olarak oluşturularak, özetler ayrı ayrı toplanmalıdır. Aylık özetlerin temel amacı, yıl boyunca güvenlik önlemlerinin verimliliğinin gidişatının izlenebilmesidir. Aylık istatistiklerde ;
  • İş göremezlikle sonuçlanan kaza toplamı,
  • İş göremezlikle sonuçlanmayan kaza toplamı,
  • Çalışma saati,
  • Ortalama işçi sayısı,
  • Kaza sıklık hızı,
  • Kaza ağırlık hızı,
  • Toplam kaza hızı tutulmalıdır.
  İstatistikler toplanmalı ve korunarak eğrilerin değerlendirilmesi ve geçmişle karşılaştırılması yapılmalıdır.
  a.Olgu Hızı:
  İşyerinde meydana gelen tüm kazaya ramak kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve sağlıkla ilgili bildirimler göz önüne alınarak, belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) işletmede oluşabilecek olası kaza veya meslek hastalığı hızı yani olgu hızı hesaplanır. Başka bir deyişle işletme içerisinde ne sıklıkta bir olay meydana geldiği sorusunun yanıtıdır. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç olgu olduğunu gösterir.
  Olgu Sayısı * 1.000.000
  Olgu Hızı = -------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç olgu olduğunu gösterir.
  Olgu Sayısı * 225.000
  Olgu Hızı = -------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  Olgu sayısı; tüm kazaya ramak kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve bir gün iş göremezlik alınan iş kazaları ve meslek nedeniyle hastalanmaların sayısının toplamıdır.

  Formüldeki değişkenler;
  Olgu Sayısı = tehlikeli durum, kazaya ramak kalma, 1 gün raporlu iş kazaları, hasarlı kazaların tüm toplam sayısı
  Toplam çalışma saati = her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur.
  1,000,000 = Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası sayısını bulmak için kullanılır.
  225,000 = II. yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir.

  b. İş Kazası Sıklık Hızı:
  Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve bir günden fazla iş göremezliğe neden olan kazaların sayısını belirtmek için kullanılır. Başka bir anlatımla, oran “kazaların ne kadar sık” olduğu sorusunu yanıtlar. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir.
  Kaza Sayısı * 1.000.000
  İş Kazası Sıklık Hızı = ----------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir.
  Kaza Sayısı * 225.000
  İş Kazası Sıklık Hızı = --------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  c. İş Kazası Ağırlık Hızı:
  Bu oran, iş kazaları yüzünden ne kadar iş günü kaybedildiğini gösterir. İş kazası aynı KSH’nında kullanılan tanımdır. KAH’nının açık formülü şöyledir:
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir.
  Toplam Gün Kaybı * 1.000.000
  İş Kazası Ağırlık Hızı = ----------------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  II.YÖNTEM: Çalışılan her 100 satte kaç saatin kaybedildiğini gösterir.
  (Toplam Gün Kaybı *8)* 100
  İş Kazası Ağırlık Hızı = -------------------------------------
  Toplam Çalışma Saati

  Formüldeki değişkenler;
  Toplam Gün Kaybı = İş kazası, meslek hastalığı sonucu toplam gün kaybı
  =(Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli işgöremezlik dereceleri toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500)
  1,000,000= Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.
  100= II yöntemde,çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.

  d) Mal Hasar Frekansı:
  Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri aşan büyük ekipman veya mal hasarına neden olan kazaların sayısını belirtmek için kullanılır. Başka bir anlatımla, bu oran “mal hasarlı kazaların ne kadar sık” olduğu sorusunu yanıtlar. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir.
  Hasar Olayı Adedi * 1.000.000
  Mal Hasar Frekansı = -----------------------------------
  Üretim Toplam Saat

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması esnasında kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir.
  Hasar Olayı Adedi * 225.000
  Mal Hasar Frekansı = ---------------------------------
  Üretim Toplam Saat

  Formüldeki değişkenler;
  Üretim Toplam Saat = Ofis gurubu hariç, üretimde tüm çalışan işçilerin işe verdiği toplam saat.

  e) Mal Hasar Fiatı Şiddet Frekansı:
  Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri aşan büyük ekipman veya mal hasarına neden olan kazalardaki hasar maliyetini belirlemek için kullanılır. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.
  I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.;
  Hasar Olaylarının Toplam Fiatı * 1.000.000
  Mal Hasar Fiyat Frekansı = ---------------------------------------------
  Üretim Toplam Saat

  II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması esnasında meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.;
  Hasar Olaylarının Toplam Fiatı * 225.000
  Mal Hasar Fiyat Frekansı = --------------------------------------------
  Üretim Toplam Saat


  Tablo-47 Kaza/Olay/Meslek Hastalığı Araştırma Raporu

  Tablo-48 Kazaya Ramak Kalma Formu

  Tablo- 49 Tehlikeden Dolayı İşi Red Etme Formu

  Tablo-50 Tehlikeli Durum Bildirme Formu   

  Ekli Dosyalar:

  Cüneyt Aksu, bluebird ve gonzo01 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica