Görev Tanımları

Konu, 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  GENEL MÜDÜR

  1. SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM : -
  2. SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞANLAR : Tüm Personel
  3. SORUMLULUK ALANI : Tüm Faaliyetler
  4. YERİNE VEKALET EDECEK GÖREVLİ : Üretim Müdürü
  5. GÖREV , YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
  · Kalite el kitabında ve kalite yönetim sistemi prosedür/prosesleri içerisinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek.
  · Kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini belirlemek ve bu faaliyetlere önderlik etmek.
  · Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek planlamasını yapmak.
  · Belirlenen amaca ve hedeflere ulaşabilmek yönünde organizasyonel yapıyı oluşturup sorumluluk ve yetkileri belirlemek.
  · Kalite yönetim sisteminin uygulanabilmesi için gerekli kaynakları sağlamak.
  · Kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması, geliştirilmesi ve tüm çalışanlar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Yönetim Temsilcisi’ni belirlemek, yetkilendirmek ve çalışmalarına destek vermek.
  · Kalite yönetim sisteminin şirket bütününde etkin bir şekilde işlemesini takip ve tetkik etmek amacıyla Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına başkanlık etmek.
  · Kalite yönetim sisteminin kurulabilmesi için hazırlanan kalite el kitabı, organizasyon el kitabı, prosedürler, prosesler ve planları incelemek, yeterliliğini gözden geçirmek, öneride bulunmak ve uygun gördüğü taktirde onaylamak.
  · Şirketin tüm faaliyetleri sırasında çalışanların tümünün katılımını sağlamak, çalışanların önerilerini dikkate alarak uygun görünenleri değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak.
  · Kuruluş içi kalite yönetim sisteminin değerlendirilmesi faaliyetleri ile ilgili olarak denetçi grupları tarafından hazırlanan raporları incelemek, görüşlerini bildirerek önerilerde bulunmak.
  · Şirket çalışanları için en uygun çalışma ortamını hazırlamak, çalışanların motivasyonunu sağlamak.
  · Şirketin mali durumunu kontrol ederek finansman aramak.
  · Şirketi müşterilere, tedarikçilere, resmi kurumlara karşı temsil etmek, şirketin ilişkide bulunduğu ve ilişkide bulunmayı hedeflediği özel ve resmi kurumlarla iyi ilişkiler kurmak.
  6. NİTELİKLER :
  · Mesleki Tecrübe : En az 5 yıl
  · Cinsiyet : E / K
  · Medeni Hal : -
  · Oto Ehliyeti : Olmalı
  · Askerlik Durumu : Yapmış olmalı
  · Yaş : En az 35 olmalı
  · Eğitim Durumu : En az üniversite mezunu olmalı
  · Özel Mesleki Uzmanlık : -
  · Yabancı Dil : İngilizce (Tercih sebebi)
  · Büro Makineleri : Tüm büro makinelerini (telefon, faks, vb.) kullanabilmeli
  · Bilgisayar Bilgisi : Microsoft Office programlarını kullanabilmeli
  · Makine,Teçhizat Kullanım : -
  · Bireysel Özellikler : Prezentabl, yönlendirme ve koordinasyon becerisi yüksek, diksiyonu düzgün, yeni teknik ve sosyal gelişmelere duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip olmalı


   
  sailor84 bu yazıya teşekkür etti.
 2. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  YÖNETİM TEMSİLCİSİ

  1. SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM : Genel Müdür
  2. SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞANLAR : Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Tüm Personel
  3. SORUMLULUK ALANI : Kalite Yönetim Sistemi kapsamında tüm faaliyetler
  4. YERİNE VEKALET EDECEK GÖREVLİ : Kalite Müdürü
  5. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
  · Kalite el kitabı ve kalite yönetim sistemi prosedür/prosesleri içerisinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek.
  · Genel Müdür’ün bulunmadığı durumlarda Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına başkanlık etmek.
  · KARAYEL Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili firma dışındaki taraflar ile ilişkileri firma adına yürütmek.
  · Belgelendirme işlemini yapan resmi kuruluşlar ile olması gereken koordinasyonu sağlamak.
  · Sürekli iyileştirme ile ilgili düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet çalışmalarında gerekli olan koordinasyonu düzenlemek ve toplantıları organize etmek.
  · Organizasyonel yapı içerisinde yer alan tüm bölümlere kalite yönetim sistemi konusunda danışmanlık yapmak.
  · Kuruluş içi kalite yönetim sistemini değerlendirme faaliyetleri ile ilgili planları yapmak ve çalışmaları koordine etmek.
  · Kalite eğitimlerinin uygulanmasını sağlamak.
  · Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu takip etmek ve bu konuda uygunluk kontrolleri yapmak.
  · Herhangi bir uygunsuzluk durumunda üretimi durdurma yetkisini kullanmak, yetersiz ve istenmeyen durum ortadan kaldırılıncaya kadar uygunsuzluğu takip etmek.
  · Ürünü, üretim aşamalarını ve üretim girdilerini prosedürlere uygunluk açısından denetlemek.
  · Dokümantasyon kontrolü yapmak, güncel dokümanların kullanılmasını sağlamak.
  · Tüm personel için kalite yönetim sistemi ve ISO 9001:2000 standartına yönelik eğitimler planlamak, uygulamak ve uygulatmak.
  · Kuruluş içi kalite denetim planlarını hazırlamak, genel müdüre onaylatmak ve denetimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
  · Satınalma Müdürü tarafından gerçekleştirilen Tedarikçi Değerlendirme faaliyetlerine ilişkin raporları incelemek ve gerekli durumlarda tedarikçi ile kalite yönetim sistemi konusunda görüşmeler yapmak.
  · Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
  6. NİTELİKLER :
  · Mesleki Tecrübe : En az 3 yıl
  · Cinsiyet : E / K
  · Medeni Hal : -
  · Oto Ehliyeti : Olmalı
  · Askerlik Durumu : Yapmış olmalı
  · Yaş : En az 30 olmalı
  · Eğitim Durumu : Üniversitelerin 4 yılık Mühendislik Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olmalı.
  · Özel Mesleki Uzmanlık : -
  · Yabancı Dil : İngilizce (Tercih sebebi)
  · Büro Makineleri : Tüm büro makinelerini (telefon, faks, vb.) kullanabilmeli
  · Bilgisayar Bilgisi : Microsoft Office programlarını kullanabilmeli
  · Makine,Teçhizat Kullanım : -
  · Bireysel Özellikler : Prezentabl, yönlendirme ve koordinasyon becerisi yüksek, diksiyonu düzgün, yeni teknik ve sosyal gelişmelere duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip, empatik olmalı

   
 3. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  ÜRETİM MÜDÜRÜ

  1. SORUMLU OLDUĞU BÖLÜM : Genel Müdür
  2. SORUMLULUĞUNDA ÇALIŞANLAR : Tüm Üretim Personeli
  3. SORUMLULUK ALANI : Tüm Üretim Prosesleri
  4. YERİNE VEKALET EDECEK GÖREVLİ : Üretim Planlama Müdürü
  5. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR :
  · Kalite el kitabı ve kalite yönetim sistemi prosedür/prosesleri içerisinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek.
  · Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulamak ve uygulatmak.
  · Bölüm personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek planlamasını yapmak.
  · Müşterilerden gelen yeni ürün tekliflerini, yapılabilirlik, uygunluk, yeterlilik ve istenilen terminde karşılanabilmesi için ilgili bölüm sorumluları ile koordineli çalışarak mevcut durumu değerlendirmek, maliyet analizlerini yapmak ve müşteriye bildirmek.
  · Müşteriler tarafından kesinleştirilen siparişlerin terminine uygun gerçekleştirilebilmesi için gerekli koordinasyonu üstlenmek ve takibini yapmak.
  · Kalite Müdürü ile birlikte ürün şartnamelerini hazırlamak.
  · Firma içi sipariş isteklerini değerlendirmek ve gerekli olanların temin edilmesi için onay vermek.
  · İrsaliye, alış ve satış faturalarını incelemek.
  · Diğer bölümlerin faaliyetlerini takip etmek ve gerekli gördüğü takdirde öneriler getirmek.
  · Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
  6. NİTELİKLER :
  · Mesleki Tecrübe : En az 3 yıl

     

   
 4. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  GENEL MÜDÜR SEKRETERİ

  Görev Tanımı : Genel Müdürlüğe ait tüm rapor, mektup, memorandum, formlar gibi yazışmalrı yapmak, Genel Müdürün randevularını ayarlamak, telefon trafiğinin akışını düzenlemek.

  Üst İlişkiler : Genel Müdür

  1. Genel Müdürlüğe ait tüm rapor, mektup, memorandum, formlar gibi yazışmaları ve tercümeleri Genel Müdür ve Yardımcısına ait diğer gizli mahiyetteki yazışmaları yazar ve düzgün bir dosyalama sistemi gerçekleştirir.
  2. Departman toplantılarında bulunur ve toplantı kayıtlarını tutar; rutin yazışmaları hazırlar ve Genel Müdürün imzasına açar.
  3. Genel Müdürün telefon görüşmelerini yürütür, randevularını ayarlar ve hatırlatır.
  4. Genel Müdürü görneye gelenleri yönlendirir, gerektiğinde görüştürür.
  5. Departmanların Genel Müdürlüğe sundukları günlük kayıtları inceler, önemli ve acil konuları iletir.
  6. Genel Müdürlüğe gelen (kişiye özel olanlar hariçolmak üzere) postayı açar, konu ve önemine göre sınıflandırır, gelen evrak dosyasına kaydeder ve Genel Müdüre verir; Genel Müdürlükçe dışarı gönderilen dosyayı kaydeder, kopyalarını dosyalar.
  7. Genel Müdürlük için gerekli ofis malzemelerini hazır bulunduru; satın alınması gereken malzemeler için istek fişi hazırlar, Genel Müdürün onayına sunar ve aldırır.
  8. Genel Müdürlük ofisinin temizlik ve dzeninden sorumludur ve bu alanların tertipli, temiz olmasına özen gösterir.
  9. Bu mekanda kullanılan makine ve diğer araç gerecin rutin bakımını ve gerekli tamiratını yaptırır.
  10. Genel Müdür misafirlerine çay, kahve servisi yapılmasını sağlar.
  11. Daima bakımlı, düzenli ve temiz bir görünüm içindedir.
  12. Çevresine karşı güler yüzlü ve çok nazik davranmaya özen gösterir.
  13. Kendisinden makul ölçüler dahilinde istenen diğer başka görevleri de yapar.
  14. Kalite sisteminin düzgün işlemesi için üstüne düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getirir.
  15. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin tespiti, başlatılması, uygulanmsının takibi ve yerine getirilmesi konusunda yardımcı olur.
  16. Gelen – giden fax trafiğini yürütür.

   
 5. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  MUHASEBE MÜDÜRÜ

  Görev Tanımı : Otelin mali işlerini yöneten ve yönlendiren kişidir.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Genel Müdüre bağlıdır.

  1. Otelin gelir ve gider kayıtlarının yasalara göre tutulmasını sağlamak.
  2. Bütçe – gerçekleşen kıyaslaması yaparak hedef sapmasının önüne geçmek.
  3. Mali rapor ve tabloların zamanında yapılmasını sağlamak.
  4. Kurulan borç ve alacakların takibini sağlamak.
  5. Üçüncü şahıslara karşı mali açıdan şirketi temsil etmek.
  6. Diğer departmanlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak evrak akışını düzenlemek.
  7. Bağlı olan birimlere eğitim vermek.
  8. İşletme içi kontrol sistemlerini kusursuz bir şekilde uygular.
  9. Otelin ileriye dönük muhtemel yıllık bütçesini Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve diğer ilgili departman müdürleriyle hazırlar.
  10. Faturaların ödenmesini otel Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile koordineli bir şekilde yürütür.
  11. Muhasebe Müdürü, otelin önceden saptanmış bütçe hedeflerine göre mali gelişimini satış, maliyet ve net gelir hesaplarını yapar ve aylık, yıllık mali analiz cetvellerini hazırlar.
  12. Otel işletmesinin mali portföyü hakkında Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısına bilgi verir.
  13. Genel kasaya giren nakit akışını denetler.
  14. Otele ait alım, satış ve diğer harcamalarla ilgili kayıtların tutulmasını sağlar.
  15. Aylık Kar / zarar raporlarını hazırlar.
  16. Banka hesaplarını ve açılan kredileri sürekli olarak kontrol eder ve aylık raporları hazrılar.
  17. Genel ambar sayımı raporlarıyla maliyet kontrolü raporlarını inceler ve muhasebe kayıtları ile karşılaştırır.
  18. Merkeze gönderilecek aylık raporları tanzim eder, kontrol eder, Genel Müdür’e onaylatır ve evrakla birlikte gönderir.
  19. Belirlikli aralıklarla departman toplantıları düzenler ve bilgi akışını sağlar.
  20. Diğer departman müdürleriyle sürekli iyi iletişim içinde bulunur ve gerekli tüm toplantılara katılır.

     

   
 6. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  MUHASEBE MÜDÜR YARDIMICISI

  Görev Tanımı : Muhasebe departmanında yapılan işlerden sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Muhasebe Müdürüne bağlıdır.

  1. Otelin resmi defterinden sorumlu olmak.
  2. Muhasebe ve bu departmana bağlı diğer personelden sorumlu olmak.
  3. Genel Müdüre gidecek tüm raporların zamanında hazır olmasını temin etmek.
  4. Aylık kapanışı hazırlamak.
  5. Kapanış bitmeden önce bilançoyu kontrol etmek.
  6. Muhasebe personeline zaman zaman eğitim vermek.
  7. Gelirler memurunun günlük olarak yapmış olduğu işi tekrar kontrol etmek.
  8. Cari borçlar memurunun ödemeye hazırladığı faturaların çeklerini yazmak.
  9. Aysonu ve sıkışık zamanlarda diğer personele yardım etmek.
  10. Cari alacakları takip etmek.
  11. Ay sonuna kadar gelmesi gereken fatuaralar geciktiği zaman onlara karşılık ayırmak.
  12. Sık sık genel kasiyerleri denetlemek.
  13. Banka mutabakatlarını günü gününe takip etmek.
  14. Günlük nakit cetveli hazırlamak.
  15. Vergi, İş ve SSK kanunlarında bilgi sahibi olmak.
  16. Muhasebe Müdür olmadığı zamanlarda onu temsil etmek.


   
 7. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  MALİYET MUHASEBE SORUMLUSU (COST CONTROLLER)


  Görev Tanımı : Otelin yiyecek içecek satışlarında vergi öncesi karın azami düzeyde tutulması için tüm materyallerin ve malzemelerin maliyeti hakkında gerekli tüm bilgileri denetlemek ve üretim aktiviteleri kontrol testleri yapmak maliyetleri asgari düzeyde tutmak.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Muhasebe Müdürüne bağlıdır.


  1. Tesellüm ve ambar talep fişlerinin kontrolü ve muhasebeleşmesi : Depodan gelen tesellüm raporu. Faturaların ilgili satıcıya doğru girilip girilmediği, varsa faturadaki indirimin doğru ayrılıp ayrılmadığı, ilgili malzemenin ilgili stoka girip girmediği, malzemenin miktarının doğru girip girmediği ve faturanın kredi veya peşin olup olmadığı kontrol edilir. Herhangi bir yanlışlık varsa düzeltme yapılır. Tüm faturaların doğruluğu kontrol edilir. Bilgisayarda mahsup numarası vererek otomotik muhasebeleştirme yapılır. Yani satıcı alacaklı, ilgili stok hesabı borçlu, indirilecek kdv borçlu olarak bir günlük tesellüm işlemi bitirilir.
  2. Ambar talep fişleri : Bir günlük departmanlar ambardan talep fişi karşılığında malzeme alırlar. Depodan gelen çıkış fişlerinin çıkış listesi ile miktarların doğru çıkıp çıkmadığını, ilgili departmana çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Bilgisayar proğramındaki otomatik mahsup numarası verilir ve muhasebeleştirilir. Yani talep alan departmanlar borçlu, ilgili depo stoku alacaklı olarak bir günlük çıkışlar bitirilir. İlgili mahsup listeleri tesellüm ve çıkış fişlerinin üzerine zımbalanarak muhasebeye verilir.
  3. Minimum maksimum stoklar : Sezonu ikiye bölerek kış ve yaz olarak minimum maksimum stoklar ayarlanmıştır. Tüketimin sürümüne göre stoklar değişmektedir.
  4. Otele giren malzemelerin satın alma fiyat karşılaştırması : Çok sık olmamakla birlikte çok sürüm olan malzemeler, diğer otellerin alış fiyatları ile bizim alış fiyatlarımız karşılaştırılır.
  5. Günlük pansiyon maliyeti : Sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günlük tüketilen malzemeyi mutfak personeli yazmaktadır. Yazılan bu malzemeler bir gün sonra cost tarafından mutfaktan alınıp o malzemelerin mutfağa giriş fiyatlarından toplanarak bir rakam bulunuyor. Çıkan rakam otelin F&B kuruna bölünüyor. Bölünme sonucu bulunan DM’yi otelde yemek alan misafir sayısı ve ödenmez yemek alan kişiler toplamına bölünür. Bir misafirin, sabah, öğlen ve akşam kaç DM’lik malzeme tükettiği tespit edilir. Aynı şekilde bir günlüğün üzerine bir aylıkta pansiyon maliyeti hesaplanır. Yani tarihler arası olmaktadır.
  6. Satış yapan tüm departmanların kontrolü : Kasiyer gün başlangıcında zimmetle aldığı adisyonları departmanlarda bulunan bilgisayarlara (proğram) servis görevlisinin misafirin yiyecek ve içecek taleplerini yazdığı garson istek fişlerini kasiyere getirmesi ile kasiyer adisyonu bilgisayar proğramından yararlanarak yazdırı. Yazdırdığı adisyonu garsona ya da barmene verir. Garson veya barmen misafirin yediği veya içtiğini gösteren bu adisyonu misafire imzalatır. Kasiyer imzalatılan adisyonun üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol eder ve numara sırasına koyar. Gün sonu şiftini çeker. Yiyecek içecek ayrımlarını kendilerine verilen gelirler tablosuna işler. Adisyonlarnı raporun içine bırakır. Nakit tahsil etmiş ise önbüroya teslim eder. Bir sonra kasiyerler tarafından departman departman kasiyer bırakılan adisyon ve raporları cost tarafından alınır. Yiyecek içecek ayrımları kontrol edilir. Ön büro ve departman raporları kontrol edilir. Adisyonlar tek tek ekinde bulunan garson istek fişi ile tutup tutmadığı kontrol edilir. Kontrol edilen adisyonlar önceden hazırlanmış numarataj şablonuna işaretlenir (numaratajı yapılır). 15 gün veya 1 ay ofiste bekletilen adisyonlar daha sonra kolilenerek arşive konur.
  7. İçecek maliyeti kontrolü : Günlük satılan içecekler br bilgisayar dosyasında tutulur. Ay içindeki ambardan alınan içecekler bir bilgisayar dosyasında tututlur. Ay içi transferleri bir bilgisayar dosyasında tutulur. Ay içinde fire ve zayi olan içecek tutanakları bir bilgisayar dosyasında tututlur. Ay sonu sayımlarındaki içeckler bir bilgisayar dosyasında tutulur. Ay sonunda bu dosyalar birleştirilerek maliyet ve gelir karşılaştırılarak bir içecek detay raporu yapılır. Birde miktarlar üzerinden bire bir içecek kontrol raporu yapılır. Barlarda satışa göre stok ayarlanmıştır. Depoya boşunu götürmeden dolusunu alamıyor. Ayarlanan stoklar sürüme göre değişmektedir. Depodan alınan sert içkiler ilgili barın tıcıtı yapıştırılarak verilmektedir.
  8. Yiyecek kontrolü : Depodan talep fişi ile mutfak ve barlara yiyecek verilmektedir. Barlara verilen yiyecekler, çerezler ve portakal, greyfurt ve limon, çerezler içcklerin yanında ikram olarak veriliyor. Portakal ve greyfurt limon ile sıkılarak misafire satılması için veriliyor. Ay içinde portakal ve greyfurtun 1 kg’mından kaç bardak çıktığı tespit ediliyor. Ay sonunda satılan ve satılması gereken miktar karşılaştıtılıyor. Barlara birde hazırlanmış porsiyonlamış yiyecekler mutfaktan transfer olarak yapılmaktadır. Mutfaktan personel mutfağına günlük transfer yapılmakta, yapılan transferler mutfağa alacaklı, alan departmana borçlu şekilde transfer yapılmaktadır. Bunların sağlıklı yapılması pansiyon maliyetinin sağlıklı çıkmasını da sağlıyor. Birde transferle aldığı malzemenin sağlıklı satılıp satılmadığı ortaya çıkıyor. Personel mutfağına ambardan ve mutfaktan alınan yiyecek malzemeleri bir aylık bir bilgisayar dosyasında toplanarak ay sonunda devir ve sayım dosyalarında birleşerek kişi başı personel maliyeti hesaplanmaktadır. Barlara ve personel mutfağına yapılan transferlerden sonra mutfakta bir maliyet kalıyor. Açık büfede yemek yiyen fulcomp ve ofislerin maliyetini düştükten sonra bir aylık toplam pansiyon maliyetini buluyoruz. Bir aylık gecelemeye bölerek bir misafirin bir günlük maliyetini buluyoruz. Tüm departmanların yiyecek devirlerini alıyoruz. Ay içi girişlerini alıyoruz artı ve eksi transferlerini alıyoruz. İlgili ay sonu sayımını düşerek bir tüketim buluyoruz. Bu tüketimden personel yemeğini, ödenmez maliyetini, fulcomp misafirlerin tükettiği yiyecek maliyetini düşerek misafir maliyetini buluruz. Misafir maliyetini ilgili ayın gelirine bölerek yüzde kaç maliyetle çalıştığımızı da görebiliriz.
   
 8. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  DEPO ELEMANI

  Görev Tanımı : Depoya gelen malzemelrin kontrolü ve depo düzeninden sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Depo Şefine bağlıdır.

  1. Depo elemanı sabah mal talep kutusunu açıp uygun ve ssatinde gelen departmanlara talepte yazılan malzemeyi verirken FIFO LIFO sistemine uyularak verir.
  2. Verilen malzemeyi stok kartından düşer.
  3. Malzeme verildikten sonra depo temizliği yapılır. Depoda maksimum ve minumum stoka göre eksilen malzeme varsa listesi çıkarılır ve depo şefine bildirilir. Firmalar tarafından gelen malzeme teslim alınır ve alınırken üretim ve son kullanma tarihlerine dikkat edilir.
  4. Zedelenmiş paslı kirli malzemelerin alınmamasına dikkaet edilir.
  5. Hangi malzeme nasıl depoya istiflenir bunları bilmelidir. Hangi depoda olduğunu tam bilmelidir.
   
 9. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  GELİRLER SORUMLUSU

  Görev Tanımı : Günlük giriş yapan tüm gelir hesaplarının kontrolünü yapmak.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Muhasebe Müdür Yardımcısına bağlıdır.

  1. Yiyecek içecek ünitelerinin gelirleri, kiralık kasa, telefon, çamaşır yıkama gelirleri, konaklama gelirlerini takip etmek.
  2. Bütün günlük misafirlerin girişlerinin kontrolü.
  a. Acenta bazında ayırmak.
  b. Sözleşmeleriyle fiyat kontrolü.
  c. WLK, münferit ayırımı ve fiyat kontrolü.
  d. Housekeeping raporlarıyla kontrolü.
  e. Kredili müşterilerin faturalandırılması.

  3. Günlük ve aylık sayış raporu hazırlamak.
  a. Food & Beverage hazırlamak (günlük)
  b. Faaliyet raporu ve hasılat raporu.

  4. Düzeltme ve eksiltmelerin kontrolünü yapmak
  a. Correction.
  b. Discound.

  5. Acentalarla hesap mutabakatı hazırlamak.
  6. Telefon ve kiralık kasa için şok kontroller yapmak.
  7. Otel yönetiminin kullandığı telefonlar raporlarını hazırlayarak Muhasebe Müdürünün görüşüne ve imzasına sunmak. Ay sonu kapanışlarda otel telefonlarının maliyetini tespit dip ilgili hesaplarda takip etmek.
  8. Önemli evrakların her an kullanılabilecek bir yerde muhafaza etmek.
  9. Ön büro tarafından city legder e kaldırılan hesapları kontrol etmek kontrat fiyatları ile karşılaştıtılarak ilgili hesaba atıp faturasını kesmek.

     

   
 10. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  COST CONTROL MEMURU

  Görev Tanımı : Günlük departmanların işlevlerini incelemekle sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Cost Controller’a bağlıdır.

  1. Günlük departmanlardan misafirlerin extra folio’larına giren sipariş edilen captaın orderdaki bilgilerle tutup tutmadığını kontrol etmek.
  2. Eğer bu bilgiler tutmuyorsa gerekli düzeltmeleri yapmak.
  3. Adisyonla girişi yapılan yiyecek ve içecek satışlarını cost ofis menüsüne atıp atmadığını kontrol etmek.
  4. Sağlıksız atan veya atmayan malzemelerde gerekli düzeltmeleri yapmak. Daha sonra bu adisyonların numaratajını yapıp sağlıklı bir şekilde muhafaza etmek.
  5. Departmanlardan gelen yiyecek ve içecek transferlerini yapmak.
  6. Departmanlarda yapılan ağırlama çeklerini onaylattıktan sonra ikram eden kişinin ikram kartlarına işlemek.
  7. Ay sonu sayımlarına katılıp sağlıklı bir şekilde sayım girişlerini yapmak.
  8. Ay sonu cost raporu çıkarılırken cost controller şefine yardımcı olmak.   
 11. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  KASİYER

  Görev Tanımı : Satış noktalarında müşterilerin harcamalarını giriş yapmakla sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Cost Controller’a bağlıdır.

  1. İşe başlarken çalışacak olduğu departmana kendisine gerekl olan adisyon, ödenmez çek ve gerekli müşteri listelerini tatmamlar.
  2. Kredi hesap girişi : Servis elemanları misafirden sipariş alırken garson istek fişi kullanır. İstek fişine yazılan siparişlerle birilikte misafirin extra kartını da alır. Servis elemanı daha sonra istek fişi ve kartla birlikte departman kasiyerine teslim eder. Kasiyer kendisine gelen kart ve sipariş fişini bilgisayar yardımıylamisafirin extra folio suna işler. Sonra misafirin imzalaması için servis elemanına teslim eder.
  3. Eğer misafir otelde konaklamıyor dışardan gelmiş ise misafirden cash tahsil edilir. Cash hesabın krediden farkı misafirin extra kartı olmadığından garson istek fişine cash alınacağı belirtilir.
  4. Kasiyere gelen istek fişine göre kasiyer kendi adına peşin folio ya adisyonla siparişi girer.
  5. Gün sonunda ise kendi peşin foliosundaki totalle elinde bulunan tutarı kontrol ederek imza karşılığı F/O kasiyerine teslim ederek hesabını kapatır.
  6. Otel içi ödenmez hakkına sahip kişilerde ise adisyon yerine ödenmez çek kullanır.
  7. Yapılan bu işlemlerin sonunda adisyonları seri numarasına göre dizerek cost ofisin belirlediği yere bırakır.
  8. Kasiyer shift raporunu, yiyecek içecek raporunu ve departman raporunu çeker. Bu üç raporun toplam rakamlarının tutması gerekir. Şayet tutmuyorsa adisyonlar raporlarla tek tek karşılaştırılır. Günün son işlemi olarak departmandaki gelirin yiyecek ve içecek gelir tutarlarını ayırarak günlük gelir tablosuna işler.   
 12. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  CARİ ŞLER SORUMLUSU

  Görev Tanımı : Cari hesaplardan sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Muhasebe Müdür Yardımcısına bağlıdır.

  1. Otele alınan tüm malzemelerin, sisteme göre ilgili departman ve hesaplara atılıp atılmadığının kontrolü, fiyat analizlerinin faturaya göre doğru yapılıp yapılmadığı, iskonto yapılmış ise onun doğruluğunun takibini sağlamaktır.
  2. Cari işler; Satın Alma, Depo ve Cost Control ile birlikte entegre bir çalışma içerisindedir. Cari işler sorumlusu olarak verilen fiyat listeleri ve bakım anlaşmalarının kontrolünü sağlamak, faturaların alfabetik sırayla düzenlenmesi ve dosyalanması her ayın sonunda yapılan ödeme planına yardımcı olmaktır.
  3. Satıcılara yapılan ödemeler bankadan gönderilen dekontlarla karşılaştıtılarak aynı zamanda da mutabakat sağlanmış olur.
  4. Tüm satıcılarla her altı ayda bir yazılı mutabakat sağlanır.

   
 13. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  GENEL KASA SORUMLUSU

  Görev Tanımı : Genel kasadan sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Muhasebe Müdür Yardımcısına bağlıdır.

  1. Grand PrestiGe hotel’in nakit tahsilat ve ödemelerini takip etmek.Önbüronun kasasını günlük oalarak takip etmek. Önbüronun günlük olarak bozduğu dövizler kurlar ile karşılaştırılır,alınıp bankaya yatırılır.Bozuk para ihtiyacı karşılanır.Slipler gün sonu işlemi ve departman raporu ile karşılaştırılır,bankaya geçip geçmediği takip edilir.Birgün önceden muhasebeye devreden miktar alacak ise tahsil edilir,borç ise önbüroya ödenir.
  2. Kasanın nakit tahsil ettiği paralar için tahsilat fişi, nakit ödediği paralar için tediye fişi düzenlemek. Günlük kasa defteri tutmak. Günlük tahsilatlar defterinin borç kısmına,tediyeler isealacak tarafına yazılır.Gün sonunda günlük tahsilatlarla bir günönceden ki devir toplanır,o günkü tediyeler düşülür ve sonu kasa kalanı bulunur.
  3. Bankadan yapılan ödemeler ile banka hesabımıza gelen havaleleri günlük olarak takip etmek, mutabakatsızlık halinde banka ile irtibat kurarakmutabakatı sağlamak.
  4. Haftalık nakit akım tablosunu günlük olarak düzenlemek ve ilgili birimlere ulaştırmak ( Genel Müdür, Muhasebe Müdürü ).Haftalık nakid tablosunda o haftaki ödemelerimiz ve tahsilatlarımız, bankadaki TL ve döviz bazında para durumumuz,çeklerimizin durumu görülmektedir.
  5. Kasadan yapılan ödemelerin faturaları,banka dekontları, makbuzlar ve aylık banka extraları merkeze listelenip gönderilir.Bankadan gelen extra ile bizdeki muavin defter ve banka defteri karşılaştırılır.Uyuşmazlık varsa kontrol edilerek düzeltilir ve mutabık kalındıktan sonramuhasebe müdür yardımcısı ve muhasebe müdürünün onayı ile merkeze gönderilir.
  6. Kasa defteri, haftalık nakit tablosu muhasebe müdür yardımcısı,muhasebe müdürü ve genel müdürün onayına sunulur.
  7. Animasyon show bedelleri genel müdür onaylı olarak muhasebeye ulaştırılır.Show’un parası showun yapıldığı o günkü gece müdürü tarafından onaylandıktan sonra ödenir.(Sohow tutarı döviz ise ogünkü döviz alış kurundan hesaplanarak ödenir).
   
 14. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  DEPO ŞEFİ

  Görev Tanımı : Yiyecek-İçicek ve Genel ambar Malzemeleri ile cam,porselen,çelik eşye vs.malzemelerin anbarda düzenli bir şekilde uygun ortamlarda,minimum ve maksimum seviyelerde bulunurmak eksilen ürünlerin siparişlerini hazırlayıp takip etmek aylık envanterleri çıkarmak.

  Üst ilişkiler : Maliyet muhasebe şefi (Cost Controller)

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daime temiz ve düzenli bir görünüm içindedir.
  3. Her sabah ambarları denetler.
  a. Temizlikve hijyen kontrollü,
  b. Minimum stok seviyesine düşen malzeme siparişleri,
  a. Ambar kapnışından sonra acil olarak ambarların açılarak mal alınıp alınmadığını kontrolünü,
  b. Soğuk depoların derecelerininuygunluğunu kontrol eder.
  4. Market listeyi ( sebze ve meyve) ambardaki mevcut malları göz önüne alarak engeç saat 16.00’ya kadar ahcıbaşına teslim eder.Ahcıbaşı tarafından gerkli görülen malların siparişlerini verir.
  5. Departmanlardan gelen malzeme isteklerini hızlı dikkatli ve malzeme veriş saatlerine göre verilmesini sağlar.
  6. Gelen malzemeleri,satınalma analiz forumları ve faturaları karşılaştırılır,tesellümü yapılmış malzemeleri teslim alır ve ambar kataloğunda belirlenmiş sıra numaralarına göre raflara yerleştirilmesini sağlar.
  7. İlk giren malzeme ilk çıkanr sistemine (FİFO) uyulmasına özen gösterir.
  8. Ay içerisinde haftada en az fiziki sayım kontrolü yapar,tutarsızlık ve farklılık raporunu hazırlar, sebebini araştırır.
  9. Ay sonu kapanış envanterini, sayım ekibi ile birlikte yapar.
  10. Ambarda yavaş hareket gören malların listesini hazırlar ve ilgili departmanlara dağıtarak,malzemelerin son kullanım tarihinden evvel kullanılmasını sağlar.
  11. Ambardaki mevcut malzeme listelerini ve minimum maximum stok seviyelerini içeren katoloğları hazırlar ve departmanlara dağıtır.
  12. Fatura girişlerini yapar.
  13. Malzeme alımında malzeme giriş kartlarındaki kriterleri göz önüne alarak alır ve malzeme giriş kartlarına işlem yaptırır.
  14. Malzeme alımında malzemenin üzerine ogünün tarihini belirten ediket yapıştırılır.
  15. Uygunsuz mamülleri RED deposuna kaldırır,satınalmaya bilgi verir.


  BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU

  Görev Tanımı : Kurulu olan otel otomasyon proğramının işleyiş ve akışını sağlamak,bilgisayarla ilgili sorunlarla olan departmanların bu sorunlarına çözüm getirmek.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Muhasebe Müdür yardımcısına bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içerisindedir.
  3. Her gün muayyen aralıklarla proğram back’ını alır.
  a. Alınan back-up ları düzenli bir şekilde korur ve muhafaza eder.
  b. Back-up ları her güne ayrı ayrı tutar.
  4. Bilgisayar kullanan bütün departmanların sorunlarıyla 1.derecede ilgilenir ve bu sorunlara çözüm getirir.
  5. Çözümü mümkün olmayan bilgisayar ve sarf malzemeleri yetkili servislerine ve yardımcı firmalara tamir için göderir.
  6. Üslerinin ve amirlerinin istedikleri raporları ve yazışmaları hazırlar.
  7. Aylık yapılan raporların dağılımını yapar.
  8. İstendiğinde muhasebe ve diğer departmanlara yardımcı olur.
  9. Bilgisayar satınalma işlerinde satınalma kurallarına bağlı kalarak satınalma müdürü ile birlikte hareket eder.


  F & B MÜDÜRÜ

  Görev Tanımı : Yiyecek & İçicek departmanı alt bölümlerinin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan genel müdüre bağlıdır.

  Yiyecek & İçecek departmanlarının alt bölümleri şunlardır:
  a) Yiyecek hazırlama ( mutfak,kasaphane,sebze ön hazırlık,pastane gibi) bölümleri
  b) Stewarding bölümü,
  c) Resteurantlar-barlar
  d) Oda servisi
  e) Ziyafet ve toplantılar

  1. Genel Müdürce belirlenen işletme hedefleri çerçevesinde Yiyecekve içicek departmanı işletme hedeflerini satar.Departman bütçesini oluşturu.Bütçe doğrultusunda hedeflenen karlılık için satış hacmini ve maliyet oranlarını belirler,üretim ve servis kalitesini belirleyen kriterleri geliştirir.
  2. Maksimum karlılık yerine misafiri memnun ederek uzun vadede daha karlı olmak hedefini benimser.Fasilitelerin,araç ve gerecin daime çalışr vaziyette tutulmasını,belirlenen standartlara göre hizmet verilmesi ve satışlarla maliyet arasındaki dengenin sürdürülmesi gibi yönetim prensiplerinin Yiyecek ve içicek departmanını başarıya götüreceğine inanır.
  3. Belirlenen hedeflerçerçevesinde bu hedeflere ulaşmak için gerekli planları yapar.(Satışların menüler promasyon proğramları ve rakamlarla ve özellikle üretim ve servisle gerçekleştirmesinin planlanması, masrafları azamiye indirecek bakım onarım sistemlerinin kurulması gibi.)
  4. Departman işlevlerinin eksiksiz ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için personelin eğitiminden sorumludur.
  5. Yiyecek & içecek müdürü günlük ve haftalık toplantılarla departmanın alt birimleri arasındaki koordinasyonu, kendi departmanı ile diğer departmanlar arası koordinasyonu ise Genel Müdürün yönetiminde yapılacak departman şefleri toplantıları aracılığı ile gerçekleşterir.
  6. Yiyecek ve içicek departmanında görevli personelin performansından,fasilitelerin maliyet,satış ve karlılığından Genel Müdüre karşı doğrudan sorumludur.
  7. Yiyecek & İçicek departmanlarını işletme maliyeti, satış arttırma verimlilik, işi basitleitirme ve sanitasyon açısından anliz eder.Azami performansa ulaşabilmek için gerekli düzeltmeleri yapar,yapıcı önerilerde bulunur, bordro kontrolünü yapar.
  8. Yiyecek & İçecek departmanı personeli için eğitim proğramları geliştirir ve uygular.
  9. Uygulanması önerilen yöntem ve standartlara uyulup uyulmadığını kontrol eder.
  10. Diğer departman şefleri ile yapacağı işbirliği ve faaliyetlerle ilgili ve kendi görevi dahilinde vereceği talimatlar ve yapacağı görevlendirmelerde doğrudan Genel Müdüre sorumludur.
  11. Yiyecek & İçecek departmanı alt birimleri şeflerine görevlerinde yardımcı olur ve gerekli talimatları verir.
  12. Menülerin yapılması,Fiyatlandırılması ,yemeklerin sunuşu,sanitasyon koşulları,çalışanların iş saatlerinin düzenlenmesi gibi işleri denetler ve koordine eder,yemeklerin hazırlanmasında ve servisinde kalitenin sağlanmasına dikkat eder.
  13. Satınalma müdürünün yaptığı alımlarda, Yiyecek & İçecek departmanınca hazırlanan yiyecek spesifikasyonlarına ve kalite kriterlerine uymasını sağlar.
  14. Departmanını tüm işlevlerinin mükemmel bir şekilde yapılması ile ilgili konuların görüşüldüğü haftalıkişletme toplantısını yönetir;verilecek banketler,işletme problemleri, uygulamada yapılacakdeğişiklikler,getirilecek yenilikler gibi konuların görüşülmesini sağlar.
  15. Yiyecek & İçecek departmanında çalışanları görevlerine kolayca alıştırmak için departmanındaki tüm görevler için iş tanımları geliştirir.
  16. Genel Müdür, Personel Müdürü ve diğer departman müdürleriyle işbirliği içinde Yiyecek & İçecek departmanı personelini işe alır yada işlerine son verir.
  17. Yiyecek & İçecek departmanının tüm birimlerini her gün teftiş eder.
  18. Departman alt birim şefleri ile birlikte satış artırıcı,maliyet düşürücü ve verimliliği artırıcı yeni fikirler geliştirir.
  19. Aylık faaliyet raporları hazırlar Genel Müdüre gönderir.
  20. Haftalık toplantı notlarını Genel Müdüre gönderir ve gerekli iyileştirmeler konusunda bilgi verir.

   
 15. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi


  MAITRE D’ HOTEL

  Görev Tanımı : Otelin bütün Yiyecek ve İçecek birimlerinde misafirlere özenli bir servis sunmaktan, görevlit tüm Yiyecek ve İçecek servis personelinin faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari olarak F&B Müdürüne bağlıdır.

  1. Hergün servis öncesinde servis elemanları ile kısa toplantılar yaparak günün menüsü, özel yemekleri ve diğer özel proğramlarla ilgili konularda aydınlatır, bilgi verir.
  2. Restaurantları tek tek dolaşarak servis için gerekli araç-gereç, masa örtüleri, peçeteler, çatal-bıçak ve tabak takımlarının eksik olup olmadığını kontrol eder; yetersiz ve noksan bulduğu konularda rapor hazırlayarak Yiyecek & İçecek Müdürüne bildirir.
  3. Servis personelinin üniformalarını ve genel görünümlerinin temiz ve kişisel hijyen kurallarına uygun olup olmadığını her gün kontrol eder.
  4. Restaurantların iş saatleri içinde veriln servisi yönetir ve denetler.
  5. Misafirlerle kişisel olarak tek tek ilgilenir, servisle ilgili olarak şikayetleri ve önerileri olup olmadığını her gün kontrol eder.
  6. Restaurantlarda meydana gelen olaylar hakkında günlük rapor tutar (Log Book) ve Yiyecek İçecek Müdürüne bildirir.
  7. Günlük toplantılara ve haftalık yiyecek & içecek departman toplantısına katılır.
  8. Zaman, zaman personel toplantıları düzenler ve çalışanların şikayetlerini, önerilerini dinler.
  9. Terfi, nakil, tayin ve diğer personel hareketleri konusunda Yiyecek & İçecek Müdürüne önerilerde bulunur.
  10. Günlük görev çizelgesi hazırlar ve işe geç gelenlerle hiç gelmeyenlerin kaç kişi olduğunu belirler ve Yiyecek & İçecek Müdürüne rapor eder.
  11. Daima bakımlı, düzenli ve temiz bir görünüm içindedir.
  12. Çevresine karşı güler yüzlü ve çok nazik davranmaya özen gösterir.
  13. Kendisinden makul ölçüler dahilinde istenen diğer başka görevleri de yapar.  BAR CAPTAIN

  Görev Tanımı : Barların iç ve dış operasyonunu yönlendirir.

  Üst İlişkileri : İdari açıdan Barlar Şefine bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz, düzenli ve güler yüzlüdür.
  3. Barların iç ve dış temizliğini kontrol eder.
  4. Verilen servisin standartlara uygun olup olmadığını denetler.
  5. Tüm bar personelinin çalışmalarından ve yönlendirilmelerinden sorumludur.
  6. Barın stoklarını kontrol eder ve eksikleri tamamlar.
  7. Tüm içkilerin ve kokteyllerin standartlara göre hazırlanmasını sağlar, yada bizzat yapar.
  8. İçeceklerin hazırlanmasında barmene ve serviste bar garsona gerektiğinde yardımcı olur.
  9. İş bölümü ve görev dağılımı yapar.
  10. Kendisinden makul ölçülerde istenen diğer başka işleri de yapar.


  BARLAR ŞEFİ

  Görev Tanımı : Otelin içki ve meşrubat servisi ile ilgili birimlerinde tüm faaliyetlerin koordinasyonu, yönetimi ve personelin denetiminden sorumludur.

  Üst İlişkileri : İdari açıdan Maitre D’Hotele bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir ve işe başlar.
  2. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içindedir. Üniforma giyer.
  3. Barlar personelinin faaliyetlerini kontrol eder ve denetler.
  4. Alkollü ve alkolsüz içkilerin hazırlanmasında standart reçetelerin kullanılmasını sağlar.
  5. Bar personelini, düzenli aralıklarla, içki hazırlanması ve servisi konusunda eğitir.
  6. İşin yoğunluğuna ve özel davet proğramına göre bar personelinin günlük çalışma çizelgelerini hazırlar.
  7. Barların tüketim ihtiyaçlarına göre hazırlanan malzeme istek formlarını gözden geçirir ve ambarlarda gerekli malzemenin hazır bulunmasını sağlar.
  8. Gerektiğinde bar konuklarını karşılar, yer gösterir ve servis yapar.
  9. Konuk şikayetlerini ve servis ile ilgili problemleri çözümler.
  10. Yiyecek & İçecek Müdürünün onaylamış olduğu satınalma formlarını işleme koyra.
  11. Personel performnas değerlendirmelerini, zarar-ziyan raporlarını ve diğer departman içi yazışmalarıdüzenler.
  12. Barların her zaman temiz ve servise hazır olmasını sağlar.
  13. Personelin sosyal faaliyetlerini düzenler e katılır.
  14. Kendisinden istenebilecek makul düzeyde diğer işleri de yapar.   
 16. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  BAR GARSONU

  Görev Tanımı : Barlara yapılan içki servisinden sorumludur.

  Üst İlişkileri : İdari açıdan Barmene bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz, düzenli ve güler yüzlüdür.
  3. Barlarda yapılan servislerden sorumludur.
  4. Barlarda misafirlerin karşılanması ve seçtikleri yere oturmalarını sağlar.
  5. İçecek önerisi yapar ve siparişleri alır.
  6. Servisi yapar ve misafirin bardan memnun ayrılmasını sağlar.
  7. Hesabı düzenler ve ksiyere ulaştırır.
  8. Bardaki masaları düzenler.
  9. Bar içi ve bar dışı genel temizliği yapar.
  10. Misafirin ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır, misafire sıcak ve hızlı servis yapar.
  11. Kendisinden makul ölçülerde istenen diğer başka işleri de yapar.


  BARMEN

  Görev Tanımı : Alkollü ve alkolsüz içkileri hazırlamak ve servisini yamak.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Bar Kaptanına bağlıdır.

  1. Belirlenmiş saatlerde işbaşı yapar.
  2. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içindedir. Üniforma giyer.
  3. Konuk siparişlerini alır, hazırlar ve servisini yapar.
  4. Hesap pusulasını hazırlar.
  5. Alkollü ve alkolsüz içkileri standart reçetelerine göre karıştırır.
  6. Bar stok seviyelerini kontrol eder; kullanım durumlarına göre ihtiyaç lisyesi hazırlar, talep fişine göre bar’a gönderilen ihtiyaçları teslim alır.
  7. Barı ve barda kullanılan araç-gereci temizler. Servise hazırlar, içki şişelerini yerlerine koyar ve vardiyası süresince kullanılacak mise-en place’I hazırlar.
  8. Kirli bardak ve tabakları yıkar, kurular.
  9. Stok kontrolce düzenlenen bar envanterine katılır.
  10. Genel ve kişisel hijyen kurallarına azami özen gösterir.
  11. Kendisinden istenebilecek makul düzeydeki diğer işleri de yapar.
  12. Daima güler yüzlüdür.


  ŞARAP GARSONU

  Görev Tanımı : Otelde satılan şarapları tanıtıp satışını sağlamak ve en iyi şekilde sunumunu yapmak.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Barlar Şefine bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz, düzenli ve güler yüzlüdür.
  3. Restaurantın içki servisinden sorumludur.
  4. Şarap ve diğer içkilerin servisini yapar, şarapların konuklara tanıtımını yapar ve günün yemeklerine göre tavsiyesini yapar.
  5. Menüde yer alan şaraplar hakkında çok iyi bilgiye ahiptir.
  6. Şarabın ve diğer içkilerin sunumunu kurallarına uygun ve güler yüzle yapar.
  7. Kendisinden makul ölçülerde istenen diğer başka işleri de yapar.


  BAR KOMİSİ

  Görev Tanımı : Barda kullanılan araç ve gerecin temizliği, bar alanlarının temizliği ve bar malzemelerinin bara getirilmesinden sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Bar Kaptanına bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içindedir.
  3. Bar tezgahını, buzdolaplarını ve diğer gerekli araç gereci özelliklerine uygun temizleme malzemesi ile temizler,parlatır.
  4. Boş şişeleri toplar ve çöp kutularını boşaltır.
  5. Barda servisi yapılan yiyecek ve diğer malzemeyi mutfaktan ya da ambardan temin eder.
  6. Ambarda depolanan malzemeyi, miktarlarıyla kontrol eder.
  7. Servis için gerekli temiz bardakları ve kapları getirir.
  8. Kirli bardak ve diğer malzeemeyi bulaşıkhaneye götürür.
  9. İçkilerin hazırlanmasına yardımcı olur.
  10. Kendisinden istenen diğer basit görevleri de yapar.

   
 17. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  RESTAURANT KAPTANI

  Görev Tanımı : Görevlendirildiği restaurantta konuklara nazik ve etkili yiyecek-içecek servisi sunmak ve kendi görev alanında görev alan garsonları işbaşında denetlemek.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Headwaiter’e bağlıdır.

  1. Restaurantda emrinde görevlendirilen garsonların aşağıda belirtilen faalieyetlerini denetler. Bu faalieytler şunlardır.
  · Konuklara sunulan servisin güler yüzlü, nazik ve etkin olması.
  · Serviste kullanılan araç-gerecin gerektiği gibi kullanılması.
  · Garsonlara tahsis edilen masalara servisin eksiksiz yapılması.
  2. Mesaisine zamanında gelir ve servis öncesi gerçekleştirilen briefing’e katılır.
  3. Servis öncesi garsonlarca gerçekleştirilen ön hazırlıkları denetler.
  4. Konukları restaurantın kapısında güler yüzle karşılar, nazik bir dille buyur eder ve masalarına doğru yönlendirir.
  5. Konuklara menüyü verir, önerilerde bulunur ve yiyeceklerin hazırlanış yöntemleri hakkında sorulan soruları yanıtlar.
  6. Siparişleri alır, bunları kaptan sipariş fişine yazar ve garsona vererek mutfağa ya da bara iletilmesini sağlar.
  7. Mutfaktan yada bardan gelen siparişlerin doğru olup olmadığını kontrol eder.
  8. Konukların önünde gerekli hazırlıkları tamamlar.
  9. Gerektiğinde konuklara usulünce ve iyi bir zamanlama ile Gueridon servisi yapar.
  10. Bütün konukların tepki ve taleplerine karşı duyarlı davranır ve onları azami ölçüde memnun edilmelerini sağlar.
  11. Konuk tarafından talep edildiğinde hesap pusulasını getirir. Hesap pusulasında yanlış olmamasına dikkat eder, hesabı alır ve restaurantın kasiyerine teslim eder.
  12. Gerektiğinde görevlerinden herhangi birini güvenebileceği bir garsona devredebilir.
  13. Konuk şikayetlerini dinler, ilgilenir ve sorumlu olduğu makama iletir.
  14. Emrinde çalışan garsonların işbaşı eğitimlerinden sorumludur.
  15. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içinde olmaya özen gösterir ve üniforma giyer.
  16. Gerektiğinde şef garsonun (headwaıter) kendisinden isteyeceği diğer denetleyici görevleri de yapar.


  GARSON

  Görev Tanımı : Görevlendirildiği restaurantta konuklara zamanında bilgi ve kibar bir şekilde yiyecek & içecek servisi sunmak.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan kaptana bağlıdır.

  1. Belirlenmiş saatlerde işbaşı yapar.
  2. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içindedir. Üniforma giyer.
  3. Servis öncesi restaurantı ve masaları servise hazırlar.
  4. Servis öncesi gerçekleştirilen günlük brifinge katılır.
  5. Daima güler yüzlüdür.
  6. Misafirlerin oturmasına ve kalkmasına yardım eder.
  7. Misafirlerin alacakları yemeğe göre içki tavsiye eder, satışın artmasına gayret gösterir.
  8. Alınan siparişleri ivedilikle ilgili birimlere (mutfak-bar) iletir.
  9. Servis için hazırlanmış siparişleri mutfaktan ve bardan alır ve servise getirir, servis yapar.
  10. Hizmet vermekle yükümlü olduğu masaları sürekli izler ve konukların ihtiyaçlarına anında cevap verir.
  11. Konuk hesap pusulalarını takip eder, kasiyere götürür/misafirlere iletir.
  12. Servis arası ve sonrası masaları temizler ve servis takımlarını değiştirir.
  13. Servis sonrası masaları boşaltır ve kirli takımları bulaşıkhaneye gönderir/götürür.
  14. Kendisine verilbilecek diğer görevleri zamanında ve eksiksiz yapar.


  RESTAURANT KOMİSİ

  Görev Tanımı : Serviste kullanılan tüm malzemelerin ön hazırlandığını yapar.servis garsonuna serviste yardımcı olur.

  Üst İlişkiler : İdare açısından kaptana bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içerisindedir.Üniforma giyer.
  3. Daima güler yüzlü,amirlerine saygılı bir tutum içindedir.
  4. Servantları temizler ve düzenler.
  5. Serviste kullanılan;
  * Bardaklar
  *. Tabaklar
  *. Çatal,Bıçak,Kaşık …..vs.
  *. Tepsiler
  *. Taşıma arabalarının temizliğini yapar parlatır.
  6. Menajlar : Ketçap,hardal,tuzluk,biberlik.
  7. servis öncesi temizler ve dolumunu yapar,masalara standartlara uygun olarak yerleştirir.
  1. Mizamplas, masa düzeninin hazırlanmasına yardım eder.
  2. Servis esnasında salonun, servantların temiz kalmasaına özen gösterir, temizliğini yapar.
  3. Servis esnasında kirli tabakları, boş şişeleri ayrı ayrı tepsilere yerleştirir ve bulaşıkhaneye taşır.
  4. Servis öncesi tüm restaurant sandalyelerini ve masaları ve ayaklarını temizler.Garsonuna getirir,gerektiğinde kendisi servis yapar.
  5. Servis öncesi ve esnasında temiz tabakları büfeye taşır.
  6. Kirli örtü ve peçeteleri toplar çamaşıhaneye götürür.Temizlerini alır.
  7. Kendisinden istenen diğer görevleri de yapar.

   
 18. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  ORDER TAKER (SİPARİŞ ALICI)

  Görev Tanımı : Telefonla gelen siparişleri en iyi şekilde almak, gerektiğinde siparişlerin tam zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Captain’e bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz, düzenli ve güler yüzlüdür.
  3. Oda servisine ait telefonun başında bulunur.
  4. Sipariş alıcının konuklarla yüz yüze ilişkisi yoktur.
  5. Verilen siparişleri usulüne uygun olarak alır.
  6. Birkaç yabancı dili iyi bir şekilde anlar ve konuşur.
  7. Ses tonu kulağa hoş gelen tonda ve anlaşılırdır.


  COFFE GIRL (KAHVESİ GÜZELİ)

  Görev Tanımı : Restaurantlarda kahve satışlarını yapmak ve bizzat servis etmek.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Captain’e bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz, düzenli ve güler yüzlüdür.
  3. Lobi ve Restaurantlarda konuklara kahve ikram eder.
  4. Yerel giysiler içerisinde ve özel kahve arabası ile konuklar arasında dolşarak kahve önerisinde ve servisinde bulunur.
  5. Konuklara Türk Kahvesi hakkında bilgi verir ve isteyene yapılışını öğretir.
  6. Kendisinden makul ölçülerde istenen diğer başka işleri de yapar.


  APRANTİ (BUSBOY)

  Görev Tanımı : Restaurantın, servis araçlarının temizliği ve bakımını en iyi şekilde yerine getirmek.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan garsona bağlıdır.

  1. Mesaisine zamanında gelir.
  2. Daima temiz, düzenli ve güler yüzlüdür.
  3. Restaurant’a yeni alınmış, servise ilişkin bilgi ve becerisi genellikle olmaz.
  4. Restauarntın, servis araçlarının ve takımların temizliğinde görev alır.
  5. Diğer komilerin görevlerini yapar.


  MUTFAK ŞEFİ (AŞÇI BAŞI)

  Görev Tanımı : Mutfak Şefi, mutfakta ve mutfağa bağlı bütün bölümlerde yemek hazırlama ve pişirme ile görevli tüm personelin faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi, kontrolü ve koordinasyonundan sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan F&B Müdürüne bağlıdır.


  1. İşin yoğun olduğu saatlerde tüm faaliyetleri denetler
  2. Personel kafetaryası da dahil olmak üzere mutfak operasyonundan sorumlu olan tüm personelin doğrudan denetlenmesinden sorumludur. İşçi – işveren ilişkilerinin düzenli yürümesi içn çaba sarfeder. Hijyen konularına ilişkin yasalara uyulmasına özen gösterir.
  3. Yiyeceğin hazırlnamsı, maliyeti, kalitesi, envanter miktarı, porsiyon kontrolü, menü planlaması, reçeteler ve satın alma departmanının gönderdiği yiyecek örneklerinin sınanması işlevlerini denetler.
  4. Yemeklerin kaliteli hazırlanabilmesi, personelin randımanlı çalışması için gerekli iş yöntemlerini ve gerekli pişirme standartlarını hazırlar.
  5. Öğle ve akşam yemek servisi süresince hazırlanan yemeklerin sunumunun ve kalitesinin geliştirilmiş standartlara uygun olup olmadığını bizzat kontrol eder.
  6. Yiyecek & İçecek Müdürü ile birlikte büfe menüsünü ve yılda en az dört kezde diğer menüleri hazırlar.
  7. Mutfağın dahada mükemmelleşmesi için konusu ile ilgili yayınları takip eder, diğer şeflerle profesyonel konuları tartışmak, yemek çeşitlerini yeni araç-gereçler hakkındaki gelişmeleri takip etmek amacıyla toplantolar düzenler.
  8. Çalışma takvime uygun olarak tüm mutfak personelinin açılış öncesi eğitiminden sorumludur.
  9. İş müracaatlarını değerlendirir, adaylarla görüşme yapar ve işe alınan yeni elemanların en uygun pozisyonlara yerleştirilmesinden ve eğitilmesinden sorumludur. İşe yeni alınan mutfak personelinin çalışma çizelgelerini ve iş tanımlarını hazırlar.
  10. Bütçe tahminlerini ve envanteri hazırlar, aylık çalışma çizelgelerini gözden geçirir, günlük fazla mesai, göreve gelmeme durumlarına göre maaş puantajlarını hazırlar ve Yiyecek & İçecek Müdürüne rapor eder.
  11. Çarşıdan alınacak malzemelerin listesini hazırlar, sisteme uygun şekilde siparişleri verir ve çarşıdan satın alınan et, balık ve sebzelerin kontrolünü yapar.
  12. Porsiyon miktarlarının, lezzet ve kalitenin standartlaştırılması amacıyla üretilen bütün yemekler için standart reçeteler geliştirirlir, yeni reçetelerin ve formüllerinin denemelerini yapar.
  13. Günlük erzak ihtiyaç fişlerini kontrol eder, ağı hareket gören malzemelerin tüketiminin hızlanmasını sağlar.
  14. Günlük olarak yiyecek satışı raporlarını, yiyecek maliyetlerini ve diğer ilgili işletme giderlerini inceler.
  15. Yıllık bütçeden belirlenen personel ücretleri ve yiyecek maliyeti tahminlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.
  16. Karı arttırıcı önerilerde bulunur.
  17. Personelinin fazla mesai bildirimlerini ontrol eder ve Yiyecek & İçecek Müdürünün onayına sunar.
  18. Yiyecek & İçecek Müdürü ve personel departmanı ile birlikte gerektiğinde personelin işe alınmasından, eğitimlerinden işlerine son verilmesinden ve disipline edilmesinden sorumludur.
  19. Şef steward ya da o işte çalışanlarla birlikte mutfağın son derece temiz, sağlık kurallarına uygun ve güvenli olmasını sağlar.
  20. Yiyecek depolarının soğutma sistemlerini kontrol eder, yiyeceklerin ilk giren ilk çıkar prensibine göre kullanılmasını sağlar.
  21. Yiyecek tüketim tahminlerine göre yiyecek maddeleri ve mutfak malzemeleri siparişlerini sisteme uygun şekilde yerine; çabuk bozulan yiyeceklerin tesellümünü kontrol eder.
  22. Yemek üretimini şu aşamalarda planlar :
  · İleriye dönük tahminler (forecast)
  · Muhtemel konuk sayısı
  · Mevcut çiğ yiyecek ve erzak durumu
  · Bazı yemeklerin popülaritesi
  · Konuk profili (yerli, yabancı)
  · Diğer komşu işletmelerde rekabet
  23. Mevcut yiyecek fazlasının kullanma şeklini planlar ve/veya onaylar.
  24. Ziyafet sorumlusundan davet listesini alır ve hazırlikları proğramlar.
  25. Otel dışında verilecek ve ağırlama proğramları çerçevesinde ziyefet sorulusu ile davetin verileceği alanı yerinde inceler,gerekli araç-gereci saptar.
  26. Satınalma memuru ile birlikte koşullara en uygun yiyecekkaynaklarını,pazarlarını araştırır. Yerel olarak sağlanabilecek yiyecek maddelerini daiama tercih eder.
  27. Maliyet kotrolünü:
  · Yiyeceklerin bozulmasını önleyerek:
  · Etkili envanter sistemi kurarak:
  · Yiyecek fazlasını verimli bir şekilde kullanarak:
  · Porsiyon kontrolü yaparak gerçekleştirir.
  28. Departmanında çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına uymalarını sürekli kontrol eder ve sağlar.
  29. Departmanında çalışan personelin çok düzenli v etemiz bir görünüme sahip olmalarını sağlar.
  30. Daima temiz ve ütülü mutfak üniforması giyer ve bu şekilde personeline örnek olmaya çalışır.

   
 19. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  AŞÇI (DEMI CHEF)

  Görev Tanımı : Kısım şefi ve aşçıbaşının denetimi altında çalışır ve kendisinden beklenen mutfak görevlerini profesyonelce ve eksiksiz yerine getirir.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Kısım Şefine bağlıdır.

  1. Günlük olarak menüde belirtilen tüm yemeklerin mizamplamasını dikkatli bir şekilde yapar.
  2. Daha önceden tespit edilmiş standartlara göre siparişleri hazırlar.
  3. Yemeklerin porsiyon planlamasındaki miktarlara azami özen gösterir.
  4. Kendi çalışma alanında yemek ve yiyeceklerin en doğru şekilde depolanmasından sorumludur.
  5. Şef aşcı ve/veya kısım şefi aşcı tarafından kendisine verilen diğer tüm görevleri yerine getirir.
  6. Sanitasyon ve güvenlik standartlarına uyacak şekilde çalışır.
  7. Dış görümüne özen gösterir, daima çok temiz ve düzgün giyinmeye gayret eder.
  8. Tüm aşcılara özgü görevlerin yanısıra kendisinden istenen diğer görevleri de üstlenir.  SOĞUK BÜFE ŞEFİ ( CHEİF GARDENMANGER )

  Görev Tanımı : Soğuk yemeklerin hazırlanmasında görevli soğuk mutfak personelinin tüm faliyetlerinin planlanması, denetlenmesi ve koordinasyonundan sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Su Şefine bağlıdır.

  1. Şef aşcı ile yakın işbirliği içinde çalışır. Salata soslarının, diğer soğuk sosların , iştah açıçılar ve salataların, mezeler ve kanapelerrin, soğuk büfe tabaklarının ve mutfakta üretilmesi gereken tüm diğer soğuk yemeklerin hazırlanması ve denetlenmesinden sorumludur.
  2. Büfe mamüllerini hazırlar; şef soscu ile birlikte her iki kısmında birlikte hazılayacağı yemekleri tespit eder.
  3. Ağırlama ve davet çizgilerini ve mutfağın diğer bölümlerince hazırlanması gereken soğuk yemeklerin türünü ve miktarlarını tespit eder, gerekli siparişleri verir.
  4. Soğuk büfeleri süslemek için gerekli buz ve yağ heykellerini tasarlar ve hazırlar.
  5. Bütün soğuk büfe yemeklerinin son derece göz alıcı ve çekici görünümlü olması için özen gösterir.
  6. Hazırlanan soğuk yemeklerin tadına bakar ve standartlara uygun olmalarına dikkat eder.
  7. Büfelerin kurulmasına vedekarasyonuna nezaret eder.
  8. Sık olmasa da bazı davetlerde servis sırssında büfenin arkasında durarak misafirlerin sorularını yanıtlar, günün özel yemekleri konusunda bilgi verir.
  9. Kendi bölümünde çalışan personelin daha verimli çalışabilmeleri için sürekli olarak işbaşı eğitimine tabi tutar ve bilgi beceri durumlarını değerlendirir.
  10. Kendi bölümünde çalışan personelin çalışma çizelgelerini hazırlar ve şefin onayına sunar.
  11. Soğuk mutfakta çalışma alanlarının, araç- gerecin temiz olmasına özen gösterir.
  12. Otelin ön gördüğü maliyet kontrolü usullerine uyulmasını sağlar.
  13. Her gün salata ve garnitür mise en place sın tazelenmesine dikkat eder.
  14. Tüm yiyecek maddelerinin en uygun şekillerde depolanmasından sorumludur.


  PASTANE ŞEFİ

  Gören Tanımı : Otel menüsünde çıkan pasta ve tatlıların hazırlanmasından, pasta imalatında çalışan personelin tüm faaliyetlerinin planlanmsını, koordinasyonu ve denetlenmesinden sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Su Şefine bağlıdır.

  1. Pastacı, fırıncı pastacı çırağı tarafından
  · Hamurların hazırlanmsı,
  · Ekmek, çörek, hamur işleri, pastalar ve tatlıların kalıplanması ve pişirilmesi,
  · Tatlı ve pastaların servis öncesi dekorasyonunun ve porsiyonlanmsı faaliyetlerini denetler.
  2. Ağırlama faaliyetlerine ait formları ve günlük menüleri inceleyerek hazırlanacak pasta ve tatlıların türü ve miktarına göre gerekli erzak ve malzemeyi ısmarlar.
  3. Ekmek, pasta ve diğer hamur işlerinin taze yenebilmesi için servise göre üretilmesini planlar.
  4. Servis birimlerinde yeterli miktar ve çeşitte tatlı ve diğer ürünlerin bulundurulmasını sağlamak.
  5. Hazırlanmsı zor olan bombe, sufle, potifür ve pralinleri hazırlar.
  6. Dekoratif masa süsleri hazırlar.
  7. Pastanede hazırlanan bütün tatlı, pasta, hamur işleri ve ekmeklerin pişirilmesi için gerekli malzemelrin miktarlarını gösteren reçeteleri (maliyet kontrolü) bölümüne gönderir.
  8. Yeni tatlı, pasta ve ekmek reçeteleri üzerinde çalışır.
  9. Kendi bölümünde çalışan personelin haftalık çalışma takvimini, tatillerde uygulanacak vardiya düzenini ve muhtemel fazla mesai çizelgelerini hazırlar.
  10. Kendi personelini eğitir ve performanslarını değerlendirir. Pastane personelinin açılış öncesi eğitiminden sorumludur.
  11. Mutfak araç ve gerecinin düzgün bir şeklde kullanılmasından sorumludur.
  12. Otelin maliyet kontrolü prensiplerine uyulmasına özen gösterir.
  13. Mutfak şefinin onayından geçirerek, depolardan günlük malzeme talebinde bulunur.
  14. Servise sunulan pasta, tatlı ve diğer pastane ürünlerinin sergilenme düzeninden sorumludur.
  15. Mutfakta tüm denetçilere verilen görevleri ve olası diğer başka görevleri eksiksiz yerine getirmeye özen gösterir.
  16. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içindedir. Mutfak üniforması giyer ve çalışma arkadaşlarına örnek olmaya çalışır.

   
 20. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi

  MUTFAK KOMİSİ

  Görev Tanımı : Aşçının denetiminde çalışır, verilen görevleri eksiksiz yapar.
  Üst İlişkiler : İdari açıdan kısım şefine bağlıdır.

  1. İş çizelgesinde belirlenmiş olan iş saatlerine göre işbaşı yapar.
  2. Daima temiz ve düzgün bir görünüm içindedir. ve üniforma giyer.
  3. Depolardan talep edilen günlük malzemelri depodan mutfağa getirir.
  4. Belirlenen standartlar doğrultusunda kendisinden istenen hazırlıkları gerçekleştirir.
  5. Porsiyon miktarlarına dikkat eder.
  6. Kendi alanındaki yiyeceklerin en uygun koşullarda hazırlanmsından sorumludur.
  7. Kişisel hijyen kurallarına azami derecede uyar.
  8. Çalışma alanını düzenli ve hijyen / güzenlik kuralları standartlarına uygun bir şekilde tutar.
  9. Kombine özel bütün görevleri ve kendisinden istenebilecek makul düzeydeki diğer görevleri de yapar.


  ŞEF STEWARD

  Görev Tanımı : Stewarding personelinin tüm faaliyetlerinin koordinasyonundan, denetlenmesinden ve bizzat bu işlevlere katkıda bulunmaktan sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Yiyecek & İçecek Müdürüne bağlıdır.

  1. Porselen malzemeler, cam malzemeler, metal malzemelri yıkama, mutfak temizliği, boş şişelerin ve çöpün toplanması ve stewarding malzemelrinin depolanması gibi tüm stewarding işlevlerini koordine eder, denetler ve gerektiğinde bu işleri bizzat yapar.
  2. Stewarding departmanında kullanılan makinelerin ve araç gerecin, temizlik malzemelerinin nasıl kullanılacağı konusunda personelini eğitir.
  3. Gerekli malzemelerin temini, hazırlanmsı ve servisi konusunda diğer yiyecek ve içecek departmanı bölümleri ile koordineli çalışır.
  4. Personelin performansını, makine ve araç gereçlerin, çalışma alanlarının düzen ve temizliğini kontrol eder.
  5. Haftalık iş yoğunluğuna göre kendi bölümünde çalışan personelin çalışma proğramını hazırlar.
  6. Teknik servis ile koordineli olarak makinelerin bakım proğrmaını hazırlar ve takip eder.
  7. Malzeme talep fişlerini, bakım ve tamir talep formlarını ve sanitasyon raporlarını hazırlar. Günlük kayıt defterini tutarak şikayetleri, sorunları ve günlük faaliyetleri düzenli bir şekilde yazar.
  8. Kendi bölümüne ait tüm tabak çanak, mutfak araç ve gereçler için envanter tutar ve maliyet muhasebesi ile bu konuda koordieli olarak rapor hazırlar.
  9. Belirlenmiş çalışma saatlerinde işinin başındadır.
  10. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içindedir.


  KASAP

  Görev Tanımı : Aşçıbaşı tarafından verilen günlük iş planına göre et ve balık çeşitlerini hazırlar, marine eder ve gerektiğinde pişirir.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Su Şefine bağlıdır.

  1. Günlük çalışma proğramında belirtildiği üzere işe zamanında gelir ve göreve başlar.
  2. Günlük olarak menüde ve büfede belirtilen kırmızı etler, beyaz etler ve balıkların Mise en place sını (hazırlar) yapar.
  3. Et ve balıkların porsiyon ölçülerine azami özen gösterir.
  4. Kendi çalışma alanında, kırmızı et, beyaz et ve balıkların hijyen kurallarına uygun bir şekilde soğuk odalarda en doğru şekilde depolanmasından sorumludur.
  5. Kendisine kullanım için verilen mutfak araç ve gereçlerini korur, bakımını yapar ve yaptırır.
  6. Çalışma alanında bulunan, et kütüğü, kesme tahtası, eviye, kıyma makinesi v.b. araç gereçleri hijyen kurallarına uygun şekilde temiz olmasından ve bakımlarından sorumludur.
  7. Dış görünümüne azami özen gösterir, daima temiz ve düzgün giyinmeye gayret eder.
  8. Mutfak şefi, yardımcıları ve diğer kısım şefleri tarafından kendisine verilen diğer tüm görevleri yerine getirir.
  9. Tüm mutfak personeline özgü görevlerin yanı sıra kendisinden istenen diğer görevleri de üstlenir.


  VARDİYA SORUMLUSU (STEWADR)

  Görev Tanımı : Mutfak ve servis alanlarında kullanılan araç ve gerecin temizlenmesi ve düzenli tutulmasından sorumludur.

  Üst İlişkiler : İdari açıdan Şef Stewarda bağlıdır.

  1. Kirli tabak, bardak, çatal, kaşık ve bıçak gibi tüm bulaşıkların bulaşık makinasına yüklenmesi, bulaşık makinasının çalıştırılması ve yıkama işlemi sonrası boşaltılması, temiz araç ve gerecin türüne göre sınıflandırılarak düzenli bir şekilde kullanılacağı alana gönderilmesi ve yerleştirilmesinden sorumludur.
  2. Kirli bulaşığın nasıl yıkanması gerektiğini gösterir, gerektiğinde uygulamalı olarak yapar.
  3. Normal yıkama ile temizlenmeyen bulaşıkların temizlenmesi için bekletme kabında özel kimyasallar kullanarak temizliğini sağlar.
  4. Bütün mutfak ve bulaşıkhane tezgahlarını temizler, temziletir ve makine suyunun vardiya sonunda değişmesine dikkat eder.
  5. Daima temiz ve düzenli bir görünüm içindedir ve üniforması her zaman temizdir.
  6. Gerektiğinde diğer yiyecek ve içecek birimlerinde görevlendirilebilir.
  7. Servis ve barlardan gelen boş şişelerin depolanmasından, kasalara yerleştirilmesinde sorumludur.
  8. Çöp alanlarını kontrol eder temizlişinden ve düzeninden sorumludur.
  9. Tüm mutfak temizliğinden, giderlerin temizliğinden sorumludur.
  10. Bütün mutfak ekipmalarının temizliğini yaptırır ve bizzat yapar.
  11. Soğuk odaların temizliğnden sorumludur ve günlük temizlik kontrolü yapar.
  12. Buz makinalarının temziliğinden ve bakımından sorumludur.
  13. Bütün tencere, tava, fritözler, ızgaralara ve diğer pişirme ünitelerinin temzliğini yapar, yaptırır.

   
  SAMET AY, kadirulgul ve okko bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. kasiyer hangi üst birime bağlı

  ,
 2. otel karşılama görevliis görev tanımı

Yandex.Metrica