GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

Konu, 'Örnek Risk Analizleri ve Değerlendirmeleri' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU
  risk değerlendirme No:

  Tarih:

  İşveren:

  İşyeri Adresi:

  Yapılan İş Nedir?
  (Kısaca açıklayınız)

  İşçi sayısı:
  Erkek
  Kadın
  Çocuk
  Çırak
  Öğrenci


  RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR?
  1.
  Daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması

  2.
  Yeni bir makina veya ekipman alınması

  3.
  İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması

  4.
  Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi

  5.
  Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veye mevcut mevzuatta değişiklik yapılması

  6.
  Yeni tekniklerin geliştirilmesi

  7.
  İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi

  8.
  İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması

  9.
  Diğerleri (Tanımlayınız)


  BİLGİ VE VERİ TOPLAMA
  Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı

  Alınmış Olan Eğitimler (ISO 9000, 14000, 18000, 17025 ve 45000 serisi gibi)

  İşin yürütümü için hangi ön izinler gereklidir?
  1-
  2-
  3-
  4-
  İşin yürütümü sırasında kullanılan makina ve ekipman
  1-
  2-
  3-
  4-
  Bu makina ve ekipmanların kullanım talimatları
  1-
  2-
  3-
  Kaldırılacak veya taşınacak malzemeler
  1-
  2-
  3-
  Kullanılan Kimyasallar


  1-
  2-
  3-
  Diğerleri (Tanımlayınız)


  Son 5 yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları
  İş Kazaları
  Meslek Hastalıkları
  Tarih
  Ölümlü
  Yaralanmalı
  Tarih
  Ölümlü
  Maluliyet  AŞAĞIDAKİ TABLOLARIN DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI ZORUNLU OLMAYIP, İŞVERENİN İNİSİYATİFİNDE BULUNMAKTADIR
  EK TABLO I
  (BELİRLİ BİR TEHLİKELİ OLAYIN MEYDANA GELME OLASILIĞI)
  Hemen hemen kesin (Çoğu durumda kuvvetle olması beklenir)

  Muhtemel (Çoğu durumda muhtemelen olacaktır)

  Mümkün (Bazen olabileceği beklenmektedir)

  Muhtemel Değil (Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir)

  Nadiren (Ancak istisnai durumlarda olabilir)
  EK TABLO II


  (TEHLİKELİ OLAYIN SONUÇLARININ ORTAYA ÇIKARDIĞI
  ZARAR, HASAR, VEYA YARALANMANIN ŞİDDETİ)
  Önemsiz (Yaralanma yok, düşük mali kayıp)

  Düşük (İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp)

  Orta (Tıbbi müdahaleyi ve dışarıdan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)

  Yüksek (Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verilmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp)

  Çok yüksek (Ölüm, bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp)
  EK TABLO III

  (RİSKLERİN AĞIRLIK ORANLARI)

  Olasılık
  Zararın Şiddeti
  Önemsiz
  Düşük
  Orta
  Yüksek
  Çok yüksek
  Hemen hemen kesin
  Y
  Y
  A
  A
  A
  Muhtemel
  O
  Y
  Y
  A
  A
  Mümkün
  D
  O
  Y
  A
  A
  Muhtemel değil
  D
  D
  O
  Y
  A
  Nadiren
  D
  D
  O
  Y
  Y


  Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :

  A: Aşırı Yüksek Risk; Derhal müdahale gerektirir
  Y: Yüksek Risk; Üst yönetimin dikkati zorunludur
  O: Orta Risk; Yönetimin sorumluluğu açıkça belirlenmelidir
  D: Düşük Risk; Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir

  Uyarı: Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucunda risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemel  MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR?
  1.
  Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme

  16.
  Aydınlatma

  2.
  Yüksekten Düşme

  17.
  Ekranlı araçlarla çalışma

  3.
  Cisimlerin Düşmesi

  18.
  Temel konfor koşulları (Sıcaklık, nem ve havalandırma)

  4.
  Gürültü ve titreşim

  19.
  Kimyasal faktörler (Toksik gaz ve buharlar, organik solventler ve tozlar)

  5.
  Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri

  20.
  Biyolojik ajanlar (Mikroorganizmalar, bakteriler, virüsler)

  6.
  Radyasyon ve ultraviyole ışınlar

  21.
  Rutin çalışma

  7.
  Seyyar el aletlerin kullanımı

  22.
  İşyeri yerleşim planı

  8.
  Sabit makina ve tezgahların kullanımı

  23.
  İş stresi

  9.
  Hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler,Platformlar)

  24.
  Kapalı yerlerde çalışma

  10.
  Mekanik kaldırma araçları

  25.
  Yalnız çalışma

  11.
  Ürünler, emisyonlar ve atıklar

  26.
  Motorlu araçların kullanımı, taşımacılık ve yollar

  12.
  Yangın, parlama ve patlama

  27.
  Su üzerinde veya yakınında çalışma

  13.
  Elle taşıma işleri

  28.
  Şiddet, hakaret veya tacize maruz kalma

  14.
  Elektrikli aletler

  29.
  İstenmeyen insan davranışları (Dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etmek)

  15.
  Basınçlı kaplar

  30.
  İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları
  Tehlike
  No.
  Mevcut Tehlikeler
  Mevcut Kontrol Önlemleri
  Risk Değerlendirmesi Sonucu
  Alınması Gerekli İlave Önlemler
  Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti
  Tehlikeli Olayın Meydana Gelmesi Olasılığı
  Riskin Ağırlığı

  (R=ŞxO)


  Değerlendirmeyi Yapan Kişi(ler)in
  Adı Soyadı
  Mesleği
  Ünvanı
  İmzası
  Tarih
  1.

  2.

  3.  Denetimi Yapan Kişi(ler)in
  Adı Soyadı
  Mesleği
  Ünvanı
  İmzası
  Tarih
  1.  Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir?
  1. Akademik personel

  2. Bakım personeli

  3. Yükleniciler (Taşeronlar)

  4. Teknik personel

  5. Büro personeli

  6. Denetim personeli

  7. Ziyaretçiler

  8. Temizleme personeli

  9. Acil durum personeli

  10. Diğerleri
  (Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, çıraklar vb.)
  Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir?
  (Halihazırda bulunan ve üstlenilen tüm kontrol önlemlerinin listesi)
  1. Lokal havalandırma

  2. Makina koruyucuları

  3. Kişisel koruyucuların kullanımı

  4. Yangına karşı korunma

  5. Mevcut acil durum süreçleri

  6. Diğerleri (Tanımlayınız)
  Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir?
  1. Risklerin kaynağında yok etmeye çalışmak

  2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek

  3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek

  4. Mühendislik önlemlerini uygulamak

  5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak

  6. Diğerleri (Tanımlayınız)
   

  Ekli Dosyalar:

  EYLEMT, didemino, mncnlgl ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  genel risk değerlendirmesi örnek formu ekteki gibidir.

   

  Ekli Dosyalar:

  didemino, slazenger, Elvin elçin ve 15 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica