Bilgilendirme Elektrikle Çalışmalarda İsg 2

Konu, 'Elektrik Sektöründe İSG Uygulamaları' kısmında Abdullah Güldoğan tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Abdullah Güldoğan

  Abdullah Güldoğan TÜİSAG Üyesi  Bölüm 1: Iş Güvenliği
  A. Atelyede Çalışma Güvenliği
  Bir iş yapılırken çalışma kurallarının bilinmesi gerekir. Rastgele çalışma, istenmeyen sonuçlar
  doğurur.
  Ülkemizde her yıl binlerce iş kazası olmakta ve istenmeyen sonuçlar (can, mal, emek ve
  zaman kaybı) ortaya çıkmaktadır.
  Bu kitabın hazırlanmasının amacı, öğrenciyi “elektrik tesisatçılığı”, “temel tesviyecilik
  işlemleri”, “temel elektronik uygulamaları” konularında bilgi beceri sahibi yapmaktır. Bu
  konuların öğretimi ve uygulamalarının yapılışı sırasında bir çok iş güvenliği kuralına uyma
  zorunluluğu vardır. Şimdi bu kuralları inceleyelim.

  1. Atelye ve Lâboratuvar Çalışmalarıyla Ilgili Temel Kurallar
  Okul atelyelerinde meslekî öğretimin yanı sıra iş güvenliği, iş disiplini gibi eğitim konularına
  da yer verilmektedir. Atelyede uyulması gereken iş güvenliği kuralları şunlardır:
  a. Atelyeye zamanında geliniz, mazeretiniz yoksa kesinlikle geç kalmayınız. Çünkü geç
  kalan öğrenciler atelyenin çalışma düzenini bozar, eğitimi aksatır.
  b. Atelyede iş önlüğünüzü giyiniz ve düğmelerini sürekli olarak kapalı bulundurunuz. Iş
  önlüğünün düğmelerini açarak çalışan bir öğrencinin iş kazası yapma riski yüksektir. Çalışırken
  önlük herhangi bir yere takılabilir. Ayrıca önlüğün içindeki giysiler daha çabuk kirlenir.
  c. Önlüğünüzü giydikten sonra sıraya geçerek öğretmeninizin yoklama almasını ve o gün
  yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi vermesini bekleyiniz. Yoklamadan sonra yerinize geçerken
  acele davranmayınız.
  d. Atelyede koşmayınız, bağırmayınız ve el şakası yapmayınız. Yüksek gürültü, çalışanlar
  üzerinde ruhsal dengesizliklere yol açar ve dikkati dağıtır.
  e. Atelye dolabınızdan gerekli malzemeleri alarak çalışma masanıza geçiniz. Dolabınızı temiz
  ve düzenli tutunuz.
  f. Çalışmalarınıza başlamadan önce yapacağınız temrin (iş) ile ilgili araç gereç ve malzemeleri
  depo nöbetçisinden sağlam olarak alınız.
  g. Atelyede gerekli olan takım, kitap ve defterlerinizi her zaman yanınızda bulundurunuz.
  h. Yapacağınız işle ilgili bilgileri önceden öğreniniz. Anlamadığınız konuları öğretmeninize
  sorunuz.
  ı. Enerji altında (devrede akım varken) kesinlikle çalışmayınız. Işiniz tamamlandıktan sonra
  öğretmeninizin denetiminde devreyi çalıştırınız.
  i. Kendi işinizi kendiniz yapınız. Izinsiz olarak başka bir öğrenciye yardım etmeyiniz ve
  kendi işinize başkasının karışmasına izin vermeyiniz. Başka birinin işini yaptığınız zaman aslında
  ona kötülük yapmış olursunuz. Işi siz yaptığınız için arkadaşınızın becerisi gelişmez, öğrenme
  düzeyi düşük kalır.
  j. Işinizi, işlem basamaklarındaki sıraya göre yapınız.
  k. Çalışma sırasında vida, çivi gibi gereçleri kesinlikle ağzınıza almayınız. Çünkü dalgınlıkla
  “yutma” söz konusu olabilir.
  l. Atelye çalışmaları sırasında herhangi bir kaza ve yaralanma olduğunda hemen ilgililere
  (öğretmen, teknisyen vb.) haber veriniz.

  e
  i. Bilmediğinz konularla ilgili işlem yapmayınız. Kullanmasını bilmediğiniz aygıtları biliyormuş
  gibi davranmayınız.
  j. Vidaları asla çekiç ya da pense ile çakmayınız. Vidalamayı yapacağınız yeri önce bız ya da
  matkap ile deliniz ve sonra vidayı uygun uçlu bir tornavida ile sıkınız.
  k. Bozulmuş makine ve takımları öğretmeninize bildiriniz. Arızalı makinelerin iş kazalarına
  neden olabileceğini unutmayınız.
  l. Atelye ara paydosuna (teneffüs) zamanında çıkınız ve zamanında işinizin başına dönünüz.
  m. Sizlere bilgi ve beceri kazandırmakla görevli olan öğretmenlerinize sevgi ve saygı
  çerçevesinde kalarak davranınız.
  n. Temizlik işlemleri başladığında önce kendi çalışma yerinizi temizleyiniz. Işiniz
  tamamlanmış ve not almışsanız temrini sökerek araç gereçleri depoya sağlam olarak veriniz.
  o. Temizlik nöbetiniz (göreviniz) varsa atelyeyi, sağlık kurallarına uygun olarak temizleyiniz.
  ö. Temizlik göreviniz yoksa önlüğünüzü çıkarıp elbisenizi giyiniz ve temizliğin bitmesini
  bekleyiniz.
  p. Verilen paydosla birlikte atelyeden birbirinize saygılı olarak çıkınız.

  2. Iş Kazalarına Karşı Korunma
  a. Iş (Elektrik) Kazası
  Insan yaşantısında yaygın olarak kullanılan elektrik
  enerjisinin yararları pek çoktur.
  Günümüzde konutlardan fabrikalara her yerde elektrikli
  aygıtları kullanıyoruz. Elektrik insanlık için son derece yararlı
  bir enerji. Ancak, güvenlik kurallarına uyulmadan
  kullanıldığında öldürücü olabilmektedir.
  Işte, yanlış hareketler sonucu oluşan, çalışmayı kesintiye
  uğratan ve önceden plânlanmamış olaylara elektrik kazası
  denir. Elektrik kazası, aynı zamanda bir iş kazasıdır.
  Insan bedeni elektrik akımını kolayca geçirir. Vücuttan
  geçen akımın değeri arttıkça kalp, beyin gibi organların zarar
  görme düzeyi artar.

  b. Elektrik Kazalarının Bazı Nedenleri
  I. Elektrikli donanımların yapısı hakkında yeterli bilgi sahibi olmamak,
  II. Akım geçen yerlerin yalıtımının bozulması,
  III. Anahtar, fiş, priz gibi aksamların çatlak, kırık ya da ıslak olması,
  IV. Çalışanların acele ve dikkatsiz davranması,
  V. Aydınlatma, ısıtma, temizlik, düzen gibi koşulların kötü olması


  c. Elektrik Çarpması
  Elektrik çarpmasının yarattığı olumsuz etkiler şu unsurlara göre değişir:
  I. Bedenden geçen akımın değeri,
  II. Dokunulan gerilimin değeri,
  III. Bedenin akıma gösterdiği direncin düzeyi,
  IV. Elektrik akımının bedenden geçtiği bölge,
  V. Elektrik akımının bedenden geçiş süresi,
  VI. Çarpılma anında basılan zeminin durumu (ıslak, kuru, nemli vb.)
  3
  [​IMG]I. Akım Değeri
  Insan bedeninden geçen akımın olumsuz etkileri şu şekildedir:
  [​IMG] 1-8 mA (0,001-0,008 A)
  Bedende şok etkisi yapar. Hafif sarsıntı ve heyecanlanma şeklinde algılanır.
  [​IMG] 15-20 mA (0,015-0,02 A)
  Bedenden geçtiği bölgedeki kaslarda kasılmalar olur. Bu durumda el kasları istem dışı
  kasıldığından, tutulan iletkenin bırakılmaması söz konusu olur. Bu değerdeki akımın bedenden
  geçiş süresi uzarsa ölüm olabilir.
  [​IMG] 50-100 mA (0,05-0,1 A)
  Bedende aşırı kasılmalara, solunum güçlüğüne, süre uzadığında ise ölüme neden olur.
  [​IMG] 100-500 mA (0,1-0,5 A)
  Geçiş süresine bağlı olmakla birlikte kesin ölüme neden olur.


  II. Gerilim Değeri
  Insan bedeni üzerinde olumsuz etki oluşturan gerilim değerleri şu şekilde sınıflandırılabilir:
  [​IMG] 0-42 Volt Arası Gerilimler
  Düşük gerilim olarak anılır. Insan bedeni için tehlikesizdir. Yani bu değerler arasındaki
  gerilimler bedenden tehlike sınırının altında akım geçişine neden olur.
  [​IMG] 42-65 Volt Arası Gerilimler
  Beden üzerinde yaralanmalara neden olabilir. Vücuda uygulanma süresi uzarsa ölüme yol açar.
  [​IMG] 65 Volt ve Üzeri Gerilimler
  65 voltun üzerindeki değerler ölümle sonuçlanan kazalara neden olur.

  III. Direnç Değeri
  Ohm yasasına göre insan bedeninden geçen akımın değeri gerilimle doğru, dirençle ters
  orantılıdır. Insan bedeninin elektriğe karşı gösterdiği direnç hesaplamalarda 1000 Ohm olarak
  alınmasına rağmen, bedenin çeşitli bölgeleri değişik değerler gösterir.
  Bu değerler şunlardır:
  [​IMG] Kuru deri (iki el arası) : 100.000 - 300.000 W
  [​IMG] Nasırlı deri (iki el arası) : Yaklaşık 500.000 W
  [​IMG] Islak deri (iki el arası) : 1000 W
  [​IMG] El-ayak arası : 400 - 600 W
  Iki kulak arası : 100 W

  d. Elektrik Kazalarına Karşı Alınacak Önlemler
  I. Arıza bölgesine giderken alınan araç gereçler tam olmalı ve bunların sağlam olmasına
  dikkat edilmelidir.
  II. Arıza yerine gidildiğinde bozulma nedeni öğrenilmelidir. Daha sonra enerji kesilerek
  gerekli yerlere uyarı levhası asılmalı ve önlemler alındıktan sonra onarıma geçilmelidir.
  III. Arızalı makinelerin yapısı ve çalışması ile elektrik donanımı hakkında bilgi sahibi
  olunmalıdır.
  IV. Çalışma sırasında işe yoğunlaşılmalı başka şeyler düşünülmemelidir.
  V. Çalışırken iş önlüğü giyilmelidir.
  VI. Elektrik arızaları mutlaka elektrik teknisyeni tarafından onarılmalı, yetkili olmayan kişiler
  müdahale etmemelidir.

  4
  [​IMG] VII. Elektrik kazalarına karşı alınacak önlemler ve ilk
  yardım çok iyi bilinmelidir.
  VIII. Atelyede ecza dolabı bulundurulmalı, ilk yardım
  gereçleri eksiksiz ve kullanılır durumda olmalıdır.
  IX. Hastahane, itfaiye ve ilk yardım merkezlerinin telefon
  numaralarını bildiren levhalar çizelge 1.1'de olduğu gibi iş
  yerinin çeşitli kısımlarına asılmalıdır.
  X. Çıplak elle akım taşıyan hatlara dokunulmamalıdır.
  XI. Islak elle elektrik anahtarlarının konumu
  değiştirilmemelidir.
  XII. Enerji altında onarım yaparken sağ el kullanarak
  çalışılmalıdır.

  DOSYANIN TAMAMI EKTE SUNULMUŞTUR..


   

  Ekli Dosyalar:

 2. başarılı

   
 3. esrefisg

  esrefisg TÜİSAG Üyesi

  42 volt neden düşük gerilim 50 volt değilmi alçak gerilimde?

     

   
 4. gezer

  gezer TÜİSAG Üyesi

  1000 volt ve altı alçak gerilim, 50 volt altı küçük gerilim olarak tanımlanmış. Alçak gerilim küçük gerilimi kapsıyor.

   
  esrefisg bu yazıya teşekkür etti.
 5. esrefisg

  esrefisg TÜİSAG Üyesi

  sorum yanlış olmuş kusura bakmayın. sormak istediğim yönetmelikte böyle diyor;
  Tehlikeli gerilim: Etkin değeri alçak gerilimde 50 voltun üzerinde olan, yüksek gerilimde hata süresine bağlı olarak değişen gerilimdir.
  sitedeki notda 42 volt diyor?

     

   
 6. MAHMUT AYAR

  MAHMUT AYAR TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar

  elektrik panosu üzerinde hangi uyarı levhalarının bulunması gerekir, bununla ilgili bir zorunluluk var mı ?

  örneğin panonun üzerinde sadece ölüm tehlikesi işareti olması yeterli mi ?

   
 7. YFŞ

  YFŞ TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Biz panoların üzerine pano sorumlusu olarak Elektrik bakımcılarımızın adını soyadını ve telefon numaralarını da belirtecek şekilde bir levha daha astık.
   
 8. kıvırcık777

  kıvırcık777 TÜİSAG Üyesi

  Benim bir sorum olacak arkadaşlar. Elektrik panosu önünde en az kaç cm boşluk bulunmalıdır. Yönetmeliklerde bulamadım bilen varmı?   
 9. gökhan cdr

  gökhan cdr TÜİSAG Üyesi

  Kablo bacası ve enerji odasının ölçü ve detayları ile uygulama alanlarına ilişkin esaslarda Enerji odası ve Kablo bacası ile ilgili ölçülendirmeler bulunmaktadır. Size bu konuda yararlı olacağını düşünüyorum.

     

   
  kıvırcık777 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica