Tartışma - Eğitim Vermek Isg Uzmanlarının Görevimidir? | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Tartışma Eğitim Vermek Isg Uzmanlarının Görevimidir?

Konu, 'Adım Adım İş Sağlığı ve Güvenliği' kısmında gökhan Timur tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar Sorum çok basit,Eğitim vermek İSG Uzmanlarının görevimidir?


   
 2. Uğur Tkn

  Uğur Tkn TÜİSAG Üyesi

  Evet İş Güvenliği Uzmanlarının görevidir. ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK . MADDE 13.

   
 3. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

  1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

  2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

  3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

  4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.


  Çelişkiler var hem de ziyadesiyle fazla,

     

   
  Zeliha... bu yazıya teşekkür etti.
 4. e-mine

  e-mine TÜİSAG Üyesi

  igu nun görevidir tabiki ama iyh nin de görevidir

   
 5. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  Üstteki iletide alıntılanmış yönetmelik maddesinde yazdığı üzere, iş güvenliği uzmanının "Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri" ile ilgili görevleri:
  -Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak,
  -Hazırlanan eğitim planının uygulamalarını yapmak,
  veya
  -Hazırlanan eğitim planının başkası tarafından yapılan uygulamalarını kontrol etmektir.

  Buradan anlaşıldığına göre iş güvenliği uzmanının "Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri"ni vermesi bir zorunluluk değildir.
  Böyle bir zorunluluk olmaması ise zorunludur. Zira, çok tehlikeli sınıfta ayda bir saat görev yapacak bir iş güvenliği uzmanının 16 saat zorunlu eğitimi bu koşullarda vermesine olanak yoktur. İşe yeni başlayacak birine 16 saat eğitim vermesi ise imkansızdır.

  İş güvenliği uzmanı mevzuata ve işyeri koşullarına uygun bir eğitim planı hazırlar, işveren onayına sunar. Eğitim, ilgili yönetmelikte yazılı kurumlardan alınacak hizmet ile sağlanır. İş güvenliği uzmanı verilen eğitimi kontrol eder.

     

   
  Figen124 ve gökhan Timur bu yazıya teşekkür etti.
 6. Raptor

  Raptor TÜİSAG Üyesi

  Peki kurumsal bir işletmede sadece bu eğitim işlerini planlamaktan ve uygulamaktan sorumlu bir Eğitim Müdürlüğü var ise bu sorumluluk kime ait olur?

  Mevcut İSG mevzuatı bütünüyle kurumsal olmayan işletmeler ve yapılar düşünülerek hazırlanmış. 2016 dan sonra kamuda uygulamaya geçtikten sonra pek çok değişiklik olur bu mevzuatta kanımca;

  Saygılar

   
 7. BaranS

  BaranS TÜİSAG Üyesi

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi

  Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

  MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,

  b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

  eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.

  ARKADAŞLAR,

  Bir çok tartışmada böyle sorularla karşılaşıyorum. Ve saha gözlemlerinden tespit ettiğim kadarıyla bu eğitimlere gerekli önem ve özen gösterilmiyor. Ya eğitim verilmeden verilmiş gibi gösterilerek sertifikalar düzenleniyor ya da mevzuattaki saatler dikkate alınmadan etkinliği tartışılır biçimde veriliyor.

  Müfettişler özellikle çalışanlarla birebir görüşerek bunları sorgulamaktadırlar.

  Mevzuatta hem İG Uzmanlarının hem de İşyeri Hekimlerinin eğitim görevi:

  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

  şeklinde tanımlanmıştır.

  Mevzuatta belirlenen çalışma süreleri içinde ve hem de 4er saatlik dilimlerde bu eğitimlerin verilemeyeceği öngörüsü ile böyle bir yola gidilmiş ve bu eğitimi kimlerin verebileceği "ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK " ile belirlenmiştir.

  Eğer işletmenin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bu eğitimi verecek ise bunu (tam gün çalışanlar hariç) çalışma saatleri içinde vermeleri mümkün değildir. Ki tam gün çalışanlar için bile böyle bir zorunluluk getirilmemiştir.

  İkinci ve belkide en önemli husus bu eğitimleri İş Güvenliği Uzmanlarının tek başlarına veremiyor olmalarıdır.
  "eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla" şeklindeki ibare ve "İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından" ibaresi çok net biçimde bu eğitimleri İş Güvenliği Uzmanı ile İşyeri Hekiminin birlikte vermesi gerektiğini söylemektedir.

  Verilecek sertifikalarda; eğer tek bir sertifika verilecekse (ki ben önermiyorum), hem İş Güvenliği Uzmanının hem de İşyeri Hekiminin imzaları bulunmalıdır.

  Eğitim sonunda mutlaka sınav yapılmalıdır. Ayrıca sınav kağıtlarını saklamanız önemli.

  (Yönetmelik : Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır veya eğitim tekrarlanır.)

  Eğitim vermek ayrı bir meziyet olduğundan yönetmelik "veya eğiticilerde değişiklik yapılır" diyerek bunu öngörmüştür.

  Uygulamada sanki bu iş sadece o işyerinin İş Güvenliği Uzmanının göreviymiş gibi algılandığından gördüğüm kadarıyla çoğu eğitim ve sertifika sakat. Bunların gözden geçirilmesi ve düzeltmelerinin yapılması gerekmekte.

  Sıra No.

  İhlalin Adı

  İhlalin Derecesi

  İhtar Puanı

  İşyeri hekimlerinin ve İş Güvenliği Uzmanlarının görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına.
  Hafif

  10


  Benden Hatırlatması.
  Saygılarımla
   
  Zeliha... ve Sorgulayan Adam bu yazıya teşekkür etti.
 8. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  Kurumsal bir işletmede eğitimlerin planlanmasında görevli bir başka yapı olması, iş güvenliği uzmanının Yönetmelik'te belirtilen eğitimlerin planlanması ile ilgili görevinin varlığını ortadan kaldırmaz. Bu görevi tek başına yapmak zorunda değildir. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında verilecek eğitimin planlanmasında görev almalıdır.

  İş güvenliği uzmanı eğitim planını, sorunuzda bahsi geçen Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırlar ve imzalayarak bu görevini yerine getirdiğini belgelendirir. Sonrasında eğitimin nasıl uygulandığını kontrol eder.   
 9. Deniz Devrim

  Deniz Devrim TÜİSAG Üyesi

  İşveren eğitimi verdirtmek zorunda.
  İş güvenliği uzmanı eğitim vermek zorunda diyemeyiz, çünkü yönetmelik VEYA demiş.

     

   
 10. Raptor

  Raptor TÜİSAG Üyesi

  Bu konuda zaten sizden farklı düşünmüyorum. Mevzuat yoruma açık olmakla beraber İGU sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor. Söylemek istediğim 2016 yılından sonra kamu işyerleri de kapsam dahilinde olacağından mevzuatta zorunlu değişiklikler yapılmak zorunda kalınacağıdır. Örneğin pek çok kamu kurumunda Eğitim Daire Başkanlığı mevcut, bu birimde Müdür, Şef, Eğitmen, memur vs pek çok kişi çalışıyor. Kamuda bilirsiniz ki hiç bir birim sorumlusu kendi işine başkasını karıştırmak istemez. Dolayısıyla bir çorba çıkacak ortaya; Sonuçta olan biz Uzmanlara olacak, derdimizi anlatmaya çalışırken pek çok kişiyle uğraşmak zorunda kalacağız ve yıpranacağız.

  AFAD kanunu ile ortadan kalktı mı bilmiyorum ama her kurumun bir Sivil Savunma Uzmanı vardı ve görevleri ve yetkileri ilgili mevzuatlarda detaylı olarak belirtilmişti. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde bu yapının işlerliği olmadığı bir kez daha görüldü. Korkum bizlerin de Sivil Savunma Uzmanları gibi sadece yetkisiz/sorumlu haline dönüşmemizdir. Bunun engellenebilmesi ise mevcut uzmanların bu kültürü yayabilmesi, Bakanlığın bu işe ciddi bir biçimde eğilmesi ve İGU ve İYH lerin de örgütlenerek dertlerini topluma anlatabilmesi ile olabilir diye düşünüyorum.

  Saygılar   
  Sorgulayan Adam bu yazıya teşekkür etti.
 11. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  Anlatmaya çalıştığım da bu zaten   
  Last edited by a moderator: 27 Şubat 2014
 12. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  İletiye cevap yazarken, tam olarak düzgün biçimde parçaladığım için "İş güvenliği uzmanlarının eğitim verme zorunlulukları yoktur, ama eğitim planını yapmaları zorunluluktur." gibi bir anlama gelecek şekilde ifade etmişim.

  Yönetmeliğin ilgili kısmı aşağıdaki şekilde iki bölüme ayrılırsa daha doğru bir sonuç elde edilebilir.
  1─Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak
  veya
  2─(Önceki parçada anılan işleri yapacak imkan yoksa, bu işlerin yapılmasını)kontrol etmek.

  İş güvenliği uzmanının ilgili Yönetmelik Madde 9-(1)/ç-1'de yazılı görev tanımını bu şekilde belirlemenin daha doğru olacağı görüşündeyim.

   
 13. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  burada doğru bir yaklaşım içinde bulunmak lazım.Çünkü bilirkişi raporlarında sürekli eğitim vermenin uzmanın görevleri arasında olarak kabul ediliyor.ancak süreler baz alındığında diğer hizmetler için yeterli zaman kalmıyor.
  Bence bu eğitim konusu ayrı bir kalem olarak değerlendirilmeli ve ona göre fiyatlandırma yapılmalı.Ama bu piyasa koşullarında ne kadar kabul görür bilemem tabii
   
 14. Sorgulayan Adam

  Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

  Tam zamanlı çalışan bir iş güvenliği uzmanı bile, çalışan sayısı artınca eğitim vermek için yeterli süre bulmakta zorlanacaktır.

  500 çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta bir işyerinde göreve yapacak uzman, ortalama 25 kişilik 20 gruba eğitim vermek istediğinde 320 saate ihtiyaç duyacaktır. Buna karşın zaten işveren, çok tehlikeli sınıfta 500 çalışanı olan işyeri için yasal zorunluluk ona aylık 100 saatten fazla görevlendirme yapmak istemeyebilir.

  Yönetmelik'te uzmanlar tarafından yanlış yorumlandığını düşündüğüm bir husus* da eğitimlerin tekrarlanma periyotlarının sanki eğitimin yayılmasına izin verilne süre gibi kabul edilmesidir. Örneğin, verdiğim örnekte çok tehlikeli sınıfta 500 çalışanı bulunan işyerinde zorunlu kişi başı 16 saatlik eğitimi bir yıllık periyoda yaymaya hakkınız varmış gibi algılanıyor. İşe yeni giren birine nasıl 16 saatlik eğitimi hemen vermeden işe başlatamıyorsanız, mevcut çalışanların bu eğitimlerini de mümkün olan en kısa sürede tamamlamak zorundasınız.

  *(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
  a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

   
  gökhan Timur bu yazıya teşekkür etti.
 15. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  katılıyorum   
  Last edited by a moderator: 27 Şubat 2014
 16. uzman

  uzman TÜİSAG Üyesi

  a sınıfımısınız gerçekten
  iş güvenliği uzmanı neden oldunuz öyleyse eğitim vermeyecekseniz

   
 17. BaranS

  BaranS TÜİSAG Üyesi

  Sayın uzman,

  Üslubunuz bana biraz yanlış geldi.
  Kaldı ki; İş Güvenliği Uzmanının eğitim vermesi yasal bir zorunluluk değildir.

   
 18. İş Güvenlik Uzmanı

  İş Güvenlik Uzmanı TÜİSAG Üyesi

  Eğitim veren kişi olarak konuya hakimiyetiniz iyiyse verebilirsiniz tabi ama bilginizin yüksek olmadığı bir konuda eğitim vermek pek mantıklı olmaz, yardım almakta fayda var.

   
 19. Zeliha...

  Zeliha... TÜİSAG Üyesi

  isg eğitimi igunun görevidir.mevzuatta yazıyor cevabı :alaycı:

   
 20. gökhan Timur

  gökhan Timur TÜİSAG Üyesi

  mevzuatın neresinde yazıyor cevabı?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica