Bilgilendirme - Diğer Sağlık Personeli ( D S P - İşyeri Hemşireliği ) Hakkında | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Bilgilendirme Diğer Sağlık Personeli ( D S P - İşyeri Hemşireliği ) Hakkında

Konu, 'DSP Hakkında Bilgiler ve Duyurular' kısmında Gamze tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Gamze

  Gamze TÜİSAG Yönetim Yardımcısı Yönetim Yardımcısı  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre (20.07.2013 / 28713 - Değ:18.12.2014/29209);

  Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir

  Diğer Sağlık Personeli Belgesi Nasıl Alınır?
  Diğer sağlık personeli belgesi, yukarıda belirtilen unvana sahip kişilerden;

  a) Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara,

  b) İş sağlığı veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında lisansüstü eğitimini tamamlayanlara,

  c) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde 5 yıl fiilen çalışmış olanlara,

  istekleri halinde aşağıdaki örneğine uygun olarak Genel Müdürlükçe verilir.

  Diğer Sağlık Personeli Belgesi.jpg

  Diğer Sağlık Personelinin Eğitimleri
  Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) Komisyonca belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

  Diğer Sağlık Personeli sınav Koşulları Nelerdir?
  1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. (Değişik:RG-18/12/2014-29209)

  2) Eğitim ve sınav şartı arananlar ancak eğitim programını tamamladıktan sonra düzenlenecek sınavlara katılabilirler. (Değişik:RG-18/12/2014-29209)

  3) Doğrudan sınava girme hakkı tanınan adayların, sınavlara katılabilmeleri için Genel Müdürlüğe yapılacak son başvuru tarihinden önce mezun olmaları gereklidir. (Değişik:RG-18/12/2014-29209)

  4) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, sınav sonuçlarına itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

  Yasal Olarak Diğer Sağlık Personeli Çalıştırma Zorunluluğu Nedir?
  - On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu)

  - Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir. (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik)

  - 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasa ve yönetmelikler gereği OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) leri tam zamanlı Diğer Sağlık personeli bulundurmak zorundadır. Aynı yasa gereği Diğer Sağlık Personelleri işyerlerinde kurulması gereken İSG Kurullarının çalışma üyelerindendir.

  Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmesinde, Çalışma Süresi Bölünerek Birden Fazla Kişiye Verilebilir Mi?
  Hayır, verilemez.
  Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla kişiye verilemez. Vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır. (Madde 14)

  Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Nelerdir?
  1) Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır.

  2) Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

  b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

  c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

  ç) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

  d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

  e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

  f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

  g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

  Diğer Sağlık Personelinin Yetkileri Nelerdir?
  1) İşyerinde görevli diğer sağlık personelinin yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

  a) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

  b) Görevinin gerektirdiği konularda işveren ve işyeri hekiminin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

  2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen diğer sağlık personeli, çalıştığı işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle diğer sağlık personelinin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

  Diğer Sağlık Personelinin Yükümlülükleri Nelerdir?
  1) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

  2) İşyerinde görevli diğer sağlık personeli, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

  3) Diğer sağlık personeli, görevlendirildiği işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlüdür.

  Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri Nasıldır?
  1) Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

  a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.

  b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.

  c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

  2) Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

  3) Diğer sağlık personelinin görevlendirilmesinde sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunulur. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

  Diğer Sağlık Personeli Görevlendirmeyen İşverene Ne Kadar İdari Para Cezası Verilir?
  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrası gereğince belirlenen nitelikte diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene 3.083 Türk Lirası (2014 yılında 2800 Türk Lirası), aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilir.


   
  Last edited: 24 Haziran 2015
 2. Bilal Aşkara

  Bilal Aşkara TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar dsp sınavında belgeyi hak edenler sınava girdikleri üniversiteden mi alacaklar bilgi olan bi zahmet aydınlatabilir mi teşekürler

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. dsp sertifikası kim alabilir

Yandex.Metrica