ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI

Konu, 'ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Hakkında' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI

  Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi’nin Deming modeli ile parelellik gösterir. Bu model kuruluşların faaliyetlerini 4 sürece ayırır:

  1. Planlama Süreci: Çevre boyutları tespit edilir, önemli olanlar değerlendirilir, amaç ve hedefler oluşturulup, uygulamalar planlanır.
  2. Uygulamav Süreci: Plan uygulanır ve üzerinde anlaşılan önlemler kuruluşun hedefleri doğrultusunda alınır.
  3. Kontrol Et (değerlendirme süreci) : Plan dahilindeki faaliyetler etklinlik ve yeterlilik açısından kontrol edilip, sonuçlar planlananlar ile karşılaştırılır. Zayıf noktaların çıkması için veri oluşturulur.
  İyileştirme (düzeltici önleyici faaliyet süreci) : Potansiyel/fiili uygunsuzluklar oluşmaması veya tekrarlanmaması için planlı faaliyetler ile giderilir. Sistem, düzeltici önleyici faaliyetlere uygun olarak yeniden yapılandırılır.

  ISO 14001 SİSTEMİ NASIL KURULUR?

  Çevre Sorumlularının Atanması
  Kuruluş içerisinde Çevre Yönetim Sistemi kapsamında olan bölümlerden temsilciler seçilir. Çevre sorumluları, o bölümün temsilcisidir ve kendi bölümü ile ilgili çevre çalışmalarını yürütmek, diğer bölüm çalışanlarına gelişmeleri aktarmakla yükümlüdür.

  Çevre Yönetim Temsilcisinin Atanması
  Üst yönetim tarafından sistemin kurulması, uygulanması ve üstyönetime raporlanmasından sorumlu bir kişi atanmalı, tüm çalışanlara duyurulmalıdır.

  Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin Verilmesi
  Tüm çevre sorumlularının katılımı sağlanır.
  ISO 14000 temel eğitimini içeriği

  Çevre Politikası Oluşturulması
  Üst yönetimin kuruluşu ve çevreye bakışı ile ilgili genel niyetlerini açıklayan bir beyandır.
  Politikanın tüm çalışanlarca benimsenmesi, sistemin başarısı açısından önemlidir.

  Çevre politikasında neler olmalıdır?
  Örnek bir çevre politikası görebilir miyiz?

  Çevre Boyutlarının Belirlenmesi
  Tüm bölümlerin faaliyetleri incelenerek çevre boyutları ve çevre boyutlarının oluşturduğu çevre etkileri belirlenir.

  Çevre boyutlarını belirlerken neler incelemeli, hangi bilgi kaynaklarını kullanmalıyız?

  Çevre Boyutlarını Değerlendirme Yöntemi Oluşturulması ve Analizi

  Çevre boyutlarını önem derecesini belirleyebilecek, önemli çevre etkileri yaratabilen çevre boyutlarını ortaya çıkarabilmek için yöntem oluşturulur. Bu yöntemler ürüne, firmaya ve firmanın politikalarına göre farklılıklar gösterir.Çevre Bilimi rasyoneldir. Yöntem, size veya başkasına göre değişmeyecek sonuçlar üreten gerçekçi bir model olmalıdır.
  Örnek bir çevre boyutları değerlendirme yöntemi görebilir miyiz?

  Çevre Mevzuatının Değerlendirilmesi
  Kuruluşu ilgilendiren çevre mevzuatı ve bu mevzuata göre firma yükümlülükleri belirlenmelidir. Firma yükümlülüklerinin personel tarafından anlaşılması önemlidir.

  Türk çevre mevzuatının ISO 14001 ile ilişikili olabilecek yasa/yönetmelik/tüzük/tebliğleri nelerdir?
  Mevzuatın değerlendirilmesi nasıl yapılır? Firma içinde yaygınlaştırılması nasıl sağlanır?

  Çevre Amaç ve Hedeflerin Oluşturulması
  Önemli çevre boyutlarının çevre etkilerinin hafifletilmesi ile ilgili sayısal amaç ve hedefler belirlenir.

  Çevre Yönetim Programlarının Hazırlanması
  Amaç ve hedeflere ulaşmak için faaliyet planları hazırlanır. Faaliyet, sorumlusu, termini ve gerekli kaynaklar belirtilir.
  Örnek Çevre Yönetim Programı görebilirmiyiz?

  Dokümantasyon
  Çevre ile ilgili önemli faaliyetler belirlenir. Bu faaliyetlerin çevre etkilerini kontrol altına alınması ile ilgili prosedür/talimatlar hazırlanır. Ayrıca sistem prosedürleri (ISO 14001 Standardında adı geçen) prosedürler hazırlanır.

  Hangi faaliyetlerin çevre açısından önemli etkileri vardır ve hangi konularda doküman oluşturmalıyız?

  Uygulama
  Özellikle alt seviye çalışanlardan başlayarak talimat/prosedürlerin çevre sorumluları tarafından personele anlatılması. Özellikle uygulamaya alındıktan sonraki ilk birkaç hafta gerekli kayıtların tutulup tutulmadığı takip edilmelidir.

  Denetim
  Uygulama sonuçlarını kontrol edebilmek amacıyla denetim yapılır. Denetimde ISO 14001 standardı mevzuat ve firma dokümanları dikkate alınarak, eksiklikler, geliştirilmesi gereken noktalar raporlanır.

  Yönetimin Gözden GeçirmesiÜst Yönetim, çevre politikasını, hedefleri, çevre yönetim programlarını dikkate alarak dışarıdan gelen şikayetleri, denetim sonuçlarını, istatistik sonuçlarını, düzeltici önleyici faaliyetleri, geliştirme önerilerini, mevzuata uyum durumunu inceleyerek sistemin geliştirilmesi için kararlar alır.
  Kararlar nasıl kayıt altına alınmalıdır?
  Çevre açısından istatistik teknikler nasıl uygulanır?
  Çevre Yönetim Temsilcisinin raporu nasıl olmalıdır? Bir örnek görebilirmiyiz?

  Belgelendirme Denetimi
  Belgelendirme firmasının prosedürüne göre hareket edilerek başvuru yapılır. Üzerinde anlaşılan bir tarihte denetim gerçekleştirilir.   
  ycet bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica