Duyuru - Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ve Başbakanlığa Bimere Gönderilecek Dilekçe Örneği | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

Duyuru Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ve Başbakanlığa Bimere Gönderilecek Dilekçe Örneği

Konu, 'Süresi Dolmuş Konular' kısmında Levent KAVLAK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Levent KAVLAK

  Levent KAVLAK TÜİSAG Üyesi  Değerli Meslektaşlarım,

  C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve B sınıfı İş güvenliği Uzmanlığı belgesi sahibi meslektaşlarımızın 21 Aralık 2013 sınıf yükseltme sınavına girmek için 1500 prim gün ve 3000 prim gün sayısını borçlanma yaparak tamamlayan ve daha sonrasında bu tarz prim gün tamamlanması kabul edilmediği için mağdur olan meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde bir dilekçe örneği oluşturduk.En derin Saygılarımla

  Not: Askerliğini asteğmen olarak yapanların prim günleri hesaba katılmaktadır.Bununla ilgili problemi olanların,temiz
  1500 prim günü ve 3000 prim günü olduğu halde başvurduğu sınıfta gözükmeyenlerin mutlaka bakanlığa gelip bizzat düzelttirmesi gerekiyor.Yarın son gün.bilgilerinize

  Levent KAVLAK
  İSAG-İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği
  TÜİSAG-Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Topluluğu
  BAŞKAN
  www.isag.org.tr
  leventkavlak@hotmail.com
  www.facebook.com/leventkavlak1
  www.facebook.com/groups/leventkavlak
  www.twitter.com/leventkavlak1
  Gsm:532 232 91 05  21/12/2013 tarihinde yapılacak olan İş Güvenliği uzmanlığı sınavına:

  2 Ağustos 2013 CUMA tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan
  KANUN’un aşağıdaki hükmü doğrultusunda,
  (“BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013
  MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”)
  ve yine yukarıda belirtilen kanun hükmüne uygun olarak 11 Ekim 2013 CUMA tarihli 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin aşağıdaki hükmü doğrultusunda,
  (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Sınıflar arası yükselme
  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  girmeye hak kazanırlar.
  (2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  girmeye hak kazanırlar.
  (3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde düzenlenecek sınavlara iki defaya mahsus girme hakkı kazanırlar. Başvuruda istenecek belgeler Bakanlıkça ilan edilir.
  (4) Birinci ve ikinci fıkrada sayılanlar, yapılacak sınavda başarılı olamadıkları takdirde sahip oldukları belge ile çalışmaya devam ederler.)
  İSGGM’nin bu yasal düzenlemeler uygun olarak yapılan 11/10/2013 tarihli aşağıdaki duyurusuna dayanarak,
  (21 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILACAK İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI sınav DUYURUSU
  7- Öte yandan; “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 11 Ekim 2013 tarihli ve 28792 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;
  ……….
  b- 2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 55.maddesi doğrultusunda iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar, aşağıda belirtildiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ na ödenmiş olan prim gün sayısı ve sahip olduğu belgeye göre üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en fazla iki defa girebileceklerdir.
  (1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1500 gün prim ödenenler, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  b) Başvurdukları tarihte adlarına 3000 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  (2) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlardan;
  a) Başvurdukları tarihte adlarına 1800 gün prim ödenenler, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge sınavına,
  girebileceklerdir.
  Prim ödemelerinin (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hangi ad altında ve hangi zaman diliminde ödendiğine bakılmaksızın sadece prim ödeme gün sayıları dikkate alınacaktır.
  Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ na tabi çalışanlar prim ödeme gün sayısını gösteren hizmet dökümünü gösterir belge, Emekli Sandığına tabi çalışanlar ise Kurumlarından alacakları resmi yazı ile ) Bakanlığa posta yoluyla (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü / İnönü Bulvarı No:42 Pk:06520 Emek/ANKARA) veya elden başvuru yapmak zorundadır. Posta ile yapılan başvurularda evrakların 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa ulaşması gerekmektedir.
  ……………) bildirilen süre içerisinde müracaat ettim.Fakat İSGGM 03/12/2013 tarihli aşağıda belirtilen duyuru hükmüne
  (Yükseltme Sınavlarına Giriş Yapacak İş Güvenliği Uzmanlarının Dikkatine!
  Bilindiği üzere iş güvenliği uzmanlığı sınıf yükseltme hakkı tanınan kişiler, ilgili Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavlarından en fazla ikisine katılarak bu haklarını kullanabilirler. Ancak aşağıdaki uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir.
  1. Kanun ve Yönetmelikte açık bir şekilde belirtildiği üzere hiçbir borçlanma prim gün hesabına katılmayacaktır.
  Örnek: Askerlik borçlanması, doğum borçlanması vb.
  2. Bir ay içerisinde kişi adına farklı işyerlerinden yatırılan primlerin toplamı, en fazla 30 prim günü olacak şekilde hesaplanacaktır.
  Örnek: Bir kişi adına Haziran ayında A işyeri 30 gün; B işyeri 30 gün ve C işyeri 30 gün olmak üzere toplam 90 gün prim yatırılmışsa, prim günü hesabında ilgili ay için en fazla 30 günü değerlendirmeye alınacaktır. Mükerrer olan diğer günler prim gün sayısında hesaba katılmayacaktır.)
  dayanarak yaptığım başvuru işlemini tamamlayabilmem için gerekli işlemi yapmadı.Bu nedenle de başvuru işlemini tamamlayamadım.

  İSGGM 03/12/2013 tarihli son duyurusunda “Kanun ve Yönetmelikte açık bir şekilde belirtildiği üzere….” diye ifade ettiği kanun ve yönetmeliğin hangi kanun ve yönetmelik olduğu açıkça belirtilmesi gerektiği halde maalesef açıklanmamıştır.Yani bu idari işlemin yasal dayanağı açıkça belirtilmemiştir.

  Sözü edilen 6331 sayılı yasa ise hükmü yukarıdaki gibi ,6331 sayılı yasaya dayalı yönetmelik ise o hüküm de yukarıda belirtilmiştir. Sözü edilen yasa 5510 sayılı yasa ise,bu kanunda “prim gün sayısı” ve “borçlanma” sözcüklerinin geçtiği maddelerin hiç birinin konu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

  İşleme esas yasa olan 6331 sayılı yasa ile buna uygun çıkarılan yönetmeliğin ve ilk duyurunun hükümlerinde borçlanma yolu ile ödenen primlerin dikkate alınmayacağına dair açık veya örtülü herhangi bir hüküm olmadığı gibi, diğer bütün yasal düzenlemelerin hiç birisinde de bu doğrultuda bir hüküm mevcut değildir.

  İdari işlemlerin yasal dayanağı olması şarttır.Bu işlemin ise herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır.

  İSG uzmanları için yapılan sınavda adaylara, temel hukuk bilgilerini içeren sorular yönelterek,normlar hiyerarşisi soru olarak sorulurken, hukuki dayanağı olmayan uygulamalarla karşılaşmaktayız.

  Açıkça yapılan bu hukuka aykırılığın giderilmemesi halinde telafisi güç ve imkansız zararımın olacağı da açıktır.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan işleminin iptalinin sağlanmasını arz ve talep ederim.Saygılarımla.

  İsim-Soyisim-İmza
  Adres
  Belge no:
  Uzmanlık sınıfı:


   
  eem_ccelik, .l., soner mutlu ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica