Belge / Sertifika Yenileme Işlemi Yapacaklarin Dikkatine!

Konu, 'Süresi Dolmuş Konular' kısmında leyla tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. leyla

  leyla TÜİSAG Üyesi  BELGE/SERTİFİKA YENİLEME İŞLEMİ YAPACAKLARIN DİKKATİNE!

  6331. SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN GEÇİCİ 5. MADDESİ –
  (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikası sahiplerinden belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler.Aynı tarihten önce eğitim kurumlarınca verilen işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini tamamlayanlardan eğitimleri geçersiz sayılanlar ilgili mevzuata göre sınava girmeye hak kazanırlar. Hak sahipliğinin tespitinde Bakanlık kayıtları esas alınır.
  (2) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan eğitim kurumu ve ortak sağlık ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanları, kayıtlarda yer alan haliyle yeni yapılacak düzenlemeye aktarılır.
  İSG Kanununun Geçici 5. Maddesi gereğince eski belgelerini yenileri ile değiştirenlerden, yeni belgelerini kullanmak isteyenlerin dikkatine !!!
  • Gerek ÇASGEM, gerekse Genel Müdürlüğümüz ve TTB tarafından verilen belge ve sertifikalar verildiği tarih itibari ile geçerliliği tescil edilecektir.
  Örnek: 2005 ÇASGEM eski sertifika no: aa105 —- geçerli duruma getirilen yeni
  sertifika tarihi 2005 İSGGM no: aa105 olacaktır. Böylece yenileme(vize) yaptırmak
  istenen belgenin tarihi olarak ilk verildiği tarih esas alınacaktır.
  • Belgesini yenileyen iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin, belgelerini
  kullanabilmeleri amacıyla; ilk belge tarihlerini dikkate alarak, bu tarihin üzerinden 5
  yıl veya daha fazla süre geçmiş olması durumunda, bu kişilerin Bakanlıkça
  yetkilendirilmiş olan eğitim kurumlarından ilgili iş güvenliği uzmanlığı veya işyeri
  hekimliği için düzenlenen “yenileme eğitimi” programlarına katılmaları
  gerekmektedir.
  • Yenileme eğitimini tamamlayan iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin,
  belgelerine ilişkin vize işlemlerini de tamamlamaları gerekmekte olup, bu işlemler
  eğitime katıldıkları kurumlar tarafından takip edilecektir.
  Sertifikaların Değiştirmesi İle İlgili Gerekli Belgeler Ve Dilekçe Örneği


  Adı, soyadı
  İmzası  Dilekçe örneği:
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
  30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesine göre mevcut (…) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı / işyeri hekimliği sertifikamın yenisi ile değiştirilmesini talep ediyorum.
  Gereğini saygılarımla arz ederim.
  EKLER:
  1. Eski sertifikanın aslı
  2. Lisans diploması onaylı örneği
  3. Nüfus cüzdanın onaylı örneği
  4. Belge ücretine ilişkin dekont

  İletişim Bilgileri
  Adres:
  Mail Adresi:
  Tel No:

  İSG Kanununun Geçici 5. maddesi gereğince belgelerini değiştirmek amacıyla Bakanlığa başvuru yapacak olanların başvurularında ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.

   Eski sertifikanın aslı
   Lisans diploması onaylı kopyası*
   Nüfus cüzdanın onaylı kopyası**
   Belge ücretinin (gerek ÇASGEM, gerekse Genel MÜDÜRLÜK ve TTB’den Belge alıp geçersiz sayılanlar) yatırıldığını gösteren dekont*** (280 TL + KDV = 330.4 TL)
  * Matbu dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır.
  * *Nüfus cüzdanın ve lisans diplomasının aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi durumunda Bakanlık personelince onaylama işlemi yapılacaktır. Posta veya kargo yoluyla gönderilen başvurularda nüfus cüzdanı için; kayıtlı olduğu Muhtarlık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl veya İlçe Nüfus Müdürlüğü veya noter onayı, lisans diploması için ise mezun olduğu üniversite, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü veya noter onayı gerekmektedir.
  *** Banka hesap no:
  İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Hesabı
  Ziraat Bankası – Emek Şubesi
  IBAN NO: TR 8500 0100 0765 4050 8311 5007


   
 2. Nurdan DAHİ

  Nurdan DAHİ Banned

  geçersiz sayılan belgeleri almak için para vermişlerdi.... şimdi yenilemek için yine verecekler hak mı bu adalet mi ??

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. işyeri hekimliği sertifikası vizesi 2017

Yandex.Metrica