Bilgilendirme Bekra-güvenlik Raporları-seveso

Konu, 'Risk Analizleri, Değerlendirmeleri ve Örnekler' kısmında Agacsakal tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Agacsakal

  Agacsakal TÜİSAG Üyesi  Bu konu başlığı altında Çevre ve Çalışma bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması konusunda ki güncel bilgiler paylaşılacaktır. Amaç alt ve üst seviyeli kuruluşların yönetmelik ve tebliğinde (Güvenlik Raporları- henüz taslak olarak yayınlanmıştır) sunulan gereklilikleri ne şekilde yerine getirebileceği konusunda uzmanlara yol göstermek ve bilgi sunmaktır.

  İlk olarak bakanlığın SEVESO direktifinin uygulanması konusundaki Avrupa Birliği Teknik Destek çalışması sonucunda hazırlanan BEKRA ( Büyük End. Kaz...) sitemi hakkında bilgi sunarak başlayalım.

  BEKRA sistemine giriş ve tesis bilgisi aktarılması konusunda alt kısımda bilgilendirme yapılacaktır ancak burada sitem giriş linkini paylaşabiliriz http://bekra.cevre.gov.tr/

  BEKRA Nedir?
  Seveso felaketi, 10 Temmuz 1976’ da İtalya'da Lombardiya bölgesinde yer alan küçük bir kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen bir endüstriyel kazadır. Triklorofenol (TCP) üretmek için diğer rakip şirketlere göre daha tehlikeli bir reaksiyon kullanımı ve reaktörün yeterince soğutmadan bırakılmasına olanak sağlayan tehlikeli işletim uygulamaları kazanın nedenleri arasındadır. Ekzotermik bir kimyasal reaksiyonun kontrolünün kaybedilmesi, patlama diskinde ve basınç tahliye sisteminde reaktörün içeriğinin salımına yol açmıştır. Toksik ve korozif kimyasallardan oluşan, fenol, sodyum hidroksit ve 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksin (TCDD – ‘Seveso Dioksin’) içeren bir bulut yayılmıştır.

  Bu kaza, yerleşik populasyonun (yerleşik hayatın) bulunduğu bölgede 2,3,7,8 - tetraklorodibenzo - p - dioksin ( TCDD) için bilinen en yüksek maruziyet değeri ile sonuçlanarak [1] çok sayıda bilimsel çalışmayı ve standart endüstriyel güvenlik düzenlemelerini beraberinde getirmiştir. AB sanayi güvenlik düzenlemeleri, Seveso II Direktifi olarak bilinir. Bu tür endüstriyel kazaların risk azaltımı konusuna ilişkin düzenlemeler Türkiye’ de BEKRA olarak hazırlanmıştır.
  [​IMG]
  SEVESO Direktifi
  İtalya’nın Seveso kentinde 1976’da gerçekleşen ciddi endüstriyel kazayı takiben, endüstriyel donanımlarda kaza önleme üzerine Avrupa Birliği, Seveso Direktifi’ ni (Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Konsey Direktifi) kabul etti. Direktif, meydana gelen büyük endüstriyel kazalardan çıkarılan dersler dikkate alınarak çeşitli aralıklarla iyileştirilmiştir. Direktifin ana hatları aşağıdaki gibidir:

  • Direktif’te Detaylı Şekilde Verilen Görevlerin Yerine Getirilmesi İçin Bir Yetkili Otoritenin Belirlenmesi
  • Domino Etkileri
  • Arazi Kullanım Planlaması
  • Halkın Bilgilendirilmesi
  • Büyük Endüstriyel Kaza Sırasında Uygulanacak Dahili ve Harici Acil Durum Planlarının Hazırlanması, Gözden Geçirilmesi, Test Edilmesi ve Revize Edilmesi.
  • Büyük Endüstriyel Kazaların Araştırılması, Raporlanması ve Denetimi
  • Kimyasalların Sınıflandırılması Paketlenmesi Etiketlenmesi

  Direktif hem sanayiciler üzerindeki hem de Üye Devletlerin yetkili makamları üzerindeki genel ve özel yükümlülükleri içerir. Hükümler, direktifin temel hedefleri ile ilgili olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bunlar; büyük kazaların önlenmesini amaçlayan ölçüm kontrolleri ve büyük kazaların sonuçlarını sınırlayan ölçüm kontrolleridir.


  Sanayicinin Yükümlülükleri
  BEKRA kapsamındaki tüm işletmeciler; büyük kazaları önlemek ve büyük bir kazanın meydana gelmesi durumunda, bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.


  Tesisin tehlikelilik oranını baz alan iki gereklilik düzeyini (düşük veya yüksek tehlike düzeyi) göz önünde bulundurarak, BEKRA tesislerinin operatörlerinin yükümlülükleri şu şekilde özetlenebilir:


  Tüm Alt ve Üst Seviyeli Kuruluşlar için ortak yükümlülükler:

  • Bildirim
  • Büyük Kaza Önleme Politikası – BEKÖP
  • Domino Etkisi: Bilgi Alışverişi
  • Büyük Bir Kaza Durumunda Yükümlülükler: Eylem, İletişim ve Raporlama


  Üst Seviyeli Kuruluşlar için yükümlülükler:

  • Güvenlik Raporu
  • Güvenlik Yönetim Sistemi
  • Dahili Acil Durum Planı: Hazırlanması, Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi
  • Harici Acil Durum Planının Hazırlanması için Bilgi Paylaşımı
  • Halkın Bilgilendirilmesi

  Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması - Giriş

  SEVESO II Direktifi; insanlar ve çevre üzerindeki olası kazaların tehlikelerini en aza indirmek ve tehlikeli maddeleri içeren kuruluşlardaki büyük endüstriyel kazaları önlemek için en yüksek seviyede etkin ve sürekli korumayı başarmak üzere alınması gereken tedbirleri tanımlamayı amaçlamaktadır.

  İlk olarak 24 Haziran 1982 tarihinde yayınlanan 82/501/EEC Direktifi, Avrupa’da devam eden kazalar sonrasında, bu direktifin etkinliğinin artırılması ve kapsamının genişletilmesi amacıyla 1996 yılında 96/82/ECS SEVESO II Direktifi olarak yayımlanmış, 2003 yılında bir kez daha gözden geçirilerek 2003/105/EC Direktifi olarak revize edilmiştir. Son olarak 24 Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan 2012/18/EU SEVESO III Direktifi ise 1 Haziran 2015 tarihi itibariyle AB bünyesinde uygulanmaya başlanacaktır.

  Ülkemizde SEVESO II Direktifinin uygulanmasına yönelik ilk çalışma, 18 Ağustos 2010 tarihinde, “Büyük Endüstriyel kazaların Kontrolu Hakkında Yönetmelik” olmuştur. Daha sonra da, 30 Aralık 2013 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” adıyla, 288867 sayılı resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. SEVESO III Direktifi’nin uygulaması ise 11.12.2013 tarih ve 28848 sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’le birlikte yapılması öngörülmektedir.

  Yürürlükteki BEKRA Yönetmeliğe göre kuruluşlar, kullandıkları ve/veya ürettikleri bazı tehlikeli kimyasalların yıl içinde kuruluşları içinde sahip olabilecekleri olası en yüksek depolama miktarına göre Üst seviye, Alt Seviye veya Kapsam Dışı olarak sınıflandırılmaktadır.

  Bu alanda terminoloji bilgisine http://pedia.sevesoturkey.org/pages/allpages bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


  BEKRA sistem giriş bilgisi:


   

  Ekli Dosyalar:

  yusuf.dulda bu yazıya teşekkür etti.
 2. trapezuslu

  trapezuslu TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi  Merhaba,
  Bu verdiğiniz linkteki sisteme nasıl kayıt yaptırıyoruz. Seveso, çevre bilgi sistemi şifreleriyle giriş yapamadım.
  Birde bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir uygulaması değil mi? Sitesinde bulamadım!
  Merhaba,
  Bu verdiğiniz linkteki sisteme nasıl kayıt yaptırıyoruz. Seveso, çevre bilgi sistemi şifreleriyle giriş yapamadım.
  Birde bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir uygulaması değil mi? Sitesinde bulamadım!

   
 3. Agacsakal

  Agacsakal TÜİSAG Üyesi

  Sistemin henüz yeni tanıtılmakta olduğunu düşünüyorum, işlevsel hale geçebilmesi için belirli bir zaman gerekecektir.

     

   
 4. Agacsakal

  Agacsakal TÜİSAG Üyesi

  5-6 Aralık 2014 tarihinde düzenlenicek olan ilk Proses Güvenlik Sempozyumu YTÜ Davutpaşa kampüsü içerisinde ki kongre merkezinde gerçekleştirilecektir.

  Sempozyum ikinci günü içerisinde Türkiyede Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi kapsamında bu alanda uluslararası deneyime ve bilgi birikimine sahip ve bir rafineri tesisinde pilot güvenlik raporu çalışma hazırlayan D'Appolonia firmasının sunumu ve standı olacaktır. Güvenlik raporları konusunda SEVESO direktifi doğrultusunda ulusal BEKRA yönetmeliği ve taslak olarak çıkan Güvenlik Raporları Tebliği gerekleri konusunda Türkiyede hizmet verebilmektedir.

  Teknik Yardım Projesi ile ilgili aşağıdaki daha detaylı bilgi sunulmuştur.
  http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=15693
  Avrupa Birliğinde (AB) büyük endüstriyel kazalar konusu İtalya’nın Seveso kasabasında meydana gelen kazadan sonra 1980’lerden itibaren ele alınmaya başlanmış ve daha sonraki yıllarda meydana gelen kazalardan dolayı konuyla ilgili mevcut olan mevzuat geliştirilmiştir. Ülkemizde de yaşanan kazalar sonucunda konuyla ilgili bir an evvel tedbirler alınması gerekliliği ortaya çıkmış, bu nedenle Bakanlık olarak AB Direktifiyle uyumlu bir yönetmelik yayımlanmıştır. Ardından büyük endüstriyel kaza riskine sahip tesislerin belirlenmesi amacıyla bildirim sistemi oluşturulmuş ve yönetmelik kapsamına giren tesisler tesbit edilerek envanteri oluşturulmuştur.
  Büyük endüstriyel kaza risklerinin önlenmesi ve azaltılması (BEKRA) için uygulanacak yöntemler ile bilgi ve deneyim paylaşımı için uluslararası düzeyde ilgili paydaş gruplar ile geniş çaplı bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda, büyük endüstriyel kaza risklerinin önlenmesi ve azaltılması mevzuatını uygulayan merkezi ve yerel kurumların kurumsal ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi yürütülmüştür.
  2,7 milyon € bütçeli proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış ve 2 yıl boyunca devam etmiştir. Proje kapsamında, Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına, Belediyelere, Sanayi ve Ticaret Odalarına, STK’lara gerekli tüm teknik eğitimler verilmiş, pilot bölge çalışması ile mevcut Yönetmelik tüm maddeleri ile bir sanayi tesisine uygulanmış, halkın ve sanayicinin konuyla ilgili duyarlılığının arttırılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
  13 Kasım 2014 tarihinde projenin kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda proje çıktıları ele alınarak, projeyle kazanılmış birikimin bundan sonraki çalışmalarda kullanılması gerekliliği vurgulanmıştır.


   
 5. Agacsakal

  Agacsakal TÜİSAG Üyesi

  Ekte BEKRA (SEVESO Direktifi) kapsamında ilgili bilgileri ve dokümanları paylaşıyorum.

  1. Türkiyede Seveso II Direktifinin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi ile iligli bilgilendirme broşürünü ekte paylaşıyorum.
  2. Güvenlik Raporu Hazırlanması Konusunda Rehber (İngilizce).
  3. SEVESO Direktifi (Türkçe);
  4. SEVESO II Direktifi Düzenleyici Etki Analizi.
  Devamı....

     

   

  Ekli Dosyalar:

 6. Agacsakal

  Agacsakal TÜİSAG Üyesi

  Son güncellenen Yönetmelik ve Tebliğler aşağıda bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bakanlık ilgili formatları artık PDF olarak sunmakta bunların Word halini ekte buluabilirsiniz.

  1) 6331-Buyuk-Endustriyel-Kazalarin-Onlenmesi-ve-Etkilerinin-Azaltilmasi-Hakkinda-Yonetmelik
  2) 6331-Buyuk-Kaza-Onleme-Politika-Belgesi-Tebligi-Final
  3) 6331-Guvenlik_Raporu_Tebligi-Final
  4) Büyük Kaza Senaryo Formu

   
  alibey bu yazıya teşekkür etti.
 7. Ersin

  Ersin TÜİSAG Üyesi

  büyük kaza senaryo formu parola istiyor
   
 8. Agacsakal

  Agacsakal TÜİSAG Üyesi

  25.01.2016 tarihli ve 1659 sayılı yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak "Seveso II Direktifı'nin Uygulama Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım Projesi" kapsamında "Seveso Bildirim Sistemi" yazılımının güncellenerek "BEKRA Bildirim Sistemi" ismiyle yeni bir altyapıya ve görünüme sahip olduğu belirtilmiştir.

  Yazı ekindeki, BEKRA Bildirim Sistemi kullanıcılarına ilişkin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış duyuru metninde;

  • Seveso Bildirim Sisteminin, teknolojik en son gelişmeler doğrultusunda güncellenerek BEKRA adı ile devreye alındığı,
  • Bir önceki Seveso Bildirim Sistemine yapılmış olan bildirimlerin görüntülenebilmekle beraber, yeni sistem altyapısındaki iyileştirmeler nedeniyle, bildirimde bulunmuş bütün kuruluşların beyanlarını ivedi olarak güncellemeleri gerektiği,
  • Yeni devreye alınmış olan BEKRA Bildirim Sisteminde, Yönetmelik ekinde belirtilen toplama kuralının sanayicimiz tarafından uygulanacağı, belirlenen kuruluş seviyesinin yine sanayici tarafından beyan edileceği
  hususları ifade edilmiştir.

  Bilgilerinize !!!!!!!   

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. bekra beyanı nasıl yapılır

Yandex.Metrica