Aynı Şirketin Değişik Projelerinde Risk Analizi

Konu, 'Risk Tanımı ve Risk Değerlendirmesi' kısmında misg tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. misg

  misg TÜİSAG Üyesi  Merhaba,
  Denizde kıyı taşımacılığı yapan A şirketine ait 3 gemi var. Bu şirketin az tehlikeli görünen bürosu var. Her üç geminin de ayrı SGK numaraları var ve tehlikeli grupta görünüyor.

  Bu şirketin bürosu ve her üç gemi için ayrı ayrı risk analizi yapılmalıdır düşünüyorum. Tıpkı inşaat firmasının 3 yerde farklı projesi olup her üçü için de ayrı değerlendirme gerektiği gibi.

  Bu konuda düşündüklerim doğru mu?

  Bu konuda çalışma yapan uzman varsa yorumlarınızı yazar mısınız?


   
 2. contact73

  contact73 TÜİSAG Üyesi

  Evet hem büro hem de gemiler için ayrı yarı risk analizi yapılmalı

   
 3. misg

  misg TÜİSAG Üyesi

  Gemilerde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

  Nisan 16, 2013 By aktassa Leave a Comment
  [​IMG]Biliyorsunuz. 20 Haziran 2012 tarihinde çıkan ve 30 Haziran 2012 tarihinde de resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre “Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” ibaresi yer almaktadır. Peki Gemilerde İSG Uzmanları görev alacak mı? Denizde İSG Uzmanı ne iş yapar? Bu yazımızda sizlere kısaca bununla ilgili bilgiler vermek isterim.
  Malumunuz bu kanun henüz çok yeni. Bu kurs müfredatı için alınan kurslarda verilen derlerin bir tanesi de İş Hukuku dersidir. Orada şöyle bir ibare mevcut.
  Deniz ve Havayolu Taşımacılığı yapan işler hariç” ( Bunlara ait yer ve liman işletmeleri kanuna dahil edilmektedir.)
  Burada anladığımız şey İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kapsam itibarı işe kendisine ait 854 sayılı Deniz İş Kanunu gibi bir kanunu bulunan iş sahası konusuna girmemiştir. Çünkü ilgili kanun zaten denizcilik mesleğindeki tehlike sınıflarını, tehlike ve riskleri önceden belirlemiş, bunlarla ilgili olarak önlemini almıştır.
  Risk Değerlendirmesi, risk analizi, tehlikeli yükler, tehlikeli maddeler, kimyasal maddeler ve korunma yolları, kişisel koruyucu ekipmanlar ve bunların kullanımı, yangınla mücadele, temel ilkyardım, personel yönetimi gibi konular zaten denize çıkmak isteyen birisinin mecburen alması gereken eğitimlerdendir.
  Yeni çıkarılan kanun sadece gemilerde İSG Uzmanı çalışmasını zorunlu kılmamaktadır. Çünkü zaten gemilerdeki zabitler ilgili eğitimleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı‘nın ilgili mercilerince yapılmış sınavlarla aldıklarını belgelemişlerdir.

  http://www.bilgirotasi.com/denizcilik/gemilerde-is-sagligi-ve-guvenligi-uzmani/

     

   
  berna yücel bu yazıya teşekkür etti.
 4. fatihergin

  fatihergin TÜİSAG Üyesi

  Bu konu ile ilgili durumu netleştiremedim ben.
  Gemilerin ISM prosedürü gereği İSG kanunundan kat kat fazla tedbirleri var zaten.
  Gemi adamlarının çalışma için aldığı eğitimler vs.. birçok ayrıntı mevcut.
  4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu olarak deniz iş kanununda yer alan bu kişiler aynı zamanda 6331 isg kanununa da tabi ancak adı üstünde bu gemi işyeri hekimi veya uzman ayda 2 saat 3 saat nasıl hizmet verebilecek. Türk bayraklı gemi ama dünyanın bir ucuna gidiyor. Uzman nasıl hizmet verecek bakanlık nasıl denetleyecek???? OSGB nasıl hizmet verecek? Son mesajdaki makaleden İSG kanunu kapsamında değilmiş gibi bir sonuç çıkıyor ancak İSG Kanunu istisnaları kısmında öyle bir ifade yok.

  Farklı bir fikri ve tecrübesi olan arkadaşlar yorumunuzu rica ederim.

   
 5. ahmeterkin

  ahmeterkin TÜİSAG Üyesi

  Deniz ve Havayolu Taşımacılığı yapan işler hariç” ( Bunlara ait yer ve liman işletmeleri kanuna dahil edilmektedir.)


  bu cümleden ve metinden de anlaşılacağı üzere gemi ve uçaklar isg hizmetlerinden muaf. ancak yer ve liman hizmetleri dediğimiz,uçaklar için havalimanı işletmeciliği, teknik destek ekipleri vs ler ile. liman hizmetleri isg kapsamındadır. yani ig uzmanı veye hekim gemiye ayda 2-3 saat gidip hizmet vermeyecek.

     

   
 6. fatihergin

  fatihergin TÜİSAG Üyesi

  Ahmet Bey açıklama için teşekkür ederim ancak şunu sorma ihtiyacı hissettim.

  Deniz ve Havayolu Taşımacılığı yapan işler hariç” ( Bunlara ait yer ve liman işletmeleri kanuna dahil edilmektedir.)

  Bu cümlenin dayanağı hakkında kaynak gösterebilir misiniz? Mevzuatta nerede geçer bulamadım açıkcası.

  Ek bilgi olarak
  Bugün yaptığım görüşmelerde, konu hakkında denizcilik müsteşarlığı ile ÇSGB arasında çalışma grubu;komisyon oluşturulduğunu öğrendim.


  İşin, yer ve liman hizmetleri ile ilgili olan kısmında zaten herhangi bir şüphe yok dediğiniz gibi tamamen kapsamdadır sizinde belirttiğiniz gibi.

   
 7. ahmeterkin

  ahmeterkin TÜİSAG Üyesi

  yukarıda misg adlı üyenin yazdığı yazı içinden aldım. ama bu ifade 4857 sayılı kanın Madde 4 de geçiyor. tüm maddeyi okursanız istisnalar kısmında deniz ve hava taşımacılığı işleri hariç der. madde metnini aşağıya koydum siyah işaretli kısımlar:

  İstisnalar
  Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;
  a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

  b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
  c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
  d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
  e) Ev hizmetlerinde,
  f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1)
  g) Sporcular hakkında,
  h) Rehabilite edilenler hakkında,
  ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.
  ––––––––––––––––––

  Şu kadar ki;
  a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,
  b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,
  c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,
  d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,
  e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,
  f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,
  Bu Kanun hükümlerine tabidir.
   
 8. ahmeterkin

  ahmeterkin TÜİSAG Üyesi

  bu noktada şu da akla gelebir: 4857 kalmadımı gibi .

  6331 sayılı kanun ile aşağıdaki hükümleri değişti veya iptal oldu. geri kalan maddeleri geçerliliğini sürdürmektedir .

  Yürürlükten kaldırılan hükümler

  MADDE 37 – 4857 sayılı Kanunun aşağıdaki hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır:

  a) 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası.

  b) 63 üncü maddesinin dördüncü fıkrası.

  c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları.

  ç) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler.

  4857 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “85 inci madde kapsamındaki işyerlerinde ise çalıştırılan her işçi için bin Yeni Türk Lirası,” ifadesi metinden çıkartılmıştır.   
 9. fatihergin

  fatihergin TÜİSAG Üyesi

  O zaman,

  1. Bahsedilen işler, 4857' de kapsam dışı olduğu için (madde 4)
  2. 6331 İSG kanunu madde 37 de belirtilen ve iptal edilen 4857 maddeleri haricindeki maddeler yürürlükte olduğu için

  "Deniz ve Hava Taşıma işleri İSG Kanunu kapsamında değil" diyebiliyor muyuz?

     

   
 10. fatihergin

  fatihergin TÜİSAG Üyesi

  Açık konuşmak gerekirse benim de istediğim kapsam dışında olması ancak bir türlü mevzuat çerçevesinde ikna edemedim kendimi.

  6331 sayılı İSG kanunun 9.maddesi uyarınca belirlenen tehlike sınıfları tebliğinde aşağıdaki Nace.ler yer alıyor.

  50 Su yolu taşımacılığı
  50.1 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
  50.10 Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı
  50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dahil) Tehlikeli
  50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dahil, uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç) Tehlikeli
  50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği Az Tehlikeli
  50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç) Tehlikeli
  50.10.16 Uluslararası denizlerde yolcuların gemilerle taşınması Tehlikeli
  50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil) Tehlikeli
  50.2 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  50.20 Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  50.20.17 Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) Çok Tehlikeli
  50.20.18 Uluslararası sularda dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) Tehlikeli
  50.20.19 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, petrol kulelerinin vb.nin taşınması) (iç sular hariç) Tehlikeli
  50.20.20 Uluslararası sularda frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması Tehlikeli
  50.20.21 Uluslararası sularda çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması Tehlikeli
  50.20.22 Uluslararası sularda ve kabotaj hattında yük taşımacılığı gemilerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (iç sular hariç) Tehlikeli
  50.20.23 Uluslararası sularda diğer dökme sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) Tehlikeli
  50.20.24 Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması Çok Tehlikeli
  50.20.25 Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç) Çok Tehlikeli
  50.20.26 Kabotaj hattında dökme kuru yük taşınması (kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli
  50.20.27 Kabotaj hattında frigorifik gemilerle dondurulmuş veya soğutulmuş malların taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli
  50.20.28 Kabotaj hattında çoklu taşıma türüne uygun konteynerlerin konteyner gemileriyle taşınması (iç sular hariç) Tehlikeli
  50.20.29 Kabotaj hattında diğer sıvıların tanker gemilerle taşınması (ham petrolün, petrol ürünlerinin, gazların ve kimyasalların taşınması hariç) (iç sular hariç) Tehlikeli
  50.20.30 Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç) Çok Tehlikeli
  50.20.90 Uluslararası sularda yapılan diğer yük taşımacılığı Tehlikeli
  50.20.91 Kabotaj hattında yapılan diğer yük taşımacılığı (iç sular hariç) Tehlikeli
  50.3 İç sularda yolcu taşımacılığı
  50.30 İç sularda yolcu taşımacılığı
  50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dahil) Tehlikeli
  50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması Tehlikeli
  50.4 İç sularda yük taşımacılığı
  50.40 İç sularda yük taşımacılığı
  50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) Tehlikeli
  50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli
  50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal ve göllerde, vb.) Tehlikeli   
 11. ahmeterkin

  ahmeterkin TÜİSAG Üyesi


  aynen bu şekilde.   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica