Atama Yazıları, Örnek Şablonlar

  • Konbuyu başlatan Gökhanisg
  • Başlangıç tarihi

Alper Erkmen

TÜİSAG Üyesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI (18.01.2013)
MADDE 6 (1) Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:
a) İşveren veya işveren vekili,
b) İş güvenliği uzmanı,
c) İşyeri hekimi,
ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.
(2) Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde gösterilen üyeler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar.
(4) Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu işyerlerinde işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi görevlendirilir.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen üye o işyerindeki formen, ustabaşı veya ustaların yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi halinde işveren tarafından atanır.
(6) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin aynı usullerle yedekleri seçilir.
(7) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre kurulacak kurullarda üyeler ve kurul sekreteri asıl işveren ve alt işveren tarafından ortak kararla atanır.
 

Esin Kaban

TÜİSAG Üyesi
sayın Esat ÜN çalışma birimi atama yazılarında sorun oldugunu söylemişsiniz ama sonra dogru olanı eklememişsiniz???
Biraz emek lütfen biraz kafa yorun bir belge düzenlerken amacını kapsamını yasal gerekçesini yazın bir zahmet.Siz uzmansanız eğer bazı konularda uzmanlaşın iki satır yazıyı öylece karalamak çok kolay biraz donanımlı olun .Gerçi bu örnekler çok güzel .En azından mukayese ediliyor.
 

fehmi

TÜİSAG Üyesi
istanbul beye katılıyorum burada çok fazla hazır form var yönetmeliği okuyarak kendi form ve düzeninizi kurunuz
ben kendi risk değerlendirme formumu oluşturdum, formu hazırladıkça daha çok işin içine girdiğimi gördüm
 

hüseyin özatlı

TÜİSAG Üyesi
Heralde esat beyin demek istediği bu atama formlarında herhangi bir dayanak,yönetmelik,kanun maddesi belirtilmemiş.Bunun için başınızı belaya sokar demek istedi
 
Üst