Soru Bankası Aralık 2017 İş Yeri Hekimliği Sınavına Hazırlık Günlük Özel Sorular

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ARALIK 2017 SINAVINA HAZIRLIK ÖZEL SORU -1 )

Meslek hastalıkları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Tüm sınıflar

A) Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi esnasında veya birtakım işlerde sürekli çalışma sonucunda çalışanda bu faaliyetlerle doğrudan bağlantılı hastalıklar oluşabilmektedir.
B) İşçinin işverenin emir ve talimatı altında çalışmakta iken işin niteliğine göre yinelenen bir nedenle ya da işin yürütüm koşulları nedeniyle maruz kaldığı bedeni ya da ruhi arıza, biçiminde de tanımlanmaktadır.
C) Aniden ortaya çıkabilen veya belirli bir süre sonra kendisini gösteren hastalıklar olarak tanımlanmaktadır.
D) Belirli bir meslekteki koşulların zamanla, tekrarlayıcı ve devamlı etkileri sonucu oluşan hastalıklardır.
E) İş sağlığı ve güvenliğinde ki diğer önemli bir risk gurubudur.

ÖZEL SORU -2 )Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre


I-Dalgıçlarda görülen caisson hastalığı
II-Cam üfürücülerindeki katarakt
III-Hava basınçlı çekiçle çalışmalarda görülen işitme kaybı
IV-Taş kömürü işletmesinde görülen dermatitHangileri meslek hastalığı sayılmaktadır?Tüm sınıflar


A) III ve IV
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ARALIK 2017 SINAVINA HAZIRLIK ÖZEL SORU -1 )

Meslek hastalıkları ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Tüm sınıflar

A) Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi esnasında veya birtakım işlerde sürekli çalışma sonucunda çalışanda bu faaliyetlerle doğrudan bağlantılı hastalıklar oluşabilmektedir.

B) İşçinin işverenin emir ve talimatı altında çalışmakta iken işin niteliğine göre yinelenen bir nedenle ya da işin yürütüm koşulları nedeniyle maruz kaldığı bedeni ya da ruhi arıza, biçiminde de tanımlanmaktadır.

C) Aniden ortaya çıkabilen veya belirli bir süre sonra kendisini gösteren hastalıklar olarak tanımlanmaktadır.

D) Belirli bir meslekteki koşulların zamanla, tekrarlayıcı ve devamlı etkileri sonucu oluşan hastalıklardır.

E) İş sağlığı ve güvenliğinde ki diğer önemli bir risk gurubudur.


DOĞRU CEVAP C


ÖZEL SORU -2 ) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre


I- Dalgıçlarda görülen caisson hastalığı

II- Cam üfürücülerindeki katarakt

III- Hava basınçlı çekiçle çalışmalarda görülen işitme kaybı

IV- Taş kömürü işletmesinde görülen dermatit


Hangileri meslek hastalığı sayılmaktadır? Tüm sınıflar


A) III ve IV

B) I, II ve III

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV


DOĞRU CEVAP E
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -3 ) Aşağıda verilenlerden hangisi risklerin yok edilmesi hiyerarşisine göre diğerlerinden daha az öncelikli bir yöntemdir? Tüm sınıflar


A) Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da fotosel tertibatı yapılamayan presin kullanımdan kaldırılması
B) Hastanede çalışan ve röntgen çeken bir sağlık elemanının çalışma saatinin azaltılması.
C) Proses içerisinde kullanılan toksik veya çabuk yanıcı bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi
D) Boyahanede kullanılan boyaların daha az tehlikeli (su bazlı gibi) boyalarla değiştirilmesi
E) Bina inşaatında yüksekten düşmelere karşı emniyet kemeri kullanılması


ÖZEL SORU -4) İş kazalarının ve meslek hastalıklarının çoğalmasında


I- Teknolojik gelişimden faydalanma
II- Yeni alınan işçiler için intibak eğitiminin yapılmayışı
III- Denetim ve kontrol yetersizliği
IV- Sağlığa elverişli olmayan koşullarHangileri rol oynayan temel etkenlerdendir?


A) III ve IV
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -3 ) Aşağıda verilenlerden hangisi risklerin yok edilmesi hiyerarşisine göre diğerlerinden daha az öncelikli bir yöntemdir? Tüm sınıflar


A) Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda ya da fotosel tertibatı yapılamayan presin kullanımdan kaldırılması

B) Hastanede çalışan ve röntgen çeken bir sağlık elemanının çalışma saatinin azaltılması.

C) Proses içerisinde kullanılan toksik veya çabuk yanıcı bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi

D) Boyahanede kullanılan boyaların daha az tehlikeli (su bazlı gibi) boyalarla değiştirilmesi

E) Bina inşaatında yüksekten düşmelere karşı emniyet kemeri kullanılmasıDOĞRU CEVAP E


ÖZEL SORU -4) İş kazalarının ve meslek hastalıklarının çoğalmasında


I- Teknolojik gelişimden faydalanma

II- Yeni alınan işçiler için intibak eğitiminin yapılmayışı

III- Denetim ve kontrol yetersizliği

IV- Sağlığa elverişli olmayan koşullar


Hangileri rol oynayan temel etkenlerdendir?


A) III ve IV

B) I, II ve III

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV


DOĞRU CEVAP D
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -5) Aşağıdakilerden hangisi kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında Yönetimle İlgili Kontrollerde yer almaz?


A) Eğitim prosedürlerinin oluşturulması
B) Çalışma izin formlarının oluşturulması
C) İş akışı şeması üzerinde çalışılması
D) Operasyon noktası koruyucularının kullanılması
E) İşçileri bilgilendirme ve katılımlarını sağlamak üzere formlar oluşturulması


ÖZEL SORU -6) Kazalar beş temel faktörün oluşturduğu bir zincir olarak kabul edilir. Dik duran domino taşları modeline göre


I- Güvensiz durum ve davranışlar
II- Kişisel eksiklikler
III- Doğa koşulları
IV- Ramak kala olaylarHangileri kaza zinciri faktörlerindendir?


A) III ve IV
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -5) Aşağıdakilerden hangisi kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında Yönetimle İlgili Kontrollerde yer almaz?


A) Eğitim prosedürlerinin oluşturulması

B) Çalışma izin formlarının oluşturulması

C) İş akışı şeması üzerinde çalışılması

D) Operasyon noktası koruyucularının kullanılması

E) İşçileri bilgilendirme ve katılımlarını sağlamak üzere formlar oluşturulması


DOĞRU CEVAP DÖZEL SORU -6) Kazalar beş temel faktörün oluşturduğu bir zincir olarak kabul edilir. Dik duran domino taşları modeline göre


I- Güvensiz durum ve davranışlar

II- Kişisel eksiklikler

III- Doğa koşulları

IV- Ramak kala olaylar


Hangileri kaza zinciri faktörlerindendir?


A) III ve IV

B) I, II ve III

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV


DOĞRU CEVAP B
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -7) Kimyasalların vücuda giriş yolları


I- Solunum
II- Absorbsiyon
III- Sindirim
Verilenlerden hangileridir?A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ÖZEL SORU -8) İsg eğitimlerinin değerlendirilmesindeki değişkenlerde


I- Amaç belirleme
II- Öğretme yöntemi
III- Eğitilen grubun büyüklüğü
IV- Geri bildirimHangileri olmalıdır?


A) III ve IV
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -7) Kimyasalların vücuda giriş yolları


I- Solunum
II- Absorbsiyon
III- Sindirim


Verilenlerden hangileridir?


A) Yalnız II
B) I ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III


DOĞRU CEVAP E


ÖZEL SORU -8) İsg eğitimlerinin değerlendirilmesindeki değişkenlerde


I- Amaç belirleme
II- Öğretme yöntemi
III- Eğitilen grubun büyüklüğü
IV- Geri bildirimHangileri olmalıdır?


A) III ve IV
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV


DOĞRU CEVAP E
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -9) Güvenlik kültürünün özellikleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?


A) Grup veya daha üst seviyelerde, örgütün bütün üyeleri veya bütün grup tarafından paylaşılan değerleri ifade eden bir kavramdır.

B) Sadece yönetim ve denetim sistemleriyle de sınırlıdır.

C) Bir organizasyondaki her seviyedeki çalışanların katılımı üzerinde durmaktadır.

D) Değişime karşı oldukça dayanıklı, sabit ve dirençlidir.

E) Bir organizasyonda olaylardan, kazalardan ve hatalardan öğrenme ve gelişmeyle ilgili gönüllülüğü yansıtır.
 

Hakan ERDOĞAN

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -10)


I- Mutajenik Etki : Bir kimyasal bileşiğin hücre çekirdeğindeki DNA üzerinde kalıcı yapı değişikliği oluşturması mutasyon olarak tanımlanır.

II- Teratojenik Etki : Kimyasal bileşiğin gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına denir. Bu etkiyi oluşturan kimyasallara teratojen denir.

III- İmmunotoksik Etki: Kimyasal bileşiğin bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu etkidir.


Kimyasallar ile ilgili verilen tanımlardan hangileri doğrudur?


A) Yalnız II

B) I ve III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III
 

drpasifik

TÜİSAG Üyesi
ÖZEL SORU -10)


I- Mutajenik Etki : Bir kimyasal bileşiğin hücre çekirdeğindeki DNA üzerinde kalıcı yapı değişikliği oluşturması mutasyon olarak tanımlanır.

II- Teratojenik Etki : Kimyasal bileşiğin gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına denir. Bu etkiyi oluşturan kimyasallara teratojen denir.

III- İmmunotoksik Etki: Kimyasal bileşiğin bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu etkidir.


Kimyasallar ile ilgili verilen tanımlardan hangileri doğrudur?


A) Yalnız II

B) I ve III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III
Cevap:E
 
Üst