Uluslar Arası Sözleşme Adr Cilt 1 ( Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması )

Kaan SAKA

TÜİSAG Kurucusu
Admin
Katılım
17 Ara 2010
Mesajlar
3,013
Tepki puanı
3,503
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (B)
İÇİNDEKİLER TABLOSU
CİLT I Sayfa

EK A Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin
hükümler 1
Kısım 1 Genel hükümler ............................................................................................................... 3
Bölüm 1.1 Kapsam ve uygulanabilirlik ..................................................................... 5
1.1.1 Yapı ........................................................................................................ 5
1.1.2 Kapsam 5
1.1.3 Muafiyetler 6
1.1.4 Diğer düzenlemelerin uygulanabilirliği 11
1.1.5 Standartların uygulanması……………………………………………… 13
Bölüm 1.2 Tanımlar ve ölçüm birimleri 15
1.2.1 Tanımlar 15
1.2.2 Ölçüm birimleri 35
Bölüm 1.3 Tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi……………….. 39 1.3.1 Kapsam ve uygulanabilirlik 39
1.3.2 Eğitimin niteliği ...................................................................................... 39
1.3.3 Dokümantasyon ...................................................................................... 40
Bölüm 1.4 Tarafların emniyet yükümlülükleri ....................................................... 41
1.4.1 Genel emniyet önlemleri ..................................................................... 41
1.4.2 Esas tarafların yükümlülükleri .............................................................. 41
1.4.3 Diğer tarafların yükümlülükleri 43
Bölüm 1.5 İstisnalar 47
1.5.1 Geçici istisnalar 47
1.5.2 (Rezerve edilmiş) ................................................................................... 47
Bölüm 1.6 Geçici önlemler 49
1.6.1 Genel ...................................................................................................... 49
1.6.2 Sınıf 2 için basınçlı hazneler ve hazneler 51
1.6.3 Sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz
tankerleri 52
1.6.4 Tank konteynerler, portatif tanklar ve ÇEGK’ler .................................. 55 1.6.5 Araçlar 58
1.6.6 Sınıf 7 ..................................................................................................... 59


Bölüm 1.7 Sınıf 7'ye ilişkin genel hükümler 61
1.7.1 Kapsam ve uygulama 61
1.7.2 Radyasyona karşı koruma programı………………………………….. 62
1.7.3 Kalite güvence 63
1.7.4 Özel düzenleme 64
1.7.5 Diğer tehlikeli özelliklere sahip
radyoaktif malzemeler 64
1.7.6 Uygunsuzluk 64
Bölüm 1.8 Emniyet zorunluluklarıyla uygunluğu temin etmeye yönelik denetimler ve diğer destekleyici
önlemler 65
1.8.1 Tehlikeli malların idari kontrolleri 65
1.8.2 Karşılıklı idari destek 65
1.8.3 Güvenlik danışmanı 66
1.8.4 Yetkili kurumların ve yetkili kurumlar tarafından atanan kurumların
listesi 72
1.8.5 Tehlikeli mallara ilişkin olayların bildirilmesi 72
1.8.6 1.8.7’de tanımlanan uygunluk değerlendirmelerinin, periyodik muayenelerin, ara muayenelerin ve istisnai denetimlerin uygulanmasına yönelik idari kontroller ................................................ 79
1.8.7 Uygunluk değerlendirmesi ve periyodik muayene prosedürleri 81
1.8.8 Gaz kartuşlarının uygunluk değerlendirmesine ilişkin prosedürler 88
Bölüm 1.9 Yetkili kurumlar tarafından belirlenen taşıma
kısıtlamaları .......................................................................................... 93
1.9.5 Tünel kısıtlamaları ................................................................................ 93
Bölüm 1.10 Emniyet hükümleri ............................................................................ 98
1.10.1 Genel hükümler ..................................................................................... 98
1.10.2 Güvenlik eğitimi .................................................................................... 98
1.10.3 Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallara ilişkin hükümler 98
Kısım 2 Sınıflandırma .............................................................................................................. 101

Bölüm 2.1
Genel hükümler ...................................................................................
103
2.1.1 Giriş ...................................................................................................... 103
2.1.2 Sınıflandırma prensipleri ...................................................................... 104
2.1.3 Çözeltileri ve karışımları (müstahzar ve atıklar gibi) da içeren ismen
belirtilmeyen maddelerin sınıflandırılması ............................................
105
2.1.4 Numunelerin sınıflandırılması................................................................. 111
Bölüm 2.2 Sınıfa özgü hükümler ........................................................................... 113
2.2.1 Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler ................................................. 113
2.2.2 Sınıf 2 Gazlar.......................................................................................... 143
2.2.3 Sınıf 3 Alevlenir Sıvılar........................................................................ 154
2.2.41 Sınıf 4.1 Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve
duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar .....................................................
159
2.2.42 Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler .............................. 171


2.2.43 Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler ..............................................................................

175
2.2.51 Sınıf 5.1 Yükseltgen maddeler ............................................................ 178
2.2.52 Sınıf 5.2 Organik peroksitler ................................................................. 183
2.2.61 Sınıf 6.1 Zehirli maddeler ..................................................................... 200
2.2.62 Sınıf 6.2 Bulaşıcı maddeler .................................................................. 213
2.2.7 Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler ............................................................. 221
2.2.8 Sınıf 8 Aşındırıcı maddeler .................................................................. 247
2.2.9 Sınıf 9 Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler ................................. 253

Bölüm 2.3
Test yöntemleri ...................................................................................
271

2.3.0
Genel ......................................................................................................
271
2.3.1 A tipi dinamitli patlayıcılar için sızma testi ........................................... 271
2.3.2 Sınıf 4.1'deki nitratlanmış selüloz karışımlarına ilişkin testler ............. 273
2.3.3 Sınıf 3, 6.1 ve 8'deki alevlenir sıvılara ilişkin testler ........................... 274
2.3.4 Akışkanlığın saptanması için test .......................................................... 276
2.3.5 Sınıf 4.2’de ve 4.3’te yer alan organometalik maddelerin sınıflandırılması ....................................................................................
279
Kısım 3 Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler 281
Bölüm 3.1 Genel 281
3.1.1 Giriş 281
3.1.2 Uygun sevkiyat adı 281
3.1.3 Çözeltiler veya karışımlar 283
Bölüm 3.2 Tehlikeli malların listesi 285
3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların listesi 293
3.2.2 Tablo B: ADR maddelerinin ve nesnelerinin alfabetik indeksi 562

İÇİNDEKİLER TABLOSU CİLT II

Sayfa


Ek A Genel hükümler ile tehlikeli maddelere ve nesnelere ilişkin hükümler.............................. 1
(devamı)


(devamı) Tehlikeli malların listesi, sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin özel hükümler ve muafiyetler (devamı) 3

Bölüm 3.3 Bazı maddeler ve nesneler için geçerli özel hükümler 5

Bölüm 3.4 Sınırlı miktarda ambalajlanan tehlikeli mallar .......................... 41

Bölüm 3.5 İstisnai miktarda ambalajlanan tehlikeli mallar ........................ 45

Kısım 4 Ambalajlama ve tank hükümleri 49

Bölüm 4.1 Orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar dahil ambalajların kullanımı.............................................................

51

Bölüm 4.2
Portatif tankların ve BM Sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK’ler) kullanımı……....................................

199

Bölüm 4.3
Sabit tankların (tank araçlarının), metalik malzemeden mamul gövdeli sökülebilir tank kapları ile tank takas gövdelerinin ve tüplü gaz tankerleri ile
çok elemanlı gaz konteynerlerinin (ÇEGK) kullanımı ...................224

Bölüm 4.4
Fiber takviyeli plastik (FRP) tanklar, sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdelerinin kullanımı............................................................................................... 251
Bölüm 4.5 Vakumla çalışan atık tanklarının kullanımı ..................................... 252
Bölüm 4.6 (Rezerve edilmiş) ................................................................................... 253
Bölüm 4.7 Mobil patlayıcı üretim birimlerinin (MPÜB’ler) kullanımı ........... 254
Kısım 5 Sevkiyat prosedürleri 255
Bölüm 5.1 Genel hükümler .................................................................................. 257
Bölüm 5.2
İşaretleme ve etiketleme ...................................................................... 265
Bölüm 5.3
Konteynerlere, ÇEGK'lere, tank konteynerlere, portatif tanklara ve araçlara levha takma ve işaretleme.............................. 280
Bölüm 5.4 Dokümantasyon .................................................................................... 290
Bölüm 5.5
Özel hükümler ..................................................................................... 310


Kısım 6 Sayfa Ambalajlar, orta boy hacimli konteynerler (IBC'ler), büyük ambalajlar ve tanklar ve yığın konteynerler için üretim ve test zorunlulukları 316

Bölüm 6.1 Ambalajlar için üretim ve test zorunlulukları........................................................................................ 317
Bölüm 6.2 Basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren yakıt hücresi kartuşları için üretim ve test zorunlulukları ............................................................................ 350
Bölüm 6.3 Sınıf 6.2’ye ait A Kategorisi bulaşıcı maddeler için kullanılan ambalajların üretimine ve testine ilişkin zorunluluklar................... 393

Bölüm 6.4
Sınıf 7 malzemelerinin ve ambalajlarının üretimine, testine ve onayına ilişkin zorunluluklar............................................................ 402

Bölüm 6.5
Orta boy hacimli konteynerlerin (IBC’ler) üretimine ve test
edilmesine ilişkin zorunluluklar ........................................................ 428

Bölüm 6.6
Büyük ambalajlar için üretim ve test
zorunlulukları…………………………………………….................. 457

Bölüm 6.7
Portatif tanklar ile BM Sertifikalı çok elemanlı gaz
konteynerlerinin (ÇEGK’lerin) tasarımına, üretimine,
muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar ....................... 468

Bölüm 6.8
Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ile
tüplü gaz tankerleri ve çok elemanlı gaz konteynerlerinin
(ÇEGK'ler) yapımına, teçhizatına, tip onayına, muayenesine,
testlerine ve işaretlenmesine ilişkin
zorunluluklar...................................................................................... 530

Bölüm 6.9
Fiber-takviyeli plastik (FRP) sabit tanklar (tankerler), sökülebilir
tanklar, tank konteynerler ve tank takas gövdelerinin tasarımına,
üretimine, teçhizatına, tip onayına, testine ve işaretlenmesine
ilişkin zorunluluklar ........................................................................... 577

Bölüm 6.10
Vakumla çalışan atık tanklarının tasarımına, üretimine,
teçhizatına, tip onayına, muayenesine ve işaretlenmesine ilişkin
zorunluluklar ...................................................................................... 585
.
Bölüm 6.11 Yığın konteynerlerin tasarımına, muayenesine ve test edilmesine
ilişkin zorunluluklar .......................................................................... 589

Bölüm 6.12
Tankların, yığın konteynerlerin ve mobil patlayıcı üretim
birimi (MPÜB) patlayıcılarına yönelik özel bölmelerin yapımı,
teçhizatı, tip onayı, muayenesi, test edilmesine ve işaretlenmesi
için zorunluluklar ............................................................................ 593


Sayfa Kısım 7 Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler 597
Bölüm 7.1 Genel hükümler 599
Bölüm 7.2 Ambalaj içinde taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 602
Bölüm 7.3 Dökme halinde taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 606
Bölüm 7.4 Tanklarda taşımacılık yapılmasına ilişkin hükümler 613
Bölüm 7.5 Yükleme, boşaltma ve elleçlemeye ilişkin hükümler 615
Ek B Taşıma teçhizatına ve taşıma faaliyetlerine ilişkin hükümler 631
Kısım 8 Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar 633

Bölüm 8.1 Taşıma üniteleri ve araçtaki teçhizatlara ilişkin genel zorunluluklar .......................................................................................

635
Bölüm 8.2
Araç ekibinin eğitimine ilişkin zorunluluklar........................................................................................

639
Bölüm 8.3 Araç ekibinin sağlaması gereken çeşitli zorunluluklar.........................................................................................

647

Bölüm 8.4 Araçların denetlenmesine ilişkin zorunluluklar.............................. 649
Bölüm 8.5 Özel sınıflara veya maddelere ilişkin ek zorunluluklar.......................................................................................

651
Bölüm 8.6 Tehlikeli mal taşıyan araçların geçişi sırasında karayolu tünel
kısıtlamaları................................................................................... 657

Kısım 9 Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar 660Bölüm 9.1

Kapsam, tanımlar ve araçların onayı için geçerli zorunluluklar 662

Bölüm 9.2 Araçların üretimine ilişkin zorunluluklar 668
Bölüm 9.3 Patlayıcı maddelerin ve nesnelerin (Sınıf 1) ambalajlar içinde taşınmasına yönelik tamamlanmış veya komple EX/II veya EX/III araçlarına ilişkin ek zorunluluklar 678
Bölüm 9.4 Ambalaj içinde tehlikeli mal taşımacılığına yönelik bütün halindeki veya birleşik araçların (EX/II ve EX/III araçları hariç)
gövdelerinin yapımına ilişkin ek zorunluluklar. 680

Sayfa
Bölüm 9.5 Tehlikeli katıların dökme şeklinde taşınmasına yönelik bütün halindeki veya birleşik araçların gövdelerinin yapımına ilişkin ek zorunluluklar 682
Bölüm 9.6 Sıcaklık kontrollü maddelerin taşımacılığında kullanılması amaçlanan bütün halindeki veya birleşik araçlara ilişkin ek
zorunluluklar 684
Bölüm 9.7 Kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda veya kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda veya ÇEGK'lerde (FL, OX ve AT araçlarında) tehlikeli mal taşımacılığı yapmak için kullanılan sabit tanklara (tankerler), tüplü gaz tankerlerine ve tamamlanmış veya komple araçlara
ilişkin ek zorunluluklar .................................................................. 686
Bölüm 9.8 Komple ve tamamlanmış MPÜB’ler için ek zorunluluklar 690
 

Ekli dosyalar

  • Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Cilt 1.pdf
    8.2 MB · Görüntüleme: 276

Gamze

TÜİSAG Yönetim Yardımcısı
Yönetim Yard.
Katılım
17 Eki 2012
Mesajlar
3,278
Tepki puanı
3,314
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
ADR 2015 Türkçe çevirisi yapılmış olup, ekte yer almaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Cilt 1.pdf
    19.3 MB · Görüntüleme: 194
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.