Acil Durum Prosedürü

Konu, 'Acil Durum Eylem Planları' kısmında Xzenon tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Xzenon

  Xzenon TÜİSAG Üyesi  İnternette denk geldiğim Acil durum prosedürü ekte sizlerle paylaşıyorum. Dosya ektedir.

  Acil durum prosedürü

  1. TANIMLAR
  KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.

  YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

  DEPREM : Fay üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucu meydana gelen yer değiştirme hareketleridir.

  SIZINTI – DÖKÜLME: İnsan sağlığına ve çevreye doğrudan veya dolaylı bir şekilde zarar verebilecek olan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek boşalmasıdır.

  İLK YARDIM: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiş olan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kişiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere olay yerinde yapılan tıbbi olmayan geçici müdahaledir.

  SABOTAJ: Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaştırma tesislerinin, her türlü ulaştırma ve haberleşme sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleştiren özel sektör fabrika, tesis işyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline denir.


  1. ACİL DURUM EKİPLERİ
  Acil durum ekipleri söndürme, kurtarma, koruma-haberleşme ve ilk yardım başta olmak üzere enerji kaynakları müdahale ekibi ve ulaştırma ekiplerinden oluşturulmuştur.

  Söndürme ve Kurtarma ekipleri en az 3 (üç),
  İlk yardım ve Koruma ekipleri en az 2 (iki) kişiden oluşmalıdır.

  İşletmede meydana gelebilecek iş kazası, yangın, deprem, sızıntı - dökülme ve sabotaj olaylarına müdahale edecek ekipler yukarıda belirtilen özellikleri taşımak şartıyla, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi oluşturulacaktır.

  Adı ve Soyadı
  Ekip Elemanları
  Ekipteki Görevi

  Ekip Başkanı


  Ekip Başkan Yardımcısı


  Asıl Üye


  Asıl Üye


  Yedek Üye


  Yedek Üye


  2.1.Acil Durum Ekiplerinin Görevleri


  Söndürme Ekibi


  Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi olarak görevli olan kişiler; yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler.

  Kurtarma Ekibi


  Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kişileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede ortamdan uzaklaştırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu alana taşımakla görevlidir.

  Koruma – Haberleşme Ekibi


  Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde koruma-haberleşme ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, acil durum telefon listesinde belirtilen ilgili yerlere ve sorumlu kişilere haber vermek, çevre güvenliğini sağlamak, paniği yatıştırmak ve acil durum bölgesinin tamamen boşaltıldığı kontrol etmekle görevlidir.

  İlk Yardım Ekibi


  Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde ilk yardım ekibi olarak görevli olan kişiler; sağlık ekiplerine haber vermekle ve kurtarma ekibi tarafından ilk yardım bölgesine getirilen kişilere sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ilk yardım müdahalelerini uygulamakla görevlidir.

  Ulaştırma Ekibi


  Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde ulaştırma ekibi olarak görevli olan şoförler; yaralıları en yakın hastanelere ulaştırmakla görevlidir.

  Enerji Kaynakları Müdahale Ekibi


  Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde enerji kaynakları müdahale ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum bölgesine giden elektrik, doğalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle görevlidir.

  2.2.Acil Durumda Yapılacak İşler

  Yangın esnasında yapılması gerekenler “Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi”nde belirtilmiştir. Gerek duyulduğu taktirde diğer acil durum olayları için de talimat ve/veya yönergeler oluşturulabilecektir.

  2.3.Acil Durum Planları

  Acil durumlarda personelin yapması gerekenler iş kazası, sızıntı-dökülme, deprem, yangın, sabotaj ve ilk yardım acil durum planlarında belirtilmiştir. Tüm çalışanlar bu planlara uymakla yükümlüdür

  2.4.Kayıt Ve Teçhizatın Korunması

  Yangın sırasında korunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyalar yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilmiştir.


  1. ACİL DURUMLARDA KURULUŞ İÇİ VE DIŞI MAKAMLARLA İLETİŞİM
  Acil durumlarda gerekli olabilecek, acil durum telefon listesinde belirtilmiş telefon numaraları, herkesin ulaşabileceği yerlere asılmalı ve sürekli güncelliği sağlanmalıdır.

  Acil durum ekipleri aralarındaki grup içi iletişimi telefon dışında ekip amirlerinde bulunan telsizlerle de sağlayacaklardır.


  1. ACİL DURUM TEÇHİZATI
  Acil durumlarda kullanılmak üzere tespit edilmiş olan teçhizatlar acil durum teçhizat listesinde belirtilmiş ve yeterli miktarda temin edilmiştir.

  Bu teçhizatların belirli aralıklarla faal durumda olduklarını kontrol etmek amacıyla bakım ve testleri yapılmaktadır. Bu teçhizatlar acil durum yerleşim planında gösterilmiş ve tüm çalışanlara duyurulmuştur. (Örn; alarm sistemleri, yangın tüpleri, yangın hortumları, yangın hidrantları, yangın istasyonu pompaları, güç kaynakları, acil çıkış yolları-kapıları, gaz-elektrik ana vana veya şalterleri, ilk yardım teçhizatları, göz yıkama duşları vs.)

  1. TATBİKATLAR
  İşletmemizde acil durumlarla ilgili tatbikatlar altı ayda bir yapılmaktadır. Tatbikata katılanlar, tatbikat katılım listesinde belirtilmelidir. Her tatbikat sonrası tatbikat tutanakları doldurularak iş güvenliği birimi (müh.), sorumlu kişilere ve insan kaynakları birimine ulaştırılmalıdır.


  6. EĞİTİM

  Acil durum müdahale ekiplerine görevleri ile ilgili sertifikalı eğitim verdirilmelidir.

  Ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerin, hangi tür yangına karşı kullanılması gerektiğinde öğretilmelidir.

  En az 6 ayda bir tatbikatlar yaptırılarak bu eğitim yenilenmelidir.

  İlk yardım ve kurtarma elemanlarına yaralanma veya hastalanma hallerinde en yakın sağlık kuruluşuna götürülünceye kadar hayat kurtarmak için nelerin yapılması gerektiği hususunda İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı’ndan izinli kuruluşlar tarafından eğitim aldırılmalıdır.


  7. EKLER
  HAZIRLAYAN
  ONAYLAYAN
  İSG Mühendisi
  Proje Koordinatörü   

  Ekli Dosyalar:

 2. FUNDA3426

  FUNDA3426 TÜİSAG Üyesi

  Merhaba,

  Aklımı çok karıştıran bir durum var. Bulunduğum tekstil ofisinde 120 kişi çalışmakta onlar için acil durum planı hazırlıyorum, ilk yardım ve yangın eğitimleri gerekli kurumlardan alındı.Acil durum ekipleri oluşturuldu. Ancak bu merkeze bağlı 20 tane satış şubesi var ve bu şubeler 6 ayrı ilde dağınıklar. Her şubenin işletme kayıt numarası farklı. Aayrı ayrı ele alınmaktalar bu yüzden. Her birinde farklı çalışan sayısı var( 7 kişi, 10 kişi , 15 kişi vb. şeklinde- ama hepsi 50 den az) ve satış danışmanı adını verdiğimiz bu çalışanlar sürekli sirkülasyon halinde, yani işe girip çıkan çok. Bu şubeler için acil durum planı hazırlıycam fakat ;

  Acil durum ekibi için eğitim verdirmek gerek mi itfaiye ve ilk yardım eğitim merkezine ? öyle bile olsa zor çünkü bir kaç gün içinde çalışan değişebilir.

  Acil durum ekiplerinin listesini yapıcam ancak işe giriş çıkışlar nedeniyle iki üç günde bir revize etmek gerekir ki bu da çok saçma olur.

  Ne yapmalıyım. Aklım karıştı. :(

   
 3. Ali sarı

  Ali sarı TÜİSAG Üyesi

  funda hanım aynı sorun bende de var mağazalarda satış danışmanları çlışıyor siz bir çözüm bulabildinizmi?

     

   
 4. FUNDA3426

  FUNDA3426 TÜİSAG Üyesi

  Temel İSG Eğitimi ve Yangın Eğitimlerini Kitapçık haline getirerek satış danışmanlarına veriyoruz. Kitapcığı okuyan personelin mail yoluyla gönderdiğimiz quizi doldurmasını istiyoruz. Acil Durum Ekibine de mağaza müdürlerini koyuyoruz çünkü en kalıcı çalışan onlar.

   
  Sıraç Acar bu yazıya teşekkür etti.
 5. livepinar

  livepinar TÜİSAG Üyesi

  İş yerinde acil durumlar hakkında yönetmelik sayı : 28681
  MADDE 11 –
  (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

  a) Arama, kurtarma ve tahliye,

  b) Yangınla mücadele,

  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

     

   
 6. livepinar

  livepinar TÜİSAG Üyesi

  10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Madde 11) birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

   
 7. livepinar

  livepinar TÜİSAG Üyesi

  Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları

  MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.
   
 8. Thetises

  Thetises TÜİSAG Üyesi

  Ben de benzer bir durumla karşı karşıyayım. 10 dan az çalışanı olan az tehlikeli bir iş yerinin risk analizini yapıyorum. Şimdi arama, kurtarma ve tahliye için sadece 1 kişi belirtmem yeterli mi? Yoksa hepsi için ayrı ayrı 1 kişi mi belirtmeliyim?   
 9. K.Onur

  K.Onur TÜİSAG Çalışma Birimi TÜİSAG Çalışma Birimi

  Yonetmelik açik 1 kisi gorevlendirilmesi yeterli.

     

   
 10. Zehra kurucu

  Zehra kurucu TÜİSAG Üyesi

  1 tane görevlendirilmesi yeterli   
  alix bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica