Soru Acil Durum Ekiplerinin Alacağı Eğitim Süreleri

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında murat54 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. murat54

  murat54 TÜİSAG Üyesi  Yangın söndürme ekip üyeleri kaç saat eğitim almalı?
  Arama,kurtarma ve tahliye ekip üyeleri kaç saat eğitim almalı?
  Hangi mevzuatta bilgilendirme vardır ?


   
 2. S. Ahmet BAK

  S. Ahmet BAK TÜİSAG Üyesi

  Aşağıda ilgili yönetmelikler ve maddeleri var.

  ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN
  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  resmi gazete Tarihi/Sayısı: 15.05.2013/28648
  İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
  MADDE 6 –
  (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
  (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
  (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
  (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
  a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
  (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
  (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
  Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi
  MADDE 7 –
  (1) İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genççalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
  (2) Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
  Eğitim süreleri ve konuları
  MADDE 11 –
  (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat
  olarak her çalışan için düzenlenir.
  (2) Birinci fıkrada belirtilen eğitim sürelerinin Ek-1’de yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.
  (3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katlarışeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.

  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  resmi gazete Tarihi/Sayısı: 18.06.2013/28681
  Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim
  MADDE 15 –
  (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
  (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
  (3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.
  Ekip eğitimlerinin tamamlanması
  GEÇİCİ MADDE 2 –
  (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eğitimleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.
  Yürürlük

   
 3. murat54

  murat54 TÜİSAG Üyesi     

   
 4. murat54

  murat54 TÜİSAG Üyesi

  Gönderdiğiniz İSG eğitimlerinin tehlike sınıflarına göre eğitim süreleri.Benim öğrenmek istediğim Acil durum ekiplerinin sertifikalı eğitimleri için almaları gereken alan bazındaki süreleri.Örneğin Arama-kurtarma ekip üyeleri kaç saat eğitim almalıdır ?

   
 5. S. Ahmet BAK

  S. Ahmet BAK TÜİSAG Üyesi

  Sertifika ilk yardımcılarda olması gerekiyor. O eğitim ile ilgili yönetmelik ve süreler aşağıdaki gibidir. Diğer ekip eğitimleri ile ilgili İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ve ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  hükümleri geçerlidir.

  İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ
  resmi gazete Tarihi: 22.05.2002 resmi gazete Sayısı: 24762
  Tanımlar
  Madde 4 -
  Bu Yönetmelikte geçen;
  f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları,
  k) (Değişik:RG-18/03/2004-25406) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,
  m) (Ek:RG-18/03/2004-25406) İlkyardım Eğitimi : İlkyardım eğitimcileri tarafından uygun mekanlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimidir.
  ifade eder.
  Eğitim Standartları ve Süreleri
  Madde 18 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-18/03/2004-25406)

  İlkyardım eğitimleri “temel ilkyardım eğitimi”, “standart ilkyardım eğitimi” olmak üzere iki kategoride verilir.
  Eğitim süreleri; temel ilkyardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilkyardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

     

   
 6. turanmst

  turanmst TÜİSAG Üyesi

  arama kurtarma eğitimlerine sertifika aldırma zorunlulugunuz yok

   
 7. Fatihulker

  Fatihulker TÜİSAG Üyesi

  Murat Bey
  Destek elemanlarının eğitimlerinden ( yangın söndürme ekipleri , arama kurtarma ve koruma ekipleri ) itfaiyeden alacağınız eğitimler yeterli olacaktır. İtfaiye uygulamalı eğitim yada sadece yangın söndürme tatbikatı şeklinde olacak şekilde 2 şekilde bu hizmeti veriyor.
  İlk yardım ekipleri ise malumunuz sertifikalı ilkyardımcı olması gerektiğinden dolayı kursta aldıkları eğitim ile bu sağlanmaktadır.
  Ancak ayrıca ben 1 saat lik bir eğitim sunumu hazırladım. Bu sunumda görev tanımları ve acil durumlarda yapılacaklar ile ilgili bilgileri de ek olarak verip kayıt altına aldım.
   
 8. murat54

  murat54 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar yorumlarınız için teşekkürler ..bende zaten itfaiyeden aldırıyorum.Ama benim öğrenmek istediğim arama,kurtarma ve tahliye ile ilgili eğitim sürelerinin mevzuatta geçip geçmediği ,anlaşılıyor ki böyle bir mevzuat yok   
 9. Ramazan YILMAZ

  Ramazan YILMAZ TÜİSAG Üyesi

  mevzuatta bende öyle eğitim süresiyle karşılaşmadım. Ki iş yerlerin de acil durumlar hakkındaki yönetmelikte geçmiyor. yangınla mücadele ekibine itfaiyeden aldırıyorum 3 saat veriyorlar. arama, kurtarma ya da il afat tan aldırıyorum onlar da 3 gün veriyorlar.

     

   
 10. turanmst

  turanmst TÜİSAG Üyesi

  mevzuatta o şekilde bir süre veya sertifika zorunluluğu tutulmamış kimi müfettiş senin verdiğin eğitimleri kabul eder kimi itfaiyeden ister kimi de itfaiyeyi de kabul etmez çünkü bünyesinde eğitim birimi yok der yani bu gelen müfettişin görüşüne ve senin kendini/yaptıklarını savunabilme kabiliyetine bakar.   
 11. BULUST

  BULUST TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar mevzuatta acil durum ekiplerinin eğitimleri saat olarak geçmese de arama kurtarma ekiplerinde, sivil savunma ekiplerinde, askeri arama kurtarma ekiplerinde çalışmış deneyimli birisi olarak acil durum ekip eğitimleri 8 saatten az olmamalıdır. ayrıca vereceğiniz eğitimler deneyimli bu işi bilen personeller veya eğitimlerini almış personeller tarafından verilir ise daha etkili ve yerinde olacaktır. maalesef mevzuatlar bu gerçek olaylar göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalmakta bunu yazan arkadaşlarda bu işin ciddiyetini bilmemekteler. 98 yılından bu yana bu işin içinde olan birisi olarak ileride olmaması temennimiz ama olduğunda olağanüstü olaylar arama kurtarma ekipleri, sivil savunma, afad yetiştirmiş olduğunuz ekipleri göreve çağıracaklarından emin olarak eğitimleri tam ve eksiksiz aldırmanız önerilir. biz eğitimlerimizde tatbikatlarda tahliyelerde acil durum ekipleri denilen arkadaşların eğitimlerinin yetersiz olduğunu, itfaiye ve diğer teşkilatlardan yangın eğitimi almış kişilerin hangi yangında hangi söndürme yöntemlerini bilmedikleri sadece ateş yakıldı tüp sıkıldı diyen arkadaşlar ile karşı karşıyayız, lütfen yangın eğitimleri, kurtarma eğitimleri, koruma ve güvenlik eğitimlerinin sürelerini en az 3-4 saatin altında verilmemesi taraftarıyım. ilkyardımcı eğitimleri en az 16 saat sağlık il müdürlükleri onaylı verilmektedir. isg uzmanı veya diğer eğitimci arkadaşlarımızın Acil Durum Kriz Yönetimi veya Acil Durum Ekip Eğitimlerini alarak eğitim vermelerini öneririm. Yoksa tatbikatlarda tahliyelerde acil durum ekibi kurduğunuz arkadaşlar tatbikatta zorlanmakta hatta başarısız olmakta hatta kazalar meydana gelmektedir.   
  özlem akça3050 bu yazıya teşekkür etti.
 12. İlker PALAZ

  İlker PALAZ TÜİSAG Üyesi

  Fatih Bey hazırlamış olduğunuz sunum örneği var mı ve paylaşabilir misiniz?

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşÜyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

 1. yangın eğitimi sertifikası kaç yıl geçerli

Yandex.Metrica