Acil Durum Ekipleri

Konu, 'Güncel Tartışma Konuları' kısmında ceylinada tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. ceylinada

  ceylinada TÜİSAG Üyesi  Acil durum ekiplerinden kurtarma ekibi üyelerinin İlkyardım eğitimi almış olmaları gerekli midir?


   
  Haldun bu yazıya teşekkür etti.
 2. GökayAydogan

  GökayAydogan TÜİSAG Üyesi

  Mevzuatta bununla ilgili bir zorunluluk yok, hastayı taşıma yöntemlerini bilmesi yeterli.. Ama sizin yerinizde olsam ilkyardım eğitimi almış kişilerden seçerim.. Çünkü ben öyle yapıyorum..

   
  ceylinada ve uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
 3. uzmancan

  uzmancan TÜİSAG Üyesi

  ÖNERİ ve CEVAP:


  Konu ile ilgili mevzuat incelendiğinde şu ifadeler görülecektir.
  (Kurtarma ekibinin görevleri ve çalışma esasları tanımlanırken )
  "Kurtarma ekipleri: Varsa önce canlıları kurtarırlar"
  "Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek"
  denilmektedir.
  Herhangi bir zorunluluk içermese de,aslında bu ekipte görev yapanların aynı zamanda ilkyardımcı olması büyük avantajdır,hatta bence tercih seçeneği ve zorunluluk bile düşünülmeli diye düşünüyorum.,


  Şahsen ben İş Güvenliği Uzmanlığımın yanında ,gerekli prosedürü mevzuata uygun olarak tamamlayıp,
  Çalıştığım İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AFAD) 'nden eğitimimi tamamlayıp,sonundaki sınavı da geçip(Çok ciddi eğitim veriliyor ,en az 80 almak gerekiyor,)İLKYARDIMCI KİMLİK KARTI'MI aldım.
  Burada ,tehlike ve riske en yakın kişi olmak ve ilkyardıma ihtiyacı olanlara rastlama olasılığının ise hayli fazla olması baz alınır ise; kaza anında İSG Uzmanı İlk Yaşam Desteğini vererek insani bir fonksiyonu da ifa etmiş olur diye düşünüyorum.Konu madem buraya geldi;
  Tüm arkadaşlara önerim;,ÖNERİM,
  TÜM UZMANLAR aynı zamanda İLKYARDIMCI BELGELİ ve YETERLİLİĞİNDE olmalı
  İyi Çalışmalar Dilerim.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  resmi gazete,
  Başbakanlık
  Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

  Kuruluş : 7 Ekim 1920
  22 Mayıs 2002
  ÇARŞAMBA

  Sayı : 24762


  önetmelikler
  İlkyardım Yönetmeliği
  İlkyardımcı
  Madde 16 —
  İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.
  Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.
  Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her on personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.
  Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  18 Haziran 2013 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 28681
  YÖNETMELİK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
  -
  -
  -
  -
  -
  --Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
  MADDE 11 –
  (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
  a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  b) Yangınla mücadele,
  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
  (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
  (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
  (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
  resmi gazete Tarihi : 26.07.2002
  resmi gazete Sayısı : 24827 (asıl)
  -
  -
  -
  -
  -


  Ekiplerin çalışma esasları
  Madde 129- Ekiplerin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmaları esastır.
  Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar yönergeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, söndürme ve kurtarma ekipleri derhal itfaiye amirinin emrine girerler.
  Bina sahip ve yöneticileri ile bina amirleri; ekiplerin, yapılarda oluşacak yangınlara müdahale etmesi ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadır. Yapının büyüklüğüne, kullanım amacına, mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre mahalli itfaiye teşkilatı ve sivil savunma müdürlüğünün görüşü alınarak, gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur. Bulundurulacak malzemeler itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, yönergeyi uygulamakla görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.
  Yangın haberini alan yangına karşı mücadele ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler.
  Olay yerinde;
  a) Söndürme ekipleri: Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar.
  b) Kurtarma ekipleri: Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı diğer bulunanların da yardımı ile ve büro şeflerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.
  c) Koruma ekipleri: Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim ederler.
  d) İlk yardım ekipleri: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler.
  Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi ile amir ve yangınla mücadele ekip personeli, en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütürler.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  Ekiplerin görevleri
  Madde 128- Ekiplerin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
  a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,
  b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,
  c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
  d) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanankişilere ilk yardım yapmak.

     

   
  rapunzel, ceylinada ve Haldun bu yazıya teşekkür etti.
 4. Haldun

  Haldun TÜİSAG Üyesi

  Tüm çalışanlarınızın Temel İlk yardım, Temel Yangın, Temel Kurtarma eğitimleri alması her zaman daha güvenli ve uygun olacaktır. Her ne kadar İGU arkadaşların bir kısmı mevzuatta kaç kişi deniyorsa o kadar kişinin eğitilmesi taraftarı olsalar da, acil durumlarda kimin ne zaman, nasıl durumlarda kalacakları belli olmuyor. Çok çalışanın bilgi sahibi olması işletmenin güvenliği için o kadar iyidir... Tecrübesine sahibim ve düşünmekteyim.

  Haldun SEBER

   
  uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
 5. rapunzel

  rapunzel TÜİSAG Üyesi

  Kamuda çalışıyorum . Müdürlüğümüzde Sivil Savunma Birimi var. Acil Durum Ekiplerimide oluşturmuştum daha önce ve şu an onların eğitimleri için Afata yazı yazıyordumki elime idarenin bir yazısı geldi. Sivil Savunma birimi falanca tarihte YANGIN EĞİTİMİ verecekmiş. Bu eğitim benim acil durum ekiplerindeki yangın eğitiminin yerine geçermi yoksa ben ayrıca afat veya itfaiyeden bu eğitimi tekrar aldıracakmıyım. Bilgisi net olan arkadaşlar yazabilirlermi. çünkü ben ona göre aldırıp veya aldırmayacağım. teşekkürler.

     

   
  eyupaydin bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica