Bilgilendirme Açık İşletme Mermer Ocaklarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönergesi

Konu, 'Madencilik Sektöründe İSG Uygulamaları' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi  AÇIK İŞLETME MERMER OCAKLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

  A) Genel Hükümler
  1. Yetkili şahıslardan başka kimseler, müsaade almadan işletme sahalarına ve iş yerine girmeyeceklerdir.
  2. Dekapaj ve aynaların kazılmasında, pano tabanına girmek suretiyle üst kısmın büyük bloklar halinde kırılmasına meydan verilmeyecektir.
  3. Dekapaj harman sahalarının meyili mecbur kalınmadıkça düz veya toprak döküm sahası istikametine doğru yapılamaz. Ayrıca harman kenarında postadan şerit halinde bir set bırakılacaktır.
  4. Düşme, kayma, çökme ihtimali oları tehlikeli yerlerde çalışacak işçiler emniyet kemeri takmadan veya işin ve iş yerinin hassasiyetine göre gerekli emniyet tedbirlerini almadan çalışmayacaktır.
  5. Her işçi kendisine teslim edilen malzeme ve aletleri iyi muhafaza etmeye ve kullanmaya mecburdur.
  6. İşçiler bütün talimatlara uymak zorundadırlar.
  7. İşyerinde çalışanlara, standartlara uygun kişisel koruyucu malzemeler ihtiyaca göre zimmet karşılığı verilecek ve bu malzemelerin kullanılması sağlanacaktır.
  8. İşyerine giriş ve çıkış yolları ile ocak içine çeşitli ve yeterli sayıda emniyet ikaz levhaları dikilecektir.
  9. İşyerindeki ve kademeler arasındaki yollar Karayolları emniyet nizamnamesinin öngördüğü eğim ve genişlikte olacaktır.
  10. Kademe yükseklikleri, ocakta çalışan iş makinelerinin bom uzunluğundan ve şev açısı ise 90 dereceden fazla olmayacaktır.
  11. Kademe diplerini oyarak yani ters ıskarpa yaparak çalışmak yasaktır.
  12. İşçilerin kademe diplerinde oturmaları, yemek yemeleri, .keza yağışlı havalarda kepçe ve ekskavatörlerin kovalarının altına sığınmaları yasaktır.
  13. İşyeri çevresinde hasıl olacak çukurların etrafı emniyet sağlanacak şekilde muhafaza altına alınacak ve ikaz levhaları konacaktır.
  14. İşyeri idaresi, yazılı talimatlar en az ilkokul mezunu ve ocak işletmeciliğinde yeterli tecrübeye sahip bir kişiyi NEZARETÇİ olarak görevlendirecektir.
  15. İşyerinde kazı yapılan, delik delinen kademe cepheleri, işçilerin gelip geçtiği yollar, taşıma yolları, blok kayması ve parça düşmesi olasılığı yönünden ilgili nezaretçi tarafından sürekli olarak denetlenir. Bir tehlike durumunda, gerekli müdahale için bu işle görevlendirilen işçilerden başkası buralarda çalıştırılmayacaktır.
  16. Arazide meydana gelen gevşemeler ile donma, kar, yağmur vb doğal olaylardan sonra yeniden işe başlamalarda, kademe yüzleri ve çevresi, bu işe ayrılmış deneyimli işçiler tarafından yukarıdan başlayarak aşağı doğru sürdürülmek suretiyle çatlak sökümü yapılarak çalışma bölgesi temizlenecektir.
  17. Kademe düzlüklerinde, malzeme yığınları ve artıkları, işçilerin tehlike anında kaçarak kurtulmalarını engellemeyecek biçimde düzenlenecektir.
  18. Yüksekliği 5 metre ve eğimi 30 dereceden çok olan şevlerde, çatlak sökümü vb çalışmalarda, işçilerde emniyet kemerleriyle baret, emniyet ayakkabısı vb kişisel koruyucular verilecektir. Emniyet kemerlerinin bağlı olduğu halat uçları, kademe üzerinde bulunan sağlam bir yere bağlanacaktır. Emniyet kemerleri halatlarının yıpranıp yıpranmadıkları, kullanılmadan önce muayene edilecek ve bunlar belirli aralıklarda deneyden geçirilecektir.
  19. Kademe düzlüğü, makinelerin rahatlıkla ve güvenle manevra yapabilmelerine olanak verecek ve çalışan işçiler için tehlike oluşturmayacak genişlikte olacaktır.
  20. Teknik Nezaretçinin bilgisi ve onayı olmadan patlayıcı maddeler kullanılması kesinlikle yasaktır.
  21. İşyerinde sigortasız ve 18 yaşından küçük işçiler çalıştırılmayacaktır. Deneyimi ve meslek bilgisi olmayan işçiler meslek bilgisi olan bir işçinin gözetimi ve rehberliği olmadan, kendisi veya diğer işçiler için önemli derecede tehlikeli olabilecek işlerde çalıştırılamayacaktır. Deneyimsiz işçiler işe başlamadan önce gerekli olan mesleki, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim programından geçirilecektir.
  22. İşyerinde meydana gelen ölüm ve ağır yaralanmalarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile iş düzenini sarsacak nitelikteki olaylarda hemen teknik nezaretçiye haber verilecektir. Ayrıca durum 2 gün içinde Çalışma Bölge Müdürlüğüne bildirilecektir.
  23. İşyerinde,içinde ( tentürdiyot, alkol, sargı bezi, pamuk,yanık pomadı, suni teneffüs cihazı vb.) ilk yardım levazımı bulunan 3 numaralı ilk yardım dolabı ile bir sedye ve bir battaniye hazır bulundurulacaktır. Ayrıca çalışan işçilerden en az 3 kişi ilk yardım kurslarında yetiştirilecektir.
  24. Gerekli aydınlatma sistemi yapılmadan ocakta gece çalışması yapılmayacaktır.
  25. Alkollü olarak işe gelmek veya iş yerinde alkollü içkileri kullanmak kesinlikle yasaktır.
  26. İşyerinde çalışan işçiler yılda bir defa sağlık muayenesinden, mutfakta çalışanlar ise altı ayda bir portör muayenesinden geçirilecektir.

  B) Elektrikle İlgili Hükümler
  27. Çıplak elektrik nakilleri sağlam zemin üzerine tehlike doğurmayacak yükseklikte ve dirençte dikilen direkler üzerine, usulüne uygun şekilde çekilecektir.
  28. Elektrik kabloları çekilirken veya tutulmak istendiğinde, herhangi bir kaçak ihtimaline karşı, koruyucu eldiven veya bir tertibatlarla tutulacaktır.
  29. Yolları keserek geçen veya manevra sahalarında bulunan elektrik kabloları, altlarından iş makinelerinin serbestçe geçebileceği genişlik ve yükseklikte sağlam sehpalar (kablo küpleri) üzerine kaldırılacaktır.
  30. Elektrikle ilgili tesisler,”Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun bir elektrikçinin sorumluluğu altında bulundurulacaktır.
  31. İşletme yönetim yerinde, elektrik şebekesini ve şebekelerdeki sabit aygıt ve tesislerin yerlerini ayrıntılı ve en son durumunu gösterir bir plan bulundurulacaktır.
  32. İş yerinde bir elektrik rapor defteri bulundurulacaktır. Bu deftere yönerge uyarınca, elektrikle ilgili olarak yapılacak bütün muayene, denetim ve deney sonuçları elektrikle ilgili kişi tarafından ayrıntılı olarak yazılacaktır.
  33. Elektrik aygıtlarının bulunduğu yerlerde ve yakınlarında, uygun yangın söndürme araç ve gereçleri bulundurulacaktır.
  34. Trafo binasına elektrikle ilgili yetkiliden başkası girmeyecek ve işlem yapmayacaktır.
  35. Elektrikle ilgili bir arıza durumunda herhangi bir müdahale yapılmadan derhal elektrikten sorumlu kişiye bildirilecektir.

  C) Mekanizasyonla İlgili Hükümler
  36. Hiçbir iş makinesi personel nakil vasıtası olarak kullanılamaz. İş makinelerinin şoför mahalline ve operatör kabinine ancak görev icabı binilecektir.
  37. Bilumum iş makineleri tayin edilen yol, geçit ve çalışma sahaları dışında hareket ettirilmeyecek ve bulundurulmayacaktır.
  38. Arızası görülen, normal bakım ve ikmalinin yapılması gereken veya çalışma vardiyası biten iş makineleri tamir bakım veya park yerlerine çekilecektir.
  39. Makinelerle mekanik aletlerin hareket halinde bulunan kısımlarına yağlama, muayene, temizlik veya diğer maksatlarla el, ayak, kol veya vücudun herhangi bir kısmı sokulmayacaktır.
  40. Vardiya aralarında ve her türlü duruşlarsa iş makinelerinin içerisinde, altında veya yakınında istirahat edilemeyecektir.
  41. Açık işletme ile ilgili bilumum işlerde görevli bulunan nezaretçiler, görevlendirildikleri iş yerleri ve iş makinelerini kontrol etmek ve tehlike gördükleri anda, tehlike ortadan kaldırılıncaya kadar çalışmayı durdurarak gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
  42. Damperli kamyonlar kasaları kalkık vaziyette hareket ettirilmeyecektir.
  43. İş makineleri yük askıda bekletilmeyecektir.
  44. Kayma, göçme, yuvarlanma tehlikesi gösteren ayna ve meyilli arazi diplerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışılmaz. Çalışan operatörler kullandıkları makinenin cephesini daima tehlikeli tarafa çevirmek suretiyle çalışacaklardır.
  45. Dekapaj, cevher üretimi, toprak döküm, stok ve mermer üretim sahalarında çalışan iş makinelerinin hareket ve manevraları ile ilgili her türlü işaret ve kumandayı, o iş yerinde manevracı ve harmancı olarak çalışan görevli şahıslar verir, şoför kamyonun dolduğunu yükleyicinin operatörünün düdük çalarak bildirmesinden önce vasıtasını hareket ettirmeyecektir.
  46. Operatör ve şoförler çalışma esnasında makinelerinde usulüne uygun oturacak ve duracaklardır.
  47. Taşıma aracı, yükleme makinesinin boşaltma ve operatörün görüş sahasına girip durmadan yükleme işine başlanamaz. Taşıyıcı aracın şoförü kepçeli makinelerle yükleme yapılırken aracına inip binmeyecektir.
  48. İş makineleri çalışılan yerin ve makinenin hususiyetine göre emniyet sınırları dışında bir suretle çalıştırılamaz. Yol müsaitte olsa vasıtaların karşılaştığı yerlerde ve şahısların bulunduğu kısımlarda hız azaltılır. Bir yol üzerinde aynı istikamette seyreden ağır taşıt araçları birbirini sollamayacaktır.
  49. Çalışan makinelerden operatörler ve sorumlu kılınan kişiler sorumludur.
  50. Operatörler ve şoförler trafik kurallarına uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür.
  51. İş makineleri kapasitelerinden fazla yükle çalıştırılmayacaktır.
  52. Her ne suretle olursa olsun, iş makinesini terk eden operatör ve şoförler, gerekti emniyet tedbirlerini almadan, elektrikli iş makinelerinde jeneratör gruplarını stop ettirmeden makinelerinden ayrılamayacaktır.
  53. Kompresör belirtilen basınç aralığı dışında çalıştırılamayacaktır. Hava hortumu yeterli çapta ve çalışma basıncına uygun olmalıdır. Hasarlı veya bozulmuş hortum kullanılmayacak ve basınçlı hava ile oynanmayacaktır.. Kompresör havası teneffüs edilmeyecektir.
  54. Kademe düzlükleri, iş makineleri, kamyonlar ve işçilerin rahatlıkla çalışabilecekleri ve tehlike anında kolaylıkla terk edebilecekleri genişlik ve düzlükte olacaktır.
  55. İş makineleri ve kamyonları ehliyetli kişiler kullanacaktır.Makineler seyir halinde iken, iş makinelerinin yağcıları kabinde operatörün yanında oturmayacaktır.
  56. İşyerinde kullanılan makineler ve mekanik malzemeler olabildiğince işletmenin gerektirdiği niteliklere sahip olacak; bu yönetmelikte belirtilmeyen nitelikleri yönündense, sanayi kuruluşlarda, bunların plan, yapım, kuruluş, bakım, kontrol ve deneme çalışmalarına ilişkin olarak uygulanmakta olan teknik esaslara uygun bulunacaktır.
  57. Makinelerin hareket eden parçaları tehlike yaratmayacak ve güvenli biçimde koruyucu altına alınacaktır.
  58. Makinelerin koruyucu düzenleri her gün, diğer bütün makineler ve mekanik düzenler ise haftada en az bir kez, yetkili bir nezaretçi tarafında kontrol edilecektir.

  D) Son Hükümler
  59. İşyerinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği bakımından, ilgili mevzuatın öngördüğü esaslara ve işverenin bunlara uygun vereceği emir ve talimatlara uymak zorundadırlar.
  60. Her vardiyada, en az iki kez, işyerinin her yerinde, nezaretçi tarafından, güvenlik denetimi yapılacaktır.
  61. Bu yönergeden bir suret, işyerindeki ilan tahtasına asılacaktır.
  62. Yönerge, işyerinde çalışan her işçiye okutulacak ve imzalatılarak dosyasında muhafaza edilecektir.

  RUHSAT SAHİBİ TEKNİK NEZARETÇİ


   
  bernay279, Yuksel Koca, arzu_91 ve 7 kişi daha buna teşekkür etti.
 2. madenci81

  madenci81 Guest

  çok teşekkür ederim hüseyin bey yaptıgınız paylaşımlar hiç bir yerde bulunmaz parayla istesen vermezler valla helal olsun size

   
  arzu_91 bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica