50 kişi altı firmalarda risk analizi

Konu, 'Risk Tanımı ve Risk Değerlendirmesi' kısmında misg tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. misg

  misg TÜİSAG Üyesi  Merhaba,
  1. 50 kişi altında personel çalıştıran firmalardaki risk analizini de geçerli uzman sertifikası olan bir iş güvenliği uzmanı mı yapar? (Varsa yönetmelik maddesi belirtir misiniz?)

  2. İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek için "eğiticinin eğitimi" belgesi şartı var mıdır? (Varsa yönetmelik maddesi belirtir misiniz?)
  Teşekkürler
  İyi çalışmalar


   
 2. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  1-sanayiden sayılan ve en az 50 kişi çalışan işyerlerinde uzman bulunma zorunluluğu vardır.50 den az ise hem uzman ve dolayısıyla hem de risk analizi yapma zorunluluğu yok. ha olursa elbette iyi olur.
  2-aslında böyle bir şart var diye biliyorum ama sadece uzman olup ta eğitim veren arkadaşlar var..teknik öğretmen arkadaşların zaten formasyonu mevcut...

   
 3. Esat ÜN

  Esat ÜN TÜİSAG Üyesi

  1-evet
  2-hayır

     

   
  abarking, MEHMET YAŞAR ve ALİYE ARZU bu yazıya teşekkür etti.
 4. akyol muhammet

  akyol muhammet TÜİSAG Üyesi

  zannedersem daha çıkmadı ama yakında uzmanlık belgesi olan eğitim veremeyecek ya pedagojik formasyon almış olması, tezsiz yüksek lisans yapmış olması veya egiticilerin eğitimi (5 işgünü) kursuna katılmış olması lazım olacak.

   
 5. Haldun

  Haldun TÜİSAG Üyesi

  50 kişinin altında işçi çalıştırmasının yanında birde binanın ve işletmenin kullanım amacıda önemli sanırım.
  Bir çok işletme var 35-40 kişi çalışıyor ancak kimyasallarla iş yapıyorlar....
  Tüm işletmelerde risk vardır ve analiz yapılması gerekir diye düşünüyorum....

     

   
  muratbostan bu yazıya teşekkür etti.
 6. buketdemir

  buketdemir TÜİSAG Üyesi

  4857 sayılı iş kanunun 78. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerde işveren,işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasından sorumlu tutulmuştur.

   
  ALİYE ARZU ve Esat ÜN bu yazıya teşekkür etti.
 7. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar
  MADDE 82. Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  -----4857 den alıntı-----

  herkes karşı çıkmış ancak ben hala 50 işçi sayısında ısrar ediyorum...aksini iddia eden kaynak göstersin lütfen...
   
 8. Mert

  Mert TÜİSAG Üyesi

  RİSK DEĞERLENDİRME - RİSK ANALİZİ - EĞİTİM KONULARININ KANUN DAYANAĞI İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri Madde 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (1) Madde 78 – (Değişik: 15/5/2008-5763/3 md.) Bu Kanuna tabi işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği şartlarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, işyerlerinde kullanılan araç, gereç, makine ve hammaddeler yüzünden çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma şartlarının düzenlenmesi, ayrıca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygunluğu yönünden; işçi sayısı, işin ve işyerinin özellikleri ile tehlikesi dikkate alınarak işletme belgesi alması gereken işyerleri ile belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler ve bu belge veya belgelerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda yapılacak risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların usul ve esasları ile bunları yapacak kişi ve kuruluşların niteliklerinin belirlenmesi, gerekli iznin verilmesi ve verilen iznin iptal edilmesi Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.   
  Mehmet Ali SARİKURT bu yazıya teşekkür etti.
 9. scarface3545

  scarface3545 TÜİSAG Üyesi

  (İş Kanunu Madde 77; Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde:6)

  İş yerinde “risk analizi” yapılmalıdır. Her işveren işyerinde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikelerin işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi anmacıyla bir risk değerlendirilmesi çalışması yapmakla yükümlüdür.


     

   
  ahmet özmen bu yazıya teşekkür etti.
 10. misg

  misg TÜİSAG Üyesi

  Elbette risk analizi yapılmalıdır ve eğitim verilmelidir. Ancak 50 kişinin altındaki firmalarda mevcut yönetmelikleri incelediğimizde iş güvenliği uzmanı ile sözleşme yükümlülüğü olmadığı gibi, risk analizini de iş güvenliği uzmanı yapmalıdır gibi bir hüküm de yok.

  Ayrıca "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te eğiticinin eğitimi diye bir ibare de yok.

  Ancak iş müfettişlerinden (hatta baş) bazıları bu iki hükmü 50 kişinin altında ve eğitimlerde uygulamaya çalışıyor.

  Bakanlık öncelikle müfettişlerine denetimde neyi nasıl sorgulayacaklarının eğitimini vermeli. Zaten müfettiş az, bir de asıl sorgulamaları gerekenleri görmezden gelip bakanlığın bile işin içinden çıkamadığı ve mahkemelerde uğraştığı konuları belgeleri sorup duruyor, hem de sormamaları gereken yerde.   
 11. Esat ÜN

  Esat ÜN TÜİSAG Üyesi

  şimdi karışıklık olmasın;
  1. risk analizi her işyeri yapar (4857'ye tabi) kaynak İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği. 4857 82.md bizim maddemiz yani isg uzmanı bulundurma zorunluluğu onun sayısıda 50.
  risk analizini işveren yapar, yapı işlerinde de bu şekilde yazıyor.(kanunlarda bu şekilde yazıyor). gerçekte isg uzmanı, hekim, müdür vb bir ekip ile beraber yapılır.
  2. a,b,c sertifika sınıfları ile sadece tehlike sınıflarında çalışma ayrılmış, gerisi eşit. yani eğitimi c de verebilir a da. şöyle ki aralık ta sertifikamı alabilrseydim, ilk sertifikamı eğitim verip eşime hediye edecektim :) sonra da iş yerinde işçilere eğitimden sonra sertifika verecektim. olmadı. eğitim veriyorum ama resmi (sertifikalı olmuyor). o nedenle dışardan c sınıfı uzman arkadaşımız eğitim veriyor ve sertifika veriyor şimdi.   
 12. Cem AKBULAK

  Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar ben risk analizi yapılmamalıdır demiyorum ancak iş güvenliği uzmanına risk analizi yaptırma zorunluluğundan bahsediyorum.

   
 13. okko

  okko TÜİSAG Üyesi

  Herkes aynı şeyi söylemiş aslında. Sonuçta risk analizini herkes yaptırmalı ama bence bunda tek kıstas sanayiden sayılan yerler olmalı kalkıp bakkal dükkanından risk analizi beklemek bence boş olur kanaatindeyim.
   
 14. yılmaz yıldırım

  yılmaz yıldırım TÜİSAG Üyesi

  Yönetmelik madde 10'da ise işçiler ve temsilcilerinin yapılan risk değerlendirmesi çalışmaları hakkında bilgilendirilmeleri gerekliliği detaylı biçimde ifade edilmektedir.
  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, Madde 7-b-1'de -yani iş güvenliği uzmanlarının görevleri maddesinde- ise risk değerlendirmesi ile ilgili olarak şöyle bir ifade ile karşılaşıyoruz;
  "Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak."
  Bu cümlede dikkat çeken nokta, "risk değerlendirmesini yapmak" yerine "risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak" ifadesinin tercih edilmiş olmasıdır. Bu da mevzuat oluşturulurken, risk değerlendirmesi çalışmalarında işletme bazında geniş katılımın sağlanması doğrultusunda bir hedefi ortaya koymaktadır.
  Yani kısacası, iş güvenlik uzmanı yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlayıp, adeta bir denetçi gibi faaliyetlerin de takip ve denetimini yapmaktan sorumludur. Ve bu sorumluluk işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

   
 15. H. Berkay Yalçın

  H. Berkay Yalçın TÜİSAG Üyesi

  Merhabalar,
  İşyerinin isg uzmanı değilseniz sadece sizin risk değerlendirmesini iş güvenliği uzmanı olarak yapmanızı ve iş güvenliği uzmanı sıfatıyla yaptığınız risk değerlendirmesini bakanlık kabul etmemektedir.

  Dışarıdan hizmet alınıp risk değerlendirmede iş güvenliği uzmanı kısmına imza atılacak ise bu ancak sözleşme (çsgb) ile geçerli olur, ama "risk değerlendirme tanıtımı veya eğitimi şeklinde risk değerlendirmesine katkıda bulunulabilir. Öyle dışarıdan iş güvenliği uzmanı hizmeti verip, risk değerlendirmesini yapıp imza atıp fatura kesmek kabul görülmüyor ve yapılan risk değerlendirmeler geçersiz sayılıyor.

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından
  gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
  a) İşveren veya işveren vekili.
  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
  ç) İşyerindeki destek elemanları.
  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde
  yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi
  sahibi çalışanlar
  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve
  kuruluşlardan hizmet alabilir.
  (3) Risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu işveren veya işveren tarafından ekip
  içinden görevlendirilen bir kişi tarafından da sağlanabilir.

  Öncelikle işverenlerin amacının "risk değerlendirmeyi yaptıralım da gitsin", İSG uzmanlarının amacının da "risk değerlendirme yapayım da iki üç lira daha alayım" olmadığını düşünsek de, düşünmesek de, gördüğüm kadarıyla bakanlığın net bir cevabı olmuş. Bu cevap ne kadar net olursa da olsun, işverenin, işçi temsilcilerinin, destek elemanlarının iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri kadar risk değerlendirme yapabilecek yetkinlikte olmadığı aşikardır. Şuan bu risk değerlendirme konusu çok yeni olmasına rağmen çoğumuza risk değerlendirme yapılması için teklifler gelmektedir. Hiç bir iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin de kopyala yapıştır risk değerlendirmesi yapıp, emeksiz işin karşılığını almaya niyetleri olduğunu düşünmüyorum.
  Dolayısıyla işverenlere bu hizmeti verebilmek için benim gördüğüm kadarıyla iki seçenek bulunmakta.
  1.si İşveren ile süresi belirsiz kısmi sureli bir iş sözleşmesi imzalanır SGK girişi yapılır, ÇSGB bildirimi yapılır ve yapılan değerlendirme sonunda da sözleşme fesih edilir. Fatura da zaten kesilmez. Bu seçenek bariz kılıfına uydurma seçeneğidir.
  2.si ise işverenin dışarıdan hizmet almasıdır. Ancak bu hizmet alımında risk değerlendirme ekibinde iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin ismi kesinlikle geçmez. Bu belki destek elamanı gibi olabilir ancak bu terim yönetmelikte geçen "iş yerindeki destek elamanı" ile karışabileceğinden destek elamanı tanımı pek doğru olmayabilir. Çözüm ortağı diyebilirsiniz, dış tetkikçi diyebilirsiniz ve ya başka birşey. Fatura kesilebilir mi? Mükellef iseniz fatura hizmet karşılığı kesilebilir. Yapılan hizmetin açıklanması gerekiyorsa saha ön inceleme, risk değerlendirme yönetimi ve yöntemleri tanıtımı gibi olabilir. Bir "inspection", dış tetkik hizmeti, danışmanlık hizmeti gibi düşünülebilir.
  2014 yılının 6. ay sonuna kadar İş Güvenliği Uzmanı şartı aranmayan iş yerleri için de risk değerlendirmesinin yapılması Ocak ayından itibaren şarttır. Risk değerlendirmeyi iş yerindeki ekibin yapması elbette doğru uygulamadır. Ancak risk değerlendirme ekibini doğru yönlendirecek profesyonellere ihtiyaç vardır. Madem tüm iş yerlerinde iş güvenliği sağlanacak, keşke mesleki tecrübesi olan iş güvenliği uzmanları bakanlık tarafından yetkilendirilse ve bu iş yerlerine sadece risk değerlendirmesini değil yeni yönetmelikleri ve ilgili mevzuatı tanıtım hizmeti tanınsa.
  Saygılarımla.
  Berkay Yalçın
   
 16. Ercüment şen

  Ercüment şen TÜİSAG Üyesi

  Hocam selamlar ! Ben yazıları okudum ama kafam karıştı. Benim işyerimde iki kişi çalışıyor,risk analizi yapmak zorundayım, bunun için işyerimde risk analizini kendim yapmammı gerekiyor?

   
 17. kubilaygoc

  kubilaygoc TÜİSAG Üyesi

  kendiniz yapabilrsiniz uzman imzasına gerek yok eğer uzman ve sigortalıysanız şirkette yine yeterlidir.

   
 18. Ercüment şen

  Ercüment şen TÜİSAG Üyesi

  kendiniz yapabilrsiniz uzman imzasına gerek yok eğer uzman ve sigortalıysanız şirkette yine yeterlidir.

  Teşekkür ederim cavapladığınız için. Sitedeki bazı örneklerden alıntı yaparak kendi işyerimize uygun bir şekilde yapacağım.

   
 19. savasci

  savasci TÜİSAG Üyesi

  Siz taslak yönetmeliğe baktınız 10 kişinin altındakilere işveren kendi yapabiliyordu şuan kurul kurmak zorunda ve uzman imzasını iş müfettişleri istiyor. bir denetlemede müfettiş iş güvenliği uzmanı adı üzerinde riskleri belirler şeklinde ifadede bulunmuş ve risk analizini kabul etmemiş firma tarafından hazırlanan, firma bizle anlaşarak risk analizi yaptırdı.

   
  cabir durmaz ve Ercüment şen bu yazıya teşekkür etti.
 20. kubilaygoc

  kubilaygoc TÜİSAG Üyesi

  mış la muş la olmuyor savaş bey ben hergün bakanlıktayım ben de isterim ki herkes yapmasın ama bu böyle kabul edin,hatta şunu da söyleyeyim bakanlıkta her iş kolu için form hazırlıyorlar bugünlerde soft ortamda yayınlayacaklar yakında yani işveren örneğini de oradan alacak. zaten bakanlık(destek elemanı olarak dahi) imza atmayın diyor risk analizlerine nerden ne olacağı belli olmaz diyorlar,unutursunuz birden karşınıza çıkar....

   
  simyager ve Ercüment şen bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica