4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2010 Tarihinden İtibaren)

Konu, 'Diğer İş Sağlığı ve Güvenliği Dokümanları' kısmında Hüseyin KORKMAZ tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Hüseyin KORKMAZ

  Hüseyin KORKMAZ TÜİSAG Üyesi
  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI (01.01.2010 Tarihinden İtibaren)

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (TL)
  3/1-2
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  114
  3/2
  98
  İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı)
  11.446
  3, 85
  98
  Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)
  1.144
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  100
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  100
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  100
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  100
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  100
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  411
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.552
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.552
  32
  102/a
  Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  114
  32
  102/a
  Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için
  114
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  114
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  411
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  411
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  411
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  204
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  204
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  204
  59
  103
  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
  204
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  204
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  1.034
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  204
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  1.034
  69
  104
  İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
  1.034
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  1.034
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  1.034
  73
  104
  Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  1.034
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  1.034
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  1.034
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  1.034
  77
  105/c
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  1.144
  78
  105/a
  İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)
  228
  78
  105/c
  İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak
  1.144
  79
  105/c
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  1.144
  80
  105/c
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  1.144
  81
  105/c
  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
  1.144
  85
  105/d
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için
  1.144
  85
  105/d
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
  572
  86
  105/b
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  228
  87
  105/b
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  228
  88
  105/c
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  1.144
  89
  105/c
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  1.144
  90
  106, 108
  İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  11.446
  92/2
  107/1-a
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  9.157
  96/1
  107/1-b
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  9.157
  96/2
  107/1-b
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  9.157
  107/2
  107/2
  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
  9.157  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.01.2009 Tarihinden İtibaren)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (TL)
  3/1-2
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  112
  3/2
  98
  İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı)
  11.200
  3, 85
  98
  Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)
  1.120
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  98
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  98
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  98
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  98
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  98
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  403
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.519
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.519
  32
  102/a
  Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  112
  32
  102/a
  Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için
  112
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  112
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  403
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  403
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  403
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  200
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  200
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  200
  59
  103
  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
  200
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  200
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  1.012
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  200
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  1.012
  69
  104
  İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
  1.012
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  1.012
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  1.012
  73
  104
  Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  1.012
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  1.012
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  1.012
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  1.012
  77
  105/c
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  1.120
  78
  105/a
  İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)
  224
  78
  105/c
  İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak
  1.120
  79
  105/c
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  1.120
  80
  105/c
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  1.120
  81
  105/c
  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
  1.120
  85
  105/d
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için
  1.120
  85
  105/d
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
  560
  86
  105/b
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  224
  87
  105/b
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  224
  88
  105/c
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  1.120
  89
  105/c
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  1.120
  90
  106, 108
  İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  11.200
  92/2
  107/1-a
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  8.960
  96/1
  107/1-b
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  8.960
  96/2
  107/1-b
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  8.960
  107/2
  107/2
  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
  8.960  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (*) 5763 s. Kanuna göre 26.05.2008’den itibaren
  (**) 5754 s. Kanuna göre 08.05.2008’den itibaren,
  (***) 5728 s. Kanuna göre 08.02.2008’den itibaren,
  Diğerleri 01.01.2008’den itibaren
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (YTL)
  3/1-2
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  100(*)
  3/2
  98
  İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren için ayrı ayrı)
  10.000(*)
  3, 85
  98
  Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)
  1.000(*)
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  88
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  88
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  88
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  88
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  88
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  360
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.357
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.357
  32
  102/a
  Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  100(**)
  32
  102/a
  Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için
  100(**)
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  100(**)
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  360
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  360
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  360
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  179
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  179
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  179
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  179
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  904
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  179
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  904
  69
  104
  İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
  904
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  904
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  904
  73
  104
  Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  904
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  904
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  904
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  904
  77
  105/c
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  1.000(*)
  78
  105/a
  İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)
  200(*)
  78
  105/c
  İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak
  1.000(*)
  79
  105/c
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  1.000(*)
  80
  105/c
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  1.000(*)
  81
  105/c
  İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
  1.000(*)
  85
  105/d
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için
  1.000(*)
  85
  105/d
  Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
  500(*)
  86
  105/b
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  200(*)
  87
  105/b
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  200(*)
  88
  105/c
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  1.000(*)
  89
  105/c
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  1.000(*)
  90
  106
  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  1.810
  92/2
  107/1-a
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  8.000(***)
  96/1
  107/1-b
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  8.000(***)
  96/2
  107/1-b
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  8.000(***)
  107/2
  107/2
  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
  8.000(***)  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.01.2007’den İtibaren)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (YTL)
  3
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  83
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  83
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  83
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  83
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  83
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  83
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  336
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.266
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.266
  32
  102/a
  Ücret ile kanundan ve TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  167
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  167
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  336
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  336
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  336
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  167
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  167
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  167
  59
  103
  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
  167
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  167
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  844
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  167
  65
  104
  Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  167
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  844
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  844
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  844
  73
  104
  Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  844
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  844
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  844
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  844
  77
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  844
  78/1
  105
  İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için
  83
  78/2
  105
  Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak
  844
  79
  105
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  844
  80
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  844
  81
  105
  İşyeri hekimi çalıştırma, işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek
  844
  82
  105
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek
  844
  85
  105
  Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak
  844
  86
  105
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  167
  87
  105
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  167
  88
  105
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  844
  89
  105
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  844
  90
  106
  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  1.689
  92
  107
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  8.455
  96/1
  107
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  8.455
  96/2
  107
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  8.455
  107/2
  107/2
  İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
  8.455  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.01.2006’dan İtibaren)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (YTL)
  3
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  77
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  77
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  77
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  77
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  77
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  77
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  312
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.175
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.175
  32
  102/a
  Ücret ile kanundan ve TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  155
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  155
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  312
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  312
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  312
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  155
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  155
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  155
  59
  103
  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
  155
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  155
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  783
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  155
  65
  104
  Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  155
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  783
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  783
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  783
  73
  104
  Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  783
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  783
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  783
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  783
  77
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  783
  78/1
  105
  İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için
  77
  78/2
  105
  Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak
  783
  79
  105
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  783
  80
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  783
  81
  105
  İşyeri hekimi çalıştırma, işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek
  783
  82
  105
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek
  783
  85
  105
  Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak
  783
  86
  105
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  155
  87
  105
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  155
  88
  105
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  783
  89
  105
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  783
  90
  106
  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  1.567
  92
  107
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  7.844
  96/1
  107
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  7.844
  96/2
  107
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  7.844
  Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları ; (2004 yılında % 28,5; 2005 yılında %11,2; 2006 yılında %9,8 Yeniden Değerleme oranında artırılmıştır )
  1-5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.
  2-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.05.2005-30.12.2005 dönemi arası)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (YTL)
  3
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  71
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  71
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  71
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  71
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  71
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  71
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  285
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.071
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.071
  32
  102/a
  Ücret ile kanundan ve TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  142
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  142
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  285
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  285
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  285
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  142
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  142
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  142
  59
  103
  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
  142
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  142
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  714
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  142
  65
  104
  Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  142
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  714
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  714
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  714
  73
  104
  Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  714
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  714
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  714
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  714
  77
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  714
  78/1
  105
  İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için
  71
  78/2
  105
  Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak
  714
  79
  105
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  714
  80
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  714
  81
  105
  İşyeri hekimi çalıştırma, işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek
  714
  82
  105
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek
  714
  85
  105
  Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak
  714
  86
  105
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  142
  87
  105
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  142
  88
  105
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  714
  89
  105
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  714
  90
  106
  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  1.428
  92
  107
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  7.144
  96/1
  107
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  7.144
  96/2
  107
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  7.144
  Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları ; (2004 yılında % 28,5; 2005 yılında %11,2; 2006 yılında %9,8 Yeniden Değerleme oranında artırılmıştır )
  1-5083 Sayılı Kanuna göre; Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmaz.
  2-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.01.2005-30.04.2005 dönemi arası)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (YTL)
  3
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  71
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  71
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  71
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  71
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  71
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  71
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  286
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.072
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  1.072
  32
  102/a
  Ücret ile kanundan ve TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  143
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  143
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  286
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  286
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  286
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  143
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  143
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  143
  59
  103
  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
  143
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  143
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  714
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  143
  65
  104
  Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  143
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  714
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  714
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  714
  73
  104
  Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  714
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  714
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  714
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  714
  77
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  714
  78/1
  105
  İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için
  71
  78/2
  105
  Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak
  714
  79
  105
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  714
  80
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  714
  81
  105
  İşyeri hekimi çalıştırma, işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek
  714
  82
  105
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek
  714
  85
  105
  Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak
  714
  86
  105
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  143
  87
  105
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  143
  88
  105
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  714
  89
  105
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  714
  90
  106
  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  1.429
  92
  107
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  7.145
  96/1
  107
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  7.145
  96/2
  107
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  7.145  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
  (01.01.2004’ten İtibaren)
  Kanun Mad.
  Ceza Mad.
  Cezayı Gerektiren Fiil
  Ceza Miktarı (TL)
  3
  98
  İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
  64.250.000
  5
  99/a
  İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
  64.250.000
  7
  99/a
  Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
  64.250.000
  8
  99/b
  Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
  64.250.000
  14
  99/b
  Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
  64.250.000
  28
  99/c
  Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
  64.250.000
  29
  100
  Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
  257.000.000
  30
  101
  Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
  963.750.000
  30
  101
  Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
  963.750.000
  32
  102/a
  Ücret ile kanundan ve TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
  128.500.000
  39
  102/a
  Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
  128.500.000
  37
  102/b
  Ücret hesap pusulası düzenlememek
  257.000.000
  38
  102/b
  Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
  257.000.000
  52
  102/b
  Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
  257.000.000
  41
  102/c
  Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
  128.500.000
  56
  103
  Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
  128.500.000
  57
  103
  Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
  128.500.000
  59
  103
  İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
  128.500.000
  60
  103
  İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
  128.500.000
  63
  104
  Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  642.500.000
  64
  104
  Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  128.500.000
  65
  104
  Kısa çalışma ve ödeneğine ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
  128.500.000
  68
  104
  Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
  642.500.000
  71
  104
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
  642.500.000
  72
  104
  18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
  642.500.000
  73
  104
  Çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
  642.500.000
  74
  104
  Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
  642.500.000
  75
  104
  İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
  642.500.000
  76
  104
  Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
  642.500.000
  77
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
  642.500.000
  78/1
  105
  İş sağlık ve güvenliği tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için
  64.250.000
  78/2
  105
  Kurma izni ve işletme belgesi almadan işyeri açmak
  642.500.000
  79
  105
  Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
  642.500.000
  80
  105
  İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu kurmamak ve çalıştırmamak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
  642.500.000
  81
  105
  İşyeri hekimi çalıştırma, işyeri sağlık birimi oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmemek
  642.500.000
  82
  105
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman görevlendirmemek
  642.500.000
  85
  105
  Ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştırmak, yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştırmak
  642.500.000
  86
  105
  Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için
  128.500.000
  87
  105
  Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
  128.500.000
  88
  105
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
  642.500.000
  89
  105
  İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
  642.500.000
  90
  106
  İş-kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
  1.285.000.000
  92
  107
  İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  6.425.000.000
  96/1
  107
  İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya yada değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
  6.425.000.000
  96/2
  107
  İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
  6.425.000.000


   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica