Duyuru 24 Mayis 2014 Tarihinde Yapilan Isg Sinav Sorularinin Iptali Için Dava Açanlarin Dikkatine

Konu, 'Sınavlar İle İlgili Duyurular' kısmında Levent KAVLAK tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Kemal Erdal Çelen

  Kemal Erdal Çelen TÜİSAG Üyesi  Ben bu soruya sendikaların yetkili olup olmadıkları konusunda belirsizliği öne sürerek itiraz ediyorum. Sizlerce de uygun mudur?


   
 2. Kemal Erdal Çelen

  Kemal Erdal Çelen TÜİSAG Üyesi

  Tabii ki var, hem de yüzlerce....Davayı kazanacağız inşallah!...

   
 3. Kemal Erdal Çelen

  Kemal Erdal Çelen TÜİSAG Üyesi

  Benim tespit edebildiğim en az 13 soru var dava konusu: Ben 6 soru için kuvvetli gerekçeleri olan yanıtlarımı raporlar halinde hazırlamış durumdayım. Hedefim 12 soruya ulaşıp dava sürecinde isimleri belirlenen bilirkişilere yetiştirip Ankara 9. İdare Mahkemesi aracılığı ile kendilerine ulaştırmak hayırlısı ile. Şimdilik kalın sağlıcakla arkadaşlar.

     

   
  nupelda bu yazıya teşekkür etti.
 4. baki karaman

  baki karaman TÜİSAG Üyesi

  ilgili TEBLİĞE göre;(Kemal Hocam Bende burada bir noksanlık sezdim ancak fazla da vakit ayıramadım. örnek 1 de "
  Hesaplama:

  A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;

  (1100/2000) * 5 = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi

  B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;

  (900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi" yazıyor. Bu "6356 sayılı Kanuna göre yetkili veya (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) şartları nedir acaba sadece birinin diğerine göre üstünlüğünü gösterse bile, soruda sayısı çok olan veya az durumuna göre birşeyler mi değişecek ki TEBLİĞDE önemli olmasa belirtilmezdi herhalde, gene de araştıracağım nedir? ne değildir? diye. Tebliğden aldığım aşağıdaki gibidir. Aşağıda bir yorumum yok öylesine bakarsanız diye gönderiyorum. (Çok önemli değil belki ama şu yuvarlama kuralınıda tebliği hazırlayanlar demekki bilmiyorlar; Örnek 2' de sonuç 2,5 dan 3 olmuş , 1,5 dan 1 çalışan temsilcisi yapar demişler oysa 0,5 ile biten tek sayı yuvarlanıp 2 olur, önündeki 2,5 gibi çift sayı ise atılır 2 kalır) .Görüşmrk üzere saygılar sunarım.

  Çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi

  MADDE 7 – (1) İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

  a) İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

  b) Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

  c) Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

  ç) Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört.

  d) Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş.

  e) İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı.

  Çalışan temsilcilerinin seçilme veya atanma koşulları

  MADDE 8 – (1) Seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının katılacağı bir oylamayla yapılır. Oylamanın gizli yapılması esastır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya temsilcileri olarak ilân edilir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenir.

  (2) Oyların eşitliği durumunda çalışan temsilcisi; adayların öğrenim durumu, işyerindeki deneyim süresi ve benzeri kriterleri esas alınarak işverence belirlenir. Seçim, sonuçları itibariyle beş yıl geçerlidir.

  (3) Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, daha önce yapılan seçim sonuçlarına göre en fazla oy alan sıradaki aday atanır.

  (4) İşyerinde yetkili sendika bulunması halinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından az olması durumunda diğer çalışan temsilcisi veya temsilcileri dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla işveren tarafından görevlendirilir. Sendika temsilci sayısının zorunlu çalışan temsilci sayısından çok olması durumunda ise yetkili sendikanın önerisi doğrultusunda çalışan temsilcileri işveren tarafından görevlendirilir.

  (5) İşyerinde farklı statü hukukuna tabi çalışanların üye olduğu birden fazla yetkili sendika bulunması halinde;

  a) Bir çalışan temsilcisi görevlendirilecekse en çok üyeye sahip yetkili sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak atanır.

  b) Birden fazla çalışan temsilcisi görevlendirilecekse aşağıda yer alan örnekteki gibi hesaplanarak çalışan temsilcisi görevlendirilir.

  c) Örnekte verilen hesaplama yöntemine göre üye sayılarında eşitlik durumu olduğunda son kalan çalışan temsilcisi kura yöntemine başvurularak belirlenir.

  ç) Örnek 2’de verilen hesaplama yönteminde tam sayılara göre temsilci görevlendirmesi yapılır, atanması gereken diğer temsilci için kura yöntemine başvurulur.

  Örnek 1:

  Toplam çalışan sayısı: 2000

  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı: 1100

  Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı: 900

  Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 5

  Yetkili sendika sayısı: 2

  Formül:

  Çalışan temsilcisi sayısı = (22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer (iş akdi/hizmet akdi/iş sözleşmesi v.b.) çalışanların sayısı veya Diğer (statü hukukuna bağlı) çalışanların sayısı/Toplam çalışan sayısı) * Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı

  Hesaplama:

  A Sendikası (6356 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;

  (1100/2000) * 5 = 2,75 ≈ 3 Çalışan Temsilcisi

  B Sendikası (4688 sayılı Kanuna göre yetkili) çalışan temsilci sayısı için;

  (900/2000) * 5 = 2,25 ≈ 2 Çalışan Temsilcisi

  Örnek 2:

  Toplam çalışan sayısı: 800

  A sendikasına üye 500, B sendikasına üye 300 çalışan

  Görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısı: 4

  (Örnek 1’ deki hesaplama yöntemine göre belirlenmesi halinde)

  A sendikası (500/800)*4=2,5 ( 2 Çalışan temsilcisi)

  B sendikası (300/800)*4=1,5 (1 Çalışan temsilcisi)

  Kalan 1 temsilci kura yöntemiyle belirlenir.

  (6) İşyerinde yetkili sendika bulunmaması veya çalışanlar arasında aday olmaması durumunda işveren çalışanlar arasından dengeli dağılıma özen göstererek 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki niteliklere uygun çalışan bulunması halinde bunlar arasından atama yapar. Bu niteliklere uygun çalışan bulunmayan işyeri işverenleri ise çalışanlar arasından yeterli sayıda çalışan temsilcisinin görev yapmasını sağlar.

  (7) Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. Oyların eşitliği durumunda, baş temsilci kura yöntemiyle belirlenir.

  (8) İşyerindeki yetkili sendikanın yetkisini kaybetmesi veya bir başka sendikanın yetkili sendika olarak ilân edilmesi durumunda otuz günlük süre içerisinde işveren bu maddede belirtilen usullere göre çalışan temsilcisi veya temsilcilerinin görev yapmasını sağlar.

   
 5. baki karaman

  baki karaman TÜİSAG Üyesi

  TEBLİĞİN işveren yükümlülüğü kısmında;
  (3) İşveren, işyerinde yetkili sendika veya sendikalar bulunması halinde işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirir. denilmiştir. Böyle bir düzenlemeye neden gerek olsun??? Bu konu biraz araştırılacak konu gibi...

     

   
 6. baki karaman

  baki karaman TÜİSAG Üyesi

  Seçilemiyorsa atanır deniliyor.Homojen dağılım olması isteniyordu sanırım. Sendikada görevliler hep merkez binada ve diğerleri Migros veya Carfoursa lar gibi personeller yurt içi yurt dışında dağılmışsa nasıl seçecez.????

   
 7. baki karaman

  baki karaman TÜİSAG Üyesi

  Bu özel durumlar soruda net açıklanmamış.???
   
 8. AHMET TÜRKKAN

  AHMET TÜRKKAN TÜİSAG Üyesi

  24 mayıs 2014 A SINIFINA YÜKSELTME SINAVI MAHKEME SONUCU HAKKINDA BİLGİ VAR MI TŞK.   
 9. mcanakyuz

  mcanakyuz TÜİSAG Üyesi

  Kemal Bey Merhaba,
  Verdiğiniz emekler için teşekkür ederim.
  Şuan için 24 MAYIS 2014 " A SINIFINA YÜKSELTME SINAVI" mahkeme sonuçlarına yönelik bilginiz varmı? süreç nasıl devam ediyor.
  İlginize teşekkürler

     

   
 10. maviox

  maviox TÜİSAG Üyesi

  Evet arkadaşlar son durum nedir acaba?   
 11. iyildiz

  iyildiz TÜİSAG Üyesi

  24 mayıs 2014 A SINIFINA YÜKSELTME SINAVI MAHKEME SONUCU HAKKINDA BİLGİ VAR MI TŞK.   
 12. smuluca

  smuluca TÜİSAG Üyesi

  24 Mayıs 2014 A Sınıfı Sınavı Sonrası iptal istemiyle toplamda kaç soru için itiraz davası açıldı? Bu konuyu özetleyebilecek arkadaşımız var mı?

   
  alaattin kahraman ve AYŞEN ÖZTÜRK bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica