Tartışma : 24 Mayıs 2014 Işyeri Hekimliği Sınavı Sonrası Soruları Ve Cevapları Burada Topluyoruz

Sizce 24 Mayıs 2014 İşyeri Hekimliği Sınav Sorularının Zorluğu Nasıldı ?


  • Kullanılan toplam oy
    206
  • Anket kapatılmış .
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

İlker Eraydinli

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 May 2014
Mesajlar
25
Tepki puanı
12
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Bimere şöyle bir yazı yazdım. Benzer bişey siz de gönderin bence..

24 Mayis 2014 tarihinde ÖSYM tarafından hazirlanip yapılan Isyeri hekimligi sınavında genel başarı oranının çok düşük olması göstermiştir ki , bu başarısızlık sadece sınava girenlerin değil, aynı zamanda sınavı hazırlayanlarin da sorunu olmalıdır. Net olarak başarı oranı bilinmese de , geçme notunun 70 olduğu sınavda , tahmini oran yüzde 10 ların altındadır. Böyle bir durumda hekimlik gibi çalışma ve sorumluluk kavramlariyla iç içe olan bir meslek grubunun bu başarısızlığinda sınavın hazirlaniş şeklindeki tahmini yanlış uygulamalar ve geçme notunun yüksekliğinin etkisi de gözardı edilmemelidir. Birçok insanın kazanmak icin büyük emekler harcayıp onca para vererek kursa gittiği bu sınavla ilgili bir mağduriyet sözkonusu olduğu açıktır. Sizlerden dileğim yetkili makamlarca bu konunun değerlendirilerek geçme notunun 60 a çekilip , bu magduriyetlerimizin giderilmesini saglamanızdır. Saygılar sunuyorum
 
Numeko Safety İş Güvenliği Ekipmanları

isgilo

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
24 Eyl 2012
Mesajlar
0
Tepki puanı
158
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
……....(İL ADI)…………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DAVACI : AD SOYAD (T.C.Kimlik No:……………)
DAVALI : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
DAVANIN KONUSU : 24.05.2014 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge
Yükseltme Sınavında hatalı sorular ve yanlış cevap şıkları olması ve sınav sonucunun yanlış hesaplanması neticesinde “BAŞARISIZ” olarak nitelendirildim. Yaşanan mağduriyetimin düzeltilmesi için hatalı sınav sorularının iptali ile buna bağlı sınav sonuçlarının iptali ve sınavda başarılı sayılmam isteği ve yürütmesinin durdurulması isteği hakkında.

TEBLİĞ TARİHİ : 06.06.2014 ve 09.06.2014 ÖSYM sınav sonucu ilan tarihleri

İPTALİ İSTENİLEN
İDARİ İŞLEM : 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavındaki hatalı sorular ve yanlış cevap anahtarları, ve bunlardan dolayı alınan sınav sonuçları

DAVANIN İZAHI:

24.05.2014 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavına katılmış bulunmaktayım. 02.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6495 sayılı torba yasa ile iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, adına yatırılmış prim gün sayısı dikkate alınarak bir yıl içinde iki sınav hakkı verildi. İlgili kanun maddesi aşağıdaki gibidir.
MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”
24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı sonucunda geçer puan 70 iken, 68.333 (41 doğru 19 yanlış) puan alarak başarısız sayıldım. (Ek-Sınav Sonuç Belgesi)

24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavında bazı soruların hatalı olduğunu ve bazı sorularında cevap şıklarının yanlış olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 06 Haziran Şubat 2014 tarihinde sınav sorularını yayınlayarak üç iş günü içerisinde yazılı olarak itirazları kabul edeceğini ilan etmiştir. 24. Ve 51. Sorular aşağıda iptallerini istediğimiz ve aynı gerekçeleri taşıyan sorular olarak iptal edilmiş bulunmaktadır.Fakat itirazlara sebep olan 4 soruda yürürlükten kaldırılan sorular olduğu halde sadece 2 tanesi iptal edilmiş ve diğer ikisi iptal edilmemiştir.Yoğun itirazlara sebep olan ve iptal edilmeyen 2 soru gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur.
24.05.2014 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belge sınıfı yükseltme sınavında sorulan hatalı sorular ve yanlış cevap şıkları gerekçeleri ile birlikte aşağıdaki gibidir

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV KİTAPÇIĞI

1 MADDE 364 - Bıçakların sapları üzerine, gerektiğinde elyaf, deri veya paslanmaz çelikten yapılmış kabza mahfazaları yapılacak veya parmak kavramları veya kalkan konulacaktır.

Kauçuğun kesilmesinde kullanılan bıçakların uçları, uygun şekilde yuvarlatılacaktır.

Konserve, deri yüzme, deri işleme ve lastik fabrikalarında kullanılacak bıçakların taşınmaları için, uygun kılıfları veya kınları bulunacaktır.

SORU İPTAL EDİLMELİDİR.
GEREKÇE 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun14 üncü maddesi hariç diğer
maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak aynı kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2. maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.
Fakat, Geçici 2. madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2. madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı anılan tüzük ve ona göre çıkartılan yönetmeliklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir.

Ayrıca sınav uygulama duyurusunda ilgili Tüzükten soru gelmeyeceği duyurulmasına rağmen, yukarıda konusu anılan Tüzükten 4 adet soru sorulmuştur. Diğer yönetmeliklerin duyurusunun yapıldığı gibi tüzükten de soru gelebileceği duyurulmalı ve sınav uygulama duyurusunda belirtilmesi gerekiyordu.

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KİTAPÇIĞI

2 2014 - İSG / A SINIFI SORU:46
Bir iş yerindeki vagonlara bir kalas üzerinden geçmenin zorunlu olduğu durumlarda aşağıdakilerin hangisi gerekli değildir?
a)Kalaslara uygun basamak çıtaları çakılması
b)Kalasın her iki ucunun sağlam olarak sabitlenmesi
c)Kalası kullanan işçilere uygun emniyet kemeri
verilmesi
d)Kalasın her iki ucunda birer işçi görevlendirilmesi
e)Vagonların yanında yardımcı bir işçi
görevlendirilmesi CEVAP D VERİLMİŞ SORU İPTAL EDİLMELİDİR.
GEREKÇE MADDE 472 - Vagonların yükleme veya boşaltılmasında çalışan işçiler, vagonlara bir kalas üzerinden geçmek zorunluluğunda kaldıkları hallerde, bu kalaslara uygun basamak çıtaları çakılacak ve kalasın her iki başı sağlamca bağlanacak ve bu işçilere, uygun emniyet kemerleri verilecek ve vagonların yanında yardımcı bir işçi görevlendirilecektir

25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak aynı kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2. maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.
Fakat, Geçici 2. madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2. madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı anılan tüzük ve ona göre çıkartılan yönetmeliklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir.

Ayrıca sınav uygulama duyurusunda ilgili Tüzükten soru gelmeyeceği duyurulmasına rağmen, yukarıda konusu anılan Tüzükten 4 adet soru sorulmuştur. Diğer yönetmeliklerin duyurusunun yapıldığı gibi tüzükten de soru gelebileceği duyurulmalı ve sınav uygulama duyurusunda belirtilmesi gerekiyordu.

Ayrıca ;

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KİTAPÇIĞI

3 2014 - İSG / A SINIFI SORU:7
Orman yol inşaatlarında iş güvenliği ile alakalı hangisi yanlıştır?

a. dozer aşağıdan yukarı çalıştırılmalı
b. dozer aşırı uzun mesafe çalıştırılmamalı
c. dozer yakıtı önceden ormanda hazır bulundurulmalı
d. dozer yukardan aşağı çalıştırılmalı CEVABI BİLİNMİYOR SORU İPTAL EDİLMELİDİR çünkü iki doğru cevap var (A ve C )
GEREKÇE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

TEBLİĞ NO: 292

8.3.2.2– Olabildiğince yol inşaatına yukarıdan başlanacak ve inşaat aşağı doğru ilerlenecektir. Zorunlu olmadıkça dozerler yokuş yukarı çalıştırılmayacaktır.

(!) Tüzük ve Tebliğ sorularından muaf tutulmamız gerekmektedir.

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KİTAPÇIĞI

4 2014 - İSG / A SINIFI
SORU:bilinmiyor
Dairesel merdivenler ile ilgili bir soru vardı.Orada doğru cevap olarak dairesel merdivenler 9,5 m den fazla olamaz cevabı sanırım doğru kabul edilmiş. Bilinmiyor SORU İPTAL
GEREKÇE Yeni Yapılarda Dairesel Merdivenler Yönetmeliklerde yeni binalarda yapılacak dairesel merdivenler için çok sayıda sınırlama getirilmiştir. Herşeyden önce, bir kattaki kullanıcı sayısı 25 kişiden fazla ise dairesel merdivenlerin yapımı yasaklanmıştır. Şayet bir kattaki kullanıcı sayısı 25 kişiden az ise, en fazla 9.5 m yüksekliğinde dairesel merdiven yapılmasına müsaade edilmektedir. Başka bir deyişle üç kattan fazla yeni binalarda dairesel merdivenlere izin verilmemektedir. Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve yeni binalarda en az 100 cm genişlikte olmaları durumunda herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak kullanılabilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler zorunlu çıkış olarak kullanılamaz. Dairesel merdivenin basamak genişliği 25 cm olduğu noktadan itibaren merdiven genişliğinin en az 100 cm olması gerekmektedir. Genişliğin kova merkeziden itibaren olmadığına dikkat edilmelidir. Rahatlıkla inilebilmesi için basamak genişliği uygun olmalıdır. Ayrıca basamak genişliğinin en çok 50 cm mesafede 25 cm olmalıdır. Basamak yükseklikleri yani dairesel merdivenler için basamaklar arasındaki yükseklik en çok 17.5 cm olmalı, baş kurtarma yüksekliği 2.5 m'den fazla olmalıdır. Yönetmeliklere göre, yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzur evlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında dairesel merdivenlere izin verilmez. Oysa, ülkemizdeki birçok hastanede, sağlıklı kişilerin bile inemeyeceği.
-Mevcut Binalarda Dairesel Merdivenler Mevcut binalarda yapılacak dairesel merdivenlere daha fazla esneklik verilmiştir. Yeni binalarda bir katta olan kişi sayısı 100 kişiye çıkarılmış merdiven genişliği de düşürülmüştür. Mevcut binalarda, kullanıcı sayısı 100 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilmektedir. Kullanıcı sayısı 60 kişiden az ise merdiven genişliği en az 70 cm alınabilmekte, daha fazla ise en az 80 cm olması gerekmektedir. Mevcut binalarda dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m'ye ve diğer yapılarda 30.50 m'ye kadar müsaade edilmektedir. Fakat, bina mevcut olsa bile, yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzur evlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmemektedir. Hastaneler, huzur evleri, anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu merdivenler düzenlenebilir ve bu merdivenin genişliği 100 cm'den az olamaz. Mevcut binalarda dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m'ye ve diğer yapılarda 30.50 m'ye kadar müsaade edilmektedir. Fakat, bina mevcut olsa bile, yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzur evlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmemektedir. Hastaneler, huzurevleri, anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu merdivenler düzenlenebilir ve bu merdivenin genişliği 100 cm'den az olamaz. Yeni binalarda olduğu gibi mevcut binalarda da, basamağın kova merkezinden 50 cm uzaklıktaki basamak genişliği 25 cm'den az ve basamak yüksekliği 175 mm'den fazla olmamalıdır.
SONUÇ OLARAK SORUDA BİNA TANIMI NET OLARAK YAPILMADIĞI İÇİN(YENİ BİNA MI? ESKİ BİNA MI? OLDUĞU SORUDA AÇIKLANMAMIŞ) BU SORUNUN DA İPTALİ GEREKİR.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınava girenlerden gelen benzer itirazlar üzerine yaptığı inceleme sonucunda (2) sorunun iptali ile (1) sorunun cevap şıkkının değiştirilmesine karar vermiş ve sınav sonuçları bu iptal ile düzenlemeler neticesinde katılımcılara bildirmiştir.

Sınav sorularının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tespit edilip iptallere konu olan sorular haricinde dilekçemizde belirttiğimiz üzere sorularda hatalar bulunmaktadır. İş bu hatalı sorular ve yanlış cevaplar içeren sınav neticesinden dolayı 68,333 puan alarak geçerli puana ulaşamayarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanamadım. Benim gibi sınava girenlerin büyük çoğunluğu sınav sorularının pek çoğunda hatalar olduğunda hemfikirdirler.
İş bu davaya konu olan sınav sorularından kaynaklanan hatalar söz konusu olmasaydı başarılı olacağımın kanaatindeyim..

Yukarıda açıklanan tüm bu sebeplerle 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavının hatalı olan sorular ve yanlış açıklanan cevap şıkları yüzünden ve yapılan tüm itirazlara rağmen yanlış hesaplanan sınav sonuçlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması isteme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Yargı İçtihatları vs.
DELİLLER : 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı İlanı, 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı Soruları, 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı Cevap Anahtarı, 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavına ait sınav sonucum,Sınav Cevap Kâğıdının Tekrar Okunması İçin Verilen Dilekçeler, itiraz ücretleri dekontları, itirazlar üzerine davalı idarece verilen cevabi metin, ikmali mümkün her türlü yasal delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenler ve re ’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavında gerekçeleri ile birlikte yukarıda sunduğum hatalı soruların iptali ve yanlış cevap şıklarının düzeltilmesi ve bu yapılan yanlışlıklar yüzünden hatalı hesaplama sonucunda 70 PUAN ALTINDA ALARAK BAŞARISIZ SAYILMAMIN İPTALİNE ve YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesini ve bu kapsamda mahkeme konusu olan soruların incelenmesi için tayin edilecek bilirkişilerin ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesinden talep edilmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.(11.06.2014)

DAVACI
AD SOYAD
 

YAKUP TATAR

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 May 2014
Mesajlar
58
Tepki puanı
9
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Bimere şöyle bir yazı yazdım. Benzer bişey siz de gönderin bence..

24 Mayis 2014 tarihinde ÖSYM tarafından hazirlanip yapılan Isyeri hekimligi sınavında genel başarı oranının çok düşük olması göstermiştir ki , bu başarısızlık sadece sınava girenlerin değil, aynı zamanda sınavı hazırlayanlarin da sorunu olmalıdır. Net olarak başarı oranı bilinmese de , geçme notunun 70 olduğu sınavda , tahmini oran yüzde 10 ların altındadır. Böyle bir durumda hekimlik gibi çalışma ve sorumluluk kavramlariyla iç içe olan bir meslek grubunun bu başarısızlığinda sınavın hazirlaniş şeklindeki tahmini yanlış uygulamalar ve geçme notunun yüksekliğinin etkisi de gözardı edilmemelidir. Birçok insanın kazanmak icin büyük emekler harcayıp onca para vererek kursa gittiği bu sınavla ilgili bir mağduriyet sözkonusu olduğu açıktır. Sizlerden dileğim yetkili makamlarca bu konunun değerlendirilerek geçme notunun 60 a çekilip , bu magduriyetlerimizin giderilmesini saglamanızdır. Saygılar sunuyorum
BENDE YAZDIM BENZER BİR TAZI ,BİMERE CUMHURBAŞKANLIĞINA VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA GÖNDERDİM
 

Kemal Benzer

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
26 May 2014
Mesajlar
4
Tepki puanı
2
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Sınav sonucu ile ilgili BİMER e başvurdum.ÇSGB işaret buyurmuşlar.6655 kişi sınava girmiş.Ben 1050 ciyim.65 puan aldım.Benim sıralamama göre 5605 ikşi sınavı geçememiş.Benim önümdeki kazanamayanlar hariç.Bu sayısal sonuç sınavı hazırlayanların başarısızlığıdır.ÇASGEM e de yazdım.
 

metinkara

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 May 2014
Mesajlar
67
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
İşyeri Hekimi
Barajin 60 a cekilmesi soz konusumudur
 

hüseyin gülen

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
23 Ara 2013
Mesajlar
49
Tepki puanı
6
Meslek
İşyeri Hekimi
Hiç sanmiyorum ama
Bir kaç dersane toplu itirazda bulunmus bende bireysel olarak başvurdum başka basvuranlarda var ama yinede burası türkiye hiç ümidim
Yok . Adamlar sorulari karistirmis bence is yeri hekimligiyle uzmanliginin yonetmelikten baska soru goremedim
Ben sinavda . Yonetmeliklerle belirlecegiz heralde meslek hastaliklarini .
 

ozhan ozcan

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
25 Haz 2014
Mesajlar
5
Tepki puanı
1
Medeni hal
Evli
Meslek
İşyeri Hekimi
Şükrü Kızılot
skizilot@yaklasim.com

Hürriyet
23.06.2014 Pazartesi
Doktor bu ne!
İşyeri hekimliği sınavına girenlerin yüzde 91'i başarısız.
Hekim bulundurma zorunluluğu ‘çok tehlikeli’ ve ‘tehlikeli’ işyerlerinde başlarken, ‘az tehlikeli’ işyerleri için ise 1 Temmuz 2016’dan itibaren devreye girecek. Ancak işyeri hekimliği sertifikası almak için açılan sınav tam bir hüsranla sonuçlandı. Sınava giren 6 bin 655 tıp doktorundan yüzde 91’i başarısız oldu.

İŞYERİ hekimliği sınavına giren tıp doktorlarının, yüzde 91’i başarısız oldu. Geçtiğimiz ay yapılan sınava 7.521 başvuru oldu. Bunlardan 866’sı sınava girmedi. Sınava giren 6655 hekimin ise, 609’u yani yaklaşık yüzde 9’u başarılı oldu! Yüzde 91 oranındaki başarısızlık, kafaları karıştırdı ve “Sınav sistemi ve içeriğinde mi yoksa doktorların bilgi düzeyinde mi eksiklik var?” tartışması başladı. Hekimlerin yüzde 91’inin işyeri hekimliği sınavında “başarısız” olması inanılır gibi değil! İşyerleri ve çalışanlar için iş güvenliği ve sağlığı ciddi bir olay. İşyeri ve işçilerle ilgili çok sayıda yükümlülüklerin ve cezaların yer aldığı bu uygulamada, görev alacak işyeri hekimleri ve diğer sağlık personeli son derece önemli. Bu nedenle, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri için;
90 saat uzaktan,
90 saat örgün,
40 saat de uygulamalı eğitim, olmak üzere toplam 220 saat eğitim zorunluluğu var.
Diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) için de;
45 saat uzaktan,
45 saat örgün eğitim, olmak üzere, toplam 90 saat eğitim zorunluluğu var.
Bu eğitimler alındıktan sonra sınava girilecek. Başarılı olanlara da sertifika verilecek. Sertifikası olmayanların çalıştırılması yasak.

İŞ GÜVENLİĞİ FİYASKOSUUygulama çok tehlikeli işyerleri ve tehlikeli işyerleri için başladı. Az tehlikeli işyerleri için de 1 Temmuz 2016’da başlayacak. Bu noktada durup mevcut tabloya bakıyoruz. İşyeri hekimliği ile ilgili 220 saat eğitim alanlar sınava girmişler. Sonuç; sınava giren hekimlerin yüzde 91’i başarısız!
Diğer sağlık personeli ile ilgili 90 saatlik zorunlu eğitim olayına bakıyoruz.
İş Güvenliği Genel Müdürlüğü, diğer sağlık personelinin eğitim programını yayınlamamış. Oysa bunların 1 Ocak 2015 itibariyle sertifikalı olmaları gerekiyor.
Başbakanlığa gönderilen bir yönetmelik taslağı var. Geçtiğimiz perşembe “Altı kaval üstü şeşhane” başlığı altında açıkladığımız gibi; Yönetmelik Taslağı’nın 29/1. Maddesinde diğer sağlık personeli için eğitimin zorunlu olduğu ve süresi açıklanıyor. 29/3. Maddesinde de eğitime katılma zorunluluğunun aranmayacağı belirtiliyor!
Buna göre; iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 220 saat eğitim almış olacak. Diğer sağlık personeli ise, 1 saat bile eğitim almamış olacak! Ardından, eğitim almamış yardımcı sağlık personeli maden sahaları ve inşaatlar gibi çok tehlikeli işyerlerine ya da tehlikeli olan diğer işyerlerine gönderilecek!
Bu yönüyle olay tam bir fiyasko..

NE YAPMAK GEREKİYOR?Acilen bir dizi önlem alınması gerekiyor. Kavun karpuz, vişne, çilek, kiraz, elma, armut, maydanoz, ıspanak, pırasa, marul yetiştiren işyerleri ile tavuk, horoz, civciv yetiştiren işyerlerini tehlikeli işyeri tanımına sokup, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmemesi nedeniyle her ay için 14 bin lira idari para cezası kesiliyor. Bu uygulama durdurulmalı. Yukarıda açıkladık, yeterli uzman, hekim ve yardımcı sağlık personeli yok. Eğitim ve sınav sistemi tam bir fiyasko. Önce gerekli altyapı hazırlanmalı sonra düğmeye basılmalı.Soma faciası bu konuda ders olmalı..


AĞIRLIKLI OLARAK TIPLA İLGİLİ SORULAR

İŞYERİ hekimliği için ÖSYM’nin açtığı sınavda toplam 60 sınav soruldu. Ağırlıklı olarak tıpla ilgili olan soruların içinde işyeri güvenliği kanunu ile ilgili bir kaç soru yer aldı. İşte o sorulardan bazıları;
Gebe veva emziren kadınların çalıştırılma şartları ile emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarınada dair yönetmeliğe göre işveren emziren çalışanı günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?a) 6, b) 6.5, c) 7, d) 7.5 e) 8 (Doğru cevap d)
Pazartesi hastalığı olarak adlandırılan klinik tablo aşağıdaki hastalıkların hangisi için kullanılır?
a) sideroz, b) silikoz, c) asbeskoz, d) bisinoz, e) kömür işçisi, pnömokonyozu (Doğru cevap d)
Biyolojik etkenlere bağlı mesleki bulaşıcı hastalıklar, biyolojik etkenlere mağruriyet ve risklerin önlenmesi hakkındaki yönetmeliğe göre 4 grupta ele alınmaktadır. Buna göre bir sağlık kuruluşu çalışanının maruz kaldığı şarbon etkeni hangi grupta ele alınır?a) Grup 1, b) Grup 2, c) Grup 3, d) Grup 4, e) Sınıflandırmaya girmez (Doğru cevap c)

 

adem arık

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Ocak 2014
Mesajlar
18
Tepki puanı
1
Meslek
İşyeri Hekimi
Isg uzmanlarının açtığı dava sonuçlanmış. Bazi sorular iptal edilmiş. İptal edilen sorular doğru kabul edilmiş. Tam sinirda kalanlar varsa bu yola basvursunlar
 

baki karaman

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Nis 2013
Mesajlar
230
Tepki puanı
235
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
……....(İL ADI)…………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DAVACI : AD SOYAD (T.C.Kimlik No:……………)
DAVALI : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
DAVANIN KONUSU : 24.05.2014 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge
Yükseltme Sınavında hatalı sorular ve yanlış cevap şıkları olması ve sınav sonucunun yanlış hesaplanması neticesinde “BAŞARISIZ” olarak nitelendirildim. Yaşanan mağduriyetimin düzeltilmesi için hatalı sınav sorularının iptali ile buna bağlı sınav sonuçlarının iptali ve sınavda başarılı sayılmam isteği ve yürütmesinin durdurulması isteği hakkında.

TEBLİĞ TARİHİ : 06.06.2014 ve 09.06.2014 ÖSYM sınav sonucu ilan tarihleri

İPTALİ İSTENİLEN
İDARİ İŞLEM : 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavındaki hatalı sorular ve yanlış cevap anahtarları, ve bunlardan dolayı alınan sınav sonuçları

DAVANIN İZAHI:

24.05.2014 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavına katılmış bulunmaktayım. 02.08.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6495 sayılı torba yasa ile iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, adına yatırılmış prim gün sayısı dikkate alınarak bir yıl içinde iki sınav hakkı verildi. İlgili kanun maddesi aşağıdaki gibidir.
MADDE 55 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bakanlık, usul ve esaslarını belirlemek kaydıyla, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmesine dair gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.”
24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı sonucunda geçer puan 70 iken, 68.333 (41 doğru 19 yanlış) puan alarak başarısız sayıldım. (Ek-Sınav Sonuç Belgesi)

24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavında bazı soruların hatalı olduğunu ve bazı sorularında cevap şıklarının yanlış olduğunu tespit etmiş bulunmaktayım.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 06 Haziran Şubat 2014 tarihinde sınav sorularını yayınlayarak üç iş günü içerisinde yazılı olarak itirazları kabul edeceğini ilan etmiştir. 24. Ve 51. Sorular aşağıda iptallerini istediğimiz ve aynı gerekçeleri taşıyan sorular olarak iptal edilmiş bulunmaktadır.Fakat itirazlara sebep olan 4 soruda yürürlükten kaldırılan sorular olduğu halde sadece 2 tanesi iptal edilmiş ve diğer ikisi iptal edilmemiştir.Yoğun itirazlara sebep olan ve iptal edilmeyen 2 soru gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur.
24.05.2014 tarihinde gerçekleşen A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belge sınıfı yükseltme sınavında sorulan hatalı sorular ve yanlış cevap şıkları gerekçeleri ile birlikte aşağıdaki gibidir

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV KİTAPÇIĞI

1 MADDE 364 - Bıçakların sapları üzerine, gerektiğinde elyaf, deri veya paslanmaz çelikten yapılmış kabza mahfazaları yapılacak veya parmak kavramları veya kalkan konulacaktır.

Kauçuğun kesilmesinde kullanılan bıçakların uçları, uygun şekilde yuvarlatılacaktır.

Konserve, deri yüzme, deri işleme ve lastik fabrikalarında kullanılacak bıçakların taşınmaları için, uygun kılıfları veya kınları bulunacaktır.

SORU İPTAL EDİLMELİDİR.
GEREKÇE 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun14 üncü maddesi hariç diğer
maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak aynı kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2. maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.
Fakat, Geçici 2. madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2. madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı anılan tüzük ve ona göre çıkartılan yönetmeliklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir.

Ayrıca sınav uygulama duyurusunda ilgili Tüzükten soru gelmeyeceği duyurulmasına rağmen, yukarıda konusu anılan Tüzükten 4 adet soru sorulmuştur. Diğer yönetmeliklerin duyurusunun yapıldığı gibi tüzükten de soru gelebileceği duyurulmalı ve sınav uygulama duyurusunda belirtilmesi gerekiyordu.

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KİTAPÇIĞI

2 2014 - İSG / A SINIFI SORU:46
Bir iş yerindeki vagonlara bir kalas üzerinden geçmenin zorunlu olduğu durumlarda aşağıdakilerin hangisi gerekli değildir?
a)Kalaslara uygun basamak çıtaları çakılması
b)Kalasın her iki ucunun sağlam olarak sabitlenmesi
c)Kalası kullanan işçilere uygun emniyet kemeri
verilmesi
d)Kalasın her iki ucunda birer işçi görevlendirilmesi
e)Vagonların yanında yardımcı bir işçi
görevlendirilmesi CEVAP D VERİLMİŞ SORU İPTAL EDİLMELİDİR.
GEREKÇE MADDE 472 - Vagonların yükleme veya boşaltılmasında çalışan işçiler, vagonlara bir kalas üzerinden geçmek zorunluluğunda kaldıkları hallerde, bu kalaslara uygun basamak çıtaları çakılacak ve kalasın her iki başı sağlamca bağlanacak ve bu işçilere, uygun emniyet kemerleri verilecek ve vagonların yanında yardımcı bir işçi görevlendirilecektir

25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak aynı kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2. maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.
Fakat, Geçici 2. madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2. madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı anılan tüzük ve ona göre çıkartılan yönetmeliklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir.

Ayrıca sınav uygulama duyurusunda ilgili Tüzükten soru gelmeyeceği duyurulmasına rağmen, yukarıda konusu anılan Tüzükten 4 adet soru sorulmuştur. Diğer yönetmeliklerin duyurusunun yapıldığı gibi tüzükten de soru gelebileceği duyurulmalı ve sınav uygulama duyurusunda belirtilmesi gerekiyordu.

Ayrıca ;

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KİTAPÇIĞI

3 2014 - İSG / A SINIFI SORU:7
Orman yol inşaatlarında iş güvenliği ile alakalı hangisi yanlıştır?

a. dozer aşağıdan yukarı çalıştırılmalı
b. dozer aşırı uzun mesafe çalıştırılmamalı
c. dozer yakıtı önceden ormanda hazır bulundurulmalı
d. dozer yukardan aşağı çalıştırılmalı CEVABI BİLİNMİYOR SORU İPTAL EDİLMELİDİR çünkü iki doğru cevap var (A ve C )
GEREKÇE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

TEBLİĞ NO: 292

8.3.2.2– Olabildiğince yol inşaatına yukarıdan başlanacak ve inşaat aşağı doğru ilerlenecektir. Zorunlu olmadıkça dozerler yokuş yukarı çalıştırılmayacaktır.

(!) Tüzük ve Tebliğ sorularından muaf tutulmamız gerekmektedir.

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KİTAPÇIĞI

4 2014 - İSG / A SINIFI
SORU:bilinmiyor
Dairesel merdivenler ile ilgili bir soru vardı.Orada doğru cevap olarak dairesel merdivenler 9,5 m den fazla olamaz cevabı sanırım doğru kabul edilmiş. Bilinmiyor SORU İPTAL
GEREKÇE Yeni Yapılarda Dairesel Merdivenler Yönetmeliklerde yeni binalarda yapılacak dairesel merdivenler için çok sayıda sınırlama getirilmiştir. Herşeyden önce, bir kattaki kullanıcı sayısı 25 kişiden fazla ise dairesel merdivenlerin yapımı yasaklanmıştır. Şayet bir kattaki kullanıcı sayısı 25 kişiden az ise, en fazla 9.5 m yüksekliğinde dairesel merdiven yapılmasına müsaade edilmektedir. Başka bir deyişle üç kattan fazla yeni binalarda dairesel merdivenlere izin verilmemektedir. Dairesel merdivenler; yanmaz malzemeden yapılmaları ve yeni binalarda en az 100 cm genişlikte olmaları durumunda herhangi bir kattan, ara kattan, veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak kullanılabilir. Belirtilen şartları sağlamayan dairesel merdivenler zorunlu çıkış olarak kullanılamaz. Dairesel merdivenin basamak genişliği 25 cm olduğu noktadan itibaren merdiven genişliğinin en az 100 cm olması gerekmektedir. Genişliğin kova merkeziden itibaren olmadığına dikkat edilmelidir. Rahatlıkla inilebilmesi için basamak genişliği uygun olmalıdır. Ayrıca basamak genişliğinin en çok 50 cm mesafede 25 cm olmalıdır. Basamak yükseklikleri yani dairesel merdivenler için basamaklar arasındaki yükseklik en çok 17.5 cm olmalı, baş kurtarma yüksekliği 2.5 m'den fazla olmalıdır. Yönetmeliklere göre, yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzur evlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında dairesel merdivenlere izin verilmez. Oysa, ülkemizdeki birçok hastanede, sağlıklı kişilerin bile inemeyeceği.
-Mevcut Binalarda Dairesel Merdivenler Mevcut binalarda yapılacak dairesel merdivenlere daha fazla esneklik verilmiştir. Yeni binalarda bir katta olan kişi sayısı 100 kişiye çıkarılmış merdiven genişliği de düşürülmüştür. Mevcut binalarda, kullanıcı sayısı 100 kişiyi aşmayan herhangi bir kattan, ara kattan veya balkonlardan zorunlu çıkış olarak hizmet verebilmektedir. Kullanıcı sayısı 60 kişiden az ise merdiven genişliği en az 70 cm alınabilmekte, daha fazla ise en az 80 cm olması gerekmektedir. Mevcut binalarda dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m'ye ve diğer yapılarda 30.50 m'ye kadar müsaade edilmektedir. Fakat, bina mevcut olsa bile, yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzur evlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmemektedir. Hastaneler, huzur evleri, anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu merdivenler düzenlenebilir ve bu merdivenin genişliği 100 cm'den az olamaz. Mevcut binalarda dairesel merdivenler, konutlarda 51.50 m'ye ve diğer yapılarda 30.50 m'ye kadar müsaade edilmektedir. Fakat, bina mevcut olsa bile, yataklı sağlık hizmeti amaçlı binalarda, huzur evlerinde, anaokulu ve ilköğretim okullarında ve kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen eğlence yerlerinde dairesel merdivene izin verilmemektedir. Hastaneler, huzurevleri, anaokulları ve ilköğretim okullarında ise, sadece sahanlıklı düz kollu merdivenler düzenlenebilir ve bu merdivenin genişliği 100 cm'den az olamaz. Yeni binalarda olduğu gibi mevcut binalarda da, basamağın kova merkezinden 50 cm uzaklıktaki basamak genişliği 25 cm'den az ve basamak yüksekliği 175 mm'den fazla olmamalıdır.
SONUÇ OLARAK SORUDA BİNA TANIMI NET OLARAK YAPILMADIĞI İÇİN(YENİ BİNA MI? ESKİ BİNA MI? OLDUĞU SORUDA AÇIKLANMAMIŞ) BU SORUNUN DA İPTALİ GEREKİR.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınava girenlerden gelen benzer itirazlar üzerine yaptığı inceleme sonucunda (2) sorunun iptali ile (1) sorunun cevap şıkkının değiştirilmesine karar vermiş ve sınav sonuçları bu iptal ile düzenlemeler neticesinde katılımcılara bildirmiştir.

Sınav sorularının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tespit edilip iptallere konu olan sorular haricinde dilekçemizde belirttiğimiz üzere sorularda hatalar bulunmaktadır. İş bu hatalı sorular ve yanlış cevaplar içeren sınav neticesinden dolayı 68,333 puan alarak geçerli puana ulaşamayarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanamadım. Benim gibi sınava girenlerin büyük çoğunluğu sınav sorularının pek çoğunda hatalar olduğunda hemfikirdirler.
İş bu davaya konu olan sınav sorularından kaynaklanan hatalar söz konusu olmasaydı başarılı olacağımın kanaatindeyim..

Yukarıda açıklanan tüm bu sebeplerle 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavının hatalı olan sorular ve yanlış açıklanan cevap şıkları yüzünden ve yapılan tüm itirazlara rağmen yanlış hesaplanan sınav sonuçlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması isteme zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Yargı İçtihatları vs.
DELİLLER : 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı İlanı, 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı Soruları, 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavı Cevap Anahtarı, 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavına ait sınav sonucum,Sınav Cevap Kâğıdının Tekrar Okunması İçin Verilen Dilekçeler, itiraz ücretleri dekontları, itirazlar üzerine davalı idarece verilen cevabi metin, ikmali mümkün her türlü yasal delil
SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenler ve re ’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile 24.05.2014 tarihli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Yükseltme Sınavında gerekçeleri ile birlikte yukarıda sunduğum hatalı soruların iptali ve yanlış cevap şıklarının düzeltilmesi ve bu yapılan yanlışlıklar yüzünden hatalı hesaplama sonucunda 70 PUAN ALTINDA ALARAK BAŞARISIZ SAYILMAMIN İPTALİNE ve YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesini ve bu kapsamda mahkeme konusu olan soruların incelenmesi için tayin edilecek bilirkişilerin ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesinden talep edilmesi hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.(11.06.2014)

DAVACI
AD SOYAD
soruda deri ve konserve açmak için bıçakların da sivri veya yassı olması soruldu oysa sadece kağuçuk için yassılaştırılır diyor.Yani diğerleri için yassılaştırılmaz diye bir şey kasinlikle yazılmadığından soru tüzüğe göre de yanlış Arkadaşlar. Dava açanlar ilave gerekçe olarak eklemelerinde yarar vardır.
1 MADDE 364 - Bıçakların sapları üzerine, gerektiğinde elyaf, deri veya paslanmaz çelikten yapılmış kabza mahfazaları yapılacak veya parmak kavramları veya kalkan konulacaktır.
Kauçuğun kesilmesinde kullanılan bıçakların uçları, uygun şekilde yuvarlatılacaktır.
Konserve, deri yüzme, deri işleme ve lastik fabrikalarında kullanılacak bıçakların taşınmaları için, uygun kılıfları veya kınları bulunacaktır.
 

mehmet inan

Acemi Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Haz 2014
Mesajlar
1
Tepki puanı
0
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
İşyeri Hekimi
druzun eğitim seminerlerinde arsenik için tarım işcilerinde ve balıkçılarda kansere neden olabileceği belirtilmiş , inşaat işlerinde de özellikle boya işinde arsenik sık kullanılmakta ve arsenik bilindiği gibi deri ve akciğer kanseri yapıyor . öte y andan şıklarda da güneş ışığı vardı . ben bu iki şık arasında çok kaldım ve arseniği işaretledim çünkü balıkçılarda ve tarım işçilerinde direk risk arsenik . inşaat işçilerinde de risk özellikle boya ve paslı demirler ile uğraşanlarda arsenik risk . sanki bana öyle geldi ki bunlar arseniği soruyorlar :)) yoksa kaba anlamda güneş ışığı kanser yaparmı diye bir soru sormayacaklarını düşündüm ama bakıyorum herkes güneş ışığı demiş ,,,, hayırlısı diyelim
balıkçılar arseniğe ne şekilde maruz kalıyorlar
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst

!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.