24 Mayıs 2014 İşyeri Hekimliği Sınav Soruları | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

24 Mayıs 2014 İşyeri Hekimliği Sınav Soruları

Konu, 'İşyeri Hekimliği Sınav Soruları' kısmında Aziz Karaca tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Aziz Karaca

  Aziz Karaca TÜİSAG Üyesi  24 MAYIS 2014 İŞYERİ HEKİMLİĞİ SORULAR

  1- Tozla Mücadele Komisyonu yılda en az kaç kere toplanır?

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 6


  Cevap: B

  AÇIKLAMA: MADDE 7: Bu komisyon yılda iki defa toplanır. Komisyon, Bakanlığın ve komisyon üyelerinin isteği üzerine olağan üstü toplanarak gelen görüş ve önerileri değerlendirir. Komisyon tozla ilgili hangi sektörlerde rehber hazırlanması gerektiğine karar verir ve bu rehberlerin hazırlanmasında hangi kurum ve/veya kuruluşların görev alacağını belirler. (Tozla Mücadele Yönetmeliği)


  2- Cam döküm sanayinde çalışan işçiler günde en fazla kaç saat çalıştırılabilirler?

  A) 6

  B) 6,5

  C) 7

  D) 7,5

  E) 8


  Cevap: 7,5

  AÇIKLAMA: Günde Ancak Yedi buçuk Saat Çalışılabilecek İşler

  1- Kurşun ve arsenik işleri

  2- Cam sanayi işleri

  3- Cıva sanayi işleri

  4- Çimento sanayi işleri

  5- Havagazı ve kok fabrikalarıyla termik santrallerdeki işler

  6- Çinko sanayi işleri

  7- Bakır sanayi işleri

  8- Alüminyum sanayi işleri

  9- Demir ve çelik sanayi işler

  10- Döküm sanayi işleri

  11- Kaplamacılık işleri

  12- Karpit sanayi işleri

  13- Asit sanayi işleri

  14- Akümülatör sanayi işleri

  15- Kaynak işleri

  16- Madenlere su verme işleri

  17- Kauçuk işlenmesi işleri

  18- Yeraltı işleri

  19- Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler

  20- Gürültülü işler

  21- Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler

  22- Pnömokonyoz yapan tozlu işler

  23- Tarım ilaçları

  (Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik)


  3- Emziren kadın işçi günde en fazla kaç saat çalıştırılabilir?

  A) 6,5

  B) 7

  C) 7,5

  D) 8

  E) 9


  Cevap: 7,5

  AÇIKLAMA: Çalışma saatleri

  MADDE 9 – (1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.(Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik)  4- Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi hangi ünvanı alır?

  A-Destek elmanı

  B-Sağlıkçı işçi

  Cevap: Destek Elemanı

  AÇIKLAMA: Destek Elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi


  5- 4857 sayılı iş kanunun 8. maddesine göre “işçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir”. Aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İş sözleşmesi

  B) İş ve Ücret Sözleşmesi

  C) Çalışma ve Çalıştırma Sözleşmesi


  Cevap: İş Sözleşmesi

  AÇIKLAMA: İş sözleşmesi: 4857 sayılı iş kanunun 8. maddesine göre iş sözleşmesinin tanımı işçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşmedir.


  6- Cumhuriyetin kurulumundan sonra iş güvenliği ve yasasıyla ilgili ilk çıkarılan kanun hangisidir? (Ya da ilk yapılan düzenleme hangisidir?)

  A) Hafta tatili yasası

  B) Umumi hıfzıssıhha


  Cevap: Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

  AÇIKLAMA: Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1930 yılında yürürlüğe girmiştir. İlk Sağlık gözetimi kavramı da İlk kez umumi hıfzıssıhha kanununda kullanılmıştır ve 50 ya da daha fazla sayıda ve aynı kanunda 50 ya da daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işyeri hekimi bulundurulması zorunluluğundan bahsedilmiştir ve işçilerin muayen aralıklarla periyodik ve portföy muayenelerinin yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.

  3008 Sayılı İş Kanunu, 8 Haziran 1936 yılında çıkarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk İş Kanunu’dur.  7- WHO temel önceliği nedir? (Soru metni çok daha geniş hatırlayamıyorum ama bunu gibi birşeydi)

  A) Ülkelerin sağlık politikalarını belirlemek

  B) Herkes için sağlık

  C) İş verimliliği

  D) Hastalık Tedavisi


  Cevap: Herkes için sağlık


  8- Çok tehlikeli sınıfındaki işyerlerinde işçilere verilesi gereken eğitimle ilgili hangisi doğrudur?

  A) Yılda bir kez 16 saat

  B) 2 yılda bir kez 12 saat vs.


  Cevap: Yılda bir kez 16 saat

  AÇIKLAMA:

  (3) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

  b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

  c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

  Eğitim süreleri

  MADDE 11 - (1) Çalışanlara verilecek eğitimler;

  a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

  b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

  c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak düzenlenir.

  (Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik) 5


  9- Bir işyerinde Gürültüye bağlı gelişecek işitme kayıplarının 1 yıl içindeki insidansı hangi Metotla hesaplanmalıdır? ( 1 yıl boyunca izlem ve işitme kaybına uğrayan işçi sayısı şeklinde)

  A) Kohort

  B) Tanımlayıcı


  Cevap: Kohort

  AÇIKLAMA: Kohort Araştırmaları: Bu tip araştırmalar “İnsidans” veya “Prospektif araştırmalar olarakta isimlendirilmektedir. Kohort araştırmaları ise herhangi bir sağlık problemi ile bu sağlık problemine neden olabileceği düşünülen sebep arasındaki ilişkiyi saptamak amacı ile planlanan çözümleyici epidemiyolojik araştırmalardır.


  10- Asbestle ilgili çalışan bir işyerinde, işçilere ne sıklıkla AC Grafisi çekileceğinin işyeri hekiminin kararıyla belirleneceğinden bahsediyor. Ancak bu periyot aşağıdakilerden hangisinde daha uzun olamaz?

  A) 3 ay

  B) 6 ay

  C) 1 yıl

  D) 2 yıl


  Cevap: 2 yıl

  AÇIKLAMA: Sağlık gözetimi

  MADDE 16 – (1) Çalışanlar aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak sağlık gözetimine tabi tutulur.

  a) Bu Yönetmelik kapsamındaki işleri ilk defa yapacak kişinin, önce işyeri hekimi tarafından genel sağlık durumu değerlendirilir ve Ek-I’de belirtildiği şekilde, özellikle solunum sistemi muayeneleri başta olmak üzere genel sistemik fizik muayene ile diğer tetkik ve kontrolleri yapılır. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre 2 yılı aşamaz.(Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik) 6


  11- Pazartesi günü semptomların başladığını belirten devamını hatırlamadığım vaka sorusu

  Cevap: Bisinozis

  AÇIKLAMA: Pamuk tozunun solunması sonucu oluşan bir tür solunum sistemi hastalığıdır.


  12- Anatominin alt dalı olan, insan vücudunun boyutlarıyla ilgilenen bilim dalı hangisidir?

  A) Ergonomi

  B) Antropoloji

  C) Antropometri

  D) Fizyoloji


  Cevap: Antropometri

  AÇIKLAMA: Antropometri: İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.


  13-Genç işçi tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  Cevap:15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış işçiler

  AÇIKLAMA:

  Genç işçi: 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, (Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik)


  14- Stres aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

  Cevap: Terleme azlığı


  15- Aşağıdakilerden hangisi Kadmiyum'un sebep olduğu hastalıklardan ya da hastalığa sebep olduğu organlardan değildir?

  A) Akciğer Kanseri

  B) Kemik

  C) Böbrek

  D) Prostat

  E) Deri


  Cevap: Deri

  AÇIKLAMA: böbrek ve akciğeri tutar.

  Ca'dan fakir beslenmede emilimi artar böylece kemikte osteomalazi yapar.

  prostat kanseri gelişiminde de etkilidir.

  Cilde bir etkisi yoktur.


  16- Aşağıdakilerden hangisi yanıcı patlayıcı gaz değildir?

  A) Metan

  B) Etan

  C) Asetilen

  D) Karbondioksit


  Cevap: Karbondioksit

  AÇIKLAMA: Metan: CH₄(metan)yanıcı, patlayıcı ve boğucu bir gazdır.

  Asetilen: Parlayıcı, patlayıcı

  Karbondioksit: Basit boğucu

  Etan: Metan, propan, etan kaynakçılıkta kullanılan yanıcı gazlardır.


  17- El-Kol titreşiminde günlük mesleki maruziyet sınır değeri?

  Cevap: 5

  AÇIKLAMA: El-Kol titreşiminde 1-1000 Hz frekanslar hissedilir.

  8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet SINIR değeri: 5m/s²

  8 saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet ETKİN değeri: 2,5m/s²


  18- Bir iş yerinde havadaki bulunan kurşunun mesleki maruziyet sınır değeri nedir? [ortalaması (yani TWA) değil, sınır değeri soruluyordu !)

  A) 0.075 mg/m3

  B) 0.15 mg/m3


  Cevap: 0,075

  AÇIKLAMA: Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise, 8


  (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)


  19- risk değerlendirme Ekibinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

  Cevap: İş müfettişi

  AÇIKLAMA: Risk değerlendirmesi ekibi

  MADDE 6 – (1) Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

  a) İşveren veya işveren vekili.

  b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

  c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.

  ç) İşyerindeki destek elemanları.

  d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

  (2) İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

  (İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği)


  20- OSGB çalışma belgesi kaç yılda bir vize edilmelidir?

  Cevap: 5 yıl

  AÇIKLAMA: (2) Yetki belgelerinin, OSGB tarafından beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur. (İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği )


  21- Biyolojik risk etmenleri sınıflandırması aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

  A) Patojenite

  B) Çalışan üzerindeki etkilerine göre

  C) İmmün yetmez hastalardaki etkisi

  D) Sağlıklı kişilerde etkisi

  E) Uzun süre etkilenmiş kişilerdeki etkilenme durumu


  Cevap: B

  AÇIKLAMA: MADDE 4: b) Biyolojik etkenler: Herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dâhil mikroorganizmaları, hücre kültürlerini ve insan endoparazitlerini ifade eder.

  MADDE 5 – (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre aşağıdaki 4 risk grubunda sınıflandırılır: (Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik)

  Risk Değerlendirmesi ve alınacak önlemleri belirlemek için öncelikle çalışanların maruziyeti (Türü, Düzeyi ve Süresi) belirlenir.


  22- Aşağıdakilerden hangisi sesin işitmeye ilgili etkisidir?

  Cevap: Gürültüye bağlı sağırlık


  23- Bir iş yerinde tam zamanlı çalışan bir iş yeri hekiminin 1 yıl içinde yaptığı eğitim toplantıları, kongre vs. ile geçen zamanından kaç günü çalışma saatlerine dahil sayılır?

  A) 3

  B) 5

  C) 10

  D) 14


  Cevap: 5 gün

  AÇIKLAMA: MADDE 10: (2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen işyeri hekimleri, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle işyeri hekiminin ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz. (İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik) 10


  24- 4857 Sayılı İş Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi........ iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değildir?

  Cevap: Ev hizmetleri

  AÇIKLAMA: Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

  a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

  b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

  c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

  d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

  e) Ev hizmetlerinde,

  f) çıraklar hakkında

  g) Sporcular hakkında,

  h) Rehabilite edilenler hakkında,

  ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

  (4857 Sayılı İş Kanunu)


  25- Matkapla çalışan işçide parmaklarda solukluk...... semptomları görülmüştür. Tanı?

  Cevap: Raynaud

  AÇIKLAMA: Kadınları erkeklere oranla, daha fazla etkileyen Raynaud hastalığı, genellikle ergenlik çağında ya da 20'li yaşlarda başlar. Raynaud hastalığına benzer belirtilerle seyreden bir durum da 'Raynaud fenomeni' diye adlandırılır. Bu durum, Raynaud hastalığı kadar ağır değildir ve skleroderma gibi başka hastalıklarla bir arada ve havalı matkap kullanan yol işçilerinde olduğu gibi ellerin uzun süre şiddetli titreşimle karşı karşıya kaldığı işlerde çalışanlarda görülür.


  26- Aşağıdaki kimyasal maddelerin deriye maruziyeti ile ilgili hangisi yanlıştır?

  I. hidrojen siyanür ölümcül zehirlenme yapar

  II. sülfürik asit tahriş edicidir

  III. sodyum hidroksit ölümcül zehirlenme yapar

  A) 1

  B) 3

  C) 1-3

  D) 2-3

  E) 1-2-3


  Cevap: Yalnız 3

  AÇIKLAMA: Sodyum hidroksit, beyaz renkte nem çekici bir maddedir. NaOH formülüyle gösterilir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. *Sodyum Hidroksit deride “Alkali Yanık” oluşturur. Zehirlenmeye yol açmaz.

  Hidrojen Siyanür (HCN): Sentetik lif ve plastik üretiminde, elektrolizle metallerin kaplanmasında, siyanür tuzları ve nitritlerinin üretiminde, böcek ve kemiricilere karşı öldürücü ilaç olarak kullanılır. Siyanür, sıcak kuru havada son derece uçucu bir maddedir. Kaynama noktası 260°C dir. Yüksek derişimde, havada yanıcıdır. Sudan hafiftir (özgül ağırlığı 0,699). Düşük molekül ağırlığı ve uçucu bir bileşik olması nedeniyle kolaylıkla difuzyona uğrar.

  Sülfürik asit ; renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir.


  27- 50 dan fazla işçi çalıştıran bir işverenin alt işyerlerinde de 50 den fazla işçi çalışıyorsa ayrı ayrı isg kurulları oluşturulur. Bu kurullar arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan hangisidir?

  A) İşveren

  B) Sekreter

  C) İş güvenliği uzmanı

  D) İnsan Kaynakları Uzmanı

  E) risk değerlendirme Ekibi


  Cevap: İşveren


  AÇIKLAMA: a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.(İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik)


  28- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ne aşağıdakilerden hangisinden katılımcı çağrılmaz?

  A) ÇSB

  B) MEB

  C) TTB

  D) SSK

  E) Maliye Bakanlığı


  Cevap: Maliye Bakanlığı

  AÇIKLAMA: Konseyin oluşumu

  MADDE 5 – (1) Konsey, Müsteşarın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

  a) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdürü, İş Teftiş Kurulu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bir genel müdür,

  b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ilgili birer genel müdür,

  c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Başkanlığından bir başkan yardımcısı,

  ç) İşveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi,

  d) İhtiyaç duyulması hâlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararı ile belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlardan en fazla iki temsilci.

  (2) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında belirlenen Konsey üyeleri, iki yıl için seçilir ve üst üste iki olağan toplantıya katılmaz ise ilgili kurum veya kuruluşun üyeliği sona erer.(Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği) 13


  29- Bir işyerinde yaşına ve medeni durumuna bakılmaksızın kaç kadın işçi çalışıyorsa emzirme odası kurulmalıdır?

  A) 10

  B) 20

  C) 50

  D) 75

  E) 100


  Cevap: 100

  AÇIKLAMA: Oda ve yurt açma yükümlülüğü

  MADDE 13 – (1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV’te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur. (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik)


  30- Aşağıdaki verilen örneklerden hangisinde İnfrasound - Subsound - Ultrasound (Süpersonik) sırası doğrudur?

  Cevap: 3-500-100000

  AÇIKLAMA: Çok alçak frekanslı ses (Infrasonic): Sesberi ya da infrasound olarak nitelendirilen ses frekansları, 20 Hz den az olurlar. Böylece insan kulağının duyamayacağı kadar düşük, fakat hava basıncı değişiklikleriyle oluşan ses dalga frekanslarından daha yüksektirler.

  Sobsound: İnsan kulağının teorik olarak 20 Hz ile 20000 Hz arasını duyduğu söylense de, en iyi 250 Hz ve 3000 Hz arasındaki konuşma frekansı bölgesini duyar.

  Çok yüksek frekanslı Ses (Ultrasonic/ultrasonik): Sesöte ya da ultra sound, insan kulağının duyamayacağı çok yüksek frekanstaki seslere verilen addır. Frekansı 20.000 Hz'in üstündedir.


  31- Sırasıyla, yakıldığında en fazla enerji veren ve yakıldığında en hızlı enerjiye çevrilen besin kaynağı hangisidir?

  Cevap: Yağ - Karbonhidrat 14


  32- Kimyasal solventlerin (çözücüler) en önemli akut etkisi?

  Cevap: Nörolojik etkiler

  AÇIKLAMA: Nörolojik

  Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları Organik çözücüler; kimyasal olarak nispeten stabil, düşük molekül ağırlıklı, lipofil, oda sıcaklığında sıvı halde bulunan uçucu bileşikler veya karışımlardır. Alifatik hidrokarbonlar(n-hekzan gibi), aromatik hidrokarbonlar(benzen veya ksilen gibi), halojenli hidrokarbonlar(perkloretilen, trikloretilen, karbon tetraklorür gibi) olarak gruplandırılırlar. Alkoller, ketonlar, glikoller, esterler, eterler, aldehit ve piridinler, hidrojen grubunun yerini alarak oluşan bileşimlerdir. Organik solventler yağlar, reçine, kauçuk ve plastikleri çözme özellikleri nedeniyle sanayide sık kullanılırlar. Boya, yapıştırıcı, baskı mürekkepleri, lastik, polimer ve ilaç üretiminde, endüstriyel temizlik, kuru temizleme, yağ giderme, boyama ve kaplama işlerinde kullanılır. Riskli meslekler; boyacılar, ressamlar, yazıcılar, boya ve mürekkep imalatı işçileri, polyester işçileri, lamine yapıştırıcıları, parke tesisatçıları, yağcılardır.

  Akut etkiler(kısa süreli maruziyet)

  Belirtiler çözücüye bağlı olarak değişir. Ancak ortak semptomlar vardır; oryantasyon bozukluğu, sersemlik, baş dönmesi, öfori, konfüzyon ve bilinç kaybı, felç, konvülziyon ve solunum veya kalp durması sonucu ölüme kadar ilerleyebilir


  33- İş kazası veya meslek hastalığı geçiren bir işçiye işe geri dönüşte verilecek eğitim nedir?

  Cevap: İş kazasının veya mesleki hastalığın sebepleri, korunma yolları vs.

  AÇIKLAMA: (4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. (Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik) 15


  34- Risk Değerlendirmesinde dikkate alınmayan madde hangisidir?

  A) İşyeri kısıtları

  B) Benzer iş yerlerine ait raporlar.


  Cevap:

  AÇIKLAMA: Tehlikelerin tanımlanması

  MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.

  a) İşyeri bina ve eklentileri.

  b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.

  c) Üretim süreç ve teknikleri.

  ç) İş ekipmanları.

  d) Kullanılan maddeler.

  e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.

  f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.

  g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.

  ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.

  h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.

  ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

  i) İşyerinin teftiş sonuçları.

  j) Meslek hastalığı kayıtları.

  k) İş kazası kayıtları.

  l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.

  m) Ramak kala olay kayıtları.

  n) Malzeme güvenlik bilgi formları.

  o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.

  ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.

  p) Acil durum planları.

  r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

  (2) Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

  (3) Toplanan bilgiler ışığında; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır. Bu belirleme yapılırken aşağıdaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne şekilde etkilenebilecekleri göz önünde bulundurulur.

  a) İşletmenin yeri nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikeler.

  b) Seçilen alanda, işyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerleştirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yapılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

  c) İşyeri bina ve eklentilerinin yapı ve yapım tarzı ile seçilen yapı malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

  ç) Bakım ve onarım işleri de dahil işyerinde yürütülecek her türlü faaliyet esnasında çalışma usulleri, vardiya düzeni, ekip çalışması, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarşik düzen, ziyaretçi veya işyeri çalışanı olmayan diğer kişiler gibi faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

  d) İşin yürütümü, üretim teknikleri, kullanılan maddeler, makine ve ekipman, araç ve gereçler ile bunların çalışanların fiziksel özelliklerine uygun tasarlanmaması veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

  e) Kuvvetli akım, aydınlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatının bileşenleri ile ısıtma, havalandırma, atmosferik ve çevresel şartlardan korunma, drenaj, arıtma, yangın önleme ve mücadele ekipmanı ile benzeri yardımcı tesisat ve donanımlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

  f) İşyerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin işlenmesi, kullanılması, taşınması, depolanması ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

  g) Çalışma ortamına ilişkin hijyen koşulları ile çalışanların kişisel hijyen alışkanlıklarından kaynaklanabilecek tehlikeler.

  ğ) Çalışanın, işyeri içerisindeki ulaşım yollarının kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler.

  h) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli eğitim almaması, bilgilendirilmemesi, çalışanlara uygun talimat verilmemesi veya çalışma izni prosedürü gereken durumlarda bu izin olmaksızın çalışılmasından kaynaklanabilecek tehlikeler.

  (4) Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.


  35- Kızıl ötesi ışınların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Spermayojenezi bozar

  B) Kanserojen etkisi vardır.


  Cevap: Kanserojendir

  AÇIKLAMA: Ateş olan her yerde IR ışını( kızıl ötesi ışın ) vardır. Bu ışınlar, vücuda kolayca girer ve aşırı ısı verirler, fizik gerginlik oluşturur, deri yanıkları ve katarakt gibi bazı göz hastalıklarına sebep olabilir.


  36- Her 2 elde titreşimli işte çalışan işçide yapılacak ölçümlerle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I- Titreşim testi iki elede yapılır.

  II- İki elde farklı çıkan sonuçlardan maruziyet değeri yüksek olan kabul edilir.

  III- İki eldeki faklı sonuçlardan ortalaması maruziyet değeri olarak kabul edilir.

  A) 1

  B) 1-2

  C) 1-3


  Cevap: 1 ve 2


  AÇIKLAMA: a) Kullanılan yöntemler mekanik titreşime maruz kalan çalışanların kişisel maruziyetini belirleyebilecek nitelikte olacaktır.

  b) TS EN ISO 5349-1 ve 2 standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre, kullanılan cihazlar ve yöntemler, ölçülecek mekanik titreşimin karakteristiğine, çevresel etkilere ve ölçüm aygıtlarının özelliklerine uyumlu olacaktır.

  c) Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrı ayrı yapılacaktır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenecek ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilecektir. (Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik)


  37- Biyolojik risk etmenleri sınıflandırmasına göre şarbon hangi grupta yer alır?

  A) Grup 1

  B) Grup 2

  C) Grup 3

  D) Grup 4


  Cevap: Grup 3

  AÇIKLAMA: Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkânı olan biyolojik etkenler


  38- Bir işyerinde sürekli taşınabilir iletkenlerle çalışılacaksa o işyerindeki alternatif akım değeri kaçtan fazla olamaz?

  A) 42 V

  B) 250 V


  Cevap: 250 V

  AÇIKLAMA: Toprak ile potansiyel farkı 250 volttan yukarı olan alternatif akım tesisatında, sürekli olarak taşınabilir veya çekme iletkenler kullanılmayacaktır.


  39- Çiftçiler, inşaatta çalışanlar ve balıkçılıkla uğraşanlarda aşağıdaki (kanserojen) etkilerden hangisi ortaktır?

  Cevap: Güneş


  40- Benzenle çalışan bir iş yerinde, işten ayrılan bir çalışanda oluşabilecek lösemi ile ilgili yükümlülük süresi nedir?

  A) 1

  B) 3

  C) 5

  D) 10

  E) 6 AY


  Cevap: 10 yıl

  AÇIKLAMA: Benzene bağlı lösemi için yükümlülük süresi 10 yıl, silikozis için 10 yıl ve bisinozis için 3 yıldır.


  41- Aşağıdakilerden hangisi çalışma bakımından öncelikli risk gruplarından değildir?

  A) Kadın işçiler

  B) Genç işçiler

  C) Dullar

  D) Yaşlılar

  E) Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar


  Cevap: Dullar

  AÇIKLAMA: MADDE 50- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

  Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. (1982 Anayasası)


  42- Aşağıdakilerden Domino etkisine sebep olan unsurlardan birisi değildir?

  Cevap: İşe gelememe

  AÇIKLAMA: Domino Kuramı

  Bu kuramı geliştiren W. H. Heinrich (1931)’e göre kazaların oluşmasında %88 oranında kişilerin güvensiz davranışlarının, %10 oranında güvensiz çalışmanın ve %2 oranında talihin etkisi vardır. Domino taşlarının birbirini devirmesine benzer biçimde, her basamağın bir sonrakini harekete geçirdiği beş aşamalı olaylar zinciri bu kuramın temelini oluşturur. Olaylar zinciri aşağıdaki biçimde tanımlanır:

  1. Gelenekler ve sosyal çevre

  2. İşçi hatası

  3. Güvensiz davranışla oluşan fiziksel veya mekanik zarar

  4. Kaza

  5. Yaralanma veya hasar


  43- Aşağıdaki bildirimi zorunlu hastalık etkenlerinden hangisinde sadece TSM'ye bildirim yeterli değildir?

  A) Brucella

  B) Difteri

  C) Tüberküloz

  D) Epidemik tifüs


  Cevap: Epidemik Tifüs (Bildirimi Grup B)

  AÇIKLAMA: Grup B hastalıktır. İl Sağlık Müd. ve Sağlık Bakanlığına bildirilir.Diğer şıklar Grup A hastalık olup Sağlık Müdürlüğüne bildirmekten başka yere bildirilmez.Sağlık Müdürlüğünü temsil eden ise TSM dir. Dolayısıyla Epidemik Tifüs TSM dışında aynı zamanda Sağlık Bakanlıgına bildirilir.


  44- Aşağıdakilerden hangisi su ile tepkimeye girdiğinde patlama (yanıcı) reaksiyonu verir?

  A) Kezzap

  B) Tuz ruhu

  C) Sodyum


  Cevap: Sodyum

  AÇIKLAMA: Sodyum. Periyodik cetvelde Na simgesi ile gösterilen ve atom numarası 11 olan element. Sodyum yumuşak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Doğal bileşiklerin içinde (özellikle NaCl) bol miktarda bulunur. Yüksek oranda reaktifdir, sarı bir alevle yanar, su ile şiddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir.


  45- Aromatik hidrokarbonların sebep olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: Mesane Ca

  AÇIKLAMA:

  46- Hangisi Karbonmonoksitin kardiyovasküler sistem etkilerinden birisi değildir?

  A) Kladikasyo

  B) Perikardiyal effüzyon

  C) Ani ölüm


  Cevap: Perikardiyal Effüzyon

  AÇIKLAMA: Karbonmonoksit ;

  Vücuda giriş yolu: Ev ve çevre ortamında yanma işleminin olduğu her yerde, metalürji, petrol ürünlerinin sentezi, metal karbonil üretimi

  Kardiyovasküler etkisi: KAH, miyokardiyal asfiksi, akut MI, anjinaaritmi, ve ani ölümler, arteriyoskleroz Tablo 1: CO Zehirlenmesinde Sistemik Bulgular ve Komplikasyonlar

  Sistem Klinik Bulgular

  *Kardiyovasküler EKG değişiklikleri (T dalgası ve ST segmenti),

  *kardiyomegali,

  *anjina pektoris,

  *miyokart enfarktüsü,

  *taşikardi, bradikardi,

  *A-V Blok, atrial fibrilasyon,

  *prematür ventriküler kontraksiyon, ventriküler fibrilasyon, şok.

  Kladikasyo bir klinik bulgudur.


  47- Bir işyerinde aşağıdaki durumlardan hangisinde işyeri hekimince sağlık kontrolleri yapılması zorunlu değildir?

  A) Çalışan Temsilcisinin isteğiyle

  B) Bakanlıkça belirlenen periyotlarda

  C) İş kazası sonrası işe geri dönüşte

  D) İş değişimi

  E) İşe başlangıçta


  Cevap: Çalışan temsilcisinin isteğiyle

  AÇIKLAMA: İşyeri Hekimlerince kontroller;

  1. İşe başlangıçta (işe giriş muayenesi)

  2. İş değişiminde

  3. İş kazası olaylarının görüldüğü durumlarda

  4. Aralıklı kontrol muayeneleri (Periyodik muayeneler


  48- İSG çalışmalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Cevap: Çalışanın kişisel bilgileri gizli tutulmalı


  49- Çalışma ergonomisi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I- Masaüstü bilgisayar klavyesi parlak olmalıdır

  II- Masaüstü bilgisayar klavyesi mat olmalıdır

  III- Masaüstü klavyesinin zeminden yüksekliği 40-50 cm olmalıdır


  Cevap: Yalnız 2

  AÇIKLAMA: c) Klavye

  Klavye, operatörün/çalışanın el ve kollarının yorulmaması ve rahatça çalışabilmesi için ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır.

  Klavyenin ön tarafına, operatörün/çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır.

  Operatörün/çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.

  Klavye yüzeyi ışığı yansıtmayacak şekilde mat olmalıdır.

  Klavye tuşlarının özellikleri ve yerleri klavye kullanımını kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.

  Klavye tuşları üzerindeki semboller, çalışma pozisyonuna göre kolaylıkla okunabilir ve seçilebilir nitelikte olmalıdır.

  (Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)

  50- İş ile ilgili hastalıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Cevap: İşçilerde görüldüğü gibi toplumun diğer kesimlerinde de görülür

  AÇIKLAMA: İş ile ilgili hastalıkların başlıca özellikleri şunlardır

  1 ) meslek hastalıklarında etken – hastalık ilişkisi olmazsa olmazdır. Oysa iş ile ilgili hastalıklarda etkenin iş yerinde olması gerekmez. Ancak iş yerindeki etkenler bu hastalıkların ortaya çıkmasını ve gelişmesini çabuklaştırır.

  2 ) meslek hastalıkları özellikle iş yerindeki etkenle doğrudan karşılaşanlarda görülür. Nadiren ev halkında ve işyeri yakınında çalışanlarda görülür. Oysa iş ile ilgili hastalıklar işçiler kadar toplumda da görülür.

  3 ) iş ile ilgili hastalıklar meslek hastalıklarına göre daha sık görülür.


  51- Bir işyerinde yapılacak risk değerlendirmesinde olmaması istenen tepe olayın saptanıp........ yöntem hangisidir?

  Cevap: Hata ağacı analizi

  AÇIKLAMA: Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysıs):

  1962 Yılında Bell Telefon Laboratuarları’nda Amerikan Hava Kuvvetleri (U.S. Air Force) için geliştirilmiştir. Boeing Uçak Şirketi ve nükleer güç reaktörlerinde de çok yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Bir tepe olayın (top event) gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi için alınması gereken önlemler ayrıntılı bir şekilde analiz edilir.

  • Metodun çok ayrıntılı ve zaman alıcı olması nedeni ile, genellikle nükleer güç reaktörleri, uçak sistemleri gibi karmaşık sistemlerde kullanılır.

  • Olmaması istenen tepe olay saptanıp,bu olaya neden olabilecek tüm faktörler analiz edilir.

  • Değişik hataların neden olabilecekleri tepe olayı eksiksiz analiz edebilmek için,çok deneyimli analizciye gereksinme vardır.

  • Analiz edilecek sistemin çok iyi belirlenmesi şarttır.

  • Hem tek bir olaya hem de çeşitli olaylara bağlı kaza olasılıklarını analiz etmek için uygundur.

  • İstenmeyen tepe olayın ne sıklıkta ve ne olasılıkta olabileceği rakamlarla belirlenebilir.

  • Alınacak önlemlerin ekonomik olup olmadığı saptanabilir


  52- Bir işyerinde yapılan iş sözleşmesiyle ilgili olarak, işçinin bir ay içerisinde 3 günden fazla devamsızlık yapması ya da sorumlulukların yerine getirmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  Cevap: İşveren açısından derhal fesih nedenidir.

  AÇIKLAMA: MADDE 25 a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. (4857- İş Kanunu) 25


  53- Tehlike işaretleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlış verilmiştir?

  I. Non-iyonize radyason

  II. lazer

  III. biyolojik

  IV. iyonize radyasyon işaretiydi.


  Cevap: Lazer ve non-iyonize

  54- Türk Hukukuna göre bir olayın iş kazası niteliğini taşımasını belirleyen kriterlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  1- --------

  2- -------

  3- Çevreye zarar verme


  Cevap: Çevreye zarar verme

  İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.


  55- TS 18001 e göre, bir iş yerinde meydana gelmiş çalışanlara zarar verme potansiyeli olan bir olayda, tesadüfen hiçbir yaralanma meydana gelmemiş ise bu duruma ne denir?

  A) Riskli olay

  B) Tehlikeli Olay

  C) Kabul Edilebilir Risk

  D) Kaza

  E) Tehlike


  Cevap: Tehlikeli Olay

  AÇIKLAMA: Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

  Olay : Yaralanmaya veya sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan, işle ilgili olaylar. 26


  Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun , yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

  Risk : Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi.

  Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.

  Yaralanmaya, sağlının bozulmasına veya ölüme sebep olmadan gerçekleşen olaylara ramak kala olaylar denir.(Tehlikeli Olay)


  56- Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

  I. Bir iş yerinde meydana gelen iş kazasını işveren 3 gün içerisinde SGK'ya bildirmekle yükümlüdür

  II. İşveren iş yerindeki meslek hastalığı tanısı almış bir işçiyi, sağlık sunucularının iş yerine bildirdiği tarihten itibaren 3 gün içerisinde SGK ya bildirmekle yükümlüdür

  III. İş kazasını işyeri hekimi 3 gün içerisinde bildirmeli


  Cevap: 1 ve 2

  AÇIKLAMA: İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur:

  1) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde.

  2) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde.

  3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

  4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.


  57- Kanserojen ve Mutajen olan bir kimyasalla öngörülemeyen maruziyete bağlı bir işçide kan seviyesi yüksek çıkıyor. Buna göre hangisi kesinlikle yapılmalıdır?

  1- Maruz kalan tüm diğer işçiler de muayene edilmeli.

  2- Tehlikeli işyeri bölümü ve gerekirse tüm işyeri bir süre kapatılmalı.

  3- İşyerinde 3 ten fazla vaka görülürse bildirim yapılması zorunludur.

  Cevap:

  AÇIKLAMA: Öngörülemeyen maruziyet

  MADDE 9 – (1) Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza hâlinde;

  a) İşveren, çalışanlara durum hakkında derhal bilgi verir.

  b) Yüksek düzeydeki maruziyet nedeni ortadan kaldırılıp, durum normale dönünceye kadar;

  1) Etkilenmiş alana, sadece onarım ve diğer zorunlu işleri yapacak çalışanların girmesine izin verilir.

  2) Etkilenmiş alana girecek çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmaları sağlanarak, her bir çalışan etkilenmiş alanda mümkün olduğunca kısa süreli çalıştırılır ve bu durumun süreklilik arz etmesi engellenir.

  3) Koruma sağlanmayanların etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilmez.

  Öngörülebilir maruziyet

  MADDE 10 – (1) İşveren; çalışanların maruziyetinin önemli ölçüde artma ihtimali olan ve çalışanların maruziyetini azaltıcı tüm teknik koruyucu önlemlerin hâlihazırda alınmış olduğu bakım, onarım gibi işlerde;

  a) Genel sorumlulukları devam etmek şartıyla, çalışanlar ve/veya temsilcilerine danıştıktan sonra, bu işlerde çalışanların korunmasını sağlamak ve maruziyetlerini asgari süreye indirmek için gerekli önlemleri belirler ve alır.

  b) Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek koşulların devamı süresince, çalışanların koruyucu giysi ve solunum koruyucu ekipman kullanmalarını sağlar. Bu koşullardaki çalışmaların mümkün olduğunca kısa süreli olmasını sağlayarak bu koşulların süreklilik arz etmesini engeller.

  c) Bu işlerin yapıldığı alanları belirleyerek açık bir şekilde işaretler ve yetkili olmayan kişilerin bu alanlara girmesini önler. (Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik) 28


  58- pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için en az ne kadar süre geçmeli

  Cevap: 3 yıl

  AÇIKLAMA: Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olması şarttır.


  59- Gürültüye maruz kalınarak çalışılan işyerleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Geçici eşik kayması durumu tedavi edilmezse kendiliğinden iyileşmez.

  B) Gebe bir çalışan 85 dB üzerinde çalıştırılamaz

  C) Geçici eşik kayması gürültüye bağlı iç kulakta ödem sebebiyle gelişir.

  Cevap: A

  2) Gürültü: Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, en düşük maruziyet etkin değeri olan 80 dB(A) yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır. (Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik)

  Eğer gürültü yeterli şiddet ve sürede etkilememişse işitme eşiğindeki değişim giderek normale iner, buna geçici eşik kayması ( GEK) olarak tanımlanmaktadır. GEK belli bir süre dinlendikten sonra iyileşebilir.


  60- Tozlu ortamda çalışma kontrol süresi ne kadardır?

  Cevap:

  Kişisel koruyucu önlemler

  MADDE 18 – (1) Tozla mücadelede toz oluşumunu önlemek, kaynağında tozu bastırmak uygun havalandırma ile toz yoğunluğunu seyreltmek ve öngörülen ZAOD/TWA düzeyi altında tutmak esastır. Tozlu ortamda çalışma sırasında kullanılacak kişisel koruyucu toz maskesinde kullanılan filtrenin toz süzme özelliğinin tam olarak bilinmesi gerekir. Maske yüze tam oturmalı ve düzenli bakımı sağlanmalı ve bir vardiyada toplam bir saati geçmeyen kısa süreli tozlu çalışmalarda, kaynağında yapılan tozla mücadele önlemlerine yardımcı araç olarak kullanılır. Sürekli olarak solunum sisteminin kullanılması gereken durumlarda temiz hava beslemeli maskeler kullanılır. KKD’lar ilgili mevzuata uygun olarak kullandırılır. (Tozla Mücadele Yönetmeliği)


   
  dr.c_mem, AYTEKİN ÇELEN, enver keskin ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica