24.12.2011 Iş Güvenliği Sınavı Sonrası Düşünceleriniz ? | Sayfa 26 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

24.12.2011 Iş Güvenliği Sınavı Sonrası Düşünceleriniz ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

24.12.2011 tarihli iş güvenliği uzmanlığı sınav sorularını nasıl buluyorsunuz ?

 1. Sınav sorularının hazırlanışı başarılı.

  3,5%
 2. Sınav sorularının hazırlanışı başarısız.

  96,1%
 3. Önceki sınavlarla aynı nitelikte.

  0,4%
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. gepp

  gepp TÜİSAG Üyesi  Arkadaşlar az önce CASGEM'de eğitim veren emekli iş müfettişiyle konuştum.
  Elektrik sorularına,
  Maden sorularına itiraz edin dedi.
  Hatta sınav sorularına itiraz ettikten sonra sınava da itiraz edin çünkü bu sorular "c" sınıfı iş güvenliği müfredatında yok dedi.
  Elektrik yazngını işareti Türkiye'de herhangi bir mevzuatta yazılı değilmiş.
  Avrupada kullanılan başka bir mevzuatta ilişkiliymiş.
  ben uzmanlık alanım olmadığı için bana yanlış elen ama kanun-yönetmelikleri dayanak gösteremediğim için 8 soruya itiraz ediyorum ama burda yazan arkadaşların da itiraz ettikleri soruları dikkate alıp ve bir kaç hocayla daha konuşup itiraz edeceğim soru adetini fazlalaştıracağım.


   
 2. eylemalp

  eylemalp TÜİSAG Üyesi

  ekte verilmiş 8 adet soruyu kitapçıkta verilen cevaplarla kaynakları karşılaştırdığımda soruların cevaplarının yanlış; net anlaşılmayan; dilbilgisi ve anlam yönünden hatalı; birden fazla cevabı bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayım
  1-Aşağıda verilen Genç ve çocuk işçilerin çalıştırılması hakkındaki yönetmelik gereği 94.sorunun cevabı “b” şıkkı olmalı ancak doğru cevap “a” şıkkı olarak verilmiştir.
  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
  ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI
  HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 —Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  Müfettiş : Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcılarını,
  Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
  Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,
  Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;
  a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
  b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri,
  Ağır ve tehlikeli iş : 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen işleri,
  ifade eder  2- Yine aynı mevzuat gereği (12 .soru icin)

  Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,

  ifade ediyor, aynı mantıkla örneğin 13 aylık bir bebek 1 yaşını doldurmuş ancak 2 yaşını doldurmamıştır bu durumda 13 aylık bebek 1 yaşında sayıldığından 12.sorunun doğru cevabı ‘b” şıkkı olması gerekmesine rağmen doğru cevap ‘c” şıkkı verilmiştir.

  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


  3-23.soruda doğru cevabı kanımca ‘b” şıkkı olmalıdır. ilgili mevzuatlarda ve görülen eğitimde aşağıdaki terimler kullanılmamasına rağmen

  Kabul: Belirli bir risk türünün gerçekleşmesi ihtimalinin ve neticelerinin, etkilerinin kabulü konusunda analizlere dayalı olarak alınan kararlari ifade etmelidir.

  Kaçınma: Riskli bir alanla ilgilenmeme veya bilinçli şekilde kaçınma kararıdır.

  Basitlestirme: Riskin ortaya çıkması ihtimalini veya ortaya çıkması halinde olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, uygun tekniklerin ve yönetim prensiplerinin seçilerek uygulanmasıdır.Bu karara ornek olarak çok riskli bir kimyasal madde yerine daha az riskli bir madde kullanmak ile ilgili riskin ve etkisinin basitlestirilmesi gibi düşünülebilinir.

  Mevcut konu iş sağlıgı ve güvenliği olunca kanımca riskin üçüncü kişi veya kuruluşlara devri sorumluluktan kaçınma oldugundan uygulanmamalıdır.

  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  4-(soru 40)Biyolojik maddelere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmelik gereği Madde: 8 ;
  2 ve 7 maddeleri;


  Bu durumda 40.sorunun doğru cevabı “b” şıkkı değil “a” şıkkı olmalıdır.Kaldı ki eger ‘b” şıkkı doğru ise bu durumda “d” şıkkı da doğru olmalıdır.

  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  5-Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliklerindeki verilen ilgili tabloya göre doğru cevap “b” şıkkı olmalıdır ancak doğru cevap “c” şıkkı olarak verilmiştir.

  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
  6- 60. Soru elektrik yangınları aşagıdakilerden hangisi ile tanımlanır seklinde soruluyor, ancak bilindigi gibi mevzuatta Elektrik Yangınları diye birsey yoktur (Bunlar C grubu içinde verilmektedir), çünkü elektrik yangını başlatabilen bir sebeptir.

  İlgili yönetmeliklerde de bulunmayan bu sorunun iptal edilmesini talep etmekteyim.

  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.


  7-(soru 72)Karpal Tünel sendromu el bileğinde sıkışmaya bağlı olarak ortaya çıkabilen bir hastalık olup ; TEHLIKE değil “RİSKTİR”

  Tehlike: Bir maddenin/ etkinin yapısal özelliklerinden dolayı zarar verebilme potansiyeli
  Risk:Tehlikenin oluracağı etkinin zarar verme ihtimali olduğundan burada doğru cevap “a” şıkkı olmalıdır.

  Ekranlı araçlardaki tehlike Radyasyon Maruziyeti, Sicaklik , ve Gurultu etkenleri olduğundan uygun doğru cevap “a” şıkkı olmalıdır.

  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  8- (soru 89)Kalifiye sözcüğünün sözlük anlamı Türk Dil Kurumunda Nitelikli olarak verilmiş olup; işinde ehil çalışanları ifade etmektedir.

  İşveren 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu madde 77 de çalışanlarına mesleki eğitim vermesi gerekmekte olduğundan ancak işyerinde uygun yeterlilikte ve eğitilmiş ( kalifiye ) işçilerle çalışması gerkmektedir.

  ‘d’ şıkkında verilen cümlede dilbilgisi ve anlam eksikliği vardır; o kısmın nezareti ve sorumluluğu net olmayıp ; işveren tüm işletmede isçilerin sağlık ve güvenliğini sağlamada sorumlu olmalıdır.

  Sorunun iptali için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

   
 3. ahu

  ahu TÜİSAG Üyesi

  bu fomatla bende itiraz dilekçemi az sonra kargoya vereceğim. inşallah bu bekleyiş sevindirici bir şekilde geri döner bize...

     

   
 4. OZEROZER06

  OZEROZER06 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşalr çasgem eğitek soruları ve cevap anahtarını yayından kaldırmış...

   
 5. Hakan COŞKUN

  Hakan COŞKUN TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar bende 30 dakka önce kargomu yolladım..ankara hızlı kargo yokmuş fakat gün içi ulaşır dediler..hakkımızda hayırlısı olsun artık..

     

   
 6. sinemeldelekli

  sinemeldelekli TÜİSAG Üyesi

  bende kargoya verdim yarın 2 gibi ulaşır dediler

   
 7. euysal

  euysal TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar medya desteği adına aşağıdaki adresteki şikayet kutucuğuna mağduriyetimizi bildirir mail gönderdim.. aşağı yukarı hepimiz itiraz dilekçelerimizi şu saatlerde gönderdik ya da göndermek üzereyiz. bundans onrası için sizler de göndermek isterseniz adres şudur;sesimizi medyayla daha güçlü çıkarırız diye düşünüyorum
  http://www.abbasguclu.com.tr/sikayetimvar.aspx
   
 8. sscan96

  sscan96 TÜİSAG Üyesi

  Ben de kargoya verdim. İnşaallah yarına yetiştiririz dediler.   
 9. hidayet

  hidayet TÜİSAG Üyesi

  http://yetgm.meb.gov.tr/index.asp adresinde aynen duruyor arkadaşım kaldırılmamış..

     

   
 10. Helen

  Helen TÜİSAG Üyesi

  dilekçem hazır kargo elemanı gelmek üzere ama eft yapamıyorum ya. Iban numarasını kabul etmiyor   
 11. sinemeldelekli

  sinemeldelekli TÜİSAG Üyesi

  ıban numarasını kopyala yapıştır yapınca olmuyo benimde olmadı sonra sayfadan alıp kendim yazdım oldu   
 12. Helen

  Helen TÜİSAG Üyesi

  size katılıyorum. medya desteği önemli. Yazısında belirtmiş olması bile yeter

   
 13. sinemeldelekli

  sinemeldelekli TÜİSAG Üyesi

  şikayet mesajımıda gönderdim bencede bu şekilde medyada duyurulursa bizim için çok faydalı olur
   
 14. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  konularla alakalı medya organlarında hiç haber bulunmamıştır, konularla alakalı habertürk gazetesinden pervin kaplan ile görüştüm kendisine detaylı bir mail atarak ve forumlardaki konulardan derlenmiş bir çalışma gönderdin e mail adresi pkaplan@htgazete.com.tr
  diğer mail attığım kişi ise abbas güçlüdür aguclu@milliyet.com.tr tel;0212 505 63 31 diğer kişi yine milliyetten eğitim muhabiri sibel hanım tel;0212 505 62 31 mail saymızı arttırırsak kamuoyunda da tepki yaratabiliriz.

   
 15. Hakan COŞKUN

  Hakan COŞKUN TÜİSAG Üyesi

  ıban numarasını neden kabul etmiyor...tr8500100765405083115007 değil mi?   
 16. lucam

  lucam TÜİSAG Üyesi

  bugün eğitim kurumumuz adına 15 kişinin dekontu dilekçesi ve itirazları az önce kargolandı.itiraz soru dosyasını paylaşmak isterim ama nasıl paylaşabilirm kaan bey? çok kapsamlı açıklayıcı ve bütün sorularının cevapları olduğu bir döküman

   
 17. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  konularla alakalı medya organlarında hiç haber bulunmamıştır, konularla alakalı habertürk gazetesinden pervin kaplan ile görüştüm kendisine detaylı bir mail atarak ve forumlardaki konulardan derlenmiş bir çalışma gönderdim e mail adresi pkaplan@htgazete.com.tr
  diğer mail attığım kişi ise abbas güçlüdür aguclu@milliyet.com.tr tel;0212 505 63 31 diğer kişi yine milliyetten eğitim muhabiri sibel hanım tel;0212 505 62 31 mail saymızı arttırırsak kamuoyunda da tepki yaratabiliriz.

   
 18. ISG-isg

  ISG-isg ISGfrm Çalışma Birimi

  konularla alakalı medya organlarında hiç haber bulunmamıştır, konularla alakalı habertürk gazetesinden pervin kaplan ile görüştüm kendisine detaylı bir mail atarak ve forumlardaki konulardan derlenmiş bir çalışma gönderdin e mail adresi pkaplan@htgazete.com.tr
  diğer mail attığım kişi ise abbas güçlüdür aguclu@milliyet.com.tr tel;0212 505 63 31 diğer kişi yine milliyetten eğitim muhabiri sibel hanım tel;0212 505 62 31 mail saymızı arttırırsak kamuoyunda da tepki yaratabiliriz.

   
 19. Hakan COŞKUN

  Hakan COŞKUN TÜİSAG Üyesi

  bir arkadaşınkini daha kargolatıcam bgn ..

   
 20. lucam

  lucam TÜİSAG Üyesi

  dosya yüklemem için yardımcı olabilirmisiniz?

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica