24.12.2011 Iş Güvenliği Sınavı Sonrası Düşünceleriniz ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

24.12.2011 tarihli iş güvenliği uzmanlığı sınav sorularını nasıl buluyorsunuz ?

 1. Sınav sorularının hazırlanışı başarılı.

  3,5%
 2. Sınav sorularının hazırlanışı başarısız.

  96,1%
 3. Önceki sınavlarla aynı nitelikte.

  0,4%
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
 1. Abdullah Tüfekçi

  Abdullah Tüfekçi TÜİSAG Üyesi  Kardeş keşke bi 10-20 soruda kendin yazıp çözseymişsin belki 100 e tamamlardın. 100 alanı direk bakanlikta müsteşarlığa atıyolarmış, üzüldüm senin adına...


   
 2. Ermanisg

  Ermanisg TÜİSAG Üyesi

  B kıtapcgında 43.soru asagıdakılerden hangısı basınclı kap cesıtlerınden degıldır tabıkı cevab pnömatık akım devrelerı olacak ama cevap anahtarında sıvı yakıt tankı (fuel oıl) diyor boyle bır sey olur mu nedır bu boyle..

   
 3. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi

  Soru 4 =
  I-Çalışanın güvenliğini korumak
  II-Üretimin güvenliğini korumak
  III-Çevrenin fabrikanın güvenliği
  İş sağlığı ve güvenliğinin ilgi alanları yukarıdakilerden hangisidir?
  A)Yalnız I B) II - III
  C) I - II D) I – II – III
  İtiraz sebebi=III numaralı Çevrenin fabrikanın güveliği cümlesinde anlatım bozukluğu vardır. Bu cümleden Çevre fabrikanın güvenliğimi – Çevrenin ve Fabrikanın güvenliğimi kast ediliyor? Bu sebeple Doğru şıkkın hem D) I – II – III hem de C) I – II olması gerekmektedir.
  Soru 6=Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için İş Kanununa göre İşyerindeki kıdemi en az ne kadar olmalıdır?
  A)Bir ay B)Üç ay C)Altı ay D)12 ay
  İtiraz Sebebi=Belirsiz süreli ve iş kanununa göre en az 30 ve üstü işçi çalışırsa aynı zamanda 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu madde 4 b ye göre orman ve tarım işlerinde en az 50 işçi çalışırsa altıaydır.Soru sorulma şekli yanlıştır. Bu yüzden sorunun iptal edilmesi gerekmektedir veya (B ) (C) (D) şıklarının doğru sayılması gerekmektedir.
  Soru 7=İş Kanunu na göre, bir işyerinde iş güvencesi kapsamında olabilmesi için o işyerinde en az kaç işçi çalıştırılması gerekir?
  A)50 B)30 C)15 D)7
  İtiraz Sebebi=4857 İş kanunu madde 4/b ye göre tarım ve orman işlerinin yapıldığı işlerde bu sayı 50 kişi olup aynı zamanda sendika işçi temsilcileri için 30 işçi çalışma sayısı da aranmamaktadır. Yargıtay 9 HD 21.07.2008 gün ve 2008/25552 esas, 2008/20932 karar sayılı kararı
  Bu sebeplerle sorunun iptali gerekmektedir.


  Soru 8=İş kanununa göre, bir saat ara dinlenmesine hak kazanabilmesi için işçinin en az ne kadar çalışması gerekir?
  A)Üç buçuk saatten fazla
  B)Dört buçuk saatten fazla
  C)Yedi buçuk saatten fazla
  D)Dokuz saatten fazla
  İtiraz Sebebi= Şıklarda fazla kelimesinin kullanılması yanlıştır.Mesela “Üç buçuk saatten fazla” “Dört buçuk saatten fazla” 8 saat çalıştığım zamanda bir saat ara dinlenme hakkı kazanacağım. Burada “fazla” kelimesi yerine “kadar” kelimesi kullanılması gerekirdi. Burada tüm şıkların doğru olması gerekiyor. Sınava giren öğrencileri ikilemde bırakan bir sorudur.
  Soru 12=Uluslararası sözleşmeler ve ülkemizdeki mevzuata göre en küçük çalışma yaşı kaçtır?
  A)12 B)14 C)15 D)16
  İtiraz Sebebi=14 yaşını doldurmuş çocuk işçiler çalışabilirler. Umumi Hıfzıssıhha kanunu 173 ve 174. Maddelerde de durum belirtilmektedir .Soru yürürlükteki iş kanununa göre sorulmamıştır. Hangi mevzuat olduğu belirsizdir. Kaldı ki dizilerde veya gazete dağıtımı vb. işlerde 12 yaşındaki çocuklarda çalışmaktadır.
  Soru 29=İşyeri ortamında işçilerin radyasyondan etkilenmesi açısından bakıldığında en az önemli olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Alfa Işınları
  B)Gama Işınları
  C)Enfraruj (Kızıl ötesi ) Işınları
  D)Ultraviyole (morötesi) ışınları
  İtiraz Sebebi=Alfa ve Gama ışınları elektromanyetik spektrumun en üstünde yer alır ve insan sağlığına zararları tartışılmazdır. Çok yüksek frekansta olduğundan elektromanyetik parçacıklar kimyasal bağları kırabilecek enerjiye sahiptir. Bu da insanda DNA nın parçalanmasına yol açar. Fakat kızıl ötesi ve ultraviyole ışınlar ise zararsız ışın olarak tabir edilir. Yani UV ışın güneş ışınıdır ve zararsızdır. Kızıl ötesi ışın ise soba ısıtıcı kalorifer peteğinden çıkan ısınmamızı sağlayan ışındır.Bu sebeple doğru cevabın (C) ve (D) şıklarının olması gerekmektedir.
  Soru 37=Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır.
  A)Ozon B)Karbon monoksit C)Kükürt dioksit D=Azot
  İtiraz Sebebi=Karbon monoksit yapısal özelliğinden dolayı zehirleyici bir gazdır. Kişi oksijen eksikliğinde boğulmaya başlar ortamda eksik yanma olur ve ortama CO çıkar.CO çıkmasıyla da kişi zehirlenir. Boğulmaz. Ama Kükürt dioksit kesinlikle boğucu bir gazdır. Resmi kurum kaynaklarını iyi araştırdığınızda sonucu göreceksiniz. Aşağıda bazıları mevcuttur.
  http://www.rshm.saglik.gov.tr/hki/pdf/hava.pdf
  http://www.marcev.com/emisyonolcumu.asp?laboratuvari=havakirleticiemisyonlar
  http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozB...9816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kükürtdioksit
  Buralardan ve tüm yasal mevzuattan da bakılacağı gibi Sorunun cevabının (B) olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

  Soru 46=Bir trafo merkezinde çalışma yapabilmek için uygulanması gereken korunma tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A)Şantiyede yetkili elektrik mühendisinden izin alınması, yapılacak iş için tarih ve iş-programı saptanması, trafo merkezinin anahtarının zimmet karşılığı yetkili kişiden alınması, çalışma esnasında kendisinin ve yetkili bir elektrik teknisyeninin orada bulunması
  B)Trafo merkezinin ve Merkezdeki hücrelerin elektriğinin hangi kesici tarafından açıldığının belirlenmesi , eğer bu hususta herhangi bir tereddüt veya şüphe var ise, duvarda asılı bulunan şema ve tek hat diyagramlarının dikkatle incelenmesi , eğer bu hususta herhangi bir tereddüt ve şüphe varsa ise ilgili amir birim ile ilişki kurulması ve bu hususta bilgi alınması daha sonra ilgili amire haber verilmesi ve yapılacak manevra hakkında bilgi alınması.
  C)Amir birim tarafından trafo merkezine girecek kişilerin isimleri ve yapılacak işin mahiyetini açıklayan yazılı bir iş emrinin hazırlanması ve eğer gerekli ise bu hususta işletme müdürlüğü veya şefliğinden yazılı izin alınması, trafo merkezine en az iki kişilik ekip halinde girilmesi, yetkisiz kişilerin trafo merkezine girmemesi için dışarda ayrıca en az bir kişinin bulundurulması.
  D)Kesicinin açılması ve üzerine “Bakım/ Onarım / Arıza / Tamir” vardır. Bu kesicinin kapatılması yasaktır.” Şeklinde bir levha asılması eğer mümkün ise kesicinin bu şekilde kilitlenmesi, daha sonra elektriği kesilen hattın veya baranın üzerindeki giriş ayırıcısının açılması ve ayırıcı kolunun bu durumda kilitlenmesi eğer bu ayırıcının topraklama donanımı yok ise üzerinde çalışma yapılacak kısmın özel topraklama aygıtı vasıtası ile ayrıca topraklanması.
  İtiraz Sebebi=Cevap anahtarında doğru cevap ( C ) olarak verilmiş ama alınması gereken güvenlik önlemlerindendir.Eğer bu şık yanlış ise (A) (B) şıkları da yanlıştır.(D) şıkkında kesicinin kapatılması yasaktır.Kesici kapatılır.Kesici yani şarteldir.Şartel kapalı konumda tamirat yapılır.Şartel kapatılması yasaktır değil açılması yasaktır anlamı olacaktır.Bu sorunun komple iptal edilmesini gerekmektedir.Ayrıca C sınıfı bir uzman bu tip yerlerde tehlikeli işlere girdiği içinde çalışamaz.Bu soru ileilgili detaylı bilgi MEB nın MEGEP projesinde Elektrik Elektronik Teknolojileri YG Tesisleri Bakımı I adlı yayınından da ulaşabilirsiniz.
  Soru 50=Çalışanların Elektrik çarpmasına karşı korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir.
  A)Çalışanların üzerinde elektrik olan iletkenlere temas etmelerinin önlenebilmesi için çalışanlarla üzerinde elektrik olan iletkenler arasında koruyucu yalıtım sağlayan bir perdelemenin yapılması
  B)Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması
  C)Hattın nötr iletkeninin topraklanması
  D)Kaynakta küçük gerilim kullanılması
  İtiraz Sebebi= (B) şıkkındaki cevap elektrik tesisatlarında kullanılmasıgerekenbir malzemedir.Çünkü çarpılmalarda kısa devre olacağından hattın elektriğini keser. Fakat (C) şıkkında Hattın nötr iletkeninin topraklanması burada etkisizdir.Hattın yükü fazla ise koruyucu özelliği yoktur.Hattın faz kısmının topraklanması gerekmektedir.Doğru cevap (C) şıkkıdır.

  Soru 51=Bir beyaz eşyanın şasesinin sıfırlanması olarak bilinen uygulama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A)Şasesi sıfırlanmış bir beyaz eşyayı besleyen elektrik prizinin nötr noktasını topraklayan toprak hattı koptuğu zaman nötr noktasındaki gerilim beyaz eşyanın şasesine aynen geçer ve dokunan kimseyi elektrik çarpar.
  B)”Sıfırlama” beyaz eşyanın şasesindeki gerilimin sıfır yapılması için beyaz eşyayı besleyen üçfaz tesisin nötr noktasının topraklanarak gerilimin sıfır yapılmasıdır.
  C)”Sıfırlama” beyaz eşyanın bakım onarımının yapılması için çalışmalara başlamadan önce eşyanın fişinin prizden priz den çıkarılarak fişin faz iletkeninin toprak iletkenine temas ettirilmesi ve bu şekilde beyaz eşyanın beyaz eşyanın içindeki kondansatörün boşaltılarak gerilimin sıfır yapılmasıdır.
  D)Sıfırlama beyaz eşyanın şasesindeki gerilim kaçağının sıfır yapılması için kullanılır ve beyaz eşyanın şasesine dokunan kimseyi elektrik çarpmaması için son derece önemli ve de gereklidir.
  İtiraz Sebebi=Beyaz eşyanın şasesinin sıfırlanması cevap anahtarında (A)şıkkı olarak verilmiş. Burada Priz in nötr noktasının toprak hattı koptuğu zaman elektrik çarpılması olacağı belirtilmektedir.Siz beyaz eşyanın fişini topraksız bir prize takın. Ve beyaz eşyanızı elleyin. Eğer Beyaz eşyanızda kaçak yok ise çarpılma olmayacaktır. Burada doğru cevabın (D) şıkkı olması gerekmektedir.Çünkü sıfırlama elektrik aksamı ile beyaz eşya arasında olmaktadır. Beyaz eşyadan kaçak olması durumunda ve fiş topraksız prize takılması durumunda çarpılma gerçekleşir.Sıfırlama beyaz eşyaya yapılır.DOğrucevap (D) şıkkı olması gerekmektedir.
  Soru 70=Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap çeşitlerinden değildir?
  A)Pnomatik akışkan devreleri
  B)Soğutma üniteleri
  C)Sıvı yakıt tankları
  D)Otoklavlar
  İtiraz Sebebi=Cevap anahtarında (C) şıkkı doğru gözükmekte. Fakat sıvı yakıt tankları da basınçlı kaptır. Basınçlı kaplar yönetmeliğine göre 0,5bar dan daha fazla basınca maruz kalarak muhafaza eden sabit veya hareketli kapları kapsar. Sıvı yakıt tankları da en azından atmosfer basıncına maruz kalmakta ve tankın yüksekliğine göre hacmine göre de tank tabanında 0,5 bar basınçtan daha yüksek bir hidrostatik ve hidrodinamik basınca maruz kalmaktadır. Bu sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.

     

   
 4. serkancaner

  serkancaner TÜİSAG Üyesi

  Soru 72=Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde ekranlı araç kullananların karşılaşabilecekleri muhtemel tehlikelerden biridir?
  A)Fiziksel risk etmenleri
  B)Karpal Tünel Sendromu
  C)Kimyasal Risk etmenleri
  D)Psiko sosyal risk etmenleri
  İtiraz Sebebi=Cevap anahtarında (B) şıkkı gözükmekte. Bu ekranlı araçlarda karşılaşılan durumdur. Fakat en önemlisi fiziksel risk etmenleridir. Gözlerde bozulma – bel ve eklem ağrıları – elektrik çarpması gibi fiziksel etkenlerdir. Burada doğru cevabın (A) ve (B) şıkkının olması gerekmektedir.
  Soru 83=
  I-Maske
  II-Solunum Cihazı
  III-Emniyet kemeri
  Tehlikeli gaz, buhar veya sislerin meydana gelebileceği tank ve depolar içinde yapılacak bakım onarım işlerinde bakım işçilerinin yukarıdaki kişisel koruma amaçlarından hangisi / hangilerine sahip olmaları gerekmektedir?
  A)I –II – III B) I – II
  C)yalnız II D)Yalnız I
  İtiraz Nedeni=I ve II numaralar doğrudur. Fakat kişinin emniyet kemeri takmasının hiçbir nedeni yoktur. Emniyet kemeri takması bir sonucu değiştirmez. Kendisini güvenlik halatı (yaşam halatı) ile bağlaması gerekmektedir. Emniyet kemeri takmasının bir anlamı yoktur. Yaşam halatı ile kendisini bağladığı zaman dışarda bulunması gereken gözlemci tarafından içerden dışarıya çekilebilir veya olumsuz durumda halat ile dışarısı ve içerisi arasında irtibat kurulabilir.Doğru cevabım (B) şıkkı olması gerekmektedir.
  Soru 87=Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek sistem bulunmalıdır.
  B)Operatör tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olmak için çevreyi dolaşarak kontrol etmelidir.
  C)Parça fırlaması ve düşme riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılmalıdır.
  D)İş ekipmanı ve tehlikeli kısımlar durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerjide kesilmiş olmalıdır.
  İtiraz Nedeni=Mesela kesme işlemi yapıyoruz veya bükme işlemi. Kesme makinasının arka kısmında kişinin olup olmadığını operatör yerine kim kontrol edecek? Bir operatör kesim işlemini yaptı. Kestiklerini arka tarafta topluyor. Başka operatör geldi. Kontrol etmemesi mi gerek? Fakat (D) şıkkında tehlikeli kısımlar makine üzerindeki enerji butonlarıyla kesilir. Şartel den kesilmesine gerek yoktur. Veya Ana şartel den kesilmesine hiç gerek yoktur. Doğru cevabın (D) şıkkıolması gerekmektedir.
  Soru 94=Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar?
  A) 16 yaşını doldurmuş, ancak 18 yaşını bitirmemiş olanlar
  B)15 yaşını doldurmuş ancak 18yaşını bitirmemiş olanlar
  C)17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını bitirmemiş olanlar
  D)Doğum tarihinden itibaren 18 yıl geçmiş olanlar
  İtiraz Sebebi=Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Madde 4 e göre Genç İşçi 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade etmektedir. Bu yüzden Doğru cevabın (B) şıkkı olması gerekmektedir.

  ARKADAŞLAR DAHA VARDA BUNLAR BENİM BULDUĞUM DAHA EKLEYECEĞİMDAHA VAR BİTMEDİ.AMA SİZDEN RİCAM.BU TEZLERİ ÇÜRÜTMENİZDİR.AKSİNİ DÜŞÜNÜN.DAHA NE OLABİLİR DAHA NE EKLENEBİLİR.GENEL DEN OZELDEN BANA LÜTFEN ULAŞIN.YANLIŞ YAZDIĞIM VAR MI?ALINTI YAPARAK DEĞİLDE SERKAN41 DİYE CÜMLENİN BAŞINA YAZARSANIZ SEVİNİRİM.SAYILAR

   
 5. omer

  omer TÜİSAG Üyesi

  yanlış olduğnu düşündüşüm sorular

  Yanlış olduğunu düşündüğüm soruları aşağıda bilgilerinize sunuyorum.
  C sınıfı b kitapçığı
  5. soru.
  Cevap anahtarında belirtilen HİGOMETRE yanlış yazılmıştır Doğrusu HİGROMETRE olacaktır.
  27. soru
  Kriko kaldırma aracı değildir. Dolayısıyla a ve b doğrudur
  31. soru
  B ve c şıkları duğrudur
  37. soru
  Acil durum planı hazırlanması hangisi için gereklidir demiş.
  D şıkkında ; yangın, sel, DEPREM, patlama vb felaketlerin oluşum OLASILIĞINI önlemek amacıyla.
  Demiş, burada deprem oluşma olasılığının önlenebileceğini kabul etmiş. Bu yanlış bir durumdur. Deprem hariç diğerlerini önleyebilirsiniz.
  43. soru
  C . şıkkı sıvı yakıt tankına en güzel örnek sıvılaştırılmış lpg ve lng örnektir. Dolayısıyla hepsi basınçlı kaptır.

  70. soru
  etik kurallar yazılı olamaz bu soruda b şıkkında yazılı tabiri var cevap yanlış.

     

   
 6. torulcu

  torulcu TÜİSAG Üyesi

  şimdi arkadaslar ben trabzondayım bu nedenle yarın versem dahi ulaşmayabilir aranızda ankarada olan varmı yarın vericek olan bakın ben detaylı analiz ettim bunların dışında çıkıcağını sanmıyorum çünkü iş günü olayında 4857-say%C4%B1l%C4%B1-i%C5%9F-kanunu.816">4857 Sayılı İş Kanunu">iş kanunu demiş ve kapalı alanla çalışırken işçileri emniyet kemeri ve bir halatla bağlarız ki acil durumda oraya adam girmesin çekip alsın diye

  B grubu
  5. soru Higometre ifade yanlış
  10. soru Kükürtdioksit boğucu bir gazdır karbonmonoksit zehirleyicidir
  28. soru Islak el,Eldiven ve ayakkabı ve Oturmadan Forklift kullanılmaz (eger amac ıslak el kavramıyla oturma eylemini birleştirmek ise türkçe bozuk)
  37. soru Acil durum planı SEL,DEPREM gibi felaketlerin oluşma olasılığını önlemek için yapılamaz çünkü bunlar Doğa olayıdır Deprem Önleme olamaz anlam yanlış
  54. soru Taş tozu barajları kömür tozu patlamasının yayılmasını ÖNLER. 1986 tarihli madencilik dergisine bakarsanız ki internetin içinde mevcut döküman "KAYA TOZU PATLAMALARINA KARŞI ÖNLEMLER"
  55. soru Sulu toz bastırıcı kullanmamak TOZU ARTTIRIR.
  67. soru 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını bitirmemiş olması lazım 16-18 yaş aralığı Ağır ve Tehlikeli İşler için geçerli
  77. soru Çevrenin fabrikanın güvenliği kavramı anlamda kargaşaya neden oluyor. Sanki Güvenlik görevlisi bekçi anlamı yaratıyor.

  Ben Madenciyim bunuda belirtmek istedim . sizden ricam benim dilekçem yarın göndersem de ulaşmaz Ankara da bulunan arkadaşların Bunları da sebepleriyle eklemeleri


  isteyene özel mesajdan numaramı da verebilirim

   
 7. arelot

  arelot TÜİSAG Üyesi

  @Serkan41
  -SO2 yanmaz. O ile katalizör vasıtasıyla birleştirilip SO3 yapılır ama bu yanma olayı değildir. S yanarak SO2 açığa çıkar.

  -CO Kimyasal boğucu gazdır. Boğulma olayı kişinin havasız kalmasıdır. karbon monoksit kanda oksihemoklobin ile birleşerek karboksihemoklobin yapar. Bu suretle kanda oksihemoklobin meydana gelmesini engeller. Bu durumda kanda yeteri kadar oksijen vardır. Ancak oksijen hücreye taşınamaz ve hücre kullanamaz boğulma meydana gelir. Birleşmeyle olduğundan kimyasal boğucu.
  - Sıvı "akaryakıt" tankları basınçlı kap değildir. arabanızın benzin deposu basınçlı kap değildir en basitinden.
   
 8. euysal

  euysal TÜİSAG Üyesi

  sağol arkadaşım, ben de yarın yurtiçi kargoya vereceğim.   
 9. xenep

  xenep TÜİSAG Üyesi

  dilekçe

  Arkadaşlar,

  İtiraz edecek herkes kesinlikle aynı dilden itiraz etmeli, ekte çalıştığım yerde İSG Koordinatörümüz ile birlikte hazırladığımız dilekçe bulunmaktadır. Dilekçe sizlerden de gelen ortak birleştirdiğim itiraz ile oluşturuldu. Lütfen hepimiz aynı şekilde itiraz edip son halini hazırlayalım ki dilekçenin kayda değer bir şekilde olsun.

  Yarın dekontumla birlikte göndereceğim için acil cevaplarınızı beklemekteyim.

  Zeynep Kubatoğlu

  Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ‘ ne

  “24 Aralık 2011” tarihli 2. hakkım olan “İş Güvenliği Uzmanlığı – C sınıfı” sınavına girmiş bulunmaktayım. 24 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 10:00’da T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik Ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 2.Grup: C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav sorularından 11 adet soruya kitapçıkta verilen cevaplarla kaynakları karşılaştırdığımda soruların birden fazla cevabı bulunması ve anlaşılması güç sorular bulunmaktadır (Bknz Ek-1). A sınıfı Güvenliği Uzmanlığı B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavı, İş yeri hekimliği ile C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınav sorularının %20-30 unun aynı olmasının Sertifika sınıfları da dikkate alındığında Anayasanın “Eşitlik İlkesi’ ne” aykırı olduğundan, sınavın iptali için gereğini bilgilerinize arz ederim. 27.12.11  Adres:

  T.C. :
  Çevre Mühendisi

  Tel:

  1) B kitapçığı soru 85:
  Uluslararası sözleşmeler ve ülkemizdeki mevzuata göre en küçük çalışma yaşı kaçtır?

  İlan edilen cevap: C)15
  Doğru olan cevap: B ve C şıklarının ikisi de mevzuata göre doğru olduğu için soru iptali gerekmektedir.
  İptal İstemi Gerekçesi:

  Mevzuatımızda en küçük yaş grubu çocuk işçi olarak sınıflandırılmıştır:
  T.C.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN
  resmi gazete Tarihi: 06.04.2004 resmi gazete Sayısı: 25425
  ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
  YÖNETMELİK
  Tanımlar
  Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;
  Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış
  kişiyi ifade eder.
  Uluslararası sözleşmelere bakarsak asgari yaşın 14 olarak belirlenebileceği hükmü vardır.Madde 2,üçüncü fıkrada asgari yaş 15 olarak belirlense de hemen sonrasında dördüncü fıkrada aynı maddenin üçüncü fıkrası dikkate almaksızın asgari yaşın 14 olarak belirlenebileceği hükmünü taşır.Dolayısıyla uluslararası sözleşme ve bahsi geçen yönetmeliğe göre en küçük çalışma yaşı 14’tür.
  İSTİHDAMA KABULDE ASGARİ YAŞA İLİŞKİN SÖZLEŞME
  ILO Kabul Tarihi: 6 Haziran 1973
  Kanun Tarih ve Sayısı: 23 Ocak 1998 / 4334
  resmi gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 27 Ocak 1998 / 23243
  Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 5 Mayıs 1998 / 98-11184
  resmi gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 21 Haziran 1998 / 23379

  MADDE 2
  • Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, onay belgesine ekleyeceği bir açıklamayla ile kendi ülkesinde ve kendi ülkesinde kayıtlı bulunan ulaşım araçlarında istihdama veya çalışmaya kabul için asgari yaş sınırını belirleyecektir; bu sözleşmenin 4 üncü ve 8 inci maddeleri saklı kalmak üzere, hiç bir kimse bu yaşın altında herhangi bir meslekte istihdama ve çalışmaya kabul edilmeyecektir.
  • Bu sözleşmeyi onaylayan her üye, daha önce belirlemiş olduğu asgari yaştan daha yüksek bir asgari yaş belirlendiğini sonradan yapacağı yeni açıklamalarla Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü’ne bildirebilir.
  • Bu maddenin 1 inci fıkrasına göre belirlenen asgari yaş sınırı, zorunlu öğrenim yaşının bittiği yaşın, altında ve her halükarda 15 yaşın altında olmayacaktır.
  • Ekonomisi ve eğitim olanakları yeterince gelişmemiş olan, her üye bu maddenin 3. fıkrası hükümlerini dikkate almaksızın varsa ilgili işveren ve işçi örgütlerinin görüşünü aldıktan sonra, asgari yaşı başlangıçta 14 olarak belirleyebilir.
  • Bir önceki fıkra gereğince asgari yaşı 14 olarak belirleyen her üye, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22. maddesine göre sunacağı raporlarda;
  • Bu belirlemenin gerekçelerinin devam ettiğine veya belirli bir tarihten sonra söz konusu hükümlerden yararlanma hakkından yaz geçtiğine, ilişkin bir açıklamaya yer verecektir.

  2) B kitapçığı soru:34
  Petrol kuyusu yangınlarında en etkin söndürme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

  İptal İstemi Gerekçesi: Petrol kuyuları söndürme tekniği petrol kuyusunda meydana gelen acil duruma göre değişir. Sızma var ise filim foamlı köpük. Basınçla püskürerek yanma var ise Dinamitle hava basıncı yaratarak söndürülür. Her iki metodun kullanıldığı ortak operasyonlarda vardır. Bu nedenle metodolojilerin birini kabul etmek yanlış olacaktır.
  3) B kitapçığı soru: 2
  İşyeri ortamında işçilerin radyasyondan etkilenmesi açısından bakıldığında en az önemli olanı aşağıdakilerden hangisidir?

  İlan edilen Cevap: A - Alfa Işınları

  İptal İstemi Gerekçesi:
  Enfraruj, ultraviyole vb. ışınlar ise iyonlaştırıcı etkisi olmayan ışınlardır. İyonlaştırıcı olmayan ışınlar iyonlaştıcı ışınlara göre daha az zararlıdır.
  4) B kitapçığı soru: 27
  Aşağıdakilerden hangisi kesikli çalışan kaldırma makinaları sınıfında kabul edilemez?

  İlan edilen Cevap: A - KOVALI ELEVATÖR

  İptal İstemi Gerekçesi: Kriko kaldırma aracı değil soruda mantık hatası var.
  5) B kitapçığı soru: 31
  Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretleri uygulayan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket(davranış) eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

  İlan edilen Cevap: C Kırmızı yangınla mücadele ekipmanı

  İptal İstemi Gerekçesi:
  Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği

  Renk Anlamı ve Amacı Tehlikeli hareket veya davranış
  Kırmızı Yasak İşareti Tehlikeli hareket veya davranış
  Tehlike alarmı Dur, kapat, düzneği acil durdur, tahliye et
  Yangınla mücadele ekipmanı Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
  Sarı Uyarı işareti Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
  Mavi (1) Zorunluluk işareti Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
  Yeşil Acil kaçış, ilk yardım işareti Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
  Tehlike yok Normale dön
  (1) Mavi:
  (2) Fluoresan turuncu: Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
  Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir.
  Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında bu renk çok dikkat çekicidir.

  Yukarıdaki tabloya göre B VE C şıkları doğru, yani iki tane doğru var..

  6) B kitapçığı soru: 31
  Aşağıdaki durumlardan hangisinde acil durum planı hazırlanması gerekir?

  İlan edilen cevap: D Yangın, sel, deprem, patlama vb. felaketlerin oluşum olasılığını önlemek amacıyla

  İptal İstemi Gerekçesi:

  Nasıl bir yöntem depremin önlenmesini sağlayabilir acil durumlarda? Cümle düşüklüğü vardır. Cevap bulunmamaktadır. Oluşum olasılığı değil, mevcut oluşabilecek zarar olasılığını en aza indirgemek anlamında bir cümle gerekli idi.

  7) B kitapçığı soru: 64
  Solunum açısından insan sağlığına en zararlı toz cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

  İlan edilen cevap: D

  İptal İstemi Gerekçesi:

  Kristal kuvars (silis tanecikleri) madenlerde ve taş ocaklarında çalışanların en çok karşı karşıya kaldıkları tozdur. Bunun solunması gerçekten çok tehlikelidir. Silikoz* adı verilen bir tip pnömokonyoz* gelişir..
  Solunabilir kömür madeni tozları da son derece tehlikelidir. Ayrıca madenlerin yerin altında olması ve çalışılan alanın dar olması bu tozlarla teması arttırmaktadır. Bu tozlara sunuk kalmanın sonucunda kömür madencileri pnömokonyozu* oluşur.

  8) B kitapçığı soru: 10

  Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğinden dolayı boğucu bir gazdır?

  İlan edilen cevap: D

  İptal İstemi Gerekçesi:

  Boğulmak:Sözlük anlamı hava (oksijen) alamamaktır.
  Karbonmonoksit eğitim kuruluşlarının mevzuatında zehirleyici bir gazdır şekilde yer almaktadır. Hemoglobini oksijenden daha hızlı bağladığı için vücudun oksijensiz kalmasını sağlar ve sözlük anlamı düşünülürse boğucu bir gazdır denebilir.
  Kükürt dioksit yüksek konsantrasyonlardahırıltılı solunum, gögüs sıkışması, kesik nefes alma gibi etkileri vadır. (Bu etkiler kişinin yetersiz oksijen alamadığı durumlarda meydana gelir) Bu da boğucu özellik taşıdığı anlamına gelir.
  Dolayısı ile sorunun iki tane doğru cevabı vadır.

  9) B kitapçığı soru:23

  Çalışanların elektrik çarpmasına karşı korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkisizdir?

  İlan edilen cevap: B

  İptal İstemi Gerekçesi:

  Etkisizdir diye belirtilen “Kısa devre açma akım değerleri uygun otomatik sigortaların kullanılması” en etkili yollardan biridir. Şu an hemen hemen her evde sigorta kutusunun girişinde kullanılmaktadır ve değeri 30 mA olarak belirlenmiştir.
  Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinde konu ilgili bir çok maddede bilgi yer almaktadır. Örneğin Madde 28’ de vii fıkrasında “Aşırı akım koruma düzenlerine ek olarak, anma açma akımı 30 mA olan hata akımı koruma düzenleri de kullanılmalıdır.” cümlesi yer almaktadır.

  10) B kitapçığı soru: 26
  Vinçlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  İlan edilen cevap: C

  İptal İstemi Gerekçesi:

  C) Aynı anda iki ayrı işaretçi olamaz D) İşaretçilerin veya işçilerin yüklerin önünden gitmeleri taşınan yükün durumuna göre risk teşkil eder ve yüklerin önünde kimse durmamalıdır.
  İki şıkta yanlıştır.

  11) B kitapçığı soru:59
  İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan mevzuata uygun iş ekipmanlarında alınacak güvenlik önlemleri, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farkındalıklarından dolayı yeterli olmuyorsa aşağıdakilerden hangisi ilave önlem olarak alınacaktır?

  İlan edilen cevap: D

  İptal İstemi Gerekçesi:
  D şıkkında bahsedilen kaldırma aracı ne tür bir kaldırma aracıdır. Halat kullanılarak güvenliği arttırılamayacak kaldırma ve taşıma araçları mevcuttur. A şıkkında bahsedilen uygun ekipman kullanılacaktır cümlesi D şıkkını da kapsamaktadır.
  Mantık hatası mevcuttur.

     

   
 10. infra

  infra TÜİSAG Üyesi

  Arabanın deposu basınçlı kap değil ama büyük akaryakıt (benzin mazot dahil) tankları kapalı ve basınçlıdır. Ayrıca sıvı petrol gazı dediğimiz LPG tanklarıda hem yakıt hemde basınçlıdır. Diğer tarafran soğutma ünitesi yada pnömatik devrenin nasıl basınçlı kap olduğu bu kadar kesin olabiliyor. 0,5 barın altında çalışan çok güzel pnömatik devreler var. Aynı şekilde klimaların çoğu düşük basınçlı gaz içeriyor   
 11. torulcu

  torulcu TÜİSAG Üyesi

  54. soruda bir sıkıntı yok yanlış yazmısım   
 12. torulcu

  torulcu TÜİSAG Üyesi

  54. soruyu cıkardım yukardakı son halidir

   
 13. fatihmyilmaz

  fatihmyilmaz TÜİSAG Üyesi

  abdullah süper cevap:))))
   
 14. A-E

  A-E TÜİSAG Üyesi

  CO kimyasal boğucu gazdır bende böyle düşünüyorum.İncelemek isteyenler için İTÜ ' ye ait bir link;

  http://www.cevre.itu.edu.tr/personel/talinli/dersler/kitap_yeni1.pdf

  Sayfa 34 te kimyasal ve basit boğucu gazları açıklıyor. CO ise kimyasal boğucu gaz sınıfına giriyor.

   
 15. torulcu

  torulcu TÜİSAG Üyesi

  postaya verdiğimiz tarih mi geçerli yoksa eline geçtiği tarih mi   
 16. asilord26

  asilord26 TÜİSAG Üyesi

  herkes farklı sorulara itiraz ediyo...

   
 17. omeruni

  omeruni TÜİSAG Üyesi

  Benim düşüncem, bir köşede sessizce oturmuş kendilerine türkiye şartlarında 2500 TL ücret ödeyen insanlara gülen eğitim kurumlarının, ÇASGEMİN ilk bu eğitimi sadece kendisi verdiğinde kopardıkları yaygara gibi bir harekette bulunmalarıdır. Twitterdaki arkadşlar bu konuyu ana haber spiklerlerine, basındaki insanlara iletirse konu büyür.

  Aksi takdirde bizde bu rant kavgasının içerisinde dövüşüp dururuz arkadaşlar. Sosyal medayayı doğru kullanırsak, bir şeyleri değiştirebiliriz.

   
 18. omer

  omer TÜİSAG Üyesi

  teşekkürler

  yazının her kelimesine katılıyorum
  çok güzel bir çalışma olmuş   
 19. dekatria

  dekatria TÜİSAG Üyesi

  Bende dedim aynı şeyi ama şu anda herkes yanlış yaptığı 1-2 soruyu iptal ettirme derdinde.toplu olarak bir şeyler yapmayı düşünen hiç kimse yok malesef.

   
 20. isgcevre

  isgcevre TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar, görüldüğü kadarıyla çokk sayıda soru ( yaklaşık 20 ve belki üzeri) tartışma ve itiraz konusu haline gelmiştir.
  Bu soruların çoğuna (yaklaşık 9 soru) hatalı olduğu ve incelenmesi gerektiği konusunda sizlerle aynı fikirdeyim.
  Ancak 10 soru, 15 soru veya daha fazlasının iptal edilmesi sınavın komple iptal edilmesi gereğini ortaya çıkarmaz mı?
  Sınavın komple iptal olması da bizler açısından son derece olumsuz bir durum olur, emek zaman ve maliyet kaybı bakımından...
  İnşallah akılcı bir şekilde hatalı sorular düzeltilir ve bizlerin mağduriyeti giderilir.

   
Yüklüyor...
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica