Soru 23 Şubat A Sınıfı Yükseltme Sınavına Dava Açmayı Düşünenler

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavları Hakkında' kısmında Murat ÖZKAN tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi  Selamlar Mağdur Arkadaşlar,
  Öncelikli olarak aşağıda gerekçeleriyle belirttiğim 3 soruyla ilgili dava açmayı planlıyorum. Bu sorular veya gerekçeleriyle ekleyebileceğiniz sorularla ilgili olarak görüş ve düşüncelerinizi paylaşmanızı arzu ederim:

  1.
  A-Kitapçığı 68 no'lu soru


  Kömür yangını erken tespiti sorusu için iptal dayanağı:
  Kaynak ;
  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
  YERALTI MADEN İŞLETMELERİNDE OCAK YANGINLARI
  İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü
  Ayşe BAYRAKTAR
  İş Müfettişi Yardımcısı
  Aralık 2013
  Havalandırma miktarından bağımsız olan “oluşan karbon monoksit
  miktarının tüketilen oksijen miktarına oranı” ki buna Graham Endeksi veya Graham
  Katsayısı denir, kullanılabilir. Başka bir deyişle, karbon monoksit oluşumu bir
  yanma sonucu ise, bir oksijen tüketimi de söz konusudur. Bu oran, aşağıdaki
  eşitlikten hesaplanır:
  K= (Karbon monoksit oluşumu)/(Oksijen tüketimi) .100 = %

  Katsayı hesaplanırken kullanılan azot (N2) oranı, ölçülebilen başlıca gazların
  (O2, CO2, CH4) oranlarının toplamının 100’den farkı olarak bulunur. Eğer CO2 ve
  CH4’ten başka gazlar da varsa, bahsedildiği gibi yapılan N2 tayini hatalı olur. Daha
  hassas çalışma için diğer gazların da ölçülmesi gerekir.
  Küçük CO oluşumları kararsızdır ve dolayısıyla katsayı hesaplamalarında
  dalgalanma olabilir.

  CO ve CO2 oluşumundan da O2 tüketimi olabileceği gösterilmiştir.
  Kullanılan diğer bir oran “Trickett Oranı”dır.
  TR = (p%CO2+0,75 %CO-0,25 %H2)/((0,265 %N2-% O2)=(Oksijen Tüketimi))
  Bu oran uygun numune alınıp alınmadığının ve ayrıca yangının cinsinin
  tespiti için kullanılır.

  Yani bu ve benzeri bilgiler ışığında CO, CO2, N2, CH4 tamamının ölçülmesi net tespit için kullanılmaktadır. Soruda sadece "yardımcı olmaktadır" sorulduğundan hareketle yalnız CO cevabı doğru cevap değildir.
  Ayrıca soruda yazım hatası da bulunmaktadır: Kömür yangının yerine kömür yangınının yazılması gerekmektedir (yazım hatasından da soru iptalleri olmaktadır)


  2.
  A KİTAPÇIĞI 78.SORU


  Gece postasında çalışan kadın çalışanların sağlık muayeneleri ne kadar süreler ile tekrarlanır ?
  A) 6 ayda bir
  B) 12 ayda bir
  C) 18 ayda bir
  D) İş yeri hekimince düzenlenen belirli aralıklarla

  İlan edilen cevap ''D'' şıkkı.

  İTİRAZ GEREKÇESİ

  28717 Sayılı Resmi Gazetede yayınlananyönetmelikMadde 7 - (2) fıkrası gereği '' İşyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklar ile '' ibaresi ile Gece postasında çalışan kadın çalışanların sağlık muayenesi periyodu uygulaması belirlenmiştir fakat aynı yönetmeliğin SAĞLIK RAPORLARININ GEÇERLİLİĞİ başlığı altında GEÇİCİ MADDE 1 - (2) fıkrası ''6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilir.'' açıklamasını eklemiştir.

  Soruda tehlike sınıfı , çalışan sayısı veya tam zamanlı uzman - hekim gibi bilgiler verilmemesi nedeni ile günümüzde tüm işyerlerikanunkapsamına girmediği için geçerli olan ;

  1. Kanuni yükümlülüğü başlamış olan işyerleri için ; İlgiliyönetmelikMadde 7 - (2). fıkra
  2. Kanuni yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri için ; İlgiliyönetmelikGEÇİCİ MADDE - (2). fıkra
  hükümleri geçerli olmaktadır. Bu bağlamda 2.sınıfa giren işyerleri için kamu sağlık hizmeti sunucuları muayene hizmetini verecek ve diğer çalışan işçiler gibi (kanunyükümlülüğü başlayana kadar) tehlike sınıfına göre 1-3-5 yılda bir olarak tekrarlanacaktır.

  Soruda tehlike sınıfı ve kanuni yükümlülüğü belirtilmediği için İPTAL OLMASI GEREKMEKTEDİR.


  24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 28717
  YÖNETMELİK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA
  KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Sağlık gözetimi
  MADDE 7 –(1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır.
  (2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.

  Sağlık raporlarının geçerliliği
  GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kadın çalışanların gece postalarına ilişkin alınan sağlık raporları süresince geçerlidir.
  (2) 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilir.

  2.
  A KİTAPÇIĞI 10.SORU

  Hangisi OSGB'lere sağlanması gereken asgari şartlardan değildir

  1. Gerekçe:
  Yönetmelikte “İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder.” denmektedir, burada 8'er metrekareden az olmamak üzere şeklinde bir ibare olmadığından toplam 8 metrekare anlamı çıkarılmaktadır, dolayısıyla b ve c şıklarının da doğruluğu tartışılmalıdır.
  2. Gerekçe:
  Soruda aranan cevap işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına veya OSGB'lere sağlanması gereken asgari şartlardır. Ancak d şıkkında belirtilen; "İşyerinde ayrıca acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur" şıkkı tanım ve yönetmelik itibariyle doğru olmakla beraber, OSGB'lere yada İSG grevlilerine sağlanması gereken şartlardan olmayıp işverenin genel çalışanlarına sağlaması gereken bir şarttır.

  Özellikle 2. gerekçeye göre soru kesin iptal olacaktır. Bu tarz bir gerekçe paylaşıldı mı hatırlamıyorum, şıkta verilen bilgi doğru, ancak soruda sorulanla şıkkın direk alakası yoktur.


   
  isgilo bu yazıya teşekkür etti.
 2. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi  Yasemin Hanım Merhaba,
  Başvuru için henüz süremiz var, hatta ben itirazda bulunduğum için hali hazırda 60 gün sürem var. Yalnız ricam soruları paylaşırken kuvvetli dayanağı olan soruları dayanaklarıyla belirtmeniz olacaktır. Malumunuz itiraz edilen soruların çoğuyla alakalı dayanakları çürütücü yorumlar da yapılmakta. Detaylı bir çalışma yapıp birkaç gün geç olsa da sağlam dayanaklarla davayı açmak daha mantıklı olacaktır.
  Yasemin Hanım Merhaba,
  Başvuru için henüz süremiz var, hatta ben itirazda bulunduğum için hali hazırda 60 gün sürem var. Yalnız ricam soruları paylaşırken kuvvetli dayanağı olan soruları dayanaklarıyla belirtmeniz olacaktır. Malumunuz itiraz edilen soruların çoğuyla alakalı dayanakları çürütücü yorumlar da yapılmakta. Detaylı bir çalışma yapıp birkaç gün geç olsa da sağlam dayanaklarla davayı açmak daha mantıklı olacaktır.

   
  akınbl bu yazıya teşekkür etti.
 3. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Aynen, henüz cevap gelmediği içi süreyle ilgili bir sıkıntı yok şu an için. Ne acele etmeye gerek var ne de zaman var diye ağırdan almaya. Bu gidişle dağ fare doğuracak herkes kendi derdinin peşine düşecek gibi...

     

   
  akınbl bu yazıya teşekkür etti.
 4. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Berna Hanım,
  Sorulara dilekçeyle itiraz edenlerin cevap yazılarından sonra 60 gün, itiraz etmeyenlerin de sonuç açıklandıktan sonra 30 gün içinde dava açma hakkı var.

  Sanırım birçok kişi şimdiden mayıs sınavına hazırlanmaya başladı, yada nasılsa birileri başvurur, dava açar düşüncesinde kendi günlük işlerine yoğunlaştı...Ne burada ne de diğer konularda pek bir hareket yok.

   
  Last edited by a moderator: 19 Mart 2014
  berna bayar bu yazıya teşekkür etti.
 5. Yasemin Acar

  Yasemin Acar TÜİSAG Üyesi

  ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA
  Gönderilmek Üzere
  İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ
  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  “YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.”

  DAVACI………..: ……………………….(TC: )
  ……………….ADRES…………………..


  DAVALI…………: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME GRUP BAŞKANLIĞI- Kızılay / ANKARA  DAVA KONUSU: Davalı idarenin 23.02.2014 tarihli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenlik Uzmanlığı A Sınavının B kitapçığında yer alan hatalı ..........sorularının İPTALİ ile “63.75Başarısız” olarak belirlenen puanımın “70 ve üzeri” olarak belirlenmesine karar verilmesi istemimdir.

  AÇIKLAMALAR: Davalı idarece 23.02.2014 tarihinde saat 10:00 da İşyeri Hekimliği ve İş Güvenlik Uzmanlığı A sınavı icra edilmiştir. Bu imtihana katılmam neticesinde tarafıma “63.75 başarısız” puanı verilmiştir. Ancak dava konusu sınavın ...........sorularının ve şıklarının açıkça mevzuata ve bilimsel verilere aykırı olduğundan iptali gerekmektedir kanaatindeyim.Şöyle ki;


  (A Kitapçığı 24 . Soru/ B Kitapçığı 65. Soru)


  AÇIKLAMA : Doğru yanıt D olarak ilan edilmiştir ancak soru hatalıdır.

  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 17.07.2013 gün ve 28710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 2. maddesinde; “(1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar.
  (2) Bu Yönetmelik;
  a) İşyeri dışında kullanılan taşıma araçlarında veya taşıma araçlarının içindeki işyerlerinde,
  b) Yapı ve benzeri geçici veya hareketli iş alanlarında,
  c) Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde,
  ç) Balıkçı teknelerinde,
  d) Tarım veya orman işyerlerine ait işyeri bina ve eklentileri hariç, işyerinin sınırları içerisinde olmakla beraber işyeri bina ve eklentilerinde çalışanları iş sağlığı ve güvenliği açısından etkilemeyecek uzaklıkta olan veya işyeri bina ve eklentileri ile iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileşim içerisinde olamayacak kadar uzak tarım ve orman alanlarında,

  Sorunun D şıkkında yer alan “Metal ve beton karkas ve prefabrik elemanlar” yönetmelik hükümleri kapsamı dışında tutulmamıştır. Sorunun A, B, C şıklarında yer alan ifadelerde yönetmelik hükmü olmayıp yönetmeliğin EK-1 ekinde yer alan asgari sağlık ve güvenlik şartlardır. Yönetmelik hükümleri 11 maddeden ibaret olup gerek yönetmelik maddeleri hükmünde ve gerekse yönetmelik eki olan asgari sağlık ve güvenlik şartlarında metal ve beton karkas ve prefabrik elemanların yönetmelik kapsamı dışında kaldığına ilişkin bir ifade bulunmamaktadır. Kaldı ki metal ve beton karkas ve prefabrik elemanlar bir işyerinin ayrılmaz bölümleri olup işyeri bina ve eklentileri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir (Yargıtay 9. ve 21. Hukuk Dairesi kararları). Bunların işyeri bina ve eklentilerinden ayrı düşünülmesi mümkün olmadığından dolayı sorunun iptal edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan soru “İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’te aşağıdaki hususlardan hangisi hakkında yönetmelik eki asgari sağlık ve güvenlik şartlarında yer almamaktadır? Şeklinde sorulmuş olsaydı soru doğru sorulmuş denilebilirdi. Sorunun hatalı olduğu bu haliyle de izahtan varestedir.


  SORU : B KİTAPCIĞI 63 SORU
  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel kaynaklı meslek hastalıklarına sebep olan etkenlerden değildir?

  A) Gürültü ve titreşim
  B) Toksik veya toksik olmayan tozlar
  C) Yüksek ve alçak basınçta çalışma
  D) İyonize ve iyonize olmayan radyasyona maruziyet

  CEVAP B ŞIKKI DENMİŞ, OYSA Kİ TOZLAR FİZİKSEL KAYNAKLI HASTALIK SINIFINDA YER ALIR. BURADA TOKSİK VEYA TOKSİK OLMAYAN DENEREK KİMYA İLE BAĞ KURULMAYA ÇALIŞILMIŞ AMA YETERLİ DEĞİLDİR.

  Meslek Hastalıkları Rehberi - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  Basım Tarihi : Kasım 2011- ANKARA
  Meslek hastalıkları, neden olan etmenlere göre sınıflandırılabilir:
  1. Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
  1.1. Ağır metaller
  1.2. Çözücüler
  1.3. Gazlar
  2. Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
  2.1. Gürültü ve titreşim
  2.2. Yüksek ve alçak basınçta çalışma
  2.3. Soğuk ve sıcakta çalışma
  2.4. Tozlar
  2.5. Radyasyon
  3. Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
  3.1. Bakteri kaynaklı olanlar
  3.2. Virus kaynaklı olanlar
  3.3. Biyoteknoloji kaynaklı olanlar.
  4. Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları
  5. Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları . Seçeneklerde verilen, TOKSİK VE TOKSİK OLMAYAN TOZLAR (B) şıkkını doğru kabul etmiş. Bu sebeple sorunun İPTAL olması gerekmektedir.  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - B GRUBU sınav KİTAPÇIĞI

  5
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  32

  C
  SORU İPTAL

  GEREKÇE
  Sınavda çıkan soruların yürürlükte olan tüzük veya yönetmeliklere dayanılarak hazırlanması gerekmektedir. A kitapçığı 71. Soruda bahsi geçen Tozla Mücadele Birimi daha önce aşağıda gerekçeleri belirtilerek yürürlükten kalkan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik içerisinde geçen bir bilgi ve oluşum olup sınava girecek olan uzman adaylarının yürürlükten kalkan yönetmelikleri takip etme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yönetmelik yerine çıkarılan yeni Tozla Mücadele Yönetmeliği 05.11.2013 RG 28812 ise bu soru ile ilgili
  MADDE9-m) m) Tozla Mücadele Komisyonu (TMK): Bu Yönetmelik çerçevesinde çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan komisyonu, şeklinde bir tanım bulunmaktadır.

  TOZLA MÜCADELE MÜDÜRÜ yok.
  SONUÇ : Cevap eski yön. doğrudur. Ancak iptal edildiği, yenisi çıktığı için sorulmamalıdır

  MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK
  resmi gazete Tarihi: 14.09.1990 resmi gazete Sayısı: 20635
  30.12.2012 tarihi itibarıyla dayanağı kalmamıştır.Yönetmeliğin dayanağı olan “Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük”, 25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkartılmıştır.
  25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
  Ancak aynı kanunun (4857 sayılı İş Kanununun) Geçici 2 nci maddesiyle “1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlükte kalır.” Hükmü gereğince yürürlükte kalmıştır.
  Fakat, Geçici 2 nci madde, 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38/c maddesine göre 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, 37/ç maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
  Özetle tüzüklerin son yasal dayanağı olan Geçici 2 nci madde 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kalkmış olduğundan dolayı anılan tüzük ve ona göre çıkartılan yönetmeliklerin herhangi bir dayanağı kalmamış ve hükümleri geçersizdir.


  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - B GRUBU sınav KİTAPÇIĞI


  6
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  33

  D
  C

  GEREKÇE
  Cevapta, ısıya karşı dayanıklı eldivenler KKD kapsamına sokulmuyor. Ancak sanayide (Metal, metalurji, kaynak vb.) eldivenlerin bir kısmı ısıya karşı koruma amaçlıdır. Ek EN 388 standartı. CEVAP: D yerine C olmalıdır.
  Eldivenler için standartlar nelerdir?
  El ve bilek koruma için genel norm olan EN 420:2003 içinde koruyucu eldivenler için genel şartlar ifade edilmiştir. Farklı tipte endüstriyel risklere karşı koruma seviyeleri ise diğer normlarda detaylandırılmıştır. Bunları kabaca sıralayacak olursak;
  EN 388 Mekanik Risklere Karşı Özellikler
  A: Aşınmaya Karşı Dayanıklılık ; 1-4 Seviye
  B: Kesilmeye Karşı Dayanıklılık ; 1-5 Seviye
  C: Yırtılmaya Karşı Dayanıklılık ; 1-4 Seviye
  D: Delinmeye Karşı Dayanıklılık ; 1-4 Seviye
  EN 374 Kimyasallara ve Mikro Organizmalara Karşı Koruma
  EN 374-1: Kimyasallara Karşı Koruma Özellikler
  EN 374-2: Hava Ve Su Geçirmezlik Özellikler
  EN 374-3: Moleküler Ölçüde Koruma Özellikler
  EN 407 Isıya ve Ateşe Karşı Koruma
  A: Yanmaya Karşı Dayanıklılık ; 1-4 Seviye
  B: Temas (iletim) Durumunda Isıya Dayanıklılık ; 1-4 Seviye
  C: Taşınım İle Isıya Dayanıklılık ; 1-4 Seviye
  D: Yayınım İle Isıya Dayanıklılık ; 1-4 Seviye
  E: Küçük Erimiş Metal Parçalarına Dayanıklılık ;1-4 Seviye
  F: Büyük Erimiş Metal Parçalarına Dayanıklılık :1-4 Seviye
  EN 511 Soğuktan Koruma
  A: Conductive Soğuğa Karşı Koruma Özellikler ;1-4 Seviye
  B: Temas Durumunda Soğuğa Karşı Koruma Özellikler ; 1-4 Seviye
  C: Su Geçirmezlik Özellikler ; 0-1 Seviye
  EN 421 Radyasyon ve/veya Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruma
  EN 60903 Elektriğe Karşı Koruma
  EN 10819 Titreşime Karşı Koruma
  EN 12477 Kaynak Eldivenleri
  EN 659 İtfayeci Eldivenleri
  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE
  KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK resmi gazete 2 Temmuz 2013 SALI sayı:28695
  EK-2
  KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ
  5. EL VE KOL KORUYUCULARI
  5.1.Özel koruyucu eldivenler:
  5.1.1 Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri)
  5.1.2. Kimyasallardan
  5.1.3. Elektrikten
  5.1.4. Sıcak ve soğuktan
  5.2.Tek parmaklı eldivenler
  5.3.Parmak kılıfları
  5.4 Kolluklar
  5.5.Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)
  5.6. Parmaksız eldivenler
  5.7. Koruyucu eldivenler  A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI - B GRUBU sınav KİTAPÇIĞI


  7
  SORU NUMARASI
  SORU METNİ
  İLAN EDİLEN CEVAP
  DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP

  39

  D
  SORU İPTAL

  GEREKÇE
  28717 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik Madde 7 - (2) fıkrası gereği '' İşyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklar ile '' ibaresi ile bu konunun uygulamasını belirlemiştir fakat aynı yönetmeliğin SAĞLIK RAPORLARININ GEÇERLİLİĞİ başlığı altında GEÇİCİ MADDE 1 - (2) fıkrası ''6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilir.'' açıklamasını eklemiştir.

  Soruda tehlike sınıfı , çalışan sayısı veya tam zamanlı uzman - hekim gibi bilgiler verilmemesi nedeni ile günümüzde tüm işyerleri kanun kapsamına girmediği için geçerli olan ;
  1. Kanuni yükümlülüğü başlamış olan işyerleri için ; İlgili yönetmelik Madde 7 - (2). fıkra
  2. Kanuni yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri için ; İlgili yönetmelik GEÇİCİ MADDE - (2). fıkra
  hükümleri geçerli olmaktadır. Bu bağlamda 2.sınıfa giren işyerleri için kamu sağlık hizmeti sunucuları muayene hizmetini verecek ve diğer çalışan işçiler gibi (kanun yükümlülüğü başlayana kadar) tehlike sınıfına göre 1-3-5 yılda bir olarak tekrarlanacaktır.

  Soruda tehlike sınıfı ve kanuni yükümlülüğü belirtilmediği için İPTAL OLMASI GEREKMEKTEDİR.


  24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 28717
  YÖNETMELİK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA
  KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
  Sağlık gözetimi
  MADDE 7 – (1) Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri hekiminden alınır.
  (2) Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar.
  Sağlık raporlarının geçerliliği
  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce kadın çalışanların gece postalarına ilişkin alınan sağlık raporları süresince geçerlidir.
  (2) 6331sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan geçiş sürelerine uygun olarak işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü bulunmayan işyerlerinde 7 ve 9 uncu maddeleri uyarınca alınması gerekli sağlık raporları geçiş süresince kamu sağlık hizmet sunucularından da alınabilir.


  A SINIFI UZMANLIK B KİTAPÇIĞI SORU 73


  Soruda belirtilen “solunabilir odun tozu” ibaresi yönetmeliklerde geçmemektedir. Odun tozu yerine kastedilen “sert ağaç tozları” ise bunun bu şekilde ifade edilmesi gerekirdi. Sert ağaç tozu ve odun tozu çok farklı kavramları ifade etmektedir. burada soru tanımı yanlış yapıldığından mevzuata aykırıdır. Bu sebeple sorunun iptal edilmesi gerekir.
  İlgili yönetmelik;
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE
  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  EK-2
  MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ

  Maddenin adı

  EINECS(1)

  CAS(2)

  Sınır Değerler

  Açıklama

  mg/ m3(3)

  ppm(4)


  Benzen

  200-753-7

  71-43-2

  3.25(5)

  1(5)

  Deri(6)

  Vinilklorür monomeri

  200-831

  75-01-4

  7.77(5)

  3(5)  Sert ağaç tozları

  5.0(5)(7)


  (1) EINECS: Mevcut kimyasal maddelerin Avrupa envanteri.
  (2) CAS: Kimyasal abstrakt servis numarası.
  (3) mg/m3: Bir metre küp havadaki maddenin miligram olarak değeri (20°C sıcaklıkta ve 760 mm Cıva basıncında).
  (4) ppm: Milyonda kısım olarak hacim (mililitre/metreküp).
  (5) Sekiz saatlik referans zamanına göre hesaplanan veya ölçülen değer.
  (6) Deri yoluyla da maruziyetin olabildiği durumlar.
  (7) Sert ağaç tozu diğer ağaç tozları ile karışık ise karışımın tümü için bu değer uygulanır.

  A SINIFI UZMANLIK B KİTAPÇIĞI SORU 26


  Aşşağıdaki yönetmeliğin gerek g bendinde yapılan tanımda ve gerek 10. 11. Maddelerdeki görev tanımında kimlerin sağlık güvenlik koordinatörü olarak görevlendirileceği mevzuatta bulunmamaktadır. Bu sebeple sorunun mevzuat dışı olduğundan ötürü iptal olması gerekmektedir.

  İlgili yönetmelik;

  05 Ekim 2013 Tarihli resmi gazete
  Sayı: 28786
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  g) Sağlık ve güvenlik koordinatörü: Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarında, işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje hazırlık aşamasındaki görevleri
  MADDE 10 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje hazırlık aşamasında;
  a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine eder.
  b) Sağlık ve güvenlik planını hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. Yapı alanında Ek-2’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel tedbirlerin planda yer almasını sağlar.
  c) Proje süresince, birbirini takip eden veya daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınmak üzere sağlık ve güvenlik bilgilerini içeren sağlık ve güvenlik dosyası hazırlar. Aynı dosyanın proje tamamlandıktan sonra temizlik, bakım, tadilat, yenileme, yıkım işleri gibi her türlü yapı işinin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgileri de içermesi sağlanır.

  Sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin proje uygulama aşamasındaki görevleri
  MADDE 11 – (1) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri, proje uygulama aşamasında;
  a) Aşağıdaki durumlarda Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen risklerden korunma ilkelerinin uygulanmasınıkoordine eder;

  1) Aynı anda veya birbiri ardına yapılacak iş ve iş aşamalarının belirlendiği iş programlarının oluşturulması için teknik ve organizasyona yönelik kararların alınmasında,

  2) İşin ya da iş aşamalarının tamamlanması için ilgili meslek disiplinindeki kriterler de dikkate alınarak yapılacak süre hesabında.

  b) İşverenlerin gerekli tedbirleri uygulamasını ve gerektiğinde çalışanların ve kendi nam ve hesabına çalışanların korunmasını, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen prensiplerin


  istikrarlı bir şekilde uygulanmasını, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının yapılmasının gerektiği durumlarda bu planın uygulanmasını koordine eder.

  c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı fıkranın (c) bendine göre hazırlanan sağlık ve güvenlik dosyasında gerekli düzenlemeleri yapar veya yapılmasını sağlar.

  ç) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılanlarda dâhil olmak üzere, işveren veya alt işverenler arasında organizasyonu sağlar, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak üzere işverenlerce yapılan çalışmalarıkoordine eder, Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işverenler arası bilgi alış verişinin sağlanmasına katkıda bulunur ve gerekli hallerde kendi nam ve hesabına çalışan kişilerin de bu çalışmalarda yer almasını sağlar.
  d) Yapı işlerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere yapılması gerekli kontrolleri koordine eder.
  e) İzin verilen kişiler dışındakilerin yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapar.

  A SINIFI UZMANLIK B KİTAPÇIĞI SORU 25
  Soruda; “Sağlık ve güvenlik planında yer alacak hususlardan değildir.Sorusuna cevaben; “işyeri bina ve eklentileri ve seçilen yapı malzemeleri” denmektedir.Bu cevap işyeri binalarının, eklentilerinin sağlık ve güvenlik planında yer almayacağı anlamına gelmektedir. “Seçilen yapı malzemeleri” planda yer almayabilir ancak, işyeri bina ve eklentileri yukarıdaki sağlık planı tanımından da anlaşılacağı üzere(“yapı alanının tamamı”);işyeri bina ve eklentileri’ ni kapsamakta olup cevap yanlıştır.Bu sorudaki tüm cevaplar doğru olduğundan soru iptal edilmelidir.


  A SINIFI UZMANLIK B KİTAPÇIĞI SORU 60

  Aşağıdaki yönetmeliğin 8. Maddesinin r fıkrasındaki “Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar” ibaresinde belirtildiği üzere sağlık güvenlik dökümanı da bu kapsama girebileceğinden dolayı sorunun iptal edilmesi gereklidir.

  İlgili yönetmelik;

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
  (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır.)
  Tehlikelerin tanımlanması
  MADDE 8 – (1) Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır.
  a) İşyeri bina ve eklentileri.
  b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler.
  c) Üretim süreç ve teknikleri.
  ç) İş ekipmanları.
  d) Kullanılan maddeler.
  e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler.
  f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar.
  g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri.
  ğ) İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri.
  h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları.
  ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
  i) İşyerinin teftiş sonuçları.
  j) Meslek hastalığı kayıtları.
  k) İş kazası kayıtları.
  l) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar.
  m) Ramak kala olay kayıtları.
  n) Malzeme güvenlik bilgi formları.
  o) Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları.
  ö) Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları.
  p) Acil durum planları.
  r) Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar.

  A SINIFI UZMANLIK B KİTAPÇIĞI SORU 15


  Soruda belirtilen arama kurtarma ve yangınla mücadele ekipleri için aşağıdaki ilgili yönetmelikteki madde 11 den anlaşılacağı üzere ifade edilmiş olup, aynı yönetmelikte ilk yardım konusunda gerekli sayı belirtilmeyip açıklama yapılmamıştır. Ayrıca madde 11 de belirtilen 2. Fıkradaki “ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de” de gerekli bilgi mevcut değildir. Bu sebeple soruda belirtilen ilk yardım konusunda özel eğitimli kişi sayısının tespiti yapılamayacağından sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.
  İlgili yönetmelik;

  18 Haziran 2013 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 28681
  YÖNETMELİK
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

  Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
  MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
  a) Arama, kurtarma ve tahliye,
  b) Yangınla mücadele,
  konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
  (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
  (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
  (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
  (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğüyerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

  A SINIFI UZMANLIK B KİTAPÇIĞI SORU 51

  Aşağıdaki Yönetmeliğin 8. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “birimlerde 12 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene ve ilk yardım odası” ibaresi bulunması sebebiyle sorudaki A şıkkında belirtilen odanın bulunması gereklidir. Bu sebeple sorunun iptal edilmesi gereklidir.

     

   
  Last edited by a moderator: 19 Mart 2014
  isgilo ve Zeynep Zengin bu yazıya teşekkür etti.
 6. Yasemin Acar

  Yasemin Acar TÜİSAG Üyesi

  Sorular ve gerekçeleri yukarıdaki gibidir. fakat benim 30 gün içinde mahkemeye başvurmam gerek. Eğer siz 60 günü bekleyeceksiniz bana haber verin ben önce başvurayım ...
  Teşekkürler

   
 7. Hipatya

  Hipatya TÜİSAG Üyesi

  Geçmen
  Geçmeniz için gereken sorunun üç katı kadar soruya dava açmanızı öneririm. Unutmayın ki bilirkişi de bakanlık uzmanları gibi düşünüyor olabilir. Bir sürü masraf yapacaksınız . Bence risk almayın. Yanlış sorularınıza ilgili itirazları inceleyin. Aceleye gerek yok.
   
 8. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Selamlar
  Benim 3 soru belirtmemin 2 sebebi var, birincisi kuvvetli dayanağı olanlardan kendi yanlışlarımın da olduğu sorulardan seçtim, diğer arkadaşların da katılması durumunda soru sayısını elbette arttırabiliriz. Sadece lu sıkıntı var, soru sayısı arttığında bilirkişi atanma olasılığı ve masrafların artması söz konusu. Bu konuda destek olunacağı garantisi olsa 10 soru daha ekleriz. 2. sebebe gelince dediğiniz doğru, bana 1 soru yetiyor, ama min 3 soru için itirazda bulunacağım   
 9. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Soru iptallerine o kadar kafa patlatıyoruz ki paylaşmadan edemedim, şimdi gülümseme zamanı...caps-cilginligi--4168279.Jpeg

     

   
  hcakir48 ve süleyman erdoğan bu yazıya teşekkür etti.
 10. Birkan Böyük

  Birkan Böyük TÜİSAG Üyesi

  Murat bey merhaba;
  Ben de 23 şubat A sınıfı sonuçlarına itirazda bulundum itiraz sonucunda dava açmayı düşünüyorum.Bence itiraz edeceğiniz soru sayısını arttırmanızı tavsiye ederim.Ben 10 farklı soru için itirazda bulundum tabi bu sorular uzman hocalar tarafından tavsiye edildi.Umarım geç dahi olsa istediğimiz sonuca ulaşırız.
  Murat bey sizde dava dilekçe örneği varsa bana iletebilirmisiniz? ***KESİLDİ***
  şimdiden çok teşekkür ediyorum.   
 11. Birkan Böyük

  Birkan Böyük TÜİSAG Üyesi

  Murat bey merhaba;
  Ben de 23 şubat A sınıfı sonuçlarına itirazda bulundum itiraz sonucunda dava açmayı düşünüyorum.Bence itiraz edeceğiniz soru sayısını arttırmanızı tavsiye ederim.Ben 10 farklı soru için itirazda bulundum tabi bu sorular uzman hocalar tarafından tavsiye edildi.Umarım geç dahi olsa istediğimiz sonuca ulaşırız.
  Murat bey sizde dava dilekçe örneği varsa bana iletebilirmisiniz?***KESİLDİ***
  şimdiden çok teşekkür ediyorum.   
 12. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Birkan Bey Merhaba,
  Öncelikle soru sayısını arttırmaktan ziyade kuvvetli dayanakları olan soru sayısını arttırmayı planlıyorum. Şu an için arttırmayı düşünmememin açıkcası 2 sebebi var. 1.si doğal olarak toplu hareket edilmediği sürece herkes kendi derdine düşüyor, bana da 1 soru yettiğinden şu an için 3 soruya başvurmayı planlıyorum. 2. durum ise şu; az önce tekrar teyit ettirdim, dava açılmasının sadece 180-200 TL gibi bir masrafı var. Ancak bilirkişi atanması durumunda bilirkişi başına 250TL gibi bir masraf getiriyor. Mahkeme 1 kişilik yada 3 kişilik bilirkişi atayabildiğinden bu rakam 250-750 arasında değişiyor. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor, örnek vereyim 10 soru için başvurdunuz, 3 soru için bilirkişi atandı, masraf bu durumda katlanıyor...
  Bu konuyu açmamdaki ve diğer konularda da yorumlarımı yazmamın sebebi şudur;
  Neticede bana 1 soru yetmekte, ve kendimi kurtaracak şekilde davamı açıp takip etmeyi düşünüyorum. Ancak diğer arkadaşlardan da gelecek kuvvetli dayanaklarla soru arttırımı yapabilirim. Buradaki tek soru işareti, dava açılmasıyla ilgili herhangi bir masrafa ortaklıktan bahsetmiyorum, bunu zaten ben karşılayacağım, sadece bilirkişi vs çıkması durumunda masrafların bölüşülmesi konusunda ortak hareket edecek arkadaşlar var mıdır onu öğrenmeye çalışıyorum.
  Ayrıca şu durum da söz konusu, ortak olurum denip sonradan vazgeçilirse, çok fazla soruya başvurulup bilirkişi masrafları komple bana kalırsa bilirkişi ücretini yatırmadığımda dava düşüyor..
  Sonuç itibariyle, beraber hareket edelim, "bilirkişi masrafı çıkarsa" rakama ortak olalım denildiği anda, soru sayısını arttırır, kişi sayısını da hesaplar ona göre davayı açarız buradan numarası takibini başlatırız.
  Saygılar

   
  hcakir48 ve Birkan Böyük bu yazıya teşekkür etti.
 13. Birkan Böyük

  Birkan Böyük TÜİSAG Üyesi

  Murat bey,
  Banada 1 sorunun iptal edilmesi yetiyor(68,75) ancak dava devam ederken atanan bilirkişinin soru başına ücret aldığından eminmisiniz?
  Ben ödeme durumunun soru sayısı ile doğru orantılı olduğunu düşünmüyorum.
  Ayrıca bugün yine 2011 temmuz dönemine ait itirazlar yine kabul edilmiş yani kritik olanlar geçmiş.
  Bana bugün gelen mahkeme sonucu;
  Ankara 5. İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile 02.07.2011 tarihinde yapılan C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında sorulan sorulardan A kitapçığındaki 46 nolu soru ile buna karşılık gelen B kitapçığındaki 39 nolu soru iptal edilmiştir.
  Milli Eğitim Bakanlığınca, iptal edilen sorular adaylar lehine doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden yeniden değerlendirme yapılmış ve 70 ve üzeri puan alarak başarılı sayılanların listesi Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir.
  Söz konusu sınava giren ve yeniden değerlendirme sonucu 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar https://app2.csgb.gov.tr/SinavSonuc/ linkine tıklayarak kendilerini sorgulayabileceklerdir.
  Murat bey mutlaka beraber irtibatlaşarak dava durumunu takip edelim tabi sizin açınızdan sakıncası yoksa
  teşekkür ederim iyi günler.
   
 14. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Birkan Bey,
  Bilirkişinin atanması mahkemenin talebi doğrultusunda yada davacının yani bizim başvurumuz doğrultusunda oluyor. Soru başına bilirkiş atanacak diye kesin bir şart yok, 10 tane soruya başvururuz, gerekçeleri bilirkişi gerektirmeyecek şekilde olur, veya mahkeme gerek duymaz atamaz. Ama mesela madenle alakalı bir soruya atayacağı bilirkişiyle OSGB ile ilgili yada gece postası vs aynı bilirkişi olmazsa farklı bilirkişi masrafları çıkacaktır.

   
 15. Cenk Ersöz

  Cenk Ersöz TÜİSAG Üyesi

  tuisag ornek bir dava dilekcesi hazirlayacakti itiraz edilmesi gereken sorular ve gerekceleri ile birlikte.. onu bekleyelim bugun yarin.. ondan sonra onlarla beraber tek dava acilir.. ben ve bir arkadasim daha katiliriz bu durumda.. bana 4 arkadasima iki soru lazim..
  mesela tozma mucadele birimi sorusuda banko. sonucta yururlukten kalkan bir yonetmelik.. dedigim gibi su ornek dilekceyi bekleyelim.   
 16. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Şu anda zaten halihazırda beklemedeyiz, örnek dilekçeler, gerekçeleri paylaşıp üzerinde karar kılınan sorularla beraber dava açmak daha mantıklı olacaktır.
  Tozla mücadeleyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaş yeni yönetmelikte geçen birşeyler paylaşmıştı iptal olmayacağına dair, siz hatırlıyor musunuz o paylaşımı? Neticede gerekçelerin olumsuz kısımlarını da paylaşalım ki boşa ne umut bağlayalım ne de masraf yapalım

   
 17. muratts

  muratts TÜİSAG Üyesi

  Siz yevmiye sorusunu doğru yaptınız galiba..şurada iptal edilecek ilk soru odur..çünkü hiç bir şekilde izahı olmayan bir durumu gösteriyor..listenizde neden yok anlayamadım

   
  volcano76 ve isgilo bu yazıya teşekkür etti.
 18. Yasemin Acar

  Yasemin Acar TÜİSAG Üyesi

  Merhaba ,
  Benim yevmiye sorum da yanlış fakat dosyayı buraya ekleyemedim kopyalayıp yapıştırdım ve alt kısımda kalan soruları atmamış :))) yevmiye sorusunu eklemeniz benim de işime gelir...
  Teşekkürler...

   
  isgilo bu yazıya teşekkür etti.
 19. Murat ÖZKAN

  Murat ÖZKAN TÜİSAG Üyesi

  Neye göre doğru yaptım bilmiyorum ama bu soru bende doğru, nedense iptal olabilecek birçok soru o şekilde. Sorular gibi bizler de muallakta kaldığımızdan sanırım...

   
 20. isgilo

  isgilo TÜİSAG Üyesi


  Çok güzel bir çalışma olmuş mahkeme için eklemek isteyen ekleyebilir...

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica