21 Ekim 2012 Iş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sonrası Düşünceleriniz ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

?

21.10.2012 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Sizce Nasıldı ?

 1. Başarılı

  27,5%
 2. Orta

  58,3%
 3. Vasat

  14,2%
 1. ekatar

  ekatar TÜİSAG Üyesi  1.Yıllık Değerlendirme raporu hangi kuruma gönderilir?
  A.ÇSGB
  B.SGK
  C.Sağlık Bakanlığı
  D.SGK İl Müdürlüğü

  2.Kurşun ile çalışılan yerlerde işçi başına düşen hava hacmi ne kadardır?
  A.10
  B.15
  C.20
  D.25

  3.Kimyasal madde ile çalışılan işerde hangisi risk değerlendirmesi yenilenmez?
  A.Kimyasal madde kazalarından sonra
  B.Ölçüm ve sağlık gözetimi sonuçlarına göre
  C.Çalışma koşulları değiştiğinde
  D.En az yılda bir kere

  4.HAZOP hangi sanayide ilk önce kullanılmıştır?
  A.Metal
  B.Kimyasal
  C.İnşaat
  D.Maden

  5.Aşağıdakilerden hangisi 4857bakımından ticaretten sayılmaz
  A. Lokanta kafeterya işyerleri
  B.Karada ,Akarsu ve Göllerde insan taşımacılğı
  C.Bilimsel çalışmaların yapıldığı yerler ve labaratuvarlar
  D. Bataklık göl ıslah çalışmaları

  6.Kaldırma araçlarının periyodik bakımı kaç ayda bir tekrarlanır?
  A.3 B.6 C.9 D.12

  7.Aşağıdakilerden hangisi pamuk işçilerinde görülen meslek hastalığıdır?
  1. Silikosiz B. Bisinosiz C. D.

  8.Benzin,asfalt ,yağ yangınları hangi grup yangınlardandır
  1. Agrubu B. B grubu C. C grubu D. D grubu

  9.Risk analizlerinden hangisi hem nicel hem nitel değildir?
  1. Neden-sonuç
  2. Hata ağacı
  3. Olay ağacı
  4. HAZOP
  10.Hangisi Termal konfor bileşeni değildir?
  1. Gürültü B. Radyan ısı C. Nem D. havalandırma
  11.Hangisi gebe veya emziren kadınlarla ilgili yönetmeliğe göre yanlıştır?
  1. Doğum yapan gebe ve emzirenler hiçbir şekilde çalıştırılamazlar
  2. Geçici düzenlemeler yapılır
  3. Altı ay gece çalıştırılamaz
  4. Gebe ve emziren kadınların yalnız çalıştırılmaması esastır.

  12.
  I)kütüphaneler
  ıı)Yanıcı sıvı ve gaz üreten yerler
  III)Plastik üreten fabrikalar
  IV)Fırınlar V)Boyahaneler
  Yukardakilerden hangileri kolay yanıcı patlayacı veya parlayıcı iş yerleridir.
  A.Hepsi
  B.II-III- V
  C .
  D.  13. Hangisi risk değerlendirme yöntemi değildir
  1. Olay ağacı
  2. Risk kültürü
  3. Neden-sonuç
  4. Olursa ne olur

  14. Aşağıdakilerden hangisisıcak ortam çalışmalarından değildir?
  1. Seramik
  2. Cam ve porselen çalışma yeri
  3. Demir döküm yerleri
  4. Et depoları
  15.İLO ve Who da geçen iş sağlığının tanımı
  A.Bedensel ruhsal sosyal
  16.El araçlarının bakımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Çekiçlerin başının arasınatahta takoz sıkıştırılmalıdırdır
  2. Keskiler keskin olup tutulup uygun eğimli kullanılmalı
  3. Keskin araçlar kılıfla kullanılmalı
  4. Aşınmış el aletleri kullanılmamalı

  17. 4 tonluk bir yükü kaldıran vincin freni ve kaldırma kapasitesi?
  1. 6 ton B. 9ton C. 8 ton
  18. Hangisi basınç birimidir?
  A.N/cm B.N/cm2 C. KG/cm
  19. Yutma soluma ve deriye temasla kansorejen etkiye neden olan veya hızlandıran madde?
  1. Kansorojen
  2. Mutajen
  3. Fiziksel
  4. Biyolojik
  20. Ergonomi hangi çalışma alanlarında uygulanabilir
  I).Kaynak atölyesi
  Iı).tezgah yapımları
  Iıı) büro şleri
  1. Hepsi

  21.
  I)Havayı kirleten kaynakları giderme
  Iı)kirli havanın yayılmasını önleme
  Iıı)Çalışanın kkd kullanımı
  Çalışanın solunum yoluyla zarar görmemesi için öncelik sırası?
  A.3-1-2
  B.1-2-3
  C.1-3-2

  22.Oksijen tüp rengi nedir?
  A.mavi
  B. yeşil
  C. gri

  23.
  I)Yapılan işin takip edilmemesi
  II)İşin süresi
  Iıı)Çalışma saatleri belirsizliği
  IV)İŞ arkadaşlarının destek olmaması
  V)İşin tekrarı
  Yukardakilereden hangisi iş stresi faktörlerindendir?
  1. Hepsi

  24. C sınıfı yangınlarının öncelikli söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisi
  1. Soğutma
  2. Hava kesmesi
  3. Kimyasal reaksiyona girme
  4. Kaynağı ortadan kaldırmak

  25. Hangisi İşyeri defterinin özelliklerinden değildir?
  A.Kendinden kopyalı olması
  B.onaylı olması
  C.A-4 boyutunda olması
  D.Serinosunun olması

  26. Aşagıdakilerden hangisi kadınların tehlikeli ve ağır işlerde çalıştırılması için doğrudur?
  1. İşverenin onayı
  2. Kendisinin onayı
  3. Mesleki eğitim almıs olması
  4. Ruhsal yeterlilik

  27. Aşağıdakilerden hangisi hayatın insana uygun hale getirilmesi öğeleri arasında yer almaz?
  1. Çalışanın verimini arttırmak

  28. Kaldırma araçlarının tamburlarında en az kaç sarım halat olmalıdır?
  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 6

  29. Yığılmış üst üste bulunan tozlar haricinde patlamalarının sürelerini ve sıklıklarını belirleyen kaç bölge vardır?
  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6

  30. İnsan vücuduna zarar veren an düşük akım nedir?
  1. 1A
  2. 30mA
  3. 300a
  4. 10000a

  31. Meslek hastalıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur
  1. Meslek hastalıkları tamamen önlenebilir
  2. Kısmen önlenebilir
  3. Ülkemizde ilk olarak fiziksel nedenli tanılar konulmuştur
  4. En çok kas- iskelet sisteminde görülür

  32. Doktorlara hastalarına iş ile ilgili sorular sorarmamız gerektiğini ilk söyleyen kimdir
  1. Ramazzini
  2. Paracelsus
  3. Hipokrates

  33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanıcı maddelerin gaz buhar sis ve tozlarının atmosferik sartlar altında hava ıle oluşturduğu ve herhangıbır tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabılen karışımı ıfade eder
  1. Patlayıcı ortam
  2. Parlayıcı madde
  C. Yanıcı madde
  D.patlayıcı madde

  34. Hangisi iş sağlığı profosyenelleri acısında sustimal değildir?
  A.herkesin kullandığı bilgisayarla kayıt edilmesi
  B.
  C.
  D.Çalışanların tıbbi kayıtları gizli tutulmalaıdır.

  35. Biyolojik meslek hastalıklarının olmadığı sektör hangisidir?
  1. Petrokimya
  2. Sağlık sektörü
  3. gıda sektörü
  4. Atık maddelerin denetimi

  36. İşyerinde işçilerin rahat çalışması için makineler arası gerekli olan minimum uzaklık mesafesi kaçtır
  A.60
  B.90
  C.80
  D.120

  37. El merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken önlemlerden değildir.
  1. El merdivenleri kaymayı önlemek için sadece kaymayı önleyici ayakkabı kullanılmalıdır


  38. Aşağıdakilerden hangisi interaktif eğitimlerinden değildir.
  A.soru-yanıt
  B. anlatma
  C. vaka çalışması
  D. canlandırma

  39. Kimyasal madde çalışmalarında kullanılan risk yöntemlerinden hangisi doğru değildir.
  A.kimyasalın kalitesi
  B.maruziyet derecesi
  C. maruz kalma süresi
  D. msds bilgi formu

  40. İşletme belgesi hangi koşullarda değişmez
  1. Taşınma
  2. Ürtilen maddenin değişmesi
  3. Çalışan sayısının 50 kişiden fazla olması
  4. Faaliyet değişimi

  41. Bütün vücut titreşimi en çok hangi bölgeyi etkiler.
  1. Baş
  2. Kol
  3. Bel
  4. El
  42. 1989 yılındaki bildirge
  89/391 EEC

  43. Özel sektörde özürlü çalıştırma oranı % kaçtır
  Cevap 3

  44. Vardiyalı çalışanlarda aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülmez
  Cevabı kısırlık


   
 2. ekatar

  ekatar TÜİSAG Üyesi

  45. risk değerlendirme yöntemlerinden x tipi için aşağıdaki değerlendirme eşleştiremellerinden hangisi yanlıştır
  A.hafif-direk etki yok
  B.orta-şiddetli yaralanma doktor müdahalesi
  C.ciddi –şiddetli yaralanma – 1 ölümlü olay
  D.çok ciddi- meslek hastalığı ve 1 den çok ölümlü olay
  -
  1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelerden değildir
  a- Titreşim
  b- Toksik gaz
  c- Yüksek sıcaklık
  d- Yetersiz havalandırma

  1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede yapılan risk analizi yönetimi açısından bir problem teşkil etmez
  a- Risk analizini yapanın tecrübesiz olması
  b- Uygun olmayan metodoloji
  c- risk analizi için bir metodolijinin kullanılması
  d- Hangi tip risk analizi ve yönetimi metodunun kullanacağının belirlenmesi

  48. 11_50 metre küp oksijen gazıyla dolu bir tankın ventilleri ve ek yerleri olmayan gaz tüpleri ile oksijen tupleri ne kadar mesafede depolanabilir?
  a)2 B)3 C)4 D)5

  49. 4)makine kaldırma araçlarında ki çelik halatların emniyetli yük taşıma kat sayıları?
  a)3 b)4 c)5 D)6

  50. kaldırma araçları periyodik muayenesi?
  A)3 ay b)6 ay c)9 d)12

  51. inşaat ve yapı işlerinde kullanılan kaldırma araçları yetkili bir kişi tarafından en az kaç ayda kontrol edilip ,yapılan bakım belgelendirilir?

  a)3 b)6 c)9 d)12

  52.özürlülük oranı ne kadar?
  a)20 b) 30 C 40 d 60

  53) kimyasallar ile çalışmada hangisi oncelikli?

  a) tehlikeli maddeyi ortadan kaldırmak

  b) Daha az tehlikeli olanla değiştirmek
  c) maruziyetidüsürmek
  d havalandırma


  54) statik elektirikle ilgili önlem değil?
  a)nemlendirme
  b) yalıtkan ayakkabı
  c) izole etme
  d)topraklama


  55)sıpa iskelerle çalışmada hangileri doğru?
  I)sıpa iskele ayakları ve orta kirişleri olacak
  II)sıpa iskele ayakları düzgün bir yerde sabitlenecek
  III) sıpa iskalar sağlam olacak
  hepsi dogru olacaktı.

  56)pestisitler hangi tur ?

  a) biyolojik
  B kimyasal
  c)fiziksel


  57) domino teorisi için hangisi doğrudur?
  D)5 unsurun zincirleme olması gerekir

  58. Kimyasal tehlike gruplarında tozlu ortamlar hariç kaç grup vardır?
  1. 3

  59. Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir takılabilir ……. Tanımı nedir?
  1. Kişisel koruyucu donanım

  60. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri?
  1. Yılda bir
  2. 3 ayda
  3. 6 ayda
  4. 2 yılda

  61. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğal aydınlatma olmayan yerlerde uyarı levhası konulmamalıdır.
  Tehlike geçtikten sonra levhanın kaldırılması

  62. Birşeyin zarar verme potansiyeli nedir?
  a.risk
  b.tehlike

  63. işyerinin ortamını serinletmek için hangisi yapılmaz?
  Çatı yalıtımı sıcak olan makinaların dış kapılara yakın konması
  Havalandırma
  İşçiye su içirmek

  64. İnsan – makine arasında gözlem ve kontrol panelleri tasarımı ergonominin hangi alanı içereisindedir.?
  A.bilişsel
  1. fiziksel
  2. yönetsel.
  3. organizasyonel

  65. hangisi elle taşıma işi değildir?
  a.itme çekme
  b.iki kişinin beraber taşıması
  c. kaldırma aracının yükü kaldırması
  d.işçinin yükü kaldırması

  66. Ekranlı araçlarda ergonomik kurallar içermeyen hangisi?
  a.gözün korunması
  b.araçların kurulması..
  c.düzgün oturma

  67. Yangın söndürmede hangisi kullanılmaz?
  a.su
  b.hava
  c.köpük
  d.karbondioksit

  68. hangileri doğrudur?
  1. Gürültü maruziyet en düşük sınır değerine gelindiğinde işveren kulakları hazır bulundurmak zorundadır.
  2. Günlük Gürültü maruziyet değeri en yüksek basınca ulaştığında işveren kulaklık bulundurmak zorundadır.
  3. Her kulaklık kullanıcının kullanımına uygun olmalıdır
  69. Hangisi iş kazası değildir
  a.işçinin kendi arabasıyla özel işini halletmesi

  70. Hangisinde AT tipi gerekmez? Kategori 1. Basitse, Kategori 3.Karmaşıksa, Kategori 2. Bir ve üçün dışında kalanlarsa ;
  1. Kategori I
  2. Kategori I ve II
  3. Kategori III

  71. Hangisi bütün işverenlerin yükümlülüğü değildir
  a.İSG kurulu kurmak
  b.eğitim vermek
  c.haklarını bildirmek

  72. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik olarak yanlıştır?
  Yönetmelik Tüzükten önce gelir.

  73.ılo,,Avrupa fon
  A.isgüm
  B.çasgem
  C.
  D.ortak amme alacaklar enstitüsü

  74.hangisi iş sağlığı güv. Kurallarından değildir
  A.personel alımında yönetime tavsiye

  75. madende tozsuz ortam
  A.Eşik değeri O
  B.Eşik değeri0.5
  C.Eşik değeri 5
  D.

  76.eğitim verillirken hangi sırayla uygulanacak
  I.eğitim verilmesi
  II.eğitimn amacı ve içeriğinin belirlenmesi
  III.gerekliliklerin belirlenmesi
  IV.

  A.
  B.
  C.
  D.

  77.ohsas 18001
  A
  B.
  C.yönetim sistemi
  D.

  78.Aşağılardan hangisi büyük kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlamak alınacak tedbirlerden değildir.
  a) önleyici
  b) kontrol tedbirleri
  c) tehlike yükleyici tedbirleri ( bunu tam hatırlayamadım ben de bunu işaretlemiştim..)
  d) sınırlandırıcı

   
 3. ekatar

  ekatar TÜİSAG Üyesi

  45. risk değerlendirme yöntemlerinden x tipi için aşağıdaki değerlendirme eşleştiremellerinden hangisi yanlıştır
  A.hafif-direk etki yok
  B.orta-şiddetli yaralanma doktor müdahalesi
  C.ciddi –şiddetli yaralanma – 1 ölümlü olay
  D.çok ciddi- meslek hastalığı ve 1 den çok ölümlü olay
  -
  1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tehlikelerden değildir
  a- Titreşim
  b- Toksik gaz
  c- Yüksek sıcaklık
  d- Yetersiz havalandırma

  1. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede yapılan risk analizi yönetimi açısından bir problem teşkil etmez
  a- Risk analizini yapanın tecrübesiz olması
  b- Uygun olmayan metodoloji
  c- risk analizi için bir metodolijinin kullanılması
  d- Hangi tip risk analizi ve yönetimi metodunun kullanacağının belirlenmesi

  48. 11_50 metre küp oksijen gazıyla dolu bir tankın ventilleri ve ek yerleri olmayan gaz tüpleri ile oksijen tupleri ne kadar mesafede depolanabilir?
  a)2 B)3 C)4 D)5

  49. 4)makine kaldırma araçlarında ki çelik halatların emniyetli yük taşıma kat sayıları?
  a)3 b)4 c)5 D)6

  50. kaldırma araçları periyodik muayenesi?
  A)3 ay b)6 ay c)9 d)12

  51. inşaat ve yapı işlerinde kullanılan kaldırma araçları yetkili bir kişi tarafından en az kaç ayda kontrol edilip ,yapılan bakım belgelendirilir?

  a)3 b)6 c)9 d)12

  52.özürlülük oranı ne kadar?
  a)20 b) 30 C 40 d 60

  53) kimyasallar ile çalışmada hangisi oncelikli?

  a) tehlikeli maddeyi ortadan kaldırmak

  b) Daha az tehlikeli olanla değiştirmek
  c) maruziyetidüsürmek
  d havalandırma


  54) statik elektirikle ilgili önlem değil?
  a)nemlendirme
  b) yalıtkan ayakkabı
  c) izole etme
  d)topraklama


  55)sıpa iskelerle çalışmada hangileri doğru?
  I)sıpa iskele ayakları ve orta kirişleri olacak
  II)sıpa iskele ayakları düzgün bir yerde sabitlenecek
  III) sıpa iskalar sağlam olacak
  hepsi dogru olacaktı.

  56)pestisitler hangi tur ?

  a) biyolojik
  B kimyasal
  c)fiziksel


  57) domino teorisi için hangisi doğrudur?
  D)5 unsurun zincirleme olması gerekir

  58. Kimyasal tehlike gruplarında tozlu ortamlar hariç kaç grup vardır?
  1. 3

  59. Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir takılabilir ……. Tanımı nedir?
  1. Kişisel koruyucu donanım

  60. Basınçlı kapların periyodik kontrolleri?
  1. Yılda bir
  2. 3 ayda
  3. 6 ayda
  4. 2 yılda

  61. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  Doğal aydınlatma olmayan yerlerde uyarı levhası konulmamalıdır.
  Tehlike geçtikten sonra levhanın kaldırılması

  62. Birşeyin zarar verme potansiyeli nedir?
  a.risk
  b.tehlike

  63. işyerinin ortamını serinletmek için hangisi yapılmaz?
  Çatı yalıtımı sıcak olan makinaların dış kapılara yakın konması
  Havalandırma
  İşçiye su içirmek

  64. İnsan – makine arasında gözlem ve kontrol panelleri tasarımı ergonominin hangi alanı içereisindedir.?
  A.bilişsel
  1. fiziksel
  2. yönetsel.
  3. organizasyonel

  65. hangisi elle taşıma işi değildir?
  a.itme çekme
  b.iki kişinin beraber taşıması
  c. kaldırma aracının yükü kaldırması
  d.işçinin yükü kaldırması

  66. Ekranlı araçlarda ergonomik kurallar içermeyen hangisi?
  a.gözün korunması
  b.araçların kurulması..
  c.düzgün oturma

  67. Yangın söndürmede hangisi kullanılmaz?
  a.su
  b.hava
  c.köpük
  d.karbondioksit

  68. hangileri doğrudur?
  1. Gürültü maruziyet en düşük sınır değerine gelindiğinde işveren kulakları hazır bulundurmak zorundadır.
  2. Günlük Gürültü maruziyet değeri en yüksek basınca ulaştığında işveren kulaklık bulundurmak zorundadır.
  3. Her kulaklık kullanıcının kullanımına uygun olmalıdır
  69. Hangisi iş kazası değildir
  a.işçinin kendi arabasıyla özel işini halletmesi

  70. Hangisinde AT tipi gerekmez? Kategori 1. Basitse, Kategori 3.Karmaşıksa, Kategori 2. Bir ve üçün dışında kalanlarsa ;
  1. Kategori I
  2. Kategori I ve II
  3. Kategori III

  71. Hangisi bütün işverenlerin yükümlülüğü değildir
  a.İSG kurulu kurmak
  b.eğitim vermek
  c.haklarını bildirmek

  72. Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik olarak yanlıştır?
  Yönetmelik Tüzükten önce gelir.

  73.ılo,,Avrupa fon
  A.isgüm
  B.çasgem
  C.
  D.ortak amme alacaklar enstitüsü

  74.hangisi iş sağlığı güv. Kurallarından değildir
  A.personel alımında yönetime tavsiye

  75. madende tozsuz ortam
  A.Eşik değeri O
  B.Eşik değeri0.5
  C.Eşik değeri 5
  D.

  76.eğitim verillirken hangi sırayla uygulanacak
  I.eğitim verilmesi
  II.eğitimn amacı ve içeriğinin belirlenmesi
  III.gerekliliklerin belirlenmesi
  IV.

  A.
  B.
  C.
  D.

  77.ohsas 18001
  A
  B.
  C.yönetim sistemi
  D.

  78.Aşağılardan hangisi büyük kazaları önlemek ve sonuçlarını sınırlamak alınacak tedbirlerden değildir.
  a) önleyici
  b) kontrol tedbirleri
  c) tehlike yükleyici tedbirleri ( bunu tam hatırlayamadım ben de bunu işaretlemiştim..)
  d) sınırlandırıcı

     

   
 4. Olgun7

  Olgun7 TÜİSAG Üyesi

  madende tozsuz ortam ESD değeri? sorusunda sıklarda 0 0.5 5 50 vardı bu sorunun cevabını biliyormusunuz ?

   
 5. cihatsert

  cihatsert TÜİSAG Üyesi

  21 Ekimde yapılan diğer sınavların soru-cevapları açıklandı, bize de sıra gelir yakında

     

   
  Müjde Altınel ve servet_berber bu yazıya teşekkür etti.
 6. servet_berber

  servet_berber TÜİSAG Üyesi

  1. basınçlı kapların hidrolik testi kaç yılda bir yapılır. diyordu. O hidrolik değil hidrostatik olacak. ve cevap 5 yıl olacak ikiside yok.
  2. öncüllü sorulardan birinde kilitli diye başlayacak olan ifade kilitili diye başlıyordu. 24 Aralık sınavında higrometre yerine higometre yazıldığından dolayı iptal edilen soru vardı.
  3. Karar Defteri sorusu; Bu yönetmeliklerde onaylı defter diye geçiyor. Karar defteri diye bir şey yazmıyor. Şıklarda verilen tüm özelliklerde Onaylı Defter özellikleri.

  Bu 3 sorununda iptal edilmesi gerekir. 3' ü içinde başvuruda bulunalım.

   
 7. dogancengiz35

  dogancengiz35 TÜİSAG Üyesi

  3 farklı sınavın sorusu yuklendı. bızımkılerde yuklense barii.. an meselesi bence :)
   
  servet_berber bu yazıya teşekkür etti.
 8. servet_berber

  servet_berber TÜİSAG Üyesi

  Sayfayı yenileyip duruyorum. Birazdan açıklanır sanırım.   
 9. funanori

  funanori TÜİSAG Üyesi

  Soru ve cevapları açıklamak için akşamı neden beklerler anlamış değilim, hangi mantık işliyor bilen var mı?

     

   
 10. oguzzhann

  oguzzhann TÜİSAG Üyesi

  nerden bakıyorsunuz bakanlığın sayfasından mı   
 11. funanori

  funanori TÜİSAG Üyesi

  Saat 10:00 da açıklanır diye beklenti içindeyim :)   
 12. cihatsert

  cihatsert TÜİSAG Üyesi

 13. funanori

  funanori TÜİSAG Üyesi

  meb.gov.tr ye bakıyorum
   
 14. dogancengiz35

  dogancengiz35 TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlarrr tırsıyorummmmmmmmmmmm :(

   
 15. herkes farklı kaynaklardan farklı cevaplar bulmuş calısmıs. birincisi böyle bir eğitimin ortak kitabı olmazsa şu karısıklık her zaman yasanır. ikincisi sınavı hazırlayanların cok bilgili olduklarını düsünmüyorum ki zaten birim sorusunu bile yanlış yapmışlar. herşeyi geçtim kendilerinden kaynaklanan hataların üstüne bir de iptal için para istiyor olmaları insana yok artık dedirtiyr. belki de bizden zekilerdir sırf para kazanmak icin hatalı soru koyup itirazları bekliyorlardır. :D :D :D   
 16. pestisit sorusu da öyle

   
 17. charlesdexter

  charlesdexter TÜİSAG Üyesi

  2 tane 21 ekim sınavı açıklanmaış ama bizimkisi yok :)

   
 18. Seda DUDU

  Seda DUDU TÜİSAG Üyesi

  kesinlikle.. herkes para peşinde..en başta eğitim firmaları... burdan bursada eğitim alacak arkadaşalara kesinlikle İSGDEM i tercih etmemelerini öneriyorum..

   
 19. ufuksonmez

  ufuksonmez TÜİSAG Üyesi

  sınav cevapları eşit olarak dağılıyor diye biliyorum ( şimdi 13 mayıstaki sınav şıklarına baktım dediğim gibiymiş )

   
 20. dogancengiz35

  dogancengiz35 TÜİSAG Üyesi

  evet şimdi hangi sınavları iptal ettiriyoruz?? bence 100 tl lik bi kupon yapalım :)) 10 tane soru eder..

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica