21 Ekim 2012 Iş Güvenliği Uzm. Hatalı Olduğunu Ve Iptal Edilmesi Gerektiğini Düşündüğünüz Sorular ? | Sayfa 27 | TÜİSAG Forum | İSGforum | İSGfrm - İş Sağlığı,Güvenliği,Risk değerlendirme

21 Ekim 2012 Iş Güvenliği Uzm. Hatalı Olduğunu Ve Iptal Edilmesi Gerektiğini Düşündüğünüz Sorular ?

Konu, 'İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Tartışmaları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

 1. yasemin.kocak

  yasemin.kocak TÜİSAG Üyesi  mesaj saricahuseyin içindi


   
 2. textilercu

  textilercu TÜİSAG Üyesi

  ewet aynen böyle söyledıler ve ohsas 18001 sorusunda ilk şıkta anlatım bozuklugu vardır dıye belırttıler.gerçi bu soruyu dogru işaretledim ama hayırlısı bakalım:)))

   
 3. JOKER

  JOKER TÜİSAG Üyesi

  "hafif etki" sorusunu da doğru yaptım ama arkadaşların da belirttiği gibi tüm şıklar doğru görünüyor, bu konu hakkında bişey söylediler mi?

     

   
 4. TuBa0601

  TuBa0601 TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar emeklerimiz umarım boşa gitmez
  herkezin emeğine yüreğine sağlık

   
  servet_berber bu yazıya teşekkür etti.
 5. Hakan büyükşimşek

  Hakan büyükşimşek TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar A kitapcığı -57.soruya yazım yanlışından itiraz eden oldumu?

     

   
 6. servet_berber

  servet_berber TÜİSAG Üyesi

  KİTAPÇIK TÜRÜ : A EK-2/Sf.1
  İTİRAZLARIM
  SORU 7.Kanunlar hiyerarşisi ile ilgili olarak aşağıdaki hangi sıralama yanlıştır?
  A) Kanun tüzükten önce gelir.
  B) Yönetmelik tüzükten önce gelir.
  C) Anayasa tüm hukuk kurallarından önce gelir.
  D) Kabul edilen uluslararası andlaşmalar, ulusal kanunlardan önce gelir.


  SORU 7 İTİRAZ NEDENİ

  Soru cevabı olarak “B” şıkkı belirtilmiştir.
  Soru “Yalnızca KANUNLAR HİYERARŞİSİ” ile ilgili olup, D şıkkında “özel bir durum belirtilmeksizin (Temel hak ve özgürlükler, İş sağlığı ve güvenliği v.b.)” “Kabul edilen uluslar arası andlaşmaları ulusal hukuktan önce tutmuştur.”
  Ancak TC. Anayasası 90. MADDEYE göre; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir.” İbaresi yer almaktadır.

  Ancak T.C. Anayasası’ na göre;
  D. Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma
  MADDE 90- Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz.Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır.Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

  Buna göre Kabul edilen uluslar arası andlaşmalar ile kanun, hiyerarşide aynı yerdedir.
  Ancak bu uluslar arası andlaşmanın temel hak ve hürriyetlere ilişkin olması halinde o eşitlik kanun aleyhine bozulmuş olmaktadır. Hiyerarşinin en tepesinde anayasa vardır. Onun altında somut olaya uygulanacak normun temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir andlaşma olması halinde andlaşma ve ardından kanun, temel hak ve hürriyetleri ilgilendirmeyen bir andlaşma varsa kanunla eşit seviyede o andlaşma vardır.

  SONUÇ OLARAK; Buna göre Kabul edilen uluslar arası andlaşmalar ile kanun, hiyerarşide aynı yerdedir.Yani Uluslar arası andlaşmalar (Kabul edilen temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslar arası andlaşmalar hariç), ulusal kanun hükmündedir. D şıkkı: “Kabul edilen temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslar arası andlaşmalar, ulusal kanundan önce gelir.” olsa idi o zaman doğru olurdu.


  “B” ve “D” seçenekleri olarak sorunun 2 cevabı olduğu için

  SORU 7’ NİN İPTAL EDİLMESİNİ ARZ EDERİM.  EK-2/Sf.2
  SORU 18. Aşağıdakilerden hangisi OHSAS 18001-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin yararlarından değildir?
  A) Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.
  B) İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
  C) Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.
  D) Resmî makamlar önünde organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu kanıtlanır ve yasal olarak ceza uygulanmaz.

  SORU 18 İTİRAZ NEDENİ
  1. A seçeneği için:
  KAYNAK; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ -2005-TİSK yayını-
  Özlem ÖZKILIÇ
  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı
  Kimya Yük. Mühendisi
  Bakanlık Teknik İş Müfettişi
  OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDE SORUDA YER ALAN TÜM ŞIKLAR GÖRÜLMEKTEDİR.
  (2.8.1. OHSAS 18001- İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları:
  • Bu yönetim sistemi ile zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sağlanır.
  • Çalışanlar işyerinin olumsuz etkilerinden korunur, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmaları sağlanır.
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirgenmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması sağlanır.
  • Çalışanların memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır.
  • İş kazası ve meslek hastalıklarının oldukça yüksek maliyetleri en aza indirilir.
  • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliği sağlanır.
  Resmi makamlar önünde, organizasyonun iş güvenliğine karşı duyarlı olduğu kanıtlanır ve yasal ceza riski azaltılır.
  • OHSAS 18001, ISO 9001:2000 ve ISO 14001 ile uyumludur, mevcut kalite sistemi OHSAS 18001’i de içererek var olan alt yapı geliştirilir ve daha kapsamlı hale getirilir.
  • İsteyen işyerleri, OHSAS 18001'e göre oluşturdukları yönetim sistemini belgelendirebilirler.
  • Bu yönetim sistemi, işletmede çalışanların sağlığını dolayısı ile verimliliği ve üretimi de arttıran bir faktördür.)

  ANCAK OHSAS 18001, BSI (BRİTİSH STANDARTS INSTİTUTE) TARAFINDAN YAYINLANMIŞ OLAN "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ" STANDARDIDIR.BSI SAYFASINDA ( http://www.bsi-turkey.com/tr/Tetkik...mleri/Standartlar-ve-urunlerimiz/OHSAS-18001/ )
  YER ALAN AÇIKLAMADA;
  Rekabetin yüksek olduğu bir pazar yerinde müşterileriniz tedarikçilerinden düşük fiyatlardan daha fazlasını bekler. Şirketlerin işlerini etkili ve sorumlu bir şekilde yönettiklerini ve iş kazaları yüzünden büyük gecikmelere yer vermeksizin güvenilir hizmet sağlayabildiklerini göstermesi gerekir.
  OHSAS 18001 yönetim sisteminizi belgeletmek, kuruluşunuzun belirtilen ölçütlere uyduğunu ve aşağıdaki yararları sağladığını kanıtlamasını sağlar:
  · Kaza sayısında potansiyel düşüş
  · Arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde potansiyel düşüş
  · Hissedarlarınıza sağlık ve güvenlik konularına verdiğiniz önemi gösterme
  · Yenilikçi ve dolaysız yaklaşımınızı gösterme
  · Yeni müşterilere ve iş ortaklarına daha fazla erişim
  · Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesi
  · Mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli

  EK-2/Sf.3
  Vardır. Ancak A ve D şıklarında yer alan maddeler burada belirtilmemiştir.

  SONUÇ OLARAK KAYNAK; İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, YÖNETİM SİSTEMLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ yerine OHSAS 18001 YAYINCI KURULUŞU BSI’ IN AÇIKLAMASI ve OHSAS 18001 İÇERİĞİ OLMALIDIR.

  2. A seçeneği “çalışanların memnuniyeti azalma, müşteri memnuniyeti azalma ve üretim maliyetlerinde azalma sağlanır” şeklinde açılmaktadır. Buna göre “çalışanların ve müşterilerin memnuniyeti sağlanarak, üretim maliyetlerinde azalma sağlanır” olması gerekirdi. Cümlede anlatım bozukluğu vardır.

  3. D seçeneği için; OHSAS 18001 Yasal ve düzenleyici uygulamaları gösterir.
  OHSAS 18001 yönetim sistemine sahip bir yer sadece bu belgeyi göstererek iş güvenliği ile ilgili ceza almaz diye bir kaide yoktur. Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliği ile ilgi yasal ve düzenleyici uygulamalarını kanıtlanabilmesini sağlar ancak OHSAS 18001 sistemi yararları içerisinde yasal olarak ceza uygulanmaz diye bir durum yoktur.

  “A”ve “D” seçenekleri olarak sorunun 2 cevabı olduğu için

  SORU 18’ İN İPTAL EDİLMESİNİ ARZ EDERİM.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SORU 28. “risk değerlendirme karar matrisi-çok değişkenli x tipi matris diyagramı” yaklaşımına göre bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum üzerindeki şiddeti ile bu şiddetin derecelendirilmesi ile ilgili eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Hafif - Direkt etki yok
  B) Orta - Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar
  C) Ciddi - Hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu bir kişinin ölümü
  D) Çok ciddi - Hayatı tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma veya kaza ya da meslek hastalığı sonucu birden çok ölüm

  SORU 28 İTİRAZ NEDENİ
  Cevap olarak “A” seçeneği belirtilmiştir. Ancak;
  TABLO 1’ de yer aldığı üzere “ÇOK HAFİF ŞİDDETTE” olduğu şekilde “HAFİF” şiddet içinde “Direkt etki yoktur”.
  Hem ÇOK HAFİF, hem de HAFİF toplum üzerindeki şiddet için “ DİREKT ETKİ YOK” ibaresi kullanılmıştır.
  HAFİF şiddet için Rahatsızlık vermesi söz konusudur ancak Direkt Etki Yoktur. A şıkkı “Hafif –Direk etki var.” yazılmış olsaydı yanlış olacağı için “Hafif –Direk etki yok.” Doğru olmalıdır.
  Tüm şıklar doğrudur.

  risk değerlendirme karar matrisi-çok değişkenli x tipi matris diyagramı” yaklaşımına göre bir olayın gerçekleşmesi durumunda toplum üzerindeki şiddeti ile bu şiddetin derecelendirilmesi ile ilgili eşleşmeler TABLO 1’ de yer almaktadır:

  ŞİDDET
  DERECELENDİRME
  ÇOK HAFİF
  Toplum : Direkt etki yok.
  HAFİF
  Toplum : Koku veya gürültü yayılması sonucu rahatsızlık verilmesi, direkt etki yok.
  ORTA
  Toplum : Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar
  CİDDİ
  Toplum : Hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu bir kişinin ölümü
  ÇOK CİDDİ
  Toplum : Hayatı tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma veya kaza yada meslek hastalığı sonucu birden çok ölüm
  TABLO 1: Bir Olayın Gerçekleştiği Takdirde Şiddeti
  Tüm seçeneklerin doğru olmasından ötürü

  SORU 28’ İN İPTALİNİ ARZ EDERİM.
  EK-2/Sf.4
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SORU 37.I- Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları
  sağlayarak işçilerin kullanımına hazır hâlde bulunduracaktır.
  II- Günlük gürültü maruziyet düzeyi en yüksek ses basıncı değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır hâlde bulunduracaktır.
  III- Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) I, II ve III B) I ve III
  C) II ve III D) Yalnız III


  SORU 37 İTİRAZ NEDENİ
  Cevap olarak “A” seçeneği belirtilmiştir. Ancak;
  Aşağıda yer alan “GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ/ BİRİNCİ BÖLÜM /Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar /Kişisel Korunma /Madde 8” de belirtildiği üzere “Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır” ibaresi bulunmaktadır. Sorunun II. Maddesinde ise “kullanıma hazır halde bulundurulacaktır” denmiştir. Ayrıca yine II.maddede yer alan “en yüksek ses basıncına ulaştığında” ibareli herhangi bir madde, gürültü yönetmeliğinde yer almamaktadır.

  GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Kişisel Korunma
  Madde 8 — Gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskler başka yollarla önlenemiyor ise;
  a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (b) bendine ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ve aşağıda belirtilen koşullarda, işçilere, kişiye tam olarak uyan kulak koruyucuları verilecek ve bu koruyucular işçiler tarafından kullanılacaktır:
  1) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin kullanımına hazır halde bulunduracaktır,
  2) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak koruyucuları kullanılacaktır,
  3) Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir.
  b) İşveren kulak koruyucularının kullanılmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterecek ve alınan önlemlerin etkililiğini denetlemekten sorumlu olacaktır.

  a) En yüksek ses basıncı (Ppeak) : "C"-frekans ağırlıklı anlık gürültü basıncının maksimum değeri.
  1) Maruziyet sınır değerleri : LEX, 8h = 87 dB (A) ve Ppeak = 200 µ Pai
  2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 85 dB (A) ve Ppeak = 140 µ Paii
  3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = 80 dB (A) ve Ppeak = 112 µ Paiii


  Bu yüzden II.Madde yanlış olup A şıkkının doğru olmadığı ve “B” ŞIKKININ DOĞRU OLMASI GEREKMEKTEDİR. DOĞRU CEVABIN “B” ŞIKKI OLARAK DÜZELTİLMESİNİ ARZ EDERİM.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
 7. servet_berber

  servet_berber TÜİSAG Üyesi

  BEN AYNEN BU DİLEKÇEYİ GÖNDERDİM. EN AZ 1 İPTAL VAR BU DİLEKÇEDEN. BAKIN GÖRÜN ARKADAŞLAR....
   
 8. textilercu

  textilercu TÜİSAG Üyesi

  yok onunla ılgılı bırsey söylemedıler.sadece bu 3 soru ıle ılgılı söyledıler.   
 9. JOKER

  JOKER TÜİSAG Üyesi

  öncelikle başarılı ve gerçekçilğe dayanan kanıtlarla yapmış olduğun yorumları tebrik ediyorum ve adıma teşekkür ediyorum. ben B-57'ye takıldım. dediğin gibi madde 8 de soru motomot geçiyor ve sorunun yönetmeliğin hangi kısmından alındığı çok açık, Konuyu madde 5'ten yakalayan arkadaşların kaçırdığı bir şey var; madde 5'te vurgu "İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesi"
  b) İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi de
  dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır. Maruziyet etkin değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate
  alınmayacaktır.

  madde 5'te maruziyetin belirlenmesindeki KKD kullanma durumundan bahsediyor.

  madde 8'de ise bariz bir şekilde B-57. soru geçiyor;
  1) Gürültü maruziyeti en düşük maruziyet etkin değerleri aştığında, işveren kulak koruyucuları sağlayarak işçilerin
  kullanımına hazır halde bulunduracaktır,
  2) Gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin değerlerine ulaştığında ya da bu değerleri aştığında, kulak
  koruyucuları kullanılacaktır,
  3) Kulak koruyucuları işitme ile ilgili riski ortadan kaldıracak veya en aza indirecek bir biçimde seçilecektir.

  buna da şüphe edip bakış açısı getireceksek her soruda bir muzip yol bulup aslında doğru denilebilir, hatta aralık 2011 sınavında bile yapılabilirdi!..

     

   
 10. İsglaborant

  İsglaborant TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar ALLAH aşkına siz gerçekten üniversite okudugunuzdan eminmisiniz(!)hangi okulu bitirdiginizi bir daha düşünün derim size.insan girdigi ve çözdügü soruyu bu kadar mı çabuk unutur.ya o tozla ilgili soru sizin çözdügünüz soru oldugundan ne kadar da eminmiş gibi konuşuyorsunuz.ya sınavda o soru öyle degildi.o aynen şöyleydi:aşagıdakilerden hangisi TOZSUZ ORTAM ESD'dir diyordu.yani meb soruyu degiştirmiş.nasılda hemen yuttunuz.yani sınavda o soruyu silginin üzerine yazıp dışarda cevabına bakan arkadaşlar olmasa,megerse böyle sürü psikolojisi devam edip gidecek.helal olsun valla sizlere.
  gürültü sorusu vardı;cevabı günlük gürültü maruziyeti olan soru.işte o sorunun kökünde de aynen şu kelime vardı:MARUZİYET SINIR DEGERİNİN ÜST SINIRI.fakat yayınlanan sorularda o kelimeyi kaldırmışlar.eminim bu soruyuda hatırlamazsınız şimdi.ama iyiki arkadaşlardan biri bu soruyuda silgiye yazmıştı.yoksa aklınıza bile gelmezdi.
  evet şimdi gerekli-gereksiz tüm yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar...   
 11. Onur ATALAY

  Onur ATALAY TÜİSAG Üyesi

  hayırlısı.   
 12. textilercu

  textilercu TÜİSAG Üyesi

  Arkadasım unv okuyup okumamakla ne alakası var.ünv okumuş ki bunca insan sorguluyor ve araştırıyor hata var mı yokmu diye.körü körüne mi inansın herkes.yazılı olan şeyın uzerınden yorum yapıyor herkes burda.uzaydan soru yada cevap getirmiyorlar.

   
 13. Onur ATALAY

  Onur ATALAY TÜİSAG Üyesi

  kısmen sorguluyor desek daha doğru olur ki arkadaşa ben katılıyorum bazı şeylerde o kadar açık şeylere o kadar cahilce yorumlar yapılabiliyor ki pcyi camdan aşağıya atasım geliyor ki burda herkes üniversite mezunu hemen hemen.
   
 14. JOKER

  JOKER TÜİSAG Üyesi

  laborant arkadaşım bu konuyu tartışmaya kalkarsak siyasete kadar gider, daha sakin ol istersen...
  ne diyeceğiz bakanlığa, bakan amca bakan amca arkadaşımın silgisinde böyle yazmıyor neden soru değiştiriyorsunuz mu diyeceğiz?
  biz şuanda zaten hakkımızı arama adına elimizden geleni yapıyoruz,en azından benim gibi düşünen arkadaşlar yapıyor, herşey elimizde değil, önemli olan emek verip, bilgi sahibi olup doğru yanıtladığımız soruya yanlış cevap anahtarı verilmesini önlemek, sadece itiraz için gün içi kargo dahil 100TL üzeri para verdim, herşeyden önce eleştreceksen bunu eleştir buna kafa tut, sınavı iyi geçenlerin yapılan hatalar umrunda değil, bilmiyorlar ki yarın bu işe başladıklarında işin ucunda kodes var, haklarını aramamaya devam ederlerse , ben geçtim ben yırttım sallamam gerisini derlerse, yarın onlar kodese girerken de aynı şey onların başına gelir...
  sakin olup zararın biyerlerinden dönmeye çalışılmalı !..

   
  servet_berber bu yazıya teşekkür etti.
 15. meya

  meya TÜİSAG Üyesi

  SİLGİ A4 BOYUTUNDAYDI SANIRIM.

  SEN NE YAPTIN BU YANLIŞ DURUMLAR İÇİN?   
  textilercu bu yazıya teşekkür etti.
 16. TuBa0601

  TuBa0601 TÜİSAG Üyesi

  arkadaşım bu nasıl bir yorumdur yaaaaaa,bu kadar insanı böyle rencide etmeye hakkın var mı ki, herkes kendince haklı olanı savunacak, diğerlerinede saygı gösterecek tabi.....

   
  sercan78 ve ZM BORA bu yazıya teşekkür etti.
 17. raşit köseoğlu

  raşit köseoğlu TÜİSAG Üyesi

  ne silgiymiş bee mübarek yazı tahtası gibi yaz yaz bitmiyor:)

   
 18. nagehan gencaga

  nagehan gencaga TÜİSAG Üyesi

  e
  ewet bu 56. soru bence de kesinlilkle yanlış

   
 19. ZAİM ZENGİN

  ZAİM ZENGİN TÜİSAG Üyesi

  arkadaşlar itirazların sonucu yani iptal veya değişiklikler için ne zaman yayınlanacak

   
 20. kouteam

  kouteam TÜİSAG Üyesi

  Arkadaşlar nemlendirme statik elektrik için geçerli ve etkili bir önlemdir. cevap yalıtkan ayakkabıdır.. Bir fizikçi olarak bu sorudan eminim. Siz ıslakken elektrik çarpar mantığından dolayı bunu kavrayamıyorsunuz. zaten amaçta birikmiş olan yükün bir iletkenle toprağa aktarılmasıdır, nemlendirme burada iletkenlik vazifesini görüp topraklamayı sağlar. pamuğa plastik tarak sürttüğümüz elektriklenme deneyini hatırlayın :))

   
Yüklüyor...

Sayfayı PaylaşYandex.Metrica